Anda di halaman 1dari 52

Bab 1

Pengenalan
kepada Sains

1.1 Apakah itu Sains?

ITeach Science Form 1

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Memahami Sains Ialah Sebahagian Daripada Hidup


Memahami Sains
Sains ialah suatu ilmu pengetahuan hasil
daripada kajian yang sistematik tentang segala
benda dan kejadian dalam alam sekitar.

Senaraikan apa yang


anda lihat
disekeliling anda
yang berkaitan
dengan sains

Fenomena alam
semula jadi yang
berlaku disekeliling
kita boleh dijelaskan
melalui sains

Kerjaya dalam sains.


Doktor
Ahli farmasi
Angkasawan
Ahli geologi
Saintis
sekitar
Jurutera

alam

Ahli meteorologi

ITeach Sains Tingkatan 1

Bab 1

Pengenalan
kepada Sains

1.2 Penyiasatan Saintifik

ITeach Science Form 1

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Langkah-langkah Dalam Penyiasatan Saintifik


8 Langkah dalam Penyiasatan Saintifik
1. Mengenal pasti masalah
Menentukan apa yang kita mahu ketahui

2. Membuat hipotesis
Melakukan tekaan bijak yang menerangkan masalah

3. Merancang eksperimen
Rancang satu penyiasatan sistematik untuk mengetahui samada tekaan adalah betul atau salah

4. Menjalankan eksperiman
Ubah keadaan eksperimen. Satu keadaan diubah manakala keadaan lain bergerak balas terhadap perubahan
keadaan itu. Keadaan-keadaan lain kekal.

5. Mengumpul data
Catatkan apa yang diperhatikan

6. Menganalisis dan mentafsir data


Mencari maksud yang menerangkan segala yang diperhatikan

7. Membuat kesimpulan
Menentukan samada tekaan bijak (hipotesis) adalah benar atau salah

8. Menulis laporan
Menulis laporan lengkap tentang penyiasatan

ITeach Sains Tingkatan 1

MENULIS LAPORAN AMALI LENGKAP


Tajuk : Eksperimen 1.1 Penyiasatan Saintifik Ke Atas Ayunan Bandul
1.Objektif : Untuk mengkaji hubungan antara panjang bandul dengan masa ayunan
bandul.
2.Pernyataan Masalah : Adakah panjang bandul mempengaruhi ayunan bandul?
3.Hipotesis : Semakin panjang bandul, semakin lama masa ayunan bandul.
4.Pemboleh ubah : i) Dimanipulasikan: Panjang bandul
ii) Bergerak balas : Masa yang diambil bandul untuk membuat
10 ayunan lengkap
iii) Dimalarkan
: Jisim ladung.
5. Radas dan Bahan : (sama seperti dalam buku teks)
6. Prosedur : (lukis gambar sebelum tulis prosedur)
i) Sediakan satu bandul ringkas yang panjangnya 10 cm.
ii) Tentukan masa yang diambil oleh bandul untuk membuat 10 ayunan lengkap.
iii) Ulang langkah 1 dan 2 dengan menggunakan bandul yang panjangnya 20 cm,
30 cm, 40 cm, 50 cm dan 60 cm.
iv) Tentukan masa yang diambil bandul untuk membuat 1 ayunan lengkap.
7. Pemerhatian : (dalam jadual)
8. Perbincangan : (jawab soalan)
9. Kesimpulan : Semakin panjang bandul, semakin lama masa ayunan bandul.
Hipotesis diterima

Pemerhatian : (1 Setia 2015)


Panjang
bandul (cm)

Masa yang diambil


untuk
melengkapkan 10
ayunan (s)

Masa yang
diambil untuk
membuat satu
ayunan lengkap
(s)

10

8.6

0.9

20

10.0

1.0

30

11.6

1.2

40

13.0

1.3

50

15.0

1.5

60

16.0

1.6

Menulis Laporan Amali Lengkap


8. Perbincangan :
1) Adakah panjang bandul mempengaruhi masa ayunan bandul?
2) Bagaimanakah panjang bandul mempengaruhi masa ayunan bandul?
3) Apakah yang akan berlaku kepada masa ayunan bandul jika jisim ladung
bertambah manakala panjang bandul kekal sama?

