Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran

Kelas

dan Sejarah Tahun 4 Firdaus

Tajuk/Unit

Tarikh
Masa
Fokus

Tajuk 1: Mari Belajar Sejarah


Unit 1: Sejarah Dan Kita
(Sebab dan Akibat dalam Sejarah)
3/2/2016 (Rabu)
9.00-9.30 pagi
Standard Kandungan :
1.2 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah
Standard Pembelajaran :
1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah
1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan
K1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa
bagi melahirkan jati diri

Objektif

Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1
2
3

Aktiviti

EMK

Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah


Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan
Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi
melahirkan jati diri

Menganalisis teks sejarah untuk mencari sebab dan akibat


dalam bentuk peta minda
2 Mengenalpasti nilai dalam peristiwa sejarah
Nilai Murni : Kerjasama, Empati
KPS : Isu dan Masalah Masa Lalu, Imaginasi dan Empati
Dimensi Kewarganegaraan : Perkongsian Sejarah

Bahan Bantu Mengajar


Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran DSP
Refleksi

Pensil kapur, pen marker, kertas warna yang mengandungi


perkataan, kertas A4 kosong, bluetick

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH
Set Induksi (3 minit)
1

Guru menyuruh seorang


murid melakukan suatu
tugasan secara rawak.

Selepas murid tersebut


menyelesaikan tugasan
tersebut, murid tersebut
diberikan ganjaran seperti
memberi pujian selepas
murid melakukan tugasan
membersihkan kelas.

Guru menanyakan
mengenai situasi yang
berlaku dan
mengulanginya dengan
menggunakan contoh
contoh lain yang dekat
dengan kehidupan murid
murid.

Seterusnya, guru akan


menerangkan tajuk
pelajaran

Langkah 1 (10 minit)

Guru menyuruh murid


untuk mencari
pasangan.
Setiap pasangan akan
diberikan satu
perkataan yang
berkaitan dengan
peristiwa yang telah
berlaku.
Salah seorang daripada

EMK
Nilai Murni
Kerjasama

CATATAN
Murid dikehendaki
mengutip sampah dan
membersihkan kelas.

KB
Menjana idea
Mengenalpasti

Nilai Murni
Kerjasama

EMK

KPS (Isu dan


Masalah Lalu)
I-think peta
pengelasan

BBM

Pen marker
Kertas warna yang
mengandungi
perkataan
Kertas A4 kosong
bluetick

pasangan tersebut
dikehendaki
menyatakan sebab
peristiwa itu berlaku dan
seorang lagi
dikehendaki
menyatakan akibat
daripada peristiwa itu
berlaku.
4

Murid diberikan masa


selama 3 minit untuk
menghasilkan jawapan
mereka.

Beberapa pasangan
murid diminta untuk
membentangkan
jawapan mereka di
hadapan kelas.

Guru memberikan
cadangan jawapan yang
terbaik.

Guru menjelaskan
semula hasil
pembentangan murid
tentang sebab dan
akibat dalam sejarah

KB
Menjana idea
Membuat perkaitan

Langkah 2 (14 minit)


1

Setiap murid diminta


menulis satu peristiwa
sedih atau menakutkan
dan satu peristiwa yang
membanggakan atau
menggembirakan
mereka. Panjang
penulisan tidak melebihi
50 patah perkataan dan
masa yang diperuntukan
tidak melebihi 5 minit.

Nilai Murni
Kerjasama

EMK

KPS (Imaginasi dan


Empati)

KB
Menjana idea

BBM
-

Kertas lembaran kerja

Beberapa orang murid


diminta menceritakan
peristiwa peristiwa
tersebut di hadapan kelas

Membuat perkaitan

Guru mengaitkan
peristiwa yang dialami
oleh mereka dengan
kepentingan mempelajari
Sejarah.
4. Guru menceritakan
beberapa peristiwa sejarah
negara.
5. Murid diminta
mengenalpasti nilai nilai
yang terdapat dalam
peristiwa tersebut dalam
kertas lembaran kerja murid

Penutup (3 minit)
1. Guru melakarkan
semula rajah garis
masa tentang
kemerdekaan Malaysia
sehinggalah sekarang
pada papan hitam.
2. Guru merumuskan isi
pelajaran pada hari ini

Nilai
Berbangga
KB
Merumus

Rajah garis masa

BBM
-

Pensil kapur