Anda di halaman 1dari 38

Kisah 25 Nabi

menceritakan sejarah hidup para Nabi

Selasa, 25 Desember 2007


NABI ISA AS
Seorang lagi Nabi Allah yang diceritakan dari kecil di dalam al-Qur'an ialah Isa. Baginda
diutus kepada kaum Bani Israil dengan kitab Injil yang diturunkan sebelum al-Qur'an.
Di dalam al-Qur'an, Nabi Isa disebut dengan empat panggilan iaitu Isa, Isa putera
Mariam, putera Mariam, dan al-Masih.
Ibunya seorang yang sangat dimuliakan Allah. Dia memilihnya di atas semua perempuan
di semua alam. Firman-Nya, "Dan ketika malaikat-malaikat berkata, 'Wahai Mariam,
Allah memilih kamu, dan membersihkan kamu, dan Dia memilih kamu di atas semua
perempuan di semua alam'" (3:42).
Mariam, ibu Nabi Isa, telah menempuh satu ujian yang amat berat daripada Allah. Dia
dipilih untuk melahirkan seorang Nabi dengan tanpa disentuh oleh seseorang lelaki. Dia
adalah seorang perempuan yang suci.
Kelahiran
Kelahiran Nabi Isa merupakan suatu mukjizat kerana dilahirkan tanpa bapa. Kisahnya
diceritakan di dalam al-Qur'an. Di sini, ceritanya bermula dari kunjungan malaikat
kepada Mariam atas perintah Allah. Ketika itu, malaikat menyerupai manusia dengan
tanpa cacat. Kemunculan malaikat membuat Mariam menjadi takut lalu berkata,
"Aku berlindung pada Yang Pemurah daripada kamu, jika kamu bertakwa (takut kepada
Tuhan)!'
Dia (malaikat) berkata, 'Aku hanyalah seorang rasul yang datang daripada Pemelihara
kamu, untuk memberi kamu seorang anak lelaki yang suci.'" (19:18-19)
Pada ayat yang lain, diceritakan bahawa malaikat yang datang itu telah memberi nama
kepada putera yang bakal dilahirkan. Nama itu diberi oleh Allah, dan dia (Isa) akan
menjadi terhormat di dunia dan akhirat sambil berkedudukan dekat dengan Tuhan.
Ayatnya berbunyi:
"Wahai Mariam, Allah menyampaikan kepada kamu berita gembira dengan satu Kata
daripada-Nya, yang namanya al-Masih, Isa putera Mariam, terhormat di dunia dan di
akhirat, daripada orang-orang yang didekatkan." (3:45)
Kemudian Mariam bertanya,
"Bagaimanakah aku akan ada seorang anak lelaki sedang tiada seorang manusia pun
menyentuhku, dan bukan juga aku seorang jalang?" (19:20)
Malaikat menjawab,
"Dia (Allah) berkata, 'Begitulah; Pemelihara kamu telah berkata, 'Itu mudah bagi-Ku; dan
supaya Kami membuat dia satu ayat (tanda) bagi manusia, dan satu pengasihan daripada
Kami; ia adalah perkara yang telah ditentukan'" (19:21).
Maka lahirlah Isa putera Mariam lebih enam ratus tahun sebelum Nabi Muhammad
dilahirkan. Allah membuat Nabi Isa dan ibunya satu ayat (tanda) bagi manusia, iaitu

tanda untuk menunjukkan kebesaran-Nya (23:50 ).


Allah juga menyatakan bahawa Nabi Isa adalah seperti Adam, walaupun Adam
diwujudkan tanpa ibu dan bapa. Kesamaan mereka berdua adalah pada ciptaan. Keduaduanya dicipta daripada tanah (3:59 ). Itu menunjukkan mereka adalah manusia biasa,
kerana manusia dicipta daripada tanah.
Kerasulan dan Kenabian
Isa adalah seorang Nabi dan juga seorang Rasul. Baginda dan beberapa orang rasul telah
dilebihkan Allah daripada rasul-rasul lain. Ada yang Dia berkata-kata kepadanya, ada
yang Dia menaikkan darjat, dan bagi Isa, Dia memberi bukti-bukti yang jelas serta
mengukuhkannya dengan Roh Suci. Firman-Nya:
"Dan rasul-rasul itu, sebahagian Kami melebihkan di atas sebahagian yang lain.
Sebahagian ada yang kepadanya Allah berkata-kata, dan sebahagian Dia menaikkan
darjat. Dan Kami memberikan Isa putera Mariam bukti-bukti yang jelas, dan Kami
mengukuhkan dia dengan Roh Qudus (Suci)." (2:253)
Namun begitu, manusia dilarang oleh Allah untuk membeza-bezakan antara para rasul
dan Nabi. Larangan itu berbunyi,
"Katakanlah, 'Kami percaya kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa
yang diturunkan kepada Ibrahim, dan Ismail, dan Ishak, dan Yaakub, dan puak-puak, dan
apa yang diberi kepada Musa, dan Isa, dan apa yang diberi kepada Nabi-Nabi daripada
Pemelihara mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun antara mereka, dan
kepada-Nya kami muslim.'" (2:136)
Akibat membeza-bezakan Nabi atau Rasul dapat dilihat pada hari ini, iaitu Nabi Isa
dipercayai oleh sesetengah pihak sebagai Tuhan atau anak Tuhan, dan Nabi Muhammad,
dianggap macam Tuhan, yang berhak membuat hukum agama.
Ajaran
Oleh kerana Isa seorang Nabi baginda diberi sebuah Kitab, Injil, yang mengandungi
petunjuk dan cahaya untuk menjadi pegangan Bani Israil. Selain menyuruh Bani Israil
menyembah Allah dengan mentaati Injil, baginda mengesahkan kitab Taurat yang
diturunkan sebelumnya. Dua firman Allah menjelaskannya di sini, berbunyi:
"Dan Kami mengutus, menyusuli jejak-jejak mereka, Isa putera Mariam, dengan
mengesahkan Taurat yang sebelumnya; dan Kami memberinya Injil, di dalamnya
petunjuk dan cahaya," (5:46) dan,
"Aku (Isa) hanya mengatakan kepada mereka apa yang Engkau memerintahkan aku
dengannya: 'Sembahlah Allah, Pemelihara aku dan Pemelihara kamu.'" (5:117)
Turut disebut di dalam Injil (dan Taurat) ialah berita mengenai kedatangan seorang Nabi
berbangsa Arab, atau ummiy (7:157 ), dan janji dikurniakan Taman atau Syurga bagi
orang-orang yang berperang di jalan Allah (9:111 ). Janji itu juga didapati di dalam
Taurat dan al-Qur'an.
Ketika baginda diutus, manusia sedang berselisih dalam hal agama. Maka kedatangannya
adalah juga untuk memperjelaskan apa yang diperselisihkan. Firman Allah:
"dia (Isa) berkata, 'Aku datang kepada kamu dengan kebijaksanaan, dan supaya aku
memperjelaskan kepada kamu sebahagian apa yang dalamnya kamu memperselisihkan;
maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku.'" (43:63)
Baginda juga memberitahu tentang kedatangan seorang rasul selepas baginda, yang
namanya akan dipuji. Ayat yang mengisahkannya berbunyi:
"Wahai Bani Israil, sesungguhnya aku (Isa) rasul Allah kepada kamu, mengesahkan

Taurat yang sebelum aku, dan memberi berita gembira dengan seorang rasul yang akan
datang selepas aku, namanya ahmad (dipuji). (61:6)
Pengikut setia
Seperti Nabi atau Rasul yang lain, baginda mempunyai pengikut-pengikut yang setia dan
juga yang tidak setia atau yang menentang. Pengikut-pengikutnya yang setia percaya
kepada Allah dan kepadanya. Mereka adalah muslim. Firman Allah:
"Dan ketika Aku mewahyukan pengikut-pengikut yang setia, 'Percayalah kepada-Ku, dan
rasul-Ku'; mereka berkata, 'Kami percaya, dan saksilah Engkau akan kemusliman kami.'"
(5:111)
Pengikut-pengikut yang setia pula menjadi penolong-penolong, bukan baginya tetapi bagi
Allah. Firman-Nya:
"Berkatalah pengikut-pengikutnya yang setia, 'Kami akan menjadi penolong-penolong
Allah; kami percaya kepada Allah, dan saksilah kamu akan kemusliman kami.'" (3:52)
Begitu juga bagi pengikut-pengikut setia Nabi-Nabi lain, termasuk Muhammad.
Semuanya menjadi penolong-penolong Allah, untuk melaksana dan menyampaikan
mesej-Nya. Firman Allah:
"Wahai orang-orang yang percaya, jadilah kamu penolong-penolong Allah, sebagaimana
Isa putera Mariam berkata kepada pengikut-pengikut yang setia, 'Siapakah yang akan
menjadi penolong-penolong aku bagi Allah?' Pengikut-pengikut yang setia berkata, 'Kami
akan menjadi penolong-penolong Allah.'" (61:14)
Walau bagaimana pun, pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia memerlukan bukti selanjut
untuk megesahkan kebenarannya dan supaya hati mereka menjadi tenteram. Untuk itu
mereka memohon sebuah meja hidangan dari langit. Kisahnya berbunyi begini:
"Dan apabila pengikut-pengikut yang setia berkata, 'Wahai Isa putera Mariam, bolehkah
Pemelihara kamu menurunkan kepada kami sebuah meja hidangan dari langit?'
Dia (Isa) berkata, 'Kamu takutilah Allah, jika kamu orang-orang mukmin.'
Mereka berkata, 'Kami menghendaki untuk memakan daripadanya, dan hati kami menjadi
tenteram, supaya kami mengetahui bahawa kamu berkata benar kepada kami, dan supaya
kami adalah antara para saksinya.'" (5:112-113)
Justeru itu, Isa memohon kepada Allah,
"Ya Allah, Pemelihara kami, turunkanlah kepada kami sebuah meja hidangan dari langit,
yang akan menjadi bagi kami satu perayaan, yang pertama dan yang akhir bagi kami, dan
satu ayat (tanda) daripada Engkau. Dan berilah rezeki untuk kami; Engkau yang terbaik
daripada pemberi-pemberi rezeki." (5:114)
Allah mengabulkan permintaannya. Lantas, meja hidangan yang turun menjadi satu lagi
mukjizat bagi Nabi Isa. Dan ia juga menjadi nama sebuah surah di dalam al-Qur'an, iaitu
surah kelima, al-Maidah.
Mukjizat
Selain daripada kelahiran yang luar biasa dan meja hidangan, Nabi Isa telah dikurniakan
dengan beberapa mukjizat lain. Ayat berikut menjelaskannya:
"Ketika Allah berkata, 'Wahai Isa putera Mariam, ingatlah akan rahmat-Ku ke atas kamu,
dan ke atas ibu kamu, apabila Aku mengukuhkan kamu dengan Roh Qudus (Suci), untuk
berkata-kata kepada manusia di dalam buaian dan setelah dewasa ..... dan apabila kamu
mencipta daripada tanah liat, dengan izin-Ku, yang seperti bentuk burung, dan kamu
menghembuskan ke dalamnya, lalu jadilah ia seekor burung, dengan izin-Ku, dan kamu
menyembuhkan orang buta, dan orang sakit kusta, dengan izin-Ku, dan kamu

mengeluarkan orang yang mati, dengan izin-Ku' ..... lalu orang-orang yang tidak percaya
antara mereka berkata, 'Tiadalah ini, melainkan sihir yang nyata.'" (5:110)
Walaupun Nabi Muhammad hanya diberi satu mukjizat, manusia ditegah daripada
berkata bahawa Nabi Isa adalah lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kerana, seperti
yang sudah maklum, amalan membeza-beza para Nabi dan Rasul dilarang Allah. (Sila
rujuk Tidak Mempercayai Mukjizat Nabi?)
Wafat
Tidak seperti kepercayaan sesetengah orang iaitu Nabi Isa tidak wafat semasa disalib
tetapi diangkat naik ke langit. Sebenarnya, Nabi Isa telah wafat di bumi, namun bukan
disalib. Baginda telah wafat selepas peristiwa penyaliban ke atasnya di sebuah tempat
lain yang tidak diceritakan di dalam al-Qur'an. Besar kemungkinan baginda telah
melarikan diri dari tempat baginda dijatuhkan hukum.
Bukti yang menunjukkan baginda telah wafat di bumi terdapat pada ayat-ayat berikut:
"Apabila Allah berkata, 'Wahai Isa, Aku akan mematikan kamu, dan menaikkan kamu
kepada-Ku, dan Aku membersihkan kamu daripada orang-orang yang tidak percaya .....'"
(3:55)
"Dan aku (Isa) seorang saksi ke atas mereka selama aku di kalangan mereka; tetapi
setelah Engkau mematikan aku, Engkau Sendiri adalah penjaga ke atas mereka; Engkau
saksi atas segala sesuatu." (5:117)
Akan tetapi, sebahagian daripada kaum Bani Israil mengatakan bahawa mereka telah
membunuhnya disalib. Allah mengatakan yang sebaliknya pula. Apa yang berlaku hanya
satu kesamaan sahaja. Firman-Nya:
"ucapan mereka, 'Kami telah membunuh al-Masih, Isa putera Mariam, rasul Allah.' Tetapi
mereka tidak membunuhnya, dan tidak juga menyalibnya, tetapi hanya satu kesamaan
yang ditunjukkan kepada mereka. Orang-orang yang berselisih mengenainya benar-benar
dalam keraguan terhadapnya; mereka tidak ada pengetahuan mengenainya, kecuali
mengikuti sangkaan; mereka tidak membunuhnya, yakinlah." (4:157)
Telah wujud lagi kepercayaan terhadap Nabi Isa yang tidak disahkan Allah di dalam alQur'an, iaitu baginda akan muncul lagi di bumi buat kali kedua. Itu tidak benar. (Sila
rujuk artikel Menanya Ustaz: kedatangan Imam Mahadi & Nabi Isa dan Imam Mahadi
di ruangan Soalan Lazim. Terima kasih.)
Terpesong
Setelah Isa wafat, beberapa perkara telah berlaku. Pertama, orang-orang yang mengaku
pengikut baginda telah menubuhkan sistem berahib, atau berpaderi, atau sistem berulama
dalam agama. Sistem itu tidak dianjurkan oleh Allah. Firman-Nya:
"Dan rahbaniyah (sistem berahib) yang mereka reka - Kami tidak menuliskan
(menetapkan) untuk mereka" (57:27).
Kemudian, antara mereka bersetuju untuk mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak
Tuhan, mungkin kerana kelahiran yang luar biasa dan mukjizat-mukjizatnya. Mereka
yang berbuat demikian telah terpesong dalam kepercayaan lalu menjadi kafir. FirmanNya:
"Merekalah orang-orang yang tidak percaya (kafir), yang berkata, 'Sesungguhnya Allah,
Dia ialah al-Masih putera Mariam'" (5:17), dan
"orang-orang Kristian berkata, 'Al-Masih ialah putera Allah.' Itu adalah ucapan daripada
mulut mereka, menurut ucapan orang-orang yang tidak percaya sebelum mereka. Allah
memerangi mereka! Bagaimanakah mereka dipalingkan?" (9:30)