Pemerhatian : (1F 2015)


Panjang
bandul (cm)

Masa yang diambil


untuk
melengkapkan 10
ayunan (s)

Masa yang
diambil bandul
untuk membuat
satu ayunan
lengkap (s)

10

8.0

0.8

20

9.5

1.0

30

11.0

1.1

40

13.0

1.3

50

15.0

1.5

60

16.0

1.6

Pemerhatian : (1T 2015)


Panjang
bandul (cm)

Masa yang diambil


untuk
melengkapkan 10
ayunan (s)

Masa yang
diambil untuk
membuat satu
ayunan lengkap
(s)

10

7.0

0.7

20

10.0

1.0

30

11.0

1.1

40

13.0

1.3

50

14.0

1.4

60

16.0

1.6

Pemerhatian : (1B 2015)


Panjang
bandul (cm)

Masa yang diambil


untuk
melengkapkan 10
ayunan (s)

Masa yang
diambil untuk
membuat satu
ayunan lengkap
(s)

10

7.4

0.7

20

10.0

0.1

30

11.1

1.1

40

14.0

1.4

50

14.8

1.5

60

15.0

1.5

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Makmal Sains
Peraturan-peraturan keselamatan di makmal sains
Dilarang masuk ke dalam makmal tanpa kebenaran guru.

Dilarang makan atau minum di dalam makmal.

Dilarang berlari atau bermain di dalam makmal.


Dilarang merasa atau menghidu bahan kimia yang ada di dalam makmal.
Dilarang menyentuh bahan kimia dengan tangan.
Dilarang menuang semula baki bahan kimia daripada eksperimen ke dalam botol asalnya.

Basuh semula radas selepas digunakan dan simpan di tempat asalnya.


ITeach Sains Tingkatan 1

Topic 1 Introduction To Science

Makmal Sains
Simbol-simbol amaran

Simbol bagi bahan berbahaya yang terdapat pada bekas bahan kimia
Simbol dan
dan maksud
maksud
Simbol

Contoh
Contoh

Fosforus
putih,
fosforus
kuning,
petrol,
kerosin,
Hidrogenputih,
peroksida,
asid
hidroklorik
pekat
dan
Fosforus
fosforus
kuning,
petrol,
kerosin,
Hidrogen
peroksida,
asid
hidroklorik
pekat
dan
Natrium,
kalium
Merkuri,Uranium,
Uranium,
plumbum,
Ammonia,
plutonium,
natrium
klorin,
sianida,
torium,
kloroform
hidrogen
radium sulfida
sulfida
Natrium,
kalium
Merkuri,
plumbum,
Ammonia,
plutonium,
natrium
klorin,
sianida,
torium,
kloroform
hidrogen
radium
etanol
natrium
hidroksida
etanol
natrium
hidroksida

Berbahaya dan
dan
Berbahaya
Bahan
Toksik
Mudah
perengsa
/terbakar
terbakar
meletup
Beracun
Menghakis
Bahan
Toksik
Mudah
perengsa
Radioaktif
/Radioaktif
meletup
Beracun
Menghakis

ITeach Sains Tingkatan 1

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Makmal Sains
Radas-Radas Di Dalam Makmal

Mangkuk
pijar
Untuk mengisi bahan
kimia semasa
pemanasan kuat

Penyepit
Untuk
memegang
objek panas
ITeach Sains Tingkatan 1

Tabung uji
Untuk mengisikan /
memanaskan
bahan kimia dalam
kuantiti yang kecil

Kelalang kon
Untuk mengisikan
cecair / bahan kimia
pepejal dalam
kuantiti yang besar

Piring sejat

Balang gas

Untuk tujuan
penyejatan

Untuk
mengumpulkan
gas

Silinder
penyukat

Penunu
Bunsen

Untuk menyukat
isi padu cecair

Untuk
membekalkan api
bagi pemanasan

Pipet
Untuk menyukat
isi padu cecair
dengan tetap

Corong turas
Untuk menuras/menapis
pepejal yang tidak larut
daripada cecair dengan
bantuan kertas turas

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
ATAU
HIGH ORDER THINKING
SKILLS (HOTS)

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)

1.Labelkan kesemua radas


yang boleh digunakan
untuk mengisikan bahan
kimia dalam bentuk cecair.

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
1.Tabung uji
2.Tabung didih
3.Bikar
4.Kelalang kon
5.Kelalang dasar leper
6.Piring sejat

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
2.

