Anda di halaman 1dari 1

ANALISIS SWOC PANITIA MATEMATIK

KEKUATAN

KELEMAHAN

S1 Tenaga pengajar adalah guru siswazah (10 orang)


S2 4 orang guru berpengalaman mengajar lebih 10 tahun.
S3 Seorang Guru Cemerlang Matematik juga merupakan guru sumber
di peringkat negeri.
S4 5 orang guru berpengalaman menanda kertas PMR dan SPM.
S5 Seorang guru yang terlibat dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia
(LPM).
S6 Gred Purata Matematik PMR semakin meningkat dan di bawah 4.0.
S7 Sekolah satu sesi memudahkan aktivitiaktiviti peningkatan prestasi
Matematik seperti kelas tambahan dan Program Mencapai Bintang
dijalankan selepas waktu persekolahan.

W1 Guru-guru sering berkursus atau terlibat dengan program di luar


sekolah di peringkat JPWP, LPM dan KPM.
W2 50% murid Tingkatan 1 tidak menguasai konsep asas Matematik.
W3 50% murid tidak menguasai Bahasa Inggeris dengan baik.
W4 Ada guru yang masih belum mengusai Bahasa Inggeris dengan
baik.
W5 Murid tidak berminat dengan Matematik dan menganggap
Matematik sebagai mata pelajaran yang sukar.
W6 Murid kurang motivasi diri.

PELUANG

CABARAN

O1 PIBG dan ibubapa sedia menyokong dan memberi sumbangan.


O2 JPWP, LPM dan KPM sering menganjur kursus berbentuk ilmiah.
O3 Guru-guru mendapat elaun BISP yang boleh digunakan untuk
mempertingkatkan penguasaan BI dalam pengajaran dan
pembelajaran.
O4 Kelas NADI bagi murid Tingkatan 3 dan 5 yang dianjurkan oleh
pihak DBKL.

C1 2 orang guru baru yang memerlukan tunjuk ajar dan bimbingan.


C2 Tahap kesedaran ibu bapa terhadap pencapaian akademik
terutama penguasaan Bahasa Inggeris dan Matematik masih
rendah.
C3 Murid yang cemerlang dalam PMR akan melanjutkan pelajaran ke
sekolah berasrama penuh, MRSM dan Sekolah Menengah Teknik.
C4 Lokasi sekolah yang berhampiran dengan Pusat Perdagangan
Melati Utama dan Kafe Siber menarik minat murid yang
bermasalah disiplin ponteng kelas dan ponteng sekolah.