Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS
KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP
WATUMALANG
Jalan Kyai Jebeng Lintang No. Kelurahan Wonoroto,
Kecamatan Watumalang
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP WATUMALANG
NOMOR : ........./............/........./2013
TENTANG

TENAGA KLINIS YANG TERLIBAT DALAM PENINGKATAN MUTU


PELAYANAN KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN
KEPALA UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP WATUMALANG
Menimbang

Bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan klinis

yang optimal, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu


pelayanan klinis dan keselamatan pasien.
Bahwa dalam upaya peningkatan mutu layanan klinis

dan keselamatan pasien, hanya dapat terlaksana jika

terdapat kejelasan mengenai tenaga klinis yang terlibat


dan bertanggung jawab dalam upaya tersebut.
Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas

Rawat Inap Watumalang tentang Tenaga Klinis Yang

Terlibat Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Klinis


dan Keselamatan Pasien.

Mengingat

UU Nomor 29 tahun 2009, tentang Praktik Kedokteran;

UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/

2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

Keputusan

No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan

d
.

Menteri

Kesehatan

RI

Minimal di Rumah Sakit;


Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1691/PER/VIII/2011
tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit;
Surat Keputusan Bupati Wonosobo No. 445/300/2010

tentang Penetapan Puskesmas Watumalang sebagai


e

Puskesmas

Rawat

Inap

dan

Penetapan

Kalikajar II Sebagai Puskesmas Baru.

Puskesmas

f.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP


WATUMALANG
TERLIBAT

TENTANG

DALAM

UPAYA

TENAGA

KLINIS

PENINGKATAN

YANG
MUTU

PELAYANAN KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN.


Pertama

Tenaga klinis yang terlibat dalam upaya peningkatan


mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien
sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan


apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Watumalang, 1 Mei 2013


Kepala UPTD Puskesmas Rawat
Inap
Watumalang

dr.Dian Hayu Noormawati


NIP.19780725 200801 2 018

Daftar Lampiran

: Surat Keputusan Kepala UPTD

Nomor
Tanggal

Puskesmas Rawat Inap


Watumalang
:
/
/
/2013
:
Mei 2013

DAFTAR TENAGA KLINIS YANG TERLIBAT DALAM UPAYA


PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KLINIS DAN KESELAMATAN
PASIEN
NO
1

TENAGA KLINIS
Medis

Dokter

Paramedis

Dokter gigi
Bidan

Farmasi

Perawat
Apoteker

4
5
6
7

Laboratorium
Kesehatan masyarakat
Gizi
Teknisi medis

Asisten Apoteker
Analis Laboratorium
Sanitarian
Nutrisionis
Perekam medis

Kepala
UPTD Puskesmas Rawat Inap Watumalang

dr. Dian Hayu Noormawati


NIP. 19780725 200801 2 018