Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran

Kelas

dan Sejarah Tahun 4 Makwa

Tajuk/Unit

Tarikh
Masa
Fokus

Tajuk 1: Mari Belajar Sejarah


Unit 1: Sejarah Dan Kita
(Sebab dan Akibat dalam Sejarah)
3/2/2016 (Rabu)
8.30-9.00 pagi
Standard Kandungan :
1.2 Pengertian sejarah dan kemahiran sejarah
Standard Pembelajaran :
1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah
1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan
K1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa
bagi melahirkan jati diri

Objektif

Di akhir pembelajaran, murid dapat :


1
2
3

Aktiviti

EMK

Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah


Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan
Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi
melahirkan jati diri

Menganalisis teks sejarah untuk mencari sebab dan akibat


dalam bentuk peta minda
2 Mengenalpasti nilai dalam peristiwa sejarah
Nilai Murni : Kerjasama, Empati
KPS : Isu dan Masalah Masa Lalu, Imaginasi dan Empati
Dimensi Kewarganegaraan : Perkongsian Sejarah

Bahan Bantu Mengajar


Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran DSP
Refleksi

Pensil kapur, kertas A4 kosong untuk lembaran kerja murid,


bluetack

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH
Set Induksi (5 minit)
1

Guru menyuruh seorang


murid melakukan suatu
tugasan secara rawak
seperti membersihkan
kelas selama 3 minit

Selepas murid tersebut


menyelesaikan tugasan
tersebut, murid tersebut
diberikan ganjaran seperti
memberi pujian selepas
murid melakukan tugasan
membersihkan kelas.

Guru menanyakan
mengenai situasi yang
berlaku dan
mengulanginya dengan
menggunakan contoh
contoh lain yang dekat
dengan kehidupan murid
murid.

Guru mengaitkannya
dengan tajuk pelajaran
hari ini.

Langkah 1 (10 minit)

Guru akan
membahagikan murid
murid kepada pasangan
Setiap pasangan akan
diberikan satu artikel
ringkas mengenai
peristiwa sejarah.
Setiap pasangan murid

EMK

CATATAN

Nilai Murni
Kerjasama

KB

Menjana idea
Mengenalpasti

Nilai Murni
Kerjasama

EMK

KPS (Isu dan


Masalah Lalu)
I-think

BBM

Papan hitam
Pensil kapur
Artikel Sejarah
Ringkas

akan diminta
mengenalpasti sebab
dan akibat yang
terdapat dalam
peristiwa sejarah
tersebut.
4

Setiap pasangan murid


akan diminta
menggunakan peta Ithink, Peta Pelbagai Alir
untuk menunjukkan
sebab dan akibat
peristiwa sejarah

Guru memilih beberapa


pasangan murid untuk
membentangkan hasil
kerja

Guru menjelaskan
semula hasil kerja murid
mengenai sebab dan
akibat dalam sejarah

KB

Menjana idea
Membuat perkaitan

Langkah 2 (10 minit)


1. Setiap murid diminta
menulis satu peristiwa sedih
atau menakutkan dan satu
peristiwa yang
membanggakan atau
menggembirakan mereka
yang tidak lebih dari 50 patah
perkataan dan 3 minit.
2. Beberapa orang murid
diminta menceritakan
peristiwa peristiwa tersebut
di hadapan kelas
3. Guru mengaitkan peristiwa
yang dialami oleh mereka
dengan kepentingan
mempelajari Sejarah.

Nilai Murni
Kerjasama

EMK

KPS (Imaginasi dan


Empati)

KB

Menjana idea
Membuat perkaitan

BBM
-

Kertas lembaran kerja

4. Guru menceritakan
beberapa peristiwa sejarah
negara.
5. Murid diminta
mengenalpasti nilai nilai
yang terdapat dalam
peristiwa tersebut dalam
kertas lembaran kerja murid
Penutup (5 minit)
1

Guru melakarkan
semula rajah garis
masa tentang
kemerdekaan
Malaysia
sehinggalah
sekarang pada
papan hitam.
Guru merumuskan
isi pelajaran

Nilai

KB

Berbangga
Merumus