Anda di halaman 1dari 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG

KM 1 JALAN KJD
96509 BINTANGOR
SARAWAK

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

S EJARAH
TAHUN EMPAT

Disediakan oleh
SARWINAH BINTI SULONG
Kumpulan PISMP (SJH) Ambilan Januari 2013
Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang
96509 Bintangor
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) SEJARAH TAHUN EMPAT
SARWINAH SULONG

Tarikh (Hari)
Masa
Tahun / Kelas
Bilangan Murid
Tema
Tajuk
Standard Kandungan (SK)
Standard Pembelajaran (SP)
Objektif Pembelajaran (OP)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kemahiran Pemikiran Sejarah


(KPS)

Elemen Merentas Kurikulum


(EMK)

:
:
:

Bahan Bantu Mengajar


(BBM)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

01 Feb 2016 (Isnin)


1210 0110 (60 minit)
4 A2
29 Orang murid
SEJARAH AWAL NEGARA
1. MARI BELAJAR SEJARAH
1.2 Pengertian Diri dan Keluarga
1.2.1, 1.2.2 dan K1.2.7
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
1. Menyatakan biodata diri dengan tepat berdasarkan Borang Maklumat Diri yang diisi oleh murid
2. Mengenal pasti salasilah keluarga berdasarkan Borang Maklumat Diri dan carta salasilah
keluarga yang disediakan oleh murid
3. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga
Elemen Asas Sejarah
Tempat
Peristiwa
Tarikh
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
Nilai Murni (NM)
: Kerjasama, Bertanggungjawab, Hormat-Menghormati dan Kasih Sayang
Aplikasi TKP (TKP)
: Kinestetik, Interpersonal, Muzik, Ruang-visual, Verbal Linguistik
Kemahiran Berfikir (KBF) : Menjana Idea
Komputer riba
Projektor LCD
Pakej Slaid Pengajaran dan Pembelajaran
CD dan Lirik Lagu Sayang Semuanya
Borang Maklumat Diri
Borang Pemerhatian
Lembaran kerja

PROSEDUR PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


SARWINAH SULONG

Langkah
Set
Induksi
(5 minit)

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran
dan Pembelajaran

KAEDAH/TEKNIK /
BBM / EMK / KPS

Mesej Lagu Sayang Semuanya


nyanyian watak animasi Upin & Ipin
Menyayangi semua ahli keluarga
Menghormati ibu bapa
Mendengar cakap ibu bapa

1. Guru menggunakan quiet signal untuk


memastikan semua murid memberi
tumpuan dan perhatian.

KAEDAH/TEKNIK
Teknik Nyanyian

2. Guru meminta semua murid untuk


berdiri.

Tajuk Pelajaran: Mari Belajar Sejarah

3. Murid-murid berdiri dan menyanyi


sambil menghayati lirik lagu lagu
Sayang Semuanya yang dipaparkan
melalui Projektor LCD

BBM
Komputer riba
Projektor LCD
Pakej Slaid PdP
CD Lagu Sayang
Semuanya

Isi Pelajaran:
Biodata diri
Salasilah keluarga
Adab-adab yang perlu diamalkan dalam keluarga

4. Murid-murid diminta menyatakan


tentang mesej yang disampaikan
melalui lagu tersebut
5. Guru mengaitkan jawapan murid
dengan tajuk pelajaran dan
seterusnya memperkenalkan tajuk
pelajaran

Langkah 1. Menyatakan biodata diri


1
(30 minit) a. Biodata Diri
Maklumat ringkas diri seseorang (Buku Teks
Sejarah, Tahun 4)
Merangkumi nama, tarikh lahir, tempat tinggal,
kaum dan agama
SARWINAH SULONG

1. Murid memerhatikan contoh


biodata diri yang dipaparkan oleh
guru menggunakan Projektor
LCD.
2. Berdasarkan contoh biodata diri,
murid diminta untuk mengisi
Borang Maklumat Diri yang

EMK
TMK
NM - Bekerjasama
TKP - Muzik
KBF - Menjana Idea

KAEDAH/TEKNIK
Kaedah Projek
BBM
Komputer riba
Projektor LCD
Pakej Slaid PdP

disediakan oleh guru secara


individu.
b. Salasilah Keluarga
Asal usul seseorang (Kamus Dewan)
Terdiri daripada datuk, nenek, ibu, bapa dan adikberadik

KPS: Elemen Asas Sejarah


a. Peristiwa - Kelahiran Ahli Keluarga
b. Tempat - Tempat Tinggal, Tempat Lahir
c. Tarikh - Tarikh Lahir

3. Guru menilai tahap penguasaan


murid terhadap standard
pembelajaran 1.2.1 dengan
meminta murid untuk menyatakan
biodata diri berpandukan Borang
Maklumat Diri yang telah diisi.
4. Guru memaparkan contoh
salasilah keluarga menggunakan
Projektor LCD.
5. Berdasarkan contoh salasilah
keluarga, butiran dalam Borang
Maklumat Diri dan penerangan
guru, murid diminta secara
individu untuk menghasilkan carta
salasilah keluarga secara kreatif
dengan menggunakan gambar
ahli keluarga yang dibawa oleh
murid.

