Anda di halaman 1dari 27

Nama : Diana Rahmah

NIM : 201410060311155
Kelas : Matkom 3D
Universtias Muhammadiyah Malang

MATRIKS

b 5
1. Jika B= 1 2 b

merupakan matriks yang mempunyai invers, maka hasil kali

1
semua nilai b yang mungkin sehingga det ( B )=det ( B ) adalah ... (SBMPTN

2015)
A.
B.
C.
D.
E.

2
3
6
12
24

2. Jika A adalah matriks berukuran 2 x 2 dan

matriks A yang mungkin adalah ... (SBMPTN 2014)


A.
B.
C.
D.

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
1 5
8 0

1 5
8 0

1 8
5 0

1 3
8 8

[]

[ x 1 ] A x =x 25 x+ 8 , maka
1

E.

1 3
8 8

F.
A=

3. Matriks

[ ]
[ ]
3 2
4 1

1 4
mempunyai hubungan dengan matriks B= 2 3

5 3
Jika matriks C= 3 2

dan matriks

D mempunyai hubungan serupa dengan

matriks A dan B. Maka matriks C + D adalah ... (SBMPTN 2009)


A.
B.
C.
D.
E.

[
[
[
[
[

2 3
3 5

0 7
7 0

]
]

0 7
7 0

7 0
0 7
7 7
0 0

]
]

F.
G.
4. Jika M adalah matriks sehingga
b
Mx a b = a
c d a+ c b+ d maka determinan matriks M adalah ... (SBMPTN 2010)

[ ][

A.
B.
C.
D.

1
-1
-0
-2

E.

5. Jika

[ ]

a 1
A= 1 1 2 , B= b 1 , dan AB= 4 2
1 1 0
2 0
c 0

(SBMPTN 2013)

[ ]

maka nilai (-a) adalah ...

A.
B.
C.
D.
E.

-4
-3
0
3
4
F.

G.
6. Pada matriks

[ ]

A= 1 a
b c

jika bilangan positif 1, a, c memebntuk barisan geometri

berjumlah 13 dan bilangan positif 1, b, c membentuk barisan aritmetika, maka


determinan A adalah ... (SPMB 2007)
A.
B.
C.
D.
E.

17
6
-1
-6
-22

7. Diketahui matriks
A= 2 1 dan I = 1 0
0 1
0 1

Bilangan
A.
B.
C.
D.
E.

[ ]

yang memenuhi

AI =0 adalah ... (SNMPTN 2008)

-1 atau 0
1 atau 3
-1 atau 2
2 atau 3
-1 atau 3

8. Jika

A=

] [ ]

adalah .... (SNMPTN 2011)


A.
B.
C.
D.
E.

-5
-4
5
6
7

[ ]

1 3
2 0
5 3
, B=
, dan C=
, maka determinan matriks AB C
1 0
1 1
2 1

[ ]

P= 1 1 dan I = 1 0 maka p4 +2 p3 +3 p 2+ 4 I
2 1
0 1

9. Jika

adalah ... (SNMPTN

2008)
A.
B.
C.
D.
E.

P
P
2P
-2P
I

10. Transpos dari matriks A ditulis


A T =B + X

X memenuhi

[
[
[
[
[

1 3 1
7 4 1

B.

1 1
1
4 4 1

C.

1 1
1
4 4 3

D.

1 1 2
9 1 3

E.

1 1 2
2 1 2

2007)
A. -9
9
B.
2
C.

A=

] [

1 2
1 2
B=
2 0
2 0

maka invers dari X adalah ... (SNMPTN 2008)

]
]
]

A.

11. Jika

A T . Jika matriks

A =

]
]

1 1
1 5
dab B=
3 2
3 3

1
T
maka det 2 (AB ) adalah ... (SPMB

dan

9
2

D.
E. 9

12. Jika
A.
B.
C.
D.
E.

[ ] [

A= 2 0 , B= 1 5 ,dan det ( AB ) =12 , maka nilai X adalah ...


1 x
0 2

-6
-3
0
3
6

13. Nilai

j=0

(( )( ( ) ))
n
j

14. Jika matriks

j 8i =
(OSN MATEMATIKA SMA 2013)
i

i=0

[ ]

A= a 1a dan A1 = 2 b
0
1
0 1

, maka nilai b adalah ... (SPMB 2004)

A. -1
1
B.
2
C.

D.

1
2

E. 1

15. Jika

A=

[ ]
7
6

k
1
2 ,A
merupakan matriks invers dari A dan A-1 mempunyai
5

determinan yang sama dan positif, maka nilai k sama dengan ... (SPMB 2003)

A.

35
3

B. -12
34
C.
3
D.

34
3

E. 12

16. Jika

A.
B.
C.
D.

[
[
[
[

[ ]

A= 2 5
1 3

3 5
1 2

3 1
5 2
3 5
1 2

3 1
5 2

maka transpose dari A-1 adalah ... (UM UNPAD 2009)

]
]
]
]

E.