Satu bukti telah didatangkan Allah untuk menunjukkan kepalsuan kepercayaan mereka.
Buktinya adalah pada amalan memakan makanan, berbunyi:
"Al-Masih, putera Mariam, hanyalah seorang rasul; rasul-rasul sebelum dia telah berlalu.
Ibunya seorang wanita yang benar; mereka berdua makan makanan. Perhatikanlah
bagaimana Kami memperjelaskan ayat-ayat kepada mereka, kemudian perhatikanlah
bagaimana mereka berpaling." (5:75)
Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Tetapi Tuhan tidak makan. Kalau Dia makan tentu
Dia mempunyai sebuah "pintu kecil" untuk mengeluarkan makanan yang tidak
diperlukan lagi. Tuhan tidak ada pintu tersebut seperti yang terdapat di bahagian belakang
badan manusia atau haiwan.
Sekiranya hujah itu disampaikan kepada orang-orang yang mempercayai Nabi Isa itu
Tuhan atau anak-Nya, tentu mereka akan berpaling juga dan tetap dengan kepercayaan
mereka. Begitulah manusia dengan kepercayaan agamanya. Mereka lupa menggunakan
akal.
Akhirat
Kepercayaan serupa itu sungguh berat di sisi Allah sehingga Nabi Isa akan ditanya di
akhirat. Baginda akan ditanya sama ada baginda telah menyatakan bahawa baginda dan
ibunya adalah tuhan-tuhan selain daripada Allah. Pertanyaan-Nya berbunyi:
"Wahai Isa putera Mariam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, 'Ambillah aku dan
ibuku sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah'?" (5:116)
Nabi Isa akan menjawab:
"Kepada Engkau sanjungan! Tiadalah bagiku untukku mengatakan apa yang aku tiada
hak dengannya. Jika aku mengatakannya, Engkau mengetahuinya, dengan mengetahui
apa yang di dalam jiwaku, dan aku tidak mengetahui apa yang di dalam jiwa Engkau;
sesungguhnya Engkaulah yang mengetahui yang ghaib." (5:116)
Jawapannya bersambung lagi:
"Aku hanya mengatakan kepada mereka apa yang Engkau memerintahkan aku
dengannya: 'Sembahlah Allah, Pemelihara aku dan Pemelihara kamu.' Dan aku seorang
saksi ke atas mereka selama aku di kalangan mereka; tetapi setelah Engkau mematikan
aku, Engkau Sendiri adalah penjaga ke atas mereka; Engkau saksi atas segala sesuatu."
(5:117)
Nabi Muhammad juga akan ditanya di akhirat atas sesuatu yang amat berat juga. Baginda
ditanya mengenai sambutan kaumnya terhadap al-Qur'an. Jawapan baginda berbunyi:
"Wahai Pemeliharaku, sesungguhnya kaumku mengambil al-Qur'an ini sebagai suatu
yang tidak dipedulikan." (25:30)
Itulah yang berlaku pada hari ini. Ajaran al-Qur'an tidak dipedulikan. Namun, masa
masih ada untuk semua kembali kepada ajaran al-Qur'an.
Diposkan oleh danissha di 17:39

109 komentar:

nur wahyudi mengatakan...


apakah nabi ISA AS akan turun melawan dajjal bersama imam mahdi???

15 Agustus 2009 12:35

Adeiw@nst mengatakan...

Di zaman ini banyak orang yang lebih "pintar"


menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, mereka
merasa "lebih pintar" menafsirkan ayat-ayat Al-Quran lebih daripada baginda Nabi Muhammad SAW.
Hingga hadits beliau banyak diabaikan karena yakin lebih alim (tahu/taat) dari Ulama-ulama
terdahulu. Innalillahi wa inna ilayhi roji'un.

22 Desember 2009 14:18

Sunoto mengatakan...
Sepertinya tulisan ini diambil dari sebuah situs yg dikelola oleh orang2 yg ingkar HADIST Rasulullah
Alaihissolatuwassalam Yang Mulia. Wallahul Musta'an
10 Maret 2010 21:53

March mengatakan...
Hai saudara ku jangan lah kamu memberitakan
kabar yang sesat yang tidak kamu ketahui
dengan pasi,karna it akan kamu pertanggung jawabkan di akhirat nanti,
kuatkan lah imanmu dan lakukan yang baik maka kamu akan selamat'bahwa menurut yang saya
tau,NABI ISA AS,biar pun kamu cuma bilang dia nabi,tapi Dia akan datang kedua kalinya untuk
menyelamatkan umat manusia,jadi siapakan dirimu ,karena kita nga tau dia akan datang,
bertobatlah dan kasihilah sesamamu manusia ,siapa saja,
DIA AKAN DATANG MENYELAMATKAN KITA

16 Mei 2010 01:41

simon mengatakan...

Sumber untuk menulis Nabi Isa Almasih hanya


Alquran. Agar berimbang pemberitaan ini,
saya mohon Kutip juga apa kata Alkitab atau minimal Injil. Karena Nabi Isa Almaseh dikatakan sudah
bangkit dari kematian, sudah naik ke surga dan akan datang kelak mengangkat ke surga semua orang
yang beriman kepadaNya.
SHALAM
SIMON MANGANDE

23 Mei 2010 15:55

istopeque mengatakan...
imam mahdi dan nabi isa adalah janji dari Allah. percayalah wahai orang yang beriman. sesungguhnya
janji Allah itu benar.
dan janganlah hanya berpegang kepada Al Quran sahaja, berpeganglah kepada As Sunnah (al hadith)
juga, kerana telah ditinggalkan kita 2 perkara, Al quran dan As sunnah.
semoga Allah mengampuni kita semua yang telah tertipu oleh fitnah2 yang sangat besar di zaman kita
ini.amin.

28 Agustus 2010 16:30

syaf mengatakan...
terima kasih danissa tentang kisah2 nabi sebagian saya copi dari situs ini
17 Oktober 2010 01:41

Dedi Andrianto Kurniawan

mengatakan...

bagi para sahabat yang kurang sepakat dengan


artikel ini, tanpa perlu kita menyudutkan suatu
pihak, simpanlah saja kebenaran dalam batin .... perihal artikel ini benar atau tidak, biarlah Allah
Maha Agung yang memberikan pengetahuan dan kebenaranNya, anda yakini saja apa yg anda
percayai ... toh kelak kita semua dibukakan pintu hikmah oleh Allah

23 November 2010 08:00

juanda kalbar (sendoyan) mengatakan...


Mengatakan....
saya berbangga hati....kita sebagai seorang yang berilmu...kita pasti tau dan yakin dengan
menggunakan akal sehat kita..
kita juga tau...mana yang benar dan yang salah
masalah keyakinan kita juga tidak bisa berbuat apa2 karna itu adalah keyakinan..
yang benar datangnya dari ALLAH SWT
dan yang salah dari kita sendiri...
2 Januari 2011 14:54

Arif masnurun mengatakan...


Al kitab(injil) yg asli pasti ada yg berisi bahwa al quran dan muhaman adalah agama penyempurna
dari injil dan isa almasih...jika itu injil asli bukan buatan manusia lho.,
21 Januari 2011 22:03

hendra.wien mengatakan...

gunakanlah hukum akal, syara, dan adat pasti kita tdk akan ragu akan kebenarannya...

26 April 2011 10:25

hambaNYA@ISA.com mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

3 Mei 2011 22:40

hambaNYA@ISA.com mengatakan...
S.3.ALI IMRAN 55...peace for all..
3 Mei 2011 22:42

utinghehe mengatakan...
nabi ISA tidak meninggal di bumi melainkan di ambil oleh Alla swt ke langit dan pada saat itu ada
orang yang diserupai wajahnya mirip isa, jadi yg di salib bukanlah isa. ada di dalam al-qur'an surat

QS. An-Nisa [4] : 157-158. dibaca lagi sob qur'annya

22 Mei 2011 09:09

faifson ellyantha cyandya siagian mengatakan...

isa mati disalibkan,di kuburkan,lalu banglit pd hari yg ke tiga. naik ke surga setelah 40 hari. hari
terakhir dia kan datang lagi tuk menghakimi.

19 Juni 2011 15:14

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...


ISA ALMASIH atau TUHAN YESUS KRISTUS seperti dikatakan Faifson Ellyantha Cyandya
Siagian di atas, sudah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga,tetapi ada ROH
KUDUS menyertai kita senantiasa. Jadi tidak perlu kuatir sedikit pun. bapaks.blogspot.com
20 Juni 2011 09:21

prayoga mengatakan...
dimana dia lahir,dan apa tujuan Allah memberikan injil,saya masih bingung mengapa jika isa
beragama islam,mengapa kita sebagai umat islam tidak mempelajari ijil juga,dan jika al-quran lebih
sempurna,Allah yang maha tahu mengapa Allah tidak menurunkan Al-qur'an sejak zaman nabi
adam.dan apa yang di lakukan nabi adam sedangkan alquran turun di zaman nabi muhammad,mohon
jawabannya
5 Juli 2011 01:29

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...


Yth. Prayoga,
Yesus Kristus = Isa Almaseh dilahirkan di Bethlehem, Israel Utara.Sebenarnya, jawaban
pertanyaan Prayoga, bisa berjilid-jilid buku ditulis. Tetapi saya singkat saja dulu.
Lain kali disambung ya.
Tujuan Allah memberikan Injil adalah:
1. Memperkenalkan diri, sebab sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa
mengenal Allah lagi, mustahil bisa mengenal Allah. Jadi Allah yang kita sembah sekarang
adalah Allah yang memperkenalkan dirinya lewat Alkita (Injil).
2. Sebenarnya di Allah dan Isa Almaseh, tidak ada agama Islam atau Kristen. Yang ada hanya
mereka yang sudah mengenal Allah dengan benar.
3. Apakah Islam bisa mengenal Allah dengan benar jika tidak mempelajari Injil? Ya Prayoga
mau mempelajari Injil atau tidak itu terserah Prayoga. Saya sendiri sangat yakin mustahil
orang bisa mengenal Allah di luar Injil.
4. Waktu jaman Nabi Adam, orang (Adam) dan Hawa tidak mengenal dan belum memerlukan
huruf atau tulisan. Jadi Allah menyampaikan wahyuNya secara lisan saja. Memang sejak
kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, karena ditipu Setan yang sudah duluan jatuh,
menusia sudah sangat sulit mengenal dan berkomunikasi dengan Allah.
Tetapi Allah masih bisa berkomunikasi dengan beberapa orang, misalnya: Adam, Buh,
Abraham, Ishak, Yakub, Maria, Yusuf, dsb. Sampai ketika Jaman Musa, orang sudah mengenal

tulisan, maka Musa membukukan wahyu Allah.

5 Juli 2011 11:29

prayoga mengatakan...

terimakasih telah meluangkan waktu dan terimakasih atas jawabanbapak saya senang sekali telah ada
yang menjawab pertanyan saya,karena saya selama ini bingung dengan apa yang saya fikirkan dan
disini saya menemukan jawabnya.
1.namun saya masih bingung dengan no,2 bapak bilang tidak ada islam ataupun kristen.isa adalah nabi
dan tugas nabi itu mengajarkan dan menyebarkan agama islam setau saya,jika tidak ada islam atau
kristen lalu agama apa yang d anut oleh isa,
2.maksud saya mengapa Allah tidak MEWAJIBKAN umat islam untuk mempelajari
kitab2(injil,taurat,zabur,etc) yang di turunkan lewat nabinya,seperti Allah mewajibkan umatnya
membaca Alquran .

6 Juli 2011 01:13

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...


Pak Prayoga Yth,
1. Tuhan Yesus Krtistus tidak beragama Krisdten. Ingat itu. Sesat jika ada yang menyebut
Tuhan Yesus Kristus beragama Kristen. Mengapa sesat? Sebab tidak ada dalam Alkitab.
2. Tuhan Yesus Kristus menurut Alkitab adalah Juruselamat manusia. Menggantikan manusia
di atas Kayu Salib menerima hukuman atas dosa, yang diperhitungkan dari Adam. Siapa saja
yang percaya akan hal itu, menurut Alkitab, diselamatkan (dianugerahi keselamatan dari
penghukuman kekal akibat dosa).
3. Setahu saya Allah tidak mewajibkan manusia mempelajari Alkitab (Injil, Taurat, Mazmur =
Zabur). Yang Allah perintahkan dalam Alkitab hanya manusia harus taat kepada Allah melalui
menaati Firman Allah yang disampaikan lewat para nabinya dan dibukukan dalam Kitab Suci
Alkitab.
Email saya: simon.mangande@gmail.com
JIKA INGIN BERKONSULTASI PRIBADI
KALAU UMUM, LEWAT MEDIUM INI SAJA SUDAH CUKUP BAIK, AGAR YANG LAIN
DAPAT MAMFAAT JUGA.

