Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT KEMAHIRAN INDUSTRI MELAKA (IKIM) L 00390,

NO. 33, JALAN BACHANG JAYA 1,


TAMAN BACHANG JAYA ,
75250 MELAKA.

KOD/NAMA PB

INSTITUT KEMAHIRAN INDUSTRI MELAKA (IKIM) L 00390

PENILAIAN PRESTASI
KOD/ NAMA BIDANG
TAHAP

H-176-3 / JURUTEKNIK KANAN AUTOMASI


TIGA ( 3 )

NAMA CALON
NO KAD PENGENALAN
MODUL

M07 ADMINISTRATIVE FUNCTION

DUTI

12.00 Perform Administrative

TUGASAN

-Task 12.01 Prepare Report


-Task 12.02 Verify Partlist Requisition
-Task 12.03 Carry Out Inventory Control
-Task 12.04 Administer System Procedure

Functions

TARIKH
MASA PENILAIAN

PERATURAN PENILAIAN
Calon-calon dikehendaki :
1.
2.
3.
4.
5.

Berada ditempat penilaian 15 minit sebelum penilaian dimulakan.


Berpakaian kemas dan sesuai mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pusat bertauliah.
Baca arahan soalan dengan teliti.
Pelajar mesti menjawab semua soalan yang diberikan.
Masa yang telah ditetapkan adalah 3 jam.

MASA YANG DIBENARKAN : 3 JAM

KRITERIA PENILAIAN:
Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Hasil kerja siap mengikut tempoh masa yang diperlukan.


Proses dan langkah kerja yang betul.
Aspek keselamatan diri,alatan dan hasil kerja.
Sikap dan kebersihan tempat kerja.
Mengikut spesifikasi yang di tetapkan

ALATAN DAN BAHAN:


Bil.
1
2
3
4

Komponen
Kertas
Pen
Komputer
Printer

Kuantiti
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit

SOALAN:
Soalan adalah seperti berikut :
1. Anda di kehendaki membuat satu kertas kerja untuk mengadakan satu
pertandingan yang dianjurkan oleh pihak syarikat dan perlu dikemukakan
kepada pihak atasan sebelum tarikh pertandingan di adakan.
2. Contoh-contoh isi
Isi kandungan
Pendahuluan
Objektif
Carta organisasi
Butiran atau kategori pertandingan
Sumber kewangan
Aturcara majlis
Rumusan
Anda di kehendaki membuat satu laporan mengenai amali ini dan hantar 3 hari
selepas amali

SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN PRESTASI


HASIL KERJA - PRODUK
(Nota: Perkara-perkara yang dinilai bergantung kepada keperluan sesuatu bidang kemahiran)
BIL

PERKARA YANG DINILAI

MARKAH
DIBERI
0

1.

2.

Proses kerja - 20%


Perancangan
Pengurusan
Perlaksanaan program
JUMLAH
Hasil kerja ( mengikut
produk/bidang) 60%
a.

3.

4.

Prosedur
Cara kerja yang betul
Format laporan yang betul
Kerjasama kumpulan
Susunan yang betul
Bentuk
Proses perlaksanaan
Keputusan / laporan / rekod
Masa (kecekapan)

JUMLAH
Sikap 10%
Persediaan diri
Pengurusan peralatan
Kekemasan kawasan kerja
Etika
Profesionalisma
JUMLAH
Keselamatan 10%

dan rakan kerja

Personel

PEMBERAT
(1 3)

MARKAH
DIPEROLEHI

PERATUS
MARKAH
DIPEROLEHI

2
2
2

/18 X 20%

3
3
2
3
2
2
1
1

/51 X 60%

1
1
1
1
1

/15 X 10%

1
1

/6 X 10%

S.O.P

JUMLAH
JUMLAH BESAR
MARKAH KERJA KURSUS PRAKTIKAL

X 25% =

* Untuk mendapatkan peratusan Kerja Kursus-Praktikal (25%), JUMLAH BESAR perlu


didarabkan dengan peratusan berkenaan