Anda di halaman 1dari 1

PERTANDINGAN KOIR

BORANG KEHAKIMAN

BORANG MARKAH PERSEMBAHAN


PERTANDINGAN KOIR SEK. KEB. SERI BUKIT BATU
2015

Pasukan

Keseragaman
Persembahan
(30 markah)

Nama Hakim :

Kreativiti
(20 markah)

Tempo dan
Rima
(10 markah)

Penghayatan
(15 markah)

1. ..
2. ..

Sebutan
(15 markah)

Ketrampilan
(10 markah)

Jumlah
Markah