7 Juli 2011 10:23

prayoga mengatakan...
terimakasih banyak atas jawabannya pak.sebelum berlanjut,,saya mohon maaf sekali mau
menanyakan,apa agama anda,supaya pembicaraan ini lancar dan nyaman.
1.anda menyebutkan TUHAN yesus kristus,lalu ALLAH itu siapa bagi anda,tuhan itu kan ada 1 cuma
ALLAH.
2yesus di salib untuk menerima hukuman atas dosa yang di perhitungkan dari nabi adam,lalu
bagaimana dengan setelah nabi adam?
terimakasih bapak

12 Juli 2011 18:35

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...

Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

13 Juli 2011 10:17

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...


Prayoga Yth,
Wah saya merasa berutang jika saya tidak menjelaskan hal ini kepadamu.
1. Saya beragama Kristen Pak. Semoga ini menjadikan Bapak nyaman.
2.Ya, betul Pak. Yesus Kristus itu Tuhan atau Allah. Bukti ke-ALLAH-AN Yesus Kristus adalah
Ia bangkit dari kematian setelah 3 hari dalam kubur. Kedua, Ia naik ke surga disaksikan
banyak orang dan berjanji akan kembali seperti yang orang waktu itu saksikan. Ketiga, mulai
dari nubuat akan kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, sangat
akurat. Ia banyak membuat mujizat, seperti membangkitkan orang mati, mengubah air jadi
anggur, mencelikkan orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, dsb. Bukti tertulis banyak
sekali dalam Kitab Suci Alkitab (Firman Allah).
3. Allah itu Esa. Itu benar dan Kitab Suci Alkitab pun mengatakan demikian. Masih kata Kitab
Suci Alkitab lagi, Allah terdiri dari Tiga Pribadi yaitu: Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan
Roh Kudus. Dan ini dipercaya orang hampir semua orang Kristen.
Tiga Pribadi Allah ini setara dan sama dan setara dalam kehendak, sama dan setara dalam
tindakan, sama dan setara dalam kedaulatan atau kuasa, dan seterusnya. Anda pasti bingung
ya? Banyak orang Kristen termasuk saya mengatakan belum mengetahui sepenuhnya akan hal
ini. Ini masih misteri. Di sinilah letak bukti bahwa itulah Allah yang sesungguhnya, yang benarbenar benar Allah. Karena jika saya mengerti maka Ia sebenarnya bukan Allah tetapi
pengetahuan. Allah itu tidak terbatas, tidak dapat dipikirkan, tidak dapat dimengerti oleh
manusia ciptaanNya.
4. Diperhitungkan dari Adam, artinya, Adam yang melakukan dosa itu tetapi semua keturunan
Adam dianggap ikut melakukan dosa itu juga. Itu bukan dosa keturunan. sebab jika dosa
keturunan, maka dosa bapak dan ibu saya pun ikut, maka kita yang keturunan ke seribu akan
menanggung banyak sekali dosa. Itu hanyalah dosa yang diperhitungkan dari Adam.
Semoga bisa membantu ya, maafkan jika ada kekeliruan, bisa dikoreksi kemudian
Bapak SIMON MANGANDE
abe777.blog.spot.com
Email: simon.mangande@gmail.com

13 Juli 2011 10:28

rahimtonjol mengatakan...
WADUH...SIMON TEMPLER...SEDAP SUNGGUH KAMU BERCAKAP...KALAU ORG YG
DENGKAT AKALNYA AKAN MENGIKUT SI SIMON TEMPLER KE NERAKA JAHANAM....
21 Juli 2011 04:16

rahimtonjol mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

21 Juli 2011 04:18

thetruththatmakeyoufree mengatakan...
Alkitab mengatakan bahwa Yesus/Isa adalah Putra Tuhan (Matius 3:16, 17). Dan seperti lazimnya
bahwa Putra itu diciptakan. Maka, jelaslah bahwa ia punya permulaan, sedangkan Allah tidak punya
awal atau akhir. (Mazmur 90:2) Yesus/Isa malah tidak pernah memikirkan untuk mencoba menyamai
Bapaknya. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa sang Bapak lebih besar daripada Putra. (Yohanes
14:28; 1 Korintus 11:3) Allah sajalah Tuhan Yang Mahakuasa. (Kejadian 17:1) Karena itu, tidak ada
yang menyamai Dia termasuk Yesus/Isa.
Untuk peryataan bahwa Allah misterius dan tidak mau manusia untuk mengenal dan mengetahui Nya
adalah peryataan yg salah. Jikalau Ia tidak mau manusia untuk mengenalnya(bertindak misterius),
mengapa Ia repot2 menciptakan kita dan segala ciptaannya. Nabi/rasul diturunkan Allah untuk
membimbing umatNya untuk kembali mengenalNya. Ingat sebelum nabi musa tidak ada agama di
muka bumi.
Yesus/Isa pribadi yg istimewa adalah benar. kedua buku mengukuhkan bahwa Yesus/Isa adalah pribadi
yg istimewa dengan misi sepesial untuk mengembalikan umat manusia dari kesempurnaan yg hilang
dikarenakan oleh apa yg Adam perbuat.Alkitab memfirmankan kedatangan pribadi yang akan Allah
utus sebagai Mesias, atau Kristus. Gelar Mesias (dari bahasa Ibrani) dan gelar Kristus (dari bahasa
Yunani) kedua-duanya berarti Pribadi Yang Diurapi. Pribadi yang dijanjikan ini akan diurapi, artinya
dilantik oleh Allah untuk memegang kedudukan yang istimewa.

21 Juli 2011 16:02

thetruththatmakeyoufree mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

21 Juli 2011 16:07

thetruththatmakeyoufree mengatakan...

untuk pertanyaan mengapa kita tidak mempelajari injil. Alquran surah Yunus 10:94 mengatakan
sebaliknya. di situ Allah menganjurkan untuk memahami, mempelajari dan beramal kepada kitab2
sebelum Alquran.
semoga bermanfaat.

21 Juli 2011 16:38

chand mengatakan...
nabi Isa a.s aku akui sebagai nabiku....
ALLAH adalah tuhanku....tiada tuhan selain Allah swt...
25 Juli 2011 01:48

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...


Menjawab Sdr thetruththatmakeyoufree
Betul Tuhan yesus Kristus adalah Putra Allah.
Saya akan menjawab Sdr berdasarkan kesaksian Alkitab.
Yohanes 1:1-14 mengatakan, "Pada mulanya adalah Firman ... Firman itu adalah Allah ....

Firmanitu telah menjadi manusia (Firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus).
Sebelum datang ke dunia, Yesus Kristus adalah Allah, tidak terbatas, kekal.
Pada saat Yesus Kristus datang ke dunia, Ia membatasi diriNya menjadi manusia disebut Putra
Allah. Tetapi sekarang Ia sudah kembali ke hakekatNya semula yaitu Allah (baca juga Yohanes
8:58, Ibrani 1:8, dan Yesaya 9:5).
Kita mengenal Allah sebatas Allah mengungkapkan dirNya kepada manusia. Sebatas yang
diungkapkan dalam Kitab Suci. Allah tidak terbatas. Tentu lebih dari yang diungkap dalam
Kitab Suci. Otak manusia tidak akan sanggup memahami Allah.
Misalnya begini:
Ada kura-kura samudera nyasar ke sebuah sumur lalu bertemu dengan kura-kura sumur.
Kura-kura sumur, "Tidak ada perairan yang lebih besar dari sumur ini. Sumur ini sudah aku
selami dan kelilingi semua."
Kura-kura samudra, "sekali pun kamu menghabiskan seumur hidupmu menyelami dan
mengelilingi samudra tetap tidak akan terselami semuanya."
Kura-kura sumur tetap tidak percaya sebab ia belum pernah keluar dari sumur itu.
Demikianlah manusia dengan Allah. Ibaratnya kura-kura sumur itu adalah manusia yang sok
tahu, tidak mau menerima keterangan lain sebatas yang ia sudah tahu dan ia ngotot luarbiasa
Benar kata, "thetruththatmakeyoufree"
Yesus adalah Immanuel artinya Allah beserta kita.
Kristus atau Mesias dalam bahasa Yunani artinya "yang diurapi".
Jadi, Yesus Kristus = Mesias-= Isa a s adalah manusia istimewa. Oleh orang Kristen adalah
Juruselamat.
Bukti Alkitab lain bahwa Yesus Kristus adalah Allah sebelum InkarnasiNya adalah:
Yohanes 3:13, disebut Yesus Kristus "... turun dari surga." Hanya Allah yang berada di surga,
Yohanes 6:38 disebut Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu. Hanya Allah yang menciptakan
segala sesuatu (bd Yohanes 1:3).
1Korintus 8:6 Yesus Kristus disapa YHWH. Hanya Allah yang boleh disapa YHWH (bd
Yohanes 12:41, Yesaya 6:3,5)

27 Juli 2011 11:17

Flavina mengatakan...

Isa itu adalah nabi utusan Allah SWT, sama seperti nabi2 sebelumnya. segala sesuatu yang dapat
dilakukannya adalah mukjizat yang Allah SWT berikan, untuk meyakinkan umatnya bahwa ia benar
nabi utusan Allah SWT. sama halnya dengan nabi2 terdahulu (Nabi musa dapat membelah lautan, nabi
sulaiman dapat berbicara dengan binantang) tujuan nabi Isa AS datang ke duniapun sama seperti
tujuan nabi2 sebelumnya, untuk menyebarkan ajaran agama allah.

"Aku (Isa) hanya mengatakan kepada mereka apa yang Engkau memerintahkan aku dengannya:
'Sembahlah Allah, Pemelihara aku dan Pemelihara kamu.'" (5:117)
Di ayat tersebut dengan sangat jelas dijelaskan bahwa nabi Isa AS meminta kepada umatnya untuk
menyembah Tuhan ALLAH SWT, Pemelihara aku dan Pemelihara kamu. bukan malah menyembah
Dia (Isa).
Karna Tuhan itu 1, tidak beranak, dan tidak pula diperanakan.

2 Agustus 2011 14:49

Ado Aje mengatakan...


coba lihat video2 dibawah ini, Sangat memberikan pencerahan dan dapat membuka mata, hati juga
pikiran kita...
"The Divine Book"
http://www.youtube.com/user/karkoons#g/c/A0B6E05B9F46DC88
dan
"The Arrivals"
http://www.youtube.com/user/karkoons#g/c/FEFC6F2FE92FBCB3
thanks to:
> ALLAH SWT.
> www.wakeupproject.com
> karkoon
semoga bermanfaat..

7 Agustus 2011 06:27

bobo mengatakan...
ALLAH HANYA SATU... NABI HANYA MUHAMMAD.... TAAT KPD NABI KITA dan
BERTAQWALAH dgn sebenar taqwa....
12 Agustus 2011 14:50

mazz-onnot mengatakan...
"Bagimu Agamamu...Bagiku Agamaku"...hormati agama lain......tat pada agama kita.......hidup rukun
berdampinan....nggak usah berdebat masalah agama karena tidak ada akhirn ya..yg ada hanya
kebencian sesama manusia.......Prilaku kita akan menjadi bekal tiket kita masuk neraka apa surga di
hadapan Tuhan...Itu tanggun g jawab kita masing2 didepan Allah....Amin.terimakasih sodaraku
semua....!!!!!
14 Agustus 2011 17:40

aDAm mengatakan...
Kepada bobo:
Benar, tiada tuhan selain Allah swt, dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi bukan berarti CUMA
Muhammad saw yg jd Nabi.

Yth Bpk Simon:


Silakan bapak kaji lagi Ulangan 18:18
"Seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka DARI ANTARA SAUDARA mereka, SEPERTI
ENGKAU INI; Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada
mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya". Kepada siapa ayat ini ditujukan? Musa, apa saya
benar?
Mari kita kaji Musa adalah Yahudi, Yesus (Isa as) juga Yahudi, keduanya berasal dari keturunan Ishaq,
anak Ibrahim (Abraham)karena dari Ishaq lah lahir bangsa Yahudi. Dan Ishaq memiliki saudara,
Ismail, anak dari Hajar, istri Ibrahim as. Dan dari Ismail lah asal bangsa Arab. Siapa nabi yang berasal
dari Arab? Ya, benar, Muhammad saw.
Bukti berikutnya:
"...seperti engkau ini". Seperti Musa. Apakah Isa seperti musa? Tidak. Berikut alasannya:
1. Ayah dan Ibu
Musa memiliki ayah dan ibu, demikian pula Muhammad, sedangkan Yesus hanya memiliki ibu.
2. Kelahiran Ajaib.
Musa dan Muhammad lahir secara normal dan alamiah, yaitu hasil percampuran fisik antara pria dan
wanita, sedangkan Isa lahir tanpa peristiwa tersebut, lihat Matius 1:18 "...sebelum mereka(Yusuf dan
Maria) hidup sebagai suami istri, ternyata Maria mengandung Roh Kudus...". Lihat juga Lukas 1:3435, dan jangan segan untuk membuka kitab suci Al-Qur'an Surah Ali Imran:47.
3. Ikatan Perkawinan.
Musa dan Muhammad memiliki keturunan, sedangkan Isa tetap membujang seumur hidupnya.
4. Yesus ditolak oleh kaumnya.
Musa dan Muhammad mengalami perjuangan yang sulit dalam menghadapi umatnya. Musa bersusah
payah meyakinkan bangsa Yahudi bahwa ia adalah nabi utusan tuhan, dan hingga sekarang bangsa
Yahudi secara keseluruhan mengakui Musa sebagai seorang nabi. Muhammad juga demikian hingga
sekarang secara keseluruhan bangsa Arab dan muslim lain menerimanya sebagai nabi. Sedangkan Isa
mengalami penolakan oleh bangsanya, bangsa Yahudi dan diancam untuk dibunuh.
5. Hukum baru.
Musa dan Muhammad membawa hukum baru untuk umatnya. Musa tidak hanya memberikan 10
perintah Allah, namun juga hukum dan aturan lainnya. Muhammad mengangkat bangsa Arab yang
biadab dengan membawa cahaya Islam. Sedangkan Isa membawa Injil dan menyatakan bahwa ia tidak
membawa hukum baru, lihat Matius 5:17-18, "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk
meniadakan hukum Taurat atau meniadakan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya,
melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu,'Sesungguhnya selama belum lenyap
langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum
semuanya terjadi'".
6. Bagai mana mereka pergi.
Musa dan Muhammad meninggal dengan cara yang wajar, namun menurut Kristen, Yesus mati disalib.
Untuk "mengapa tidak langsung saja Al-Qur'an diturunkan dari zaman nabi Adam as"
Kitab-kitab suci diturunkan secara bertahap Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Qur'an ditujukan karena
disesuaikan dengan keadaan manusia saat itu. Kita hanya diwajibkan meyakini akan kitab-kitab
terdahulu sebelum Al-Qur'an karena di dalam Al-Qur'an sendiri sudah terdapat isi kitab-kitab tsb.
Itulah guna diturunkan Al-Qur'an terakhir, untuk menggenapi kitab terdahulunya. Dan nabi Adam dan
beberapa nabi yang lainnya juga memperoleh wahyu tidak hanya secara langsung dari Allah,
melainkan ada yang melalui suhuf-suhuf (lembaran wahyu).
Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.