Rahmad mahu memanaskan


sejenis bahan kimia dalam bentuk
cecair iaitu sulfur dioksida sebanyak
50ml. Labelkan radas yang perlu
digunakan dan nyatakan simbol
amaran yang akan dilihat beliau.

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
1. Tungku kaki tiga
2. Kasa dawai
3. Bikar
4. Penunu Bunsen
Simbol amaran : Bahan merengsa

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
3.Namakan 2 radas
di
sebelah
dan
nyatakan
2
persamaan dan 1
perbezaan di antara
2 radas di bawah.
A

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
3. A = Pipet
B = Buret
Persamaan : Untuk
menyukat isi padu cecair /
mempunyai senggatan
Perbezaan : Pipet menyukat
isi padu cecair yg tetap, Buret
menyukat isi padu cecair
dengan tepat

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
4. Namakan radas
di
sebelah
dan
bolehkah radas di
ini digunakan untuk
memanaskan bahan
separa pepejal?

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
4. Mangkuk Pijar
Tidak boleh, kerana
mangkuk pijar hanya
boleh digunakan untuk
mengisi bahan kimia
pepejal sahaja semasa
pemanasan kuat.

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
5.
Radas
yang
manakah
sesuai
digunakan bertujuan
untuk pemanasan
bahan kimia?

D
C

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
5. A, B, E dan F
A

D
C
F

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
6. Antara kaki retort dan tungku kaki
tiga, yang manakah lebih sesuai
digunakan
untuk
memanaskan
bahan kimia dan jelaskan mengapa?

SOALAN KEMAHIRAN
BERFIKIR ARAS TINGGI
(KBAT)
6. Tungku kaki tiga, kerana di
bahagian tengahnya terdapat ruang
untuk diletakkan muncung penunu
bunsen.

Bab 1

Pengenalan
kepada Sains

1.3 Kuantiti Fizik dan Unitnya

ITeach Science Form 1

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Mengetahui Kuantiti Fizik Dan Unitnya


Kuantiti Fizik
Kuantiti yang boleh diukur
Kuantiti Fizik dan Unit SI

Kuantiti Fizik

Unit SI

Simbol

Panjang

meter

Jisim

kilogram

kg

Masa

saat

Suhu

kelvin

Arus elektrik

ampere

Pembaris meter
ITeach Sains Tingkatan 1

Jam

Termometer

Ammeter

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Mengetahui Kuantiti Fizik Dan Unitnya

Simbol dan Nilai Bagi Imbuhan Awalan

Imbuhan awalan

Simbol

Nilai

mega

1 000 000 (x 106)

kilo

1 000 (x 103)

senti

0.01 (x 10-2)

milli

0.001 (x 10-3)

mikro

0.000 001 (x 10-6

ITeach Sains Tingkaran 1

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Mengetahui Kuantiti Fizik Dan Unitnya

ITeach Sains Tingkaran 1

Jawab soalan di bawah dan tunjukkan cara kerja anda.


1.Tukarkan 3000 m kepada km. (3 km)
2.Tukarkan 0.0048 m kepada mm. (4.8 mm)
3.Tukarkan 20 mg kepada g. (0.02 g)
4.Tukarkan 500 km kepada m. (500000 m)
5.0.024 m kepada mm. (24 mm)
6.280 mg kepada g. (0.28 g)
7.1.15 kg kepada g. (1150 g)
8.34500 000 m kepada Mm. (34.5 Mm)

Bab 1

Pengenalan
kepada Sains

1.4 Penggunaan Alat Pengukuran

ITeach Science Form 1

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Alat Pengukur
Unit
1km = 1000m
1m = 100cm
1cm = 10mm

Diameter
Angkup dalam
Untuk
mengukur
diameter
dalam
sebuah objek

Angkup luar
Untuk
mengukur
diameter
luar
sebuah objek

ITeach Sains Tingkatan 1

Pengukuran Panjang
3 jenis pengukuran :

Garis lurus
Pembaris meter
Untuk
mengukur
panjang garis lurus

Panjang
jarak di
dua titik

ialah
antara

Garis melengkung
Tali dan pembaris
Untuk
mengukur
garis melengkung

Nama :
Kelas :
Tarikah
Aktiviti 1.4 Mengukur Panjang dan Diameter Objek
(A) Ukur diameter dalam dan luar bagi radas berikut dengan menggunakan
alat pengukuran yang sesuai dan tentukan ketebalan dindingnya.
Radas

