Anda di halaman 1dari 3

2.

1 PERANCANGAN URUS NIAGA


Bil
-

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

TARIKH
URUS NIAGA
2015
Baki perniagaan adalah seperti berikut :
Ogos
RM
1
Kenderaan
50 000
Stok
20 000
Penghutang :
Kedai Alat Tulis Fennis
3 050
Overdraf Bank
800
Tunai
400
Modal
72 650
2 Terima cek daripada Kedai Alat Tulis Fennis
RM 3050
3 Bayar sewa dengan cek sebanyak RM 1500
4 Jual barang niaga kepada SMJK Krian RM 2500
secara tunai
5 Jualan secara tunai RM 3700 kepada Kedai Alat
Tulis Co Ying
6 Pindahkan tunai pejabat RM 4000 ke bank
perniagaan
7 Jual barang niaga secara kredit kepada Kedai
Alat Tulis Fennis RM 1400
9 Pulangan barang niaga daripada Kedai Alat Tulis
Fennis bernilai RM 200
10 Jual barang niaga secara kredit kepada Kedai
Alat Tulis Nqhuei RM 5800

KOMPONEN
Catatan
Permulaan

DOKUMEN
-

NO. DOKUMEN
-

Penerimaan

Resit salinan

R 1248

Pembayaran
Jualan Bersih

Keratan cek
Bil Tunai salinan

BBB00104
BT 1225

Jualan Bersih

Bil Tunai salinan

BT 1226

Catatan Kontra

032122

Jualan Bersih

Slip Wang Tunai


Masuk
Invois salinan

IV 1201

Jualan Bersih

Nota kredit salinan

NK 1200

Jualan Bersih

Invois salinan

IV 1202

D9

D10

D11
D12
D13

D14

D15
D16
D17
D18
D19
D20

11 Belian barang niaga bernilai RM 12560 daripada


Syarikat Alat Tulis Jernih kurang diskaun niaga
20%
12 Memulangkan barang niaga kepada Syarikat Alat
Tulis Jernih, RM 1200, kurang diskaun niaga
20%
12 Menerima komisen RM 1200 dengan cek
13 Jual barang niaga secara kredit kepada Kedai
Alat Tulis Hannah VIP RM 2400
15 Terima cek daripada Kedai Alat Tulis Nqhuei
RM 3800
Diskaun diberi RM 200
16 Belian barang niaga RM 1368 secara kredit
daripada Syarikat Alat Tulis Kristal, kurang
diskaun niaga 20%
17 Bayar insurans atas belian RM 80 dengan tunai
18 Jualan secara tunai RM 2600 kepada Kedai Alat
Tulis Eric
19 Beli sebuah pendingin hawa RM 2500 dengan
tunai daripada Kedai Elektrik Acson
20 Keluarkan wang dari bank untuk kegunaan
perniagaan RM 500
23 Bayar kepada Syarikat Alat Tulis Jernih dengan
cek RM 5000
24 Bayar kepada Syarikat Alat Tulis Kristal RM 475
dengan cek
Terima diskaun RM 25

Kos Jualan

Invois asal

IV 212

Kos Jualan

Nota kredit asal

NK 276

Penerimaan
Jualan Bersih

Resit salinan
Invois salinan

R 1249
IV 1203

Penerimaan

Resit salinan

R 1250

Kos Jualan

Invois asal

IV 244

Kos Jualan
Jualan Bersih

Resit asal
Bil Tunai salinan

R 211
BT 1227

Perolehan Aset

Bil Tunai asal

BT 201

Catatan Kontra

Keratan cek

BBB00105

Pembayaran

Resit asal

Pembayaran

Resit asal

R 277
(BBB00106)
R 288
(BBB00107)

D21
D22
D23
D24
D25
-

25 Terima cek RM 900 daripada Kedai Alat Tulis


Hannah VIP
26 Beli barang niaga secara tunai RM 2440 daripada
Syarikat Alat Tulis Weng Mei
28 Mengambil barang niaga berjumlah RM 56
untuk kegunaan sendiri
29 Bayar kadar bayaran dengan cek sebanyak RM
300
30 Bayar gaji kepada Encik Samy dengan cek
RM 1300
31 Stok akhir ditentukan berdasarkan kad stok

Penerimaan

Resit salinan

R 1251

Kos Jualan

Bil Tunai asal

BT 222

Ambilan

Memo

M 01/15

Pembayaran

Keratan cek

BBB00108

Pembayaran

Baucer Pembayaran

BP 01/15
(BBB00109)

Stok Akhir