14 Agustus 2011 23:28

bersatu kita teguh mengatakan...


saudara saudara ku. janganlah saling mendebat satu dengan yang lain. karena sudah jelas iman kita
tidaklah sama. perbanyaklah kebaikan dan bantulah sesama. semoga indonesia selalu damai dan aman.
amin
15 Agustus 2011 14:43

kirana mengatakan...
Allahu Akbar!
jangan lah berdebat.. ini semua tergantung dari keimanan masing2..
tapi setau saya bukannya Al-qur'an adalah kitab yang kekal? dan injil sudah di berbarui/diubah (setahu
saya) jadi ragu rasanya bila mendalami/memahami kitab injil..
bahkan ada hukumnya jika mengubah 1 huruf saja dalam Al-qur'an..
dan ISLAM= iman dan taqwa kepada ALLAH.. IMAN= percaya, TAQWA= melakukan perintahNya
dan menjauhi laranganNya.. tetap apabila di kubur ditanya oleh malaikat hanya jawaban ISLAM
AGAMA SAYA! ALLAH TUHAN SAYA! MUHAMMAD NABI SAYA ! DAN AL-QUR'AN KITAB
SAYA..insyaallah selamat dunia akhirat..
robbana atina fidunia hasanah wa fil'a hiroti khasana wakina adzabanar aminn..
22 Agustus 2011 01:16

HarleY DaoelaY mengatakan...


Saya sangat setuju dengan pendapat saudara Adam,sedikit saya tambahin buat bapak SIMON
MANGANDE
Setahu saya umat kristiani percaya kalau Nabi Isa As adalah anak Tuhan,yang perlu dipahami :
Kenapa yang disembah dan dianggap tuhan itu adalah Nabi Isa,yang tuhan kan bapaknya...mohon
penjelasan!
25 Agustus 2011 19:04

junko mengatakan...

yakin pada keyakinan masing2! gk ada gunanya debat klo cuman bkin dosa smua.

26 Agustus 2011 21:23

junko mengatakan...
manusia hidup bkn hanya dari roti saja, melainkan dr setiap firman Tuhan.
26 Agustus 2011 21:25

Robyalfalah mengatakan...

Astagfirullah,,
pak simon..
Setau saya,,
Nabi isa itu tidak wafat.. Melainkan di angkat oleh Allah naik ke langit yg ke 7.
Dan yg disalip itu bukan Nabi isa,, atas kehendak Allah,, melainkan seseorang yg di ubah wajahnya
menjadi sangat mirip seperti Nabi Isa..
Dan setau saya juga,, di dalam Asmaul husna.. Yaitu Nama-nama Allah.. Tidak ada tuh yg bernama
yesus kristus..

29 Agustus 2011 00:02

Robyalfalah mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

29 Agustus 2011 00:19

milo mengatakan...
Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".
24 September 2011 13:06

Al Iman mengatakan...
d dalam AL QURAN susah di bahas Nabi Isa as. dianggap tuhan oleh kaumnya terdapat pada ayat
berikut: 5:17, 5:72, 5:77, 5:116, 9:31, 43:58, 43:65
24 September 2011 22:15

Al Iman mengatakan...
pada surat 5.17. yang berbunyi: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata:
"Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam." Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan)
yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera
Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?." Kepunyaan
Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang
dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
24 September 2011 22:18

Al Iman mengatakan...
pada surah AL MAIDAH Ayat 116. Juga berbunyi:
Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: "Hai Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada
manusia: "Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?." Isa menjawab: "Maha Suci
Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah
mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui
apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib."
24 September 2011 22:21

Al Iman mengatakan...
pada ALQURAN Surah AT TAUBAH ayat 31. yang berbunyi :
Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga
mereka mempertuhankan) Al Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah
Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang
mereka persekutukan.
24 September 2011 22:25

Al Iman mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

24 September 2011 22:30

Al Iman mengatakan...

ini menguak kebenaran tentang penyimpangan penyimpangan yang terdapat pada Injil..
semua sudah di jelaskan pada AL QURAN. karena AL QURAN itu adalah Firman AULOH SWT, dan
Firman nya itu pasti benar.
Jadi barang siapa yang tidak mempercayai kitap suci AL QURAN maka dia tergolon orang yang
Merugi... dan di keluarkan dari ISLAM

24 September 2011 22:32

Al Iman mengatakan...
umat kristiani ada juru selamat nya.
kalo umat islam ya mencari selamat sendiri-sendiri aja ya, kita sama2 banyak beramal.. dan sholat
jamaah 5 waktu..
ayo umat muslim kita berjihad di jalan AULOH SWT.
Karena kelak agama yang bakal di terima di sisi Auloh hanyalah ISLAM, dan jika ada yang memilih
selain ISLAM maka gak akan selamat, meski udah ada juruselamat nya...
24 September 2011 22:54

Al Iman mengatakan...
nanti ISA AS turun bukan sebagai tuhan..
tapi sebagai orang yang mendapat perintah langsung dari Auloh untuk membunuh DAJJAL
menurul Al Hadis nanti nabi isa itu turun di menara putih masjid d kota damaskus, dan subhanauloh
sekatang itu di sebelah timur kota damaskus memang ada sebuah masjid namanya masjid umawi yang
menaranya berwarna putih, dan masjid itu bersebelahan dengan sebuah gereja, dan kaum muslimin
suria arab dan kaum nasrani suria arab sama-sama sepakat di menara itu lah bakal turun nabi isa AS,
jadi nanti kita liat mata siapa yang bakalan tecele'..
sebab setelah isa AS turun langsung di panggil oleh AL-MAHDI untuk memimpin sholat subuh,lalu
isa berkata : demi auloh inilah lekebihan umat muhammad daripada umat lainnya, sebagian kalian di
tetapkan menjadi pemimpin lainnya, dan dia dorong bahunya AL-MAHDI untuk memimpin sholat,
lalu dia makmum di belakang AL-MAHDI, menandakan isa AS datang bukan sebagai nabi tapi
sebagai MUSLIM pengikut nabi MUHAHHAD AS yang dapat tugas-tugas mulia dari aulah SWT,
diantaranya membunuh DAJJAL.
dan selesai Sholat itu ISA AS bilang pada AL_MAHDI buka pintu gerbang itu,begitu dibuka DAJJAL
sudah keliatan memimpin 70.000 pasukan Yahudi, siap untuk menyerang mereka, tetapi begitu
DAJJAL melihat dalam barisan AL-MAHDI ada ISA AS,di dalam Hadis itu di katakan DAJJAL
berubah laksana garam di siram air,artinya DAJJAL ketakutan, DAJJAL pun lari dan di kejar oleh ISA
AS. dalam hadis itu dikatakan sambil mengejarnya mengatakan aku akan bunuh engkau dengan satu
lemparan yang tidak bisa engkau dahulukan, maksudnya lemparan tombaknya. maka terbunuh lah
DAJJAL dan tombak itu menusuk dadanya, terbunuh dia di salah satu pintu masuk baitul ma'dis
Yerusalem, namanya Babulud di pintu lud itu lah dia jatuh terkapar di cabut tombaknya oleh ISA AS,
di angkatnya tinggi-tinggi untuk memperlihatkan kepada umat manusiabahwa DAJJAL itu manusia
yang punya Deadline juga, atau punya jadwal mati juga,dan darahnya menetes.
dan setelah itu AL_MAHDI dengan pasukan kaum muslimin memerangi kaum yahudi yg di pimpin
oleh DAJJAL tadi, dan berlakulah HADIS yang berbunyi : tidak akan terjadi hari kiamat sehingga

kaum musliminmemerangi kaum yahudi sampe pohon dan batu pun turut berbicara, hai muslim hai
hamba auloh di belakang ku ada yahudi bersembunyi bunuhlah dia, kecuali pohon Qhorqod karena
pohon Qhorqod adalah pohonnya kaum yahudi.

24 September 2011 23:00

Al Iman mengatakan...

hay umat islam jangan menyebut AL MAHDI dengan sebutan IMAM MAHDI, karena IMAM
MAHDI itu sebutan dari Kaum SYI'AH..
Kita kaum Muslimin Pengikut Nabi MUHAMMAD Menyebut Nya Dengan Sebutan AL MAHDI,
bukan IMAM MAHDI, jadi jangan salah menyebut..

25 September 2011 11:50

Alendra Prasetya mengatakan...


Maaf yang sebesar-besarnya Alquran itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab-Kaitab Nabi
sebelumnya.?? Saya hanya ingin bertanya,. Apakah Nabi Muhamad juga membaca apa itu isi dari
kitab Zabur ( Musa ) dan AlKitab ( Injil ) Perjanjian lama dan Baru..,?? karna jarak antara Nabi Isa
Dan Muhamad sekitar 600 tahun lamanya. Mohon jawabannya dari pihak Orang yang bisa
bertanggung jawab atas perkataannya Kepada Allah., Trimakasih Salam Kasih (Prasetyo )
27 September 2011 13:01

Alendra Prasetya mengatakan...


Tolong di bantu Pertannya an dari saya wahai orang-orang yang beriman dan berani mempertanggung
jawabkan penjelasan anda.
1. pernah saya mendengar di dalam Kitab Injil dikatakan Tanda-tanda hari kiamat salah satunya akan
bermunculan Nabi-Nabi palsu dan dikatakan pula Isa/ Yesus adalah yang terakhir. dan yang akan
kembali Turun kedunia sendiri tidak bersama imam mahdi dimana setiap manusia bagaikan sedang
tertidur tidak akan ada yg tau kapan Dia datang. pertannyaan saya Imam Mahdi Itu siapa.,?
2.Saya telah menelusuri tentang apa yang kebanyakan orang Indonesia pahami tentang isi dan arti dari
alquran tersebut. jawaban yang saya dapatkan masih banyak orang yang rajin shalat tetapi mereka
tidak tau artinya / Isi dari Alquran sendiri karna mereka tidak mengerti arti Bahasa arab kecuali
Bangsa Arab sendiri. Apakah Itu Bukan hanya Ikut-ikutan saja atau hanya dari turun temurun. seperti
tradisi budaya-budaya kita hanya bisa mengikuti tetapi tidak tau makna dan artinya. seperti tari kecak
(bali) banyak orang yg bisa menarikannya tetapi lebih banyak yang tidak tau arti dari taian tersebut.
Mohon maaf kalau ada pertannyaan atau kata-2 yg kurang berkenan. trimakasih atas jawaban yang
akan anda berikan.

27 September 2011 13:16

Al Iman mengatakan...
sebelumnya saya mau tanya
saudara Alendra Prasetya itu agama apa...?
28 September 2011 21:45

Bayu Pattinaja mengatakan...

ada sebuah cerita:

alkisah ada komandan romawi yang dikenal adil.


suatu ketika terjadi pencurian..
usut punya usut pencurinya tertangkap dan diketahui adalah ibunya yg sudah tua.
menurut hukum yang berlaku sang ibu haruslah menerima hukuman cambuk atas perbuatannya itu..
apa yg harus dilakukan oleh komandannya?
apabila dicambuk tentu ibunya akan mati, dan kalau dibiarkan? berarti dia adalah pemimpin yang
egois dan tidak adil..
satu2nya jalan adalah sang komandan memberikan dirinya untuk dicambuk sebagai pengganti
ibunya...
ketika mengambil alih hukuman ibunya apakah atribut komandannya tetap dipakai?
tentu tidak, alasannya tentu anda tau.. bila ia tetap memakai atribut tentu anak buahnya tidak berani
untuk menghukum :)
cerita ini kira2 menggambarkan makna Tuhan mengambil wujud manusia dan disalibkan berdasarkan
iman kristen..
tidak bermaksud menyinggung siapapun, hanya berbagi untuk yg ingin tahu.. thanks

29 September 2011 16:40

robbytpn mengatakan...

oughh...

10 Oktober 2011 22:49

Al Iman mengatakan...

kalau memang anda mengikuti ajaran nabi isa..?


kenapa kalian umat kristen tidak sunat... sedangkan dikatakan di dalam Injil nabi isa d sunat...

11 Oktober 2011 14:18

Akhi Aprino mengatakan...


Makasih ya atas bantuannya... lumayan buat Tugas Agama
Aku tunggu kunjungan baliknya ya... di halaman "Download " | Blog RIsMa SMKDA (Blog
Remaja Islam Masjid SMK Negeri 2 Pacitan)

15 Oktober 2011 06:01

Theodora Mawar Sharon mengatakan...