Diameter luar
(cm)

Diameter
dalam (cm)

1. Bikar
2. Tabung didih
3. Kelalang kon
4. Mangkuk pijar
5. Silinder penyukat
6. Balang gas
Formula mencari ketebalan dinding sesuatu objek
= (Diameter luar diameter dalam) 2

Ketebalan
dinding

(B) Ukur panjang bahan berikut dengan menggunakan radas yang sesuai.
Bahan

Panjang (cm)

1. Meja
2. Fail
3. Papan putih
4. Bangku
5. Kotak Pensel
6. Troli
(C) Ukur panjang bahan berikut dengan menggunakan radas yang sesuai.
Bahan
1. Sinki
2. Garis melengkung

Panjang (cm)

Aktiviti 1.4
(A) Ukur diameter dalam dan luar bagi radas berikut dengan menggunakan
alat pengukuran yang sesuai dan tentukan ketebalan dindingnya.
Radas

Diameter luar
(cm)

Diameter
dalam (cm)

1. Bikar

7.1

6.8

2. Tabung didih

2.5

2.3

3. Kelalang kon

3.3

2.8

4. Mangkuk pijar

5.0

4.5

6.0

5.5

5. Silinder penyukat
6. Balang gas

Formula mencari ketebalan dinding sesuatu objek


= (Diameter luar diameter dalam) 2

Ketebalan
dinding

(B) Ukur panjang bahan berikut dengan menggunakan radas yang sesuai.
Bahan

Panjang (cm)

1. Meja

121.5

2. Fail

22.8

3. Papan putih

64.5

4. Bangku

35.0

5. Kotak Pensel
6. Troli

71.0

(C) Ukur panjang bahan berikut dengan menggunakan radas yang sesuai.
Bahan

Panjang (cm)

1. Sinki

88

2. Garis melengkung

68

Garis melengkung

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Alat Pengukur
Pengukuran Luas Permukaan

Luas ialah jumlah permukaan yang diliputi oleh objek


Unit:
1 m = 100 cm 100cm
= 10 000 cm

1 cm = 10 mm 10 mm
= 100 mm

1. Mengukur luas bagi objek yang berbentuk sekata / tetap


1. Menggunakan rumus matematik :
Luas segi empat sama = Panjang x Lebar
Luas segi empat tepat = Panjang x Lebar
Luas segi tiga = x Tapak x Tinggi

5cm

5cm

ITeach Sains Tingkatan 1

Luas segi empat sama = Panjang x lebar


= 5 cm x 5 cm
= 25 cm2

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Alat Pengukur
Pengukuran Luas Permukaan

Jumlah permukaan yang diliputi oleh objek


2. Menganggarkan luas bentuk tidak sekata
1. Menggunakan kertas graf
2. Syarat untuk menandakan :
i. Keseluruhan kotak dipenuhi
ii. Separuh daripada kotak dipenuhi
iii. Lebih daripada separuh kotak dipenuhi
3. Hitung bilangan tanda.

Bentuk tidak sekata


Luas = Bilangan tanda x 1 cm 2
= 9 x 1cm2
= 9 cm2

Bentuk sekata
Luas = 8 cm2

Topic 1 Introduction To Science

Alat Pengukur
Unit:

1 m 100 cm 100 cm 100 cm


1 000 000 cm3
3

Pengukuran Isipadu
Cecair

1 ml 1 cm3
1 l 1000 ml 1 000 cm3

Jumlah ruang yang


memenuhi
sesuatu
bahan

Alat Pengukur

Silinder penyukat Menyukat isipadu


cecair

Buret Menyukat isipadu cecair yang


tepat

Pipet Menyukat isipadu cecair yang


tetap
Kelalang penyukat

Kedudukan mata yang betul apabila


membaca isipadu cecair dalam silinder
penyukat, pipet atau buret.
ITeach Sains Tingkatan 1

