Anda di halaman 1dari 1

KEPENTINGAN KAJIAN/PENYELIDIKAN

Untuk memberitahu khalayak tentang dapatan terbaharu yang diperolehi daripada pe


nyelidikan.
Untuk menyakinkan khalayak tentang pentingnya dapatan baru terutama apabila wuju
dnyadapatan dahulu yang berkontroversi dan tidak tepat.
Untuk kepentingan menganalisis.Menganalisis dengan jelas, terperinci dan tepat t
entang sesuatu isu, komen, dapatan/rumusanbaru serta cadangan-cadangan yang berk
aitan perlu dilakukan berdasarkan kajian/penyelidikan