Benar kata saudara yang di atas, manusia tak dapat mengenal Allah kalau bukan Allah yang
memperkenalkan diriNya lewat FirmanNya, lewat nabi-Nya.
Saya beragama Kristen. Saya mengenal Allah lewat Alkitab.
Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB). Kenapa harus ada PL? Karena
Allah terlebih dahulu mau memperkenalkan apa itu dosa, bagaimana di mata Allah dosa bisa dihapus,
dan banyak lagi pelajaran yang sebenarnya kiasan dari yang sesungguhnya mau disampaikan Allah.

Sunat termasuk salah satunya. Sebenarnya yang dikehendaki Tuhan adalah bersurat dalam hati, secara
rohani. Tapi bagaimana mengajarkan pada manusia, kalau manusia tidak mengerti apa sih itu 'sunat'.
Jadi, apa gunanya bersunat secara lahiriah tetapi tidak melakukan Firman (Rm.2)
PB seperti kata Tuhan Yesus, tidak meniadakan PL, tetapi menggenapinya. Di mata Allah, dosa hanya
bisa dihapus dengan korban darah. Dalam PL diajarkan waktu2 tertentu harus memotong korban
penghapus dosa. Sebenarnya itu untuk memperkenalkan korban yang sesungguhnya yang diinginkan
Allah, yaitu darah yang suci, yang mampu menghapus semua dosa manusia: Darah Yesus.
Kenapa Yesus yang adalah Tuhan, harus menjadi manusia, yang terkekang dalam tubuh terdiri dari
darah dan daging? Untuk menggenapi hukum korban itu.
Korban darah Yesus sekali untuk selama-lamanya untuk menghapus dosa seluruh manusia, yaitu
manusia yang mau percaya pada Yesus.
Allah yang saya kenal saya pelajari selalu menubuatkan hal-hal yang akan terjadi, dan walau nabi2 itu
tidak saling mengenal satu sama lain, tetapi mereka bisa memberi nubuat yang ternyata saling
melengkapi satu sama lain, karena ada Roh Kudus Tuhan yang memimpin mereka.
Tuhan Yesus, yang berasal dari Surga berkata: "Akulah Jalan dan Kebenaran dan Hidup, tidak
seorangpun manusia sampai ke surga kalau tidak melalui Aku". Tidak pernah ada yang bisa
memberikan jaminan masuk surga, kecuali pemilik surga itu sendiri.
Mengapakah kamu tidak percaya apa yang dikatakan Kitab Suci? Mengapa kamu menolak jalan
keselamatan yang ditawarkan Allahmu?

29 Oktober 2011 07:54

Anonim mengatakan...
Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

2 November 2011 10:52

Anonim mengatakan...
KEPERCAYAAN ORANG ISLAM TERHADAP NASI ISA ALAIHISSALAM.
1) NABI ISA ALAIHISSALAM DIUTUS ALLAH KE DUNIA SEBAGAI SEORANG RASUL
2) PIHAK ISLAM PERCAYA BAHAWA NASI ISA TIDAK MATI DI BUNUH DAN TIDAK PULA
DI SALIB BAHKAN IA DIANGKAT OLEH ALLAH HIDUP-HIDUP KE LANGIT SEBELUM DI
TANGKAP. ISLAM JUGA PERCAYA BAHAWA TURUNNYA NABI ISA KEDUNIA PADA
AKHIR ZAMAN AKAN TETAPI BUKAN SEBAGAI NABI YANG TERAKHIR KERANA ISA
YANG DATANG ITU IALAH NABI ISA YANG SUDAH HIDUP SEBELUM NABI
MUHAMMAD. IA BERTUGAS UNTUK MENERUSKAN SERUAN MENTAUHIDKAN ALLAH
DAN MENYAMBUNG SYARIAT YANG DITURUNKAN KEPADA NABI MUHAMMAD IAITU
AGAMA ISLAM.
KETERANGAN TERSEBUT DI DALAM ALQURAN, yang bermaksud :
...Dan kata mereka, sesungguhnya kami telah membunuh AL-MASIH ISA anak MARYAM, RASUL
ALLAH. sedangkan mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya dngan salib, tetapi
diserupakan bagi mereka seperti NABI ISA.
- SURAH AN-NISSA' ayat 157

DI SEBUTKAN DI DALAM HADIS SAHIH BAHAWA NABI MUHAMMAD S.A.W BERSABDA


" IBNU MARIAM AKAN TURUN DI TENGAH-TENGAH KAUM SEBAGAI HAKIM DAN
PEMIMPIN YANG ADIL LALU MENGHANCURKAN SALIB, MEMBUNUH BABI,
MEMBEBASKAN PAJAK"
NABI MUHAMMADA S.A.W BERSABDA LAGI :
" DEMI DIRIKU (NABI MUHAMMAD) DIDALAM KEKUASAANNYA, SESUNGGUHNYA
HAMPIRLAH ANAK SITI MARYAM IAITU NABI ISA AKAN TURUN DI LINGKUNGAN
KAMU SEKALIAN DAN MENJADI KUASA PEMERINTAHAN YANG ADIL, DAN AKAN
MEMATAHKAN PALANG SALIB (CROSS) DAN NABI ISA MEMBUNUH BABI DAN
MENGHAPUSKAN CUKAI KEPALA. DI MASA ITU (MASA NABI ISA) HARTA SANGAT
MELIMPAH (KERANA MASA NABI ISA, KEBANYAKKAN ORANG HIDUP DI DALAM
KESENANGAN TIDAK ADA YANG MISKIN KETIKA ITU) SEHINGGA TIDAK SEORANG
PUN YANG MAHU MENERIMANYA SEHINGGA SATU KALI SUJUD LEBIH BAIK DARI
DUNIA DAN APA-APA DI DALAM DUNIA"
HADITH DI ATAS TERANG NYATA BAHAWA NASI ISA MASIH HIDUP DAN TIDAK DI
BUNUH OLEH ORANG YAHUDI SEKALIPUN DAN NABI ISA AKAN TURUN DI AKHIR
ZAMAN SETELAH DATANGNYA DAJJAL SAJJAL DAHULU.
HIKMAH DI TURUNKAN ISA DAN BUKAN NYA NABI LAIN, kerana :
1) UNTUK MENOLAK ANGGAPAN ORANG YAHUDI BAHAWA MEREKA TELAH
MEMBUNUH ISA A.S. LALU ALLAH MENJELASKAN KEBOHONGAN MEREKA BERSERTA
PEMIMPIN MEREKA DAJJAL.
2) TURUNNYA ISA A.S DARI LANGIT KERANA AJALNYA SUDAH DEKAT AGAR DIA DI
KUBUR DI BUMI, SEBAB TIDAK ADA PERKENAN BAGI MAKHLUK YANG DI CIPTAKAN
DARI TANAH UNTUK MATI DI LUAR BUMI.
3) UNTUK MENDUSTAKAN KAUM NASRANI DAN SEMUA AGAMA PADA MASANYA
KECUALI ISLAM, LALU IA MENGHANCURKAN SALIB, MEMBUNUH BABI DAN
MEMBEBASKAN PAJAK.
semoga kita umat ISLAM, umat NABI MUHAMMAD S.A.W akan sentiasa di bawah lindungan
ALLAH, terhindar dari segala tipu daya muslihat orang jahat dan sentiasa di berkati dan di rahmati
ALLAH. AMIN YA RABBAL ALAMIN.

2 November 2011 10:56

Ilmie Rizkye Hakiekie mengatakan...

sengguhnya perjanjian lama ato perjanjian baru al-kitab ato boleh disebut kitab BOBO (boong2ngan)
adalah rekayasa kaum yahudi dan romawi!!!
al-Qur'anul karim adalah kitab allah yang paling sempurna dan benar-sebenar2nya!

alhamdulillah sungguh sebuah nikmad yang tiada taranya kita dilahirkan dan ditakdirkan sebagai
seorang muslim,,,

14 November 2011 19:31

Bapak SIMON MANGANDE, B.A., M.Th. mengatakan...


LUCU JUGA Si aDAM ini ya
dia mengatakan Alkitab adalah rekeyasa Yahudi dan Kristen
wahahahaha
TETAPI dikutip juga, sebagai DASAR PEMBENARAN NABINYA
Misal ia mengutip: Ulangan 18:18
sebagai DASAR KENABIAN nabinya, wahahahahahahm lol

15 November 2011 11:35

rachma azeya mengatakan...


Barang siapa Yang mempercayai Tuhan Selain ALLAH , MakA Dya Trmasuk oRang Yg sirik ( kafir )
dan ketahuilah . ALLAH akn mngampuni sgla dosa kecuali dosa sirik.
Tobat lh wahai org KAFIR sblom ALLAH Mmngil mue, dan mmsukan mue kdlm neraka jahanam yg
kekal slma2x.

16 November 2011 15:09

Julie Hakiman mengatakan...

Assalamu'alaykum.
Yang mengatakan ini sebagai perdebatan, sesungguhnya kamulah yang berdebat.
Yang mengatakan ini pembelajaran sesungguhnya kamu sedang belajar.
sebagai tambahan saja.. kalau tak salah jika menyebut atau menulis nama2 Nabi musti disertakan
Shalawat.
"Innallaha wa malaiakatahu yushalunna 'ala nabih, yaa ayyuhaladzina 'amanu shalu 'alaihi wasalimu
tasliimaa."
"Sesungguh nya Allah dan malaikatNya bershalawat atas Nabi, wahai orang-orang beriman
bershalawatlah atas mereka"
(Shalawat : menurut saya, mungkin salam penghormatan)

18 November 2011 05:05

Julie Hakiman mengatakan...


Ayo..ayo...
kalian ini mengulas kisah Nabi, coba ditiru cara2 Nabi dan Rasul menyampaikan kebenaran.
"Sampaikan kebenaran dengan ilmu dan kesabaran"

18 November 2011 05:12

febriyanto mengatakan...
BPK.simon saya harap kaji lagi alkitab anda...memang benar dari sebagian anda ceritakan,,tapi apa
anda yakin dengan alkitab anda sekarang???..sebelumnya maaf,,saya juga masih awam terhadap
kitab2 ALLAH..tapi dengan keyakinan hati saya dan fikiran rasional,,alquranlah yang benar...dan
islam itu bukan hanya sebuah agama melainkan petunjuk hidup sebagai realita kehidupan
sesungguhnya...susah memang klo kita sudah beda keyakinan sendiri...coba pelajari semua agama
yang ada didunia ini!!!,,hanya info pak....kebanyakan mereka yang mualaf adalah orang yang berilmu.
24 November 2011 10:06

DaypMOTO - SFS 225 mengatakan...


setuju dengan comment febriyanto.
"sesungguhnya tanda-tanda kebesaran allah SWT telah nyata di muka bumi ini,bagi orang orang yang
berfikir"
24 November 2011 13:03

Rahim borong mengatakan...


Komentar ini telah dihapus oleh penulis.

2 Desember 2011 14:03

Rahim Borong mengatakan...


Salam sejahtera selalu untu Bapak Simon Mangande.
Dalam paparan Saudara Kami,Bapak Simon Mangande, tgl 13 Juli 2011 sbb:
Kata kitab Suci Alkitab , Allah terdiri dari Tiga Pribadi Yaitu
Alah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, tiga pribadi Allah
Setara dan sama , setara dan sama dalam kehendak , sama setara dalam tindakan, setara dalam
kedaulatan atau kuasa,
Tetapi ????
didalam alkitab pada saat Yesus di salib,Dia berteriak sesuai alkitab
Mat 1:27:46 berbunyi :
Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: "Eli, Eli, lama sabakhtani?" Artinya: AllahKu, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?
berarti ada salah satu yang tidak berkendak ??
Dalam paparan Saudara Kami , Bapak Simon Mangande, tgl 27 Juli 2011, bahwa Tuhan yesus kristus
adalah putra Allah sesuai alkitab sbb:
Yohanes 1:1-14 mengatakan, "Pada mulanya adalah Firman ... Firman itu adalah Allah .... Firman itu
telah menjadi manusia (Firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus).
Saya mau bertanya kepada Bapak , apakah Firman sama dengan Allah,
Karena yang kami tahu firman itu adalah perkatan Allah
Apakah mungkin perkataanNYA menjadi diriNYA ?????

2 Desember 2011 16:33

Dinar Enggarsasi mengatakan...


alhamdulillah artikel ini bagus untuk menambah ilmu pengetahuan.

hendaknya kita sama-sama tau aja, setiap individu memiliki keyakinan masing-masing .
tergantung individu itu bagaimana dia mengaplikasikannya.
tetapi kita semua tetap satu hidup di negara Indonesia. Indonesia memang sebagian besar
penduduknya itu beragama muslim tapi indonesia bukanlah negara islam. yang membuat bangganya
lagi Indonesia memiliki 5 agama yang tumbuh secara setara.
Jadi apapun keyakinanmu
Tuhan itu ESA.
yang ku percayai Allah SWT .
tetaplah satu saudaraku...
Indonesia Tercinta
Allahu Akbar !!!

7 Desember 2011 15:20

muhammad supriono mengatakan...


sejak dahulu memang kbenaran sulit di terang kan ,intinya yg diperdebatkan adalah ,layak nya kita
naik kendaraan entah apapun yn menjadi pilihan kendaraan yg kita naiki a,misalkan ke jakarta naik bis
,naik onta pun jadi kalu memang dalam perjalan itu kita sanggup dan tau alamat nya mungkin kita bisa
sampai mungkin juga ngga sampai,itupun ada yg maha menghendaki ,walau saku bekal kita satu
kontaineritu bukan jaminan kan ,salam saja dari saya supriono aku percaya allah satu dan nabi
muhhammad utusanya .
21 Desember 2011 10:38

Unknown mengatakan...
Kita hidup di alam dunia...agar kita menunjukkan amal saleh kita kepada Allah SWT. Buat apa
berdebat dengan hal seperti ini. Ke Musliman kita ditunjukan dengan perbuatan kita..Allah SWT,
Maha Mengetahui. Perbuatlah amal saleh, niscaya lepas dari Neraka Terkutuk.
Tapi saya mengakui bahwa Almasih Isa Alahisalam adalah Mesias.Karna ajaran Nya menuntut saya
untuk berbuat Kasih dan itu menjadi bekal saya kelak di Akhirat.

