Anda di halaman 1dari 2

DARJAH PENGHABISAN

se + KAdj + gandaan + KN(sepandai-pandai tupai, sekeras-keras batu)


ter + KAdj
(terpandai, terbaik, tercantik, tersedap, tertinggi)
paling + KAdj
(paling lazat, paling tinggi)
KA + sekali
(tinggi sekali, baik sekali)
ter + amat/sangat + KAdj

( teramat pandai / tersangat pandai)


amat/sungguh/sangat + KA dj + sekali
(amat pandai sekali / sangat merdu sekali / sungguh jelita sekali)

Kesalahan Lazim Oleh Calon!!!!!!!


ter + KAdj - Tidak perlu diikuti sekali
(tercantik sekali) SALAH
paling + KAdj - Tidak perlu diikuti sekali
(Paling luas sekali) SALAH