Anda di halaman 1dari 2

UJIAN PENILAIAN 1 (UP1) PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6, SKRJ

NAMA:____________________________

KELAS:________________

Wawasan 2020 (30 markah)

Barisan Kita (30 markah)

Bendera __________ di angkasa

Inilah _________ kita

Lambang negara _________

_________ ikhlas berjuang

Rakyat _________ sehati sejiwa

_________ sedia _________

Dengan _________ dengan megah

Untuk ibu _________

________ cabaran masa muka

_________ kita berjaya

Penuh _________ murni

Jangan _________ kami pulang

Bakti dicurah _________

Inilah sumpah _________ kita

_________ wawasan yang suci

Menuju _________ bakti

Wawasan _________ kemajuan

Andai kata kami gugur semua

_________ lagi kepincangan

Taburlah _______ di atas _______

Kemewahan _________

Kami mohon _________

Bersama _________ nikmati

_________ berjaya
_________ telah berbunyi

_________ 2020
Satu _________ jauh
Bukan impian malah kenyataan
_________ kita jayakan

Menuju _________ bakti

31 Ogos (20 markah)

Hari mulia _________ merdeka

Tanggal _________

Merdeka.. merdeka.. merdeka..

Bulan lapan lima puluh tujuh

_________

Merdeka! _________
Tetaplah merdeka

Lagu Dadah Durjana(20 markah)

Ia _________ menjadi sejarah


Dadah _________
Tanggal 31

Kau penghancur bangsa

Bulan lapan lima puluh tujuh

Kau _________ rakyat

Hari yang _________

Kau musuh negara

_________ bahagia
Sambut dengan jiwa yang merdeka

_________ kami teguh


Kini kami kuat

Mari kita seluruh _________

Dadah kami tempuh

negara

_________ dadah _________

_________ menyambut hari

rakyat

merdeka
Merdeka!

Kami anti dadah

Tiga satu bulan lapan lima puluh

Kami benci _________

tujuh

Sekutu kita perangi dadah

Hari mulia negaraku merdeka

_________ bangsa tanpamu


Mari semua, mari saudara

Mari kita seluruh warga negara

Jangan _________ usia muda

_________ menyambut hari

Semangat bangsa _________

merdeka , Merdeka!

Tanpa _________ kita berjasa.

Tiga satu bulan lapan lima puluh


tujuh