22 Desember 2011 07:24

dopi mengatakan...
assalamualaikum wr, wb untuk tmen2 semua...
saya ingin menanyakan kepada pak Simon, dari mana umat kristen mendapatkan photo seorang nabi
isa AS sedang nabi isa hidup lbih dulu dari nabi muhammad SAW lw tidak salah jaraknya 600 th
sedangkan waktu itu kita tidak tau bagai mna keadaannya, apakah ada tukang photo keliling atau pke
photo pribadi?
saya minta anda bisa menjelaskannya...terimakasih..
25 Desember 2011 04:22

dopi mengatakan...
saya harap kepada teman2 khususnya yg beraga ISLAM untuk melihat/nonton vidio tentang kisah Dr.
Yopie yahya waloni karna beliau angkan mengungkapkan banyak hal dan beliau juga mantan pendeta
besar di Indonesia yg memutuskan kembali ke jalan yg benar yaitu agama allah ISLAM...
dan beliau juga menceritakan apa yg membuat beliau tertarik memeluk ISLAM dan alasan beliau
meninggalkan agama KRISTEN.
pernyataan beliu sangat luar biasa dan sangat menarik bagi kita untuk menyaksikan dan mendengar
kesaksian beliau meninggalkan kristen..
25 Desember 2011 04:47

Unknown mengatakan...
Sudah jangan ada lagi perdebatan.
yg merasa beragama ISLAM, beruntunglah kalian. karena ISLAM adalah agama penyempurna dari
seluruh ajaran-ajaran Allah yg di berikan kepada Nabi-nabi sebelum Rasullah.
jika di tanya, apakah anda tau isi dari kitab Zabur,Taurat,injil ?
jika anda ISLAM, jawab tau!
mengapa, karena semua yg ada di alam semesta dari awal hingga akhir Allah telah merangkum
menjadi 1 kitab yaitu Al-qur'an.
jika saya disuruh memilih antara nabi isa dan Muhammad, saya memilih Muhammad.
jelas! Isa hanya bergelar Nabi-nya Allah, tapi Muhammad Rasull-nya Allah (kekasihnya Allah)
Beliaulah Nabi sekaligus Rasul terakhir yg di perintahkan Allah untuk menyempurnakan perintahperintahnya yg dahulu sebelum Rasullah.
mengapa Allah tidak menurunkan Al-qur'an ketika zaman Nabi Adam?
saya beri contoh:
jika anda makan sekaligus dalam arti 5 bakul nasi habis.
apa yg anda rasakan?
begitupun dengan ayat-ayat yg Allah turunkan untuk hamba-hambanya "STEP BY STEP"
sekian dari saya RYAN maaf jika ada pihak yg tersinggung atas perkataan saya.
sebab ini atas dasar logika yg saya dapat.

27 Desember 2011 13:35

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...


Untuk Febrianto. Terima kasih karena Febrianto menulis, "Memang benar dari sebagian anda
ceritakan, tapi apa anda yakin dengan alkitab anda sekarang???" Saya jawab, saya yakin-seyakinyakinnya pada Alkitab adalah Firman ALLAH. Lain2nya tidak usah saya komentari.
Untuk Rahim Borong. Bapak mengajak saya berteologi, padahal ada satu perpustakaan buku sudah
ditulis untuk membantah dan membenarkan hal ini. Ya selalu ada yang membantah dan
membenarkan.Tetapi hanya satu yang saya mau katakan, Tuhan Yesus Kristus 2011 tahun yang lalu
telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itulah sebabnya Ia berseru, "Eli, Eli, lama
sabakhtani."
Soal Yohanes 1:1-14, Anda boleh pakai LOGIKA tetapi saya mau katakan MASIH BANYAK
MISTERI. Jika Anda memang sudah membaca Injil Yohanes pasal 1 sudah sedikit jelas. Bacalah
berulang-ulang nas ini. Dengan nas ini juga sudah berjilid-jilid buku ditulis untuk menjelaskannya.

Untuk dopi
Saya pun menentang Foto itu. Itu bukan foto TUHAN YESUS. Dan saya sedang mempersiapkan
tulisan untuk menentang pemakaian foto itu. Itu adalah foto pelukis lalu diklaim mirip TUHAN
YESUS. Saya malu. Tolong bantu saya dalam menulis buku ini dengan memberikan info ya.
Untuk semua yang terlibat diskusi ini, hendaknya kita MENCARI KEBENARAN SAJA dan
JANGAN MEMBAWA-BAWA AGAMA.
maafkan saya karena kurang menjelaskan, saya sedang kurang sehat. Saya menulis ini hanya karena
beberapa kali nama saya disebut, hihihihi

28 Desember 2011 14:39

Rahim Borong mengatakan...


Untuk saudaraku ummat Nasrani
kamu ucapkan selamat hari natal dan
tahun baru 2012.
Mari kita semua berdebat secara santun , untuk menemukan kebenaran yang hakiki dari Tuhan pemilik
Alam semesta.
Untuk saudaraku Bapak Simon Mangande,saya ucapkan lekas sembuh.
28 Desember 2011 20:10

Makan@hex mengatakan...
akh saya simple ajah....
akal dan pikiran yang akan menuntuk kita kepada yang benar...
untuk semua tolong gunakan akal dan pikiran kita jangan dari orang liat sejarah....
ini argumen saya :
1. saya tidak mau mempunyai tuhan yang di salib dan telanjang, terus setengah bugil lagi... mana
karismatik ketuhanannya, tuhan nya saja di rendah kan (ogah akh gak mau)... mana karakter maha
agungnya gak ada... malah di lecehkan oleh manusia... (tuhan yang veminim)
2. saya tidak mau mempunyai kitab suci yang berubah (apa lagi dirubah oleh orang), karena kita harus
mempunyai pegangan yang universal, masa dulu nya babi itu haram sekarang halal berganti babi hutan
yang haram, mungkin nanti babi hutan halal, berubah babi celengan yang haram (itu pun karena keras
untuk di makan)...
3. terus isa itu orang arab apa orang eropa, saya bingung bang kok mirip2 orang eropa yah.. rambut
nya pirang keriting2 pakean nya juga kaya orang eropa... terlalu lemah hingga di salib orang (saya
bingung kalo milih isa jadi tuhan) terus bagaimana dengan natal apa kah ada hubungan saudara
dengan para kurcaci, sinterklas, sama yesus.. (apa mereka saudara) aku bingung neh...
4. saya tidak mau mempunyai agama yang menghalalkan al-khohol... karena saya tahu dan saya
pernah kecanduan al-khohol, idup saya kusut tiap hari mabok2an bae... liver saya ancur.. terus pernah
ngacak2 warung karena mabok berantem di jalan gara mabok.... akhirnya saya sadar al-khohol itu
tidak baik bagi kita, saya setuju untuk di haramkannya al-khohol...
5. saya tidak mau mempunyai agama yang membuat saya bimbang (eh jadi bingung tau) si paus bisa
merevisi si al-kitab, enak aja kalo si paus pikirannya lagi lempeng, coba klo nggak bisa berabeh alkitabnya..
6. saya tidak mau mempunyai agama yang warisaan penjajah... yang bawain nya aja penjahat
(penjajah) bukan pahlawan, eh agama penjahat dong... liat di buku sejarah anak sd di situh ada istilah
gold, glory, gospel, coba di buka dan di lihat sejarahnya di buku anak sd...bahwa penjajah mempunyai
3 tujuan, yaitu emas (gold) kekuasaan (glory) dan agama (gospel) ayo kawan2 kita buka mata secara

lebar tentang agama kita melalu sejarah yang tidak pernah di rubah apalagi di ganti2...
7. sekian dan terima kasih ini dari lubuh hati saya... kurang lebihnya terima kasih...

30 Desember 2011 12:12

royroyadi mengatakan...

kembali ke al-quran dan ql-hadists

2 Januari 2012 18:40

royroyadi mengatakan...
kembali ke al-quran dan ql-hadist, karena kitab injil yg sekarang sudah tidak asli lagi, kenapa! karena
perbuatan manusia telah merubah kata2 sesuka mereka sendiri
2 Januari 2012 18:41

LaLu Jalil Zuhud mengatakan...


assalamu'alaikum warahmatuLLahi wabarakatuhh::
janganLah kita saLing membe-bedakan agama, karna setiap individu mempunyai kepercayaan
masing-masing, di daLam ayat AL_Qur'an sudah dijelaskan bahwa::
Lakumdiinukum waLiyadiiiinn::
untukmu agamamu dan untukku agamaku,
3 Januari 2012 04:46

krani mengatakan...
ijin membaca dan menyimpannya dalam laptop saya, terima kasih sebelumnya. tulisannya sangat
bermanfaat :)
6 Januari 2012 19:43

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...


Alkitab adalah Kitab Suci yang sangat terbuka terhadap kritik dan celaan, juga sanjungan
sebagai Firman Allah yang berotoritas
Tetapi, makin dikritik, makin orang yakin seyakin-yakinnya bahwa Alkitab adalah benar-benar
benar Firman Allah.
Bandingkan dengan Kitab Suci yang lain yang sangat tertutup terhadap kritik bahkan tidak
boleh dikritik sama sekali. Siapa saja yg berani mengkritik, pasti akan difatwa mati.

7 Januari 2012 11:10

aDAm mengatakan...
Kpd bapak Simon, begitulah seharusnya Kitab Suci, tidak boleh dikritik apalagi DIUBAH-UBAH.
Karena KItab Suci berasal dari tuhan, maka barang siapa yang beriman kpd tuhan, seharusnya
mengimani kitab yg diturunkanNya tanpa MENGUBAH atau MENAMBAH isinya, seperti yg
dilakukan oleh PAUS, tangan kotor manusia dan makhluk lain haram untuk merubah isi firman
tuhan.Kitab Suci memang tidak harus dikritik, jika bapak percaya tuhan itu Maha Benar, untuk apa
bapak dengan angkuhnya merasa berhak unutk mengkritik firman tuhan? Jika bapak seorang yg ahli

dalam injil, silakan bapak temukan beberapa hal yg saling bertolak belakang di beberapa ayatnya. Satu
pertanyaan saya, apa yg dpt bpk jelaskan mengenai isi dari Ulangan 18:18?
Bapak silakan pelajari Al-Qur'an dengan seobjektif mungkin, memahami Al-Qur'an ada aturannya
sendiri, tanyakan kpd ahli tafsir Al-Qur'an, jgn gunakan pola pikir bapak yg selama ini dibentuk dalam
lingkungan agama bapak. Cobalah berpikir ilmuan. Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist bapak akan
menemukan hal-hal yg jika dipikir dgn akal manusia tidak mungkin dapat terpikirkan oleh seorang
buta huruf yg tinggal di padang pasir tandus dengan penduduk yg dalam keadaan jatuh moralnya
sekitar 1400 tahun yang lalu. Banyak hasil temuan dari para peneliti, bahkan dari peneliti non-arab
non-muslim sekalipun yg membuktikan kebenaran dan keakuratan al-qur'an dan al-hadist.

8 Januari 2012 07:04

aDAm mengatakan...
Kpd Bapak Simon.
Untuk mengomentari mengapa saya menggunakan Ulangan 18:18. Ini saya jadikan pembukaan
pikiran bagi bapak thd kitab bapak. Saya bisa saja menuliskan ayat al-qur'an yg saya ketahui mengenai
pengutusan Nabi Besar Muhammad SAW. namun saya pikir itu terlalu jauh buat bapak, karena kening
bapak pasti akan berkerut membacanya karena pikiran bapak yg msh blm terbuka dalam menganalisa
al-qur'an. Biar saya mulai dari penelaahan bapak thd kitab yg bapak percayai sbg Firman Tuhan yang
MURNI.
Satu lagi pertanyaan, apakah pembabtisan itu?
Benarkah saya jika berargumen sperti ini:
Babtis bertentangan dengan Yesus.
Silakan bapak buka Yohanes 1:25
Sekali lagi saya tekankan, saya mohon bapak jawab semua pertanyaan saya seterang2nya dan sejelasjelasnya dengan tidak berupaya menyamarkan dengan persepsi bapak, berpikirlah objektif dan
JANGAN BERUSAHA MENGELAK-ELAKAN JAWABAN shg jawaban tidak mengena dgn
pertanyaan spt yg bapak lakukan sebelumnya. Terima kasih.