Borang Maklumat Diri


Kertas Lukisan
EMK
TMK
NM - Kasih Sayang,
Bertanggungjawab
TKP - Ruang-Visual
KPS
Elemen Asas Sejarah
- Peristiwa
- Tempat
- Tarikh

6. Carta salasilah keluarga yang


paling menarik akan dipamerkan
di papan pembelajaran kelas.
7. Guru menilai tahap penguasaan
murid terhadap standard
pembelajaran 1.2.2 dengan
meminta murid untuk
SARWINAH SULONG

mengenalpasti dan menyatakan


salasilah keluarga berdasarkan
carta salasilah yang telah
dihasilkan.
8. Guru membuat rumusan dan
seterusnya menerapkan nilai
bertanggungjawab dan kasih
sayang.
Langkah 2. Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam
2
sesebuah keluarga
(20 minit)
Adab semasa makan
- Jangan bercakap semasa makan
- Jangan menggunakan telefon semasa makan

Adab memberi salam


- Memberi salam sebelum keluar dari rumah
- Memberi salam semasa hendak masuk ke
rumah
- Memberi salam sebelum hendak tidur

Adab bercakap
- Memanggil ahli keluarga dengan panggilan
yang sesuai
- Tidak meninggikan suara semasa bercakap
- Tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar
dan kesat terhadap ahli keluarga

1.

Guru memilih beberapa orang murid


untuk melakukan simulasi/lakonan

2.

Guru memberi watak ibu, ayah dan


anak kepada murid yang dipilih.

3.

Watak ayah akan memakai


songkok, ibu akan memakai
selendang dan anak akan memakai
kad yang bertulis perkataan anak
di leher.

4.

Guru kemudiannya memberi kad


arahan mengenai beberapa situasi
dalam keluarga kepada murid
(makan, salam, bercakap).

5.

Murid tersebut akan melakonkan


adab yang perlu diamalkan dalam

KAEDAH/TEKNIK
Simulasi/Lakonan
BBM
Komputer riba
Projektor LCD
Pakej Slaid PdP
Songkok
Kad nama

EMK
NM - Kasih Sayang,
Hormat-Menghormati,
TKP - Kinestetik,
Interpersonal, Verballinguistik

keluarga mengikut situasi yang


diberikan (kad arahan).
SARWINAH SULONG

6.

Murid-murid lain dibahagikan


kepada 3 kumpulan yang akan
bertindak sebagai pemerhati.

Kumpulan 1 - Pemerhati untuk


situasi semasa makan bersama
keluarga

Kumpulan 2 - Pemerhati untuk


situasi memberi salam

Kumpulan 3 - Pemerhati untuk


situasi semasa bercakap dengan
ahli keluarga

7.

Guru mengedarkan borang


pemerhatian kepada setiap
kumpulan.

8.

Semasa sesi lakonan, kumpulan


pemerhati diminta memberi
pemerhatian dan tumpuan terhadap
lakonan sambil menulis di dalam
borang pemerhatian yang diberi
oleh guru.

9.

Wakil daripada setiap kumpulan


pemerhati diminta melaporkan hasil
pemerhatian mereka mengenai
adab-adab yang perlu diamalkan
dalam keluarga di hadapan kelas.

10. Guru membuat rumusan dan


seterusnya menerapkan nilai
bekerjasama, kasih sayang dan
SARWINAH SULONG

hormat-menghormati
Penutup
(5 minit)

1. Penutup Kognitif
Isi kandungan Pelajaran
Biodata diri - Maksud biodata diri dan contoh
Salasilah keluarga dan contoh-contohnya
Adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah
keluarga
2. Penutup Sosial
Perasaan pencapaian
Peneguhan positif
Membuat perkaitan
Perasaan ingin tahu
3. Aktiviti Susulan
Latihan
(SP 1.2.1, 1.2.2 dan K1.2.7)

1. Guru merumuskan keseluruhan isi


kandungan pelajaran dengan
bantuan slaid pengajaran dan
pembelajaran yang dipaparkan
melalui Projektor LCD

BBM
Komputer riba
Projektor LCD
Pakej Slaid PdP
Latihan

2. Guru menimbulkan perasaan


pencapaian murid dan memberikan
peneguhan positif

EMK
TMK
NM - Kerajinan,
Bertanggungjawab

3. Guru mengaitkan pelajaran hari ini


dengan pelajaran yang akan datang.
4. Guru mengedarkan Latihan kepada
murid
5. Latihan perlu disiapkan dan dihantar
kepada guru pada keesokan harinya.

Disemak oleh Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

Disahkan oleh Guru Besar

Tandatangan :
Nama
:
Tarikh
:

Tandatangan :
Nama
:
Tarikh
:

SARWINAH SULONG

Anda mungkin juga menyukai