Anda di halaman 1dari 2

KAD UKURAN JAUH

MSSM SMK ZAINAB (1), KOTA BHARU, KELANTAN


ACARA-ACARA PADANG (KETINGGIAN)
NO ACARA : ...................
ACARA : LOMPAT JAUH
REKOD SEKOLAH : ................ M
BUTIR-BUTIR PESERTA
BIL
NAMA

NO

PASUKA
N

KATEGORI :

A/B

MASA : .....................

PENCAPAIAN

TARIKH : ........................

LONTARAN

KEDUDUKAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KEPUTUSAN
TEMPA
T
PERTAM
A
KEDUA
KETIGA
KEEMPA
T
KELIMA
KEENA
M
KETUJU
H
KELAPA
N

NAMA

NO

PASUK
AN

JARAK

CATATAN
REFERI
................
KETUA
HAKIM
.....
PENCATAT
.....

.............................

.......................................
.......................................