8 Januari 2012 07:22

isra love mengatakan...


semua manusia harus percaya bahwa nabi muhammad itu adalah nabi yang sangat agung dan dan
rasulnya allah ,,,,,,
nabi adam saja percya dengan muhammad yang belum ada di jaman nya ,,,
karna nabi ada menikahi siti hawa saja dengan mahar nya menyebut dua kalimat shadad jadi pasti
semua yang di ajarkan muhammad itu pasti lah benar dengan yang di ajarkan semua nabi karna semua
mahluk yang hidup di bumi ini yang mempunyai roh karna roh itu adalah nur nur itu hanya satu yang
memilikinya ya itu muhammad s.w.a maka sebelum satu pun manusia yang di jadikan di bumi ini
bahkan nabi adam pun belum ada sudah ada nur muhammad .....
makanya nabi muhammad di utus allah taala untuk menyampaikan kebenaran nya pada semua
manusia dimuka bumi ini.....
jadi semua kembali pelajari lah tentang dari manA asal kita di jadikan didunia ini dari mana asal roh
kita dari mana asal batang tubuh kita dari mana kita dapat kesempurnaan selain allah taala yang
memberikan
tidak dari yesus

melainkan dari allah taala


tiada tuhan selain allah

17 Januari 2012 23:53

panglima mengatakan...

gini yah... aku bukannya sok pintar tapi saya sudah membaca ribuan buku n tanya langsung ke
sumbernya.semua tu masalah kristen n yesus itu sudah sangat jelas terungkap bahwa nabi isa as,itu
bukan yesus,dan perlu di ingat bahwa yesus dibuat oleh orang2 yahudi dan di gabungkan oleh dewa
matahari dari yunani.yg terakhir aku dapat info di madinah sala seorang tokoh agama terkemuka di
sana bahwa beliau nabi ISA sa tidak pernah di salip dan tidak di nyatakan mati beliau nabi ISA sa
dipanggil oleh ALLAH saw,dan akan di turunkan di hari dimana ada seorang yg mengaku tuhan
(DAJAL) jika kawan yg pingin sejarah awal berdirinya kristen,tentang kerajaan yerusalem dan
yesus,sen aja ke email ku...ingatlah ALLAH saw,tidak akan mengampuni dosa umatnya yang
menyembah berhala(patung)karna itu janganlah sekali2 untuk
melanggarnya.panglima.ibliz@gmail.comdevaug

21 Januari 2012 23:30

Unknown mengatakan...
yah klo ak sih gampang...klo Tuhan ya Tuhan,Nabi ya Nabi,kloTuhan tu bs pnya wujud....kayaknya
dak da yg percaya tuh....apa lagi pnya anak atau ibu...apalagi punya kakek atau ayah...buset mang satu
keluarga Tuhan semua....wkwkwkwkwk....
24 Januari 2012 15:25

Unknown mengatakan...
Kepada:bapak Simon deh
Apa kalau mau mempelajari Allah tu harus dari injil ya.....???Tpi gmn dong nasib kitab2 yg
lainnya...kan jdi mubazir...kan klo kitabnya dari Allah dak perlu pilih2 kan toh isinya ma tujuane jg
sama???Satu lagi yg saya mo nanya ke bapak.....APA BAPAK PERNAH LIHAT KITAB INJIL YG
ASLI???YG PERTAMA KALI TURUN KE BUMI YG DI BAWA NABI ISA AS....????
24 Januari 2012 15:43

makaninning. blogspot com mengatakan...


Salam Sejahtera Semua
Nama saya disebut-sebut, memancing saya keluar. Sebenarnya saya malas berdebat sebab dasar
pijakan kita yang BERBEDA.
Anda berdasarkan Al-Quran tetapi saya berdasarkan Alkitab. Makanya tidak bisa saling
bertemu.
Karena itu, secara umum saja saya mau katakan kepada semua:
1. Yang diubah, disesuaikan dengan perkembangan bahasa adalah Alkitab TERJEMAHAN ke
dalam berbagai bahasa. Alkitab dalam bahasa asli Yunani dan Ibrani sama sekali tidak
berubah.
2. Saya punya Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani, tetapi jarang saya baca, sebab saya
hanya mengerti kata demi kata. Hanya sebagai referensi saja, saya buka. Paling banyak saya

buka adalah Alkitab dalam bahasa Indonesia (terjemahan).


3. Alkitab tidak ditulis Allah lalu diserahkan kepada manusia. Tetapi ditulis oleh manusia biasa
dengan berbagai latarbelakang berbeda selama hampir 2000 tahun lamanya, tetapi hanya satu
tema: keselamatan manusia hanya melalui iman kepada Mesias (Tuhan Yesus Kristus).
4. Alkitab berkata, barangsiapa yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan
juruselamatnya pribadi, akan diselamatkan dari penghukuman kelak di neraka. Ini bukan
semoga diselamatkan, bukan pula berdasarkan amal, tetapi berdasarkan iman kepada Tuhan
Yesus Kristus.
5. Memang manusia selalu membela mati-matian hal yang ia sudah yakini lalu mencela segala
yang bertentangan dengan itu.
6. Karena saya yakin bahwa Alkitab itu adalah Firman Allah, maka saya pantang membela
Firman Allah. Allah sendiri yang akan membela FirmanNya juga agama yang direstuinya.
7. Kalau saya simak penjelasan semua saudara di atas, maka sangat jelas Isa As yang disebutsebut dalam Al-Quran bukanlah Tuhan Yesus Kristus.
Sebab Isa katanya diangkat hidup-hidup ke langit ke 7, sedang Tuhan Yesus Kristus jelas dalam
Alkitab bahwa mati di kayu salib, dikuburkan, tetapi bangkit dari kematian pada hari ketiga,
naik ke surga, dan akan datang kedua kalinya menjemput orang yang percaya kepadaNya.
Isa dalam Al-Quran dikaitkan dengan Dajjal, sedangkan Alkitab tidak mengenal Dajjal. Tuhan
Yesus Kristus tidak pernah menyebut adanya Dajjal. Alkitab hanya menyebut adanya Anti
Kristus.
Dajjal hanya dikenal dalam Al-Quran. dan tidak dikenal dalam Alkitab. Jangan paksakan
masuk Alkitab.
Tuhan Yesus Kristus tidak pernah menyebut akan Imam Mahdi atau Al Mahdi. Kalau ada
orang yang utak-atik gatuk, ya gatuk juga, tetapi itu tidak pernah disebut-sebut dalam Alkitab.
Tuhan Yesus Kristus bukanlah Isa As yang disebut-sebut dalam Al-Quran.
Siti Maryam yang disebut ibu dari Isa As yang disebut dalam Al-Quran, juga tidak dikenal
dalam Alkitab, dan penjelasannya tidak sama dengan yang ada dalam Alkitab. Jadi itu Siti
Maria versi Arab. Beda dengan sejarah Maria dan Yusuf dalam Alkitab.
Jadi jangan paksakan sesuatu yang disebut dalam Al-Quran masuk ke dalam Alkitab. Itu
berbeda sama sekali. Versinya lain sama sekali.
Mengenai Ulangan 18:18 yang dikutib aDAm sebagai dasar pembenaran kenabian Muhammad
SAW, saya mau katakan bahwa ayat itu tidak boleh dilepaskan dari tema keseluruhan Kitab
Ulangan dan tema sentral Alkitab.
Yang dimaksud dalam Ulangan 18:18 adalah Mesias, bukan siapa2. Dan Tuhan Yesus Kristus
memenuhi semua kriteria mengenai Mesias dalam Alkitab.
Ah sudah tengah malam ni. Aku juga mau tidur ya.
kalau ada sumur di ladang, janganlah mandi lagi di sana, kalau ada umur panjang, bolehlah

saya jelaskan lagi ya


kalau ada kekeliruan, koreksilah sendiri atau saya juga akan koreksi kelak.
kalau ada yang tersungging, mohon maaf seribu saja maaf

25 Januari 2012 01:00

makaninning. blogspot com mengatakan...

oya, makaninning.blogspot.com di atas adalah Bapak Simon Mangande, bukan siapa2 dan bukan
apa2, hanya berganti nama saja, maaf ya

25 Januari 2012 01:09

adhiex umat muslim mengatakan...


buat pak Simon ...dalam Al-Qur'an kita mempercayai adanya Injil dan Nabi Isa As ( bukan
yesus ),Yang bilang Injil itu salah berarti org itu tidak mempercayai isi Al-Qur'an,tp perlu dicatat dan
dipahami bahwa Injil yang asli itu berlaku pada zamannya Nabi Isa As aja...klo Al-Qur'an
menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya termasuk Injil...melalui wahyu yg diberikan kepada Rasul
Allah Swt yaitu Nabi Muhammad Saw...dapat nama yesus darimana pak simon ???
26 Januari 2012 11:49

Unknown mengatakan...
Yah klo maryam and Isa As nya dak sama kya yg di Al Quran lah datngnya injil tuh dri mn boz...???
Klo alkitab tuh dibikin org2 jaman dlu apalagi dah 2000thn yg lalu...wuh pa dak takut di ganti2
ya...Tpi coba ja deh klo Al Quran diganti???Ya dak mungkin bs lah...lah krng satu ayat ja bunyinya
dah beda....Dah diakui kan klo Al Quran tu dak bs dijiplak pa lagi ditambahi....Masak gitu ja dak tau
sih bapak????wkwkwkwk
29 Januari 2012 13:23

Unknown mengatakan...

Kepada;bpk simon ajah


Klo yesus tu dak beragama kristen tuh smua orang dah tau pak???jdi kristen tuh agama dri mn
dong...???

29 Januari 2012 13:26

aDAm mengatakan...
Kpd Bpk Simon
Kriteria Mesias seperti apa yang ada dalam diri Yesus as (peace be upon him) sehingga Bpk
mengatakan ia memenuhi kriteria dalam Ulangan 18:18?
Karena Bpk memunyai Bible versi Ibrani, maka bantu saya untuk menemukan nama "Muhammad"
atau "Muhammadim" di dalamnya, kerena dalam Bible terjemahan King's James Version dan
Indonesia jg tentunya, nama itu telah ikut diartikan sebagai wujud Noun (kata benda) padahal Nama
DILARANG untuk diterjemahkan.

30 Januari 2012 16:18

Tanpa nama mengatakan...


Tanpa nama mengatakan
jangan kita saling bicara saja, pelajari lagi apa yang menjadi keyakinan kita masing2 secara
mendalam, lebih dalam lagi,, kita akan menemukan jawaban dari apa yang kita pertanyakan atau di
pertanyakan,,, sudah jelas kita semua di berikan pedoman hidup masing2, dari kehidupan kita,,,
kenapa kita masih harus bertanya dan mempertanyakan nya? kalau jawaban itu semua ada dari
pedoman kita semua? belajarlah lagi mengenal ALLAH S.W.T dengan hati yang ikhlas... dan sabar...
sebab guru yang sempurna adalah AL-Kitab dari semua wahyu ALLAH yang di turun kan itu
mengajarkan semua kebaikan,, agar tidak terjadi nya kekacauan di dunia ini dan di sadarkan dari
zaman jahiliyah (kebodohan),,agar manusia2 dan mahluk hidup yang ada di dunia,, bisa memakai
akal,,,dan fikiran nya untuk hidup di dunia ini,,, terimakasih.

22 Februari 2012 15:53

Alfa n Omega mengatakan...


Bila injil adalah misteri.. maka biarlah menjadi misteri.. bila Al-Quran adalah penyempurnaan dari
segala ajaran yang ada.. maka percayalah yang telah ada.. perubahan2 yang terjadi dalam segala isi
kitab tersebut biarlah manusia yang mempertanggung jawabkannya.. jalani hidup dengan Kasih..
Sabar.. dan jauhi segala laranganNya saudara2..
22 Februari 2012 20:46

El Design mengatakan...

pak Simon yth,


mohon penjelasan tentang Yesus (Isa a.s.)adalah Allah? bukankah anda bilang Allah itu ESA, atau
tunggal, kenapa ada kontradiksi disitu? kalau Dia mewujudkan dirinya dalam bentuk manusia, berarti
Dia memisahkan diri dari Yang Satu-nya.
kemudian, alkitab anda menjelaskan bahwa Yesus (Isa a.s.) mati dikayu salib, kemudian bangkit dihari
ke-3. Kenapa TUHAN MATI ? dan siapa yang menjalankan roda dunia selama 3 hari TUHAN anda
MATI ? kemudian siapa yg membangkitkannya lagi?

24 Februari 2012 17:25

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...


El Design, juga aDam
Sebenarnya saya sudah malas masuk berdiskusi di sini.
Percuma berdiskusi sama orang-orang yang fanatik yaitu
orang-orang yang tidak mau kitasucinya dikritik tetapi mau
mengkritik kitabsuci agama lain, yang tidak mau nabinya dikritik
tetapi mau mengkritik nabi-nabi agama lain. Mereka mengatakan bahwa
Alkitab itu bukan Firman Allah tetapi memakai sebagai dasar pembenaran kenabian nabi
agamanya.
Mengenai Yesus Kristus, saya sudah tegaskan bahwa Ia bukan Isa A.S. yang disebut-sebut
dalam Al-Quran sebab:
1. Isa A.S. dalam Al-Quran kamu bilang tidak mati tetapi diangkat hidup-hidup ke langit.