Bacaan salah
Bacaan betul
Bacaan salah

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Alat Pengukur

Pengukuran Isipadu Pepejal

Objek bentuk sekata

Isipadu kubus logam


= ( y x ) cm3

ITeach Sains Tingkatan 1

Objek terapung

Isipadu gabus
= ( y x ) cm3

Objek bentuk tidak


sekata

Isipadu air tersesar =


Isipadu batu

Bab 1

Pengenalan
kepada Sains

1.5 Jisim dan Berat

ITeach Science Form 1

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Berat dan Jisim


Perbandingan Antara Berat dan Jisim
Jisim

Berat

Kuantiti
jirim
yang
terkandung dalam sesuatu
objek

Tetap

Nilai
Unit SI

Kilogram / kg
Neraca tiga
alur

Definisi

Neraca
tuas

Berubah
tempat

1 kg = 1 000 g
1 g = 1000 mg
1 kg = 10 N

mengikut

Newton / N
Neraca
mampatan

Alat pengukur

ITeach Sains Tingkaran 1

Daya tarikan graviti yang


bertindak
terhadap
sesuatu objek

Neraca
Spring

Pemerhatian PBS B4D5E1


Objek
Blok kayu
Penutup tabung
didih
Bikar
Pembaris Meter
Kotak Pensel

Berat (N)

Jisim (g)

Bab 1

Pengenalan
kepada Sains

1.6 Kepentingan Unit Piawai dalam Kehidupan


Harian

ITeach Science Form 1

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Kepentingan Unit Piawai

Kepentingan Unit Piawai / Sistem Metrik

Menyeragamkan
Menyeragamkan unit-unit
unit-unit kuantiti
kuantiti fizik
fizik yang
yang digunakan
digunakan
secara
secara berlainan
berlainan oleh
oleh pelbagai
pelbagai negara.
negara.

Memudahkan
Memudahkan
pengukuran.
pengukuran.

perbandingan
perbandingan

yang
yang

melibatkan
melibatkan

Komunikasi
Komunikasi antarabangsa.
antarabangsa.

Memudahkan
Memudahkan
eksperimen.
eksperimen.

pemahaman
pemahaman

kajian
kajian

Memudahkan
Memudahkan penukaran
penukaran maklumat.
maklumat.

ITeach Sains Tingkatan 1

saintifik
saintifik

dan
dan

Topik 1 Pengenalan Kepada Sains

Kepentingan Unit Piawai

Unit Piawai Tradisional / Sistem imperial

Pengukuran
Pengukuran panjang/lebar/tinggi
panjang/lebar/tinggi :: hasta,
hasta, depa,
depa,
jengkal,
jengkal, kaki,
kaki, inci,
inci, rantai,
rantai, batu
batu

Pengukuran
Pengukuran jisim/berat
jisim/berat :: kati,
kati, tahil,
tahil, paun,
paun, cupak,
cupak,
gantang
gantang

Pengukuran
Pengukuran isipadu
isipadu -- auns.
auns.

ITeach Sains Tingkatan 1

PBS B6D1E1 :
MEMBAHASKAN MENGENAI MASALAH YANG MUNGKIN
TIMBUL SEKIRANYA UNIT PIAWAI TIDAK DIGUNAKAN
MELALUI PELBAGAI BENTUK KOMUNIKASI
1. Dalam kumpulan, rancang satu lakonan mengenai masalah
yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan
melalui pelbagai bentuk komunikasi. (rujuk buku
teks/rujukan)
2. Lakonan mestilah dalam masa 5 MINIT SAHAJA.
3. Setiap lakonan mesti melibatkan kesemua ahli kumpulan.
4. Prop atau bahan yang membantu lakonan WAJIB digunakan.
5. Siapkan satu skrip / dialog berkenaan lakonan tersebut.
6. Di akhir lakonan, kesimpulan / rumusan haruslah dibuat.
7. Selepas lakonan, setiap pelajar WAJIB menghantar skrip
yang akan digunakan sebagai evidens yang akan
dimasukkan dalam Fail PBS.

PBS B6D1E1
MEMBAHASKAN MENGENAI MASALAH YANG
MUNGKIN TIMBUL SEKIRANYA UNIT PIAWAI TIDAK
DIGUNAKAN MELALUI PELBAGAI BENTUK
KOMUNIKASI

SKRIP LAKONAN
NAMA :
TINGKATAN :
TARIKH :
1)TEMPAT :
2)PELAKON : i) Aina :
ii) Syasya :
iii) Mariah
3)SITUASI : (Terangkan keadaan / situasi lakonan
secara ringkas)
4)SKRIP :
AINA :
SYASYA :
MARIAH :

Tamat

i - Teach

Anda mungkin juga menyukai