sedang Yesus Kristus disaksikan Alkitab bahwa Ia mati pada hari Jumat Petang dan hari
Minggu pagi-pagi bangkit dari kematian disaksikan para prajurit yang menjaga kuburNya
sebab takut dicuri lalu Yesus yang sudah bangkit menemui semua pengikutNya, sebelum naik
ke surga disaksikan banyak orang
2. Nama Yesus adalah pemberian dari Malaikat. Pada masa pelayananNya di tanah Israel, Yesus
disapa Guru oleh semua pengikutnya. Tetapi setelah kebangkitanNya dari kubur, Yesus disapa
Tuhan oleh semua orang pada waktu itu, terutama para pengikutNya.
3. Dalam Alkitab, Yesus digelari Anak atau Anak Manusia. Sehingga dikenal ada tiga gelar Ilahi
(Allah) dalam Alkitab, yaitu Bapa (Allah), Anak (Tuhan Yesus Kristus), dan Roh Kudus. Ketiga
gelar Ilahi (Allah) itu oleh Theologi Kristen disebut sama dan setara. Sehingga muncullah istilah
Tri-Tunggal Allah atau Trinitas Allah. Berulang-ulang Tuhan Yesus Kristus mengatakan bahwa
Aku dan Bapa adalah satu. Kata "satu" bukan berarti namerik (numberic), tetapi sama
pengertiannya jika dikatakan dwi-tunggal Sukarno-Hatta.
4. Kalau Yesus itu Tuhan mengapa mati? Justru itu, Yesus disapa Tuhan (Ilahi atau Allah)
sebab Ia mengalahkan alam maut, bangkit dari kematian. Maka siapa saja yang percaya bahwa
Yesus Kristus adalah Tuhan (Allah) dan Juruselamatnya maka ia akan diselamatkan dari
hukuman kekal di neraka kelak. Anda mau percaya? Terserah, kan you sendiri yang akan
menanggung resikonya.
Lalu El Design mengatakan siapa yang mengatur roda dunia jika Tuhan (Allah) mati? Saya
jawab singkat saja bahwa kan masih ada Bapa (Allah) dan Roh Kudus. Mengapa Yesus mati
padahal Ia adalah Tuhan (Ilahi). Itulah Theologi Kristen yang sulit dijelaskan, bahwa Yesus
Kristus mati sebab ia manusia 100% tetapi dilain sisi Ia adalah Allah (Ilahi) 100% juga.
Bingung. Inilah yang membuat banyak orang botak termasuk saya. 100% manusia sekaligus
100% Allah. Itu misteri. Kita tiba di surga baru bertanya kepada Tuhan Yesus apa maksudnya
hal itu.
5. Sebenarnya yang orang Kristen sapa Bapa (Allah) adalah Sang Pencipta Segala Sesuatunya.
Bahasa Ugaritik menyapa Il atau El, bahasa Arab menyapa Allah, bahasa Ibrani menyapa
YHWH. Tetapi itu semua adalah gelar bagi Sang Pencipta Segala Sesuatunya, bukan nama.
Waktu nabi Musa bertanya, siapakah namaMu, apakah yang akan kukatakan jika bangsa
Israel bertanya, siapakah yang mengutus engkau Musa. Maka Sang Ilahi (Sang Pencipta Segala
Sesuatunya) dari dalam nyala api berkata,
beginilah yang akan kau katakan, "Aku adalah Aku mengutus aku." Maka Musa memberi
gelar YHWH (semua huruf konsonan, tidak bisa diucapkan, tidak bunyi jika diucapkan).
Alkitab berkata, janganlah engkau mengucapkan dengan sembarangan nama Tuhan Allahmu.
Mungkin itulah sebabnya digelari YHWH (semua konsonan).
Kayaknya akan sulit dipahami jika saya berteolgi di sini, sebab masalah ini sudah didiskusikan
ribuan tahun lalu, mungkin sejak tahun 35 Sesudah Masehi.

24 Februari 2012 19:17

robbytpn mengatakan...
"aku brlndung kpd Allah dri godaan syaitan(simon) yg terkutuk, dgn mnybut nma Allah yg mha
pngsih lg mha pnyyang"
8 Maret 2012 08:28

aDAm mengatakan...
Yth Bpk Simon, untuk masalah yg paling fundamental ttg aqidah (ketuhanan) saja di Kristen sudah
membingungkan, bagaimana bisa Anda dgn mudahnya percaya. Konsep ketuhanan saja sudah tidak
ada kejelasan. Mengenai YHWH, bukannya tdk bisa dibaca karena semua konsonan, Biblical Hebrew
atau dalam Torah memang tidak memakai harakat, shg yg timbul hanya konsonannya saja, cara
membacanya didasari dari kebiasaan melafalkan bangsa Israel. YHWH terdiri dari yod, he, vav/waw,
he jika diberi harakat, maka dibaca YAHWEH. Mengapa demikian? Karena Bani Israil tabu untuk
menyebutkannya, karena takut/ sakralnya penyebutan nama itu. Jangan2 bapak sbg Pendeta tidak
belajar bahasa asli dari Bible (Hebrew/bahasa ibrani)???
Bahasa jika ditranslate ke bahasa lain, maknanya akan berubah, tidak ada bahasa yang jika dirubah ke
bahsa lain dapat menimbulkan makna seutuhnya dari bahasa aslinya. Begitulah keunggulan AlQur'anul Kariim. Bahasa aslinya selalu disanding dengan bahasa translate nya agar tidak terjadi
perubahan makna, dan dalam mengkajinya pula tidak hanya secara tekstual namun juga kontekstual,
dikaitkan dgn Ashabul Nuzul (sebab-musabab diturunkannya ayat tsb) serta makna dari ayat itu
sendiri, yg tentunya dikaji dari bahasa ASLI nya!
Al-Qur'an bebas dikritik! Namun kritikan itu tidak akan menghilangkan kesuciannya karena Allah
telah berjanji untuk menjaganya sendiri, berbeda dengan Kitab2 pendahulunya, Taurat, Zabur, dan
Injil.
Penekanan di sini, Islam tidak pernah mengolok2 nabi agama Kristen atau Yahudi, karena Yesus as
(Isa as), Musa as (Moses), Dawud as (David), Sulaiman as (Solomon, Ibrahim as (Abraham)JUGA
NABI ISLAM!!! KAMI MENGHORMATI BELIAU!!! Kami menjalankan syariat beliau semua!
Kami berkhitan, tidak minum khamar, tidak memakan babi, kami shalat (karena Agama Ibrahim juga
menegakkan shalat)!!!
Jika dibandingkan dgn skala kekristenan, Kami lebih kristen dari Kalian Umat Kristen, karena kami
tidak hanya menghormati mereka, namun JUGA MENJALANKAN SYARIAT YANG DIBAWA
NABI2 PENDAHULU RASULULLAH SAW.

16 Maret 2012 17:29

El Design mengatakan...
QS 4:171. Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu
mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah
utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan
(dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan
janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu.
Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di
langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah sebagai Pemelihara.
6 April 2012 22:28

aa mengatakan...
Asallam muallaykum wrwb-Al-quran mmg hebat ya,, kuasa Allah,banyak buktinya AL-QURAN
TERBAKAR TERKENA API TDK HANGUS TDK PULA JD ABU ,ini sudah sering terjadi,padahal
di sekelilingnya besi kayu aja bsa hangus,padahal AL-QURAN BAHANYA HYA DR KERTAS,
(Kuasa Allah)TPI BAGAIMANA KLO KITAPNYA AGAMA KRISTEN KENA API
TERBAKAR,bagaimana y jd penasaran nihhhh???!!!sya seorang mualaf dlu agama sya budha,saya jg
membaca kitap org kristen(injil)tp banyak sekali yg tidak masuk akal dan td bs di nalar,tp aku skrg
hanya percaya pd kitap suci AL-QURAN sja,ALLAH Tuhanku,Muhamad nabiku,terima

kasih.waallaykum sallam.

15 April 2012 01:16

aa mengatakan...

orang islam Berdoa menyembah ALLAH DI WAJIBKAN 5X DLM 1 HRI,Klo kristen berapa kali
si,setau sya 1 mggu sekali pd hri mggu ke gereja menyembah Tuhanya,Betapa Berbaktinya Islam sllu
mengingat Berbakti pd ALLAH setiap saat setiap waktu,aku bersyukur menemukan agama
islam.ALLAH HUAKBAR,,
SIMON JAWABAN2MU TDK BS D NALAR,JWBNYA KEBANYAKAN TDK PD JALUR2
PERTANYAAN MEREKA D ATAS.

15 April 2012 01:36

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...


aa Yth.
Mengapa aa tidak menyebut nama aa yang sebenarnya? Mengapa cuma aa TAKUT ketahuan
BOHONGnya?
Bisa tidak didemokan di depan umum bahwa benar Al-Quran tidak terbakar jika dibakar
bersama kayu dan besi?
Orang Islam berdoa 5X dalam sehari, tetapi orang Kristen berdoa setiap saat. Sebab tidak perlu
berteriak-teriak pun orang Kristen tetap senantiasa berdoa, berdoa dalam hati selalu, tidak
pernah putus hubungan dengan ALLAH.
Tetapi katakanlah BENAR hal yang aa katakan bahwa orang Kristen hanya berdoa sekali
seminggu di gereja, maka itulah yang bisa membuktikan bahwa ALLAH yang orang kristen
sembah tidak tuli dan mengasihi umatNya, tidak perlu dimintai berulang-ulang, sudah
dikabulkan.
ini saya kutip pernyataan aa di atas, "SIMON JAWABAN2MU TDK BS D NALAR,JWBNYA
KEBANYAKAN TDK PD JALUR2 PERTANYAAN MEREKA D ATAS."
Terima kasih atas kritik aa, akan saya perbaiki. Kalau semua pertanyaan saya jawab maka
mestinya saya tulis buku saja, dijawab lewat buku. o y sudah ada jawabannya dalam berbagai
buku.
Next time will be better

15 April 2012 05:10

Bapak SIMON MANGANDE mengatakan...


Inti KeKristenan adalah keyakinan bahwa Allah datang ke Dunia secara Pribadi di dalam
AnakNya (Yesus Kristus). Alkitab mengajarkan Yesus bukanlah mahluk ciptaan seperti
malaikat, tetapi Dia adalah Pencipta alam semesta. Sebagai teolog, J.I Packer menulis, Injil
mengatakan kepada kita bahwa Pencipta kita telah menjadi Penebus kita.
Hal di atas pernah diguncang oleh Dan Brown dengan novel fiksinya, yang laris sebanyak 40
juta copy sedunia, berjudul, "The Da Vinci Code."

Tetapi sedikit pun orang Kristen tidak goyah imannya dari percaya bahwa Yesus Kristus adalah
Pencipta Alam Semesta. Malahan semakin yakin.
Yakin bahwa IA-lah Yahweh (AKU) yang berbicara kepada Musa 1500 tahun yang lalu dari
semak duri yang menyala-nyala, bahwa AKU-lah (YHWH) AKU (YHWH) yang mengutus aku
kepadamu (Israel)."
AKUlah AKU yang mengutus aku (Musa) kepadamu (Israel).
Orang Kristen sekarang ini dengan berbagai goncangan semakin yakin bahwa Yesus Kristus
adalah YAHWEH.
Thanks aDAm atas tambahan penjelasannya tentang YHWH. aDAm, saya bukan pendeta,
melainkan hanyalah seorang "tarzan" saja.

15 April 2012 11:35

aDAm mengatakan...
Yth Bapak Simon,
Orang iSlam berdoa TIDAK CUMA 5X sehari!!! SHALAT BERBEDA DENGAN DOA, meski secara
harafiah ia diterjemahkan sebagai doa dan sebagian besar isinya adalah doa2, namun SHALAT
MEMILIKI TEMPAT KHUSUS DI SISI ALLAH SWT.
Shalat 5x sehari dalam Islam HANYA IBADAH MINIMAL yang harus dilaksanakan dan tidak boleh
ditinggalkan dalam keadaan apa pun selama nyawa masih melekat!!
Berdoa dalam Islam tidak pernah dibatasi, dan ibadah dalam Islam tidak sebatas shalat, puasa, zakat,
infak, sodaqoh, haji, tadarus, ataupun zikir!
Tentang mengapoa harus shalat minimal 5x dalam sehari, itu adalah sebuah keringanan yang paling
ringan yg diberikan Allah thd ummat Muhammad saw. Malahan sebelumnya, ummat Islam
diperintahkan untuk shalat MINIMAL 50X dalam sehari semalam, namun Rasulullah saw
memohonkan keringanan saat Mi'raj kpd Allah atas saran Nabi Musa as. di langit.
Jika maksud dari pernyataan Bpk Simon di atas adalah untuk membangga2kan ibadah dalam
kekristenan, maka ISLAM MEMILIKI IBADAH YANG PALING BANYAK DARI SEMUA
AGAMA DI MUKA BUMI. Ibadah dalam Islam tidak hanya kepada tuhan, namun juga kepada
manusia, hewan, dan seluruh alam, bahkan untuk kebaikan dirinya sendiri. Itulah mengapa Islam
disebut sebagai "rahmatan lil 'alamiin" (rahmat bagi seluruh alam).
Tidur sebentar saat sedang berpuasa di siang hari pun dinilai sebuah ibadah di sisi Allah swt.
Bapak bisa baca sendiri hadist2 Rasulullah yang berkaitan dengan pernyataan2 saya. Dan Tidak perlu
merasa alergi untuk menengok isi Al-Qur'an karena TIDAK ADA SEDIKITPUN KECACATAN DI
DALAMNYA.
Bahkan lagi, sebagai hamba Allah swt yang beriman, manusia dituntut untuk senantiasa dalam
keadaan beribadah sepanjang waktu, mengingat kehidupan di dunia ini sangat singkat jika dibanding
dengan kedasyatan Hari Pembalasan. Tanpa menunjukkan kesombongan, saya hanya berusaha
meluruskan pernyataan bapak thd Islam. Semua jawaban saya ini ada dasarnya, bukan dari karangan2
atau nalar2 saya sendiri.
Sekali lagi Pak Simon, tolong jawab pertanyaan2 yg berusaha bapak jawab sesuai jalur, maksudnya
pertanyaan yang BENAR-BENAR MENJAWAB sebuah pertanyaan. Dan saya masih belum
mendapatkan komentar dari bapak mengenai Jawaban2 saya akan pertanyaan2 dan tanggapan2 bapak
sebelumnya. Apakah ada hal yang menghalangi bapak dalam menanggapinya?

26 April 2012 12:54


Poskan Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda


Langganan: Poskan Komentar (Atom)
Web

kisah25nabi.blogspot.com

Arsip Blog

2007 (25) Desember (25)MUKADDIMAH


NABI ADAM AS
NABI IDRIS AS
NABI NUH AS
NABI HUUD AS
NABI SHOLEH AS
NABI IBRAHIM AS
NABI ISMAIL AS
NABI LUTH AS
NABI ISHAQ AS
NABI YA'KUB AS
NABI YUSUF AS
NABI SYU'AIB AS
NABI AYYUB AS
NABI DZULKIFLI AS
NABI MUSA AS
NABI HARUN AS
NABI DAUD AS
NABI SULAIMAN AS
NABI ILYAS AS
NABI ILYASA' AS
NABI YUNUS AS
NABI ZAKARIA AS & NABI YAHYA AS
NABI ISA AS
NABI MUHAMMAD SAW

Mengenai Saya
danissha
Lihat profil lengkapku