2 1
5 3

F.
17. Jika

[ ]

A= 2 1
4 3

A + B= A

A.
B.

[ ]
[ ]
4 3
12 7

4 2
8 6

dan B adalah matriks berukuran 2 x 2 serta memenuhi

, maka B A = .... (UMB UI 2008)

[ ]
[ ]
[ ]
6 4
16 10

C.

12 7
4 3

D.

16 10
6 4

E.

18. Diket

P=

] [

[ ]

s+ r 2
2 1
7 3
1
2
, Q=
,dan R=
. Jika QP=R , maka nilai s r
3
r
1 4
2 1

adalah ... (SIMAK UI 2014)


A.
B.
C.
D.
E.

-48
-36
-12
36
-48

19. Jika matriks

[ ]

[ ]

A= 1 4 dan I = 1 0
2 3
0 1

memenuhi persamaan

A 2= pA+ qI , maka pq= ... (SPMB 2003)


A.
B.
C.
D.
E.

16
9
8
1
-1

20. Jika matriks

P=

[ ]

3 1
1 0
dan Q=
4 2
2 3

serta P-1 invers matriks P, maka

determinan untuk matriks QP-1 adalah ... (UM UGM 2013)


A.
B. 3
C. 6

3
2

D.

19
2

E. 19

21. Jika

] [ ]

A= 2 1 , B= 1 1
1 0
0 1

dan matriks I matriks identitas, maka

AB 1 + B1= .... (UM UGM 2013)

A.

1
I
3

B. 3
C. I
D. 2I
E. 3I

22. Jika

[ ]

1 1 0
A= 0 1 0
0 0 1

maka jumlah dari semua elemen pada matriks

A 2010 ...

(SIMAK UI 2010)
A.
B.
C.
D.
E.

2010
2011
2012
2013
2014

[ ] [

][

4 3 1 3c 3
3 4 a
23. Jika 3 2 1 3 6 21 = 2b d

(SIMAK UI 2010)
A.
B.
C.
D.
E.

47
37
27
17
7

, maka nilai a+b +c +d

adalah ...

[ ][
x
2

24. Nilai x yang memenuhi


A.
B.
C.
D.
E.

x = 2 2
x
2 2

0
-2
4
-2 atau 4
-4 atau 2

25. Jika a, b, c adalah sudut-sudut segitiga, maka


cos a sin a cos b sin b cos c sin c
sin a cos a sin b cos b sin c cos c

][

][

Sama dengan ... (SIMAK UI 2010)


1 0
A.
0 1
B.
C.
D.
E.

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
1 0
0 1

0 1
1 0

0 1
1 0

0 1
1 0

PEMBAHASAN
1. Jawaban : C (SBMPTN 2015)
Pembahasan

B= b 5
1 2b

adalah ... (SPMB 2003)

det ( B )=2b 25
2 b2 5

1
( B )= 1
det
det ( B )=det ( B1)
2b
2
( 25) =1

2 b 5=1 atau2 b 5=1


2 b2=6 atau 2b 2=4
b1,2 = 3 atau b3,4 = 2
Hasil perkalian nilai b=( 3 )( 3 ) ( 2 )( 2 )=6

2. Jawaban : D
Pembahasan
Jika A matriks berukuran 2 x 2, misalkan

[]

[A 1]

A x = x 25 x +8
1

[ x 1]

[ ][ ]

a b x
2
=x 5 x+ 8
c d 1

A=

[ ]
a b
c d

[]

x =x 25 x+ 8
1

[ a x+ c bx +d ]

( ax +c ) x + ( bx +d )=x 25 x +8
ax 2+ ( b+c ) x+ d=x 25 x+ 8
ax 2=1 a=1

( b+ c ) x=5 x b+c=5
d=8

A=

Sehingga, matriks

[ ]

1 b
,b +c=5
c 8

Maka dapat diketahui b = 3, c = -8


b+ c=5 3+ (8 )=5

Jadi, matriks

A=

1 3
8 8

3. Jawaban : D
Pembahasan

[ ]
[ ]

[
[

]
]

A= 3 2 dan B= 1 4
4 1
2 3
A=

a b
d b
B=
c d
b a

memiliki hubungan maka,

karena C dan D memiliki hubungan yang sama dengan A dan B maka ,

C= 5 3
3 2

maka

[ ]

D= 2 3
3 5

][ ][ ]

C+ D= 5 3 + 2 3 = 7 0
3 2
3 5
0 7

4. Jawaban : A
Pembahasan

| | |
|
| |

|M =

a
b
a+ c b+ d
a b
c d

a (b +d )(b)(a+c ) ad bc
=
=1
adbc
ad bc

5. Jawaban : D
Pembahasan

][

a 1
AB= 1 1 2 b 1
1 1 0
c 0

][

][

a 1
1 1 2
4 2
b 1 =
1 1 0
2 0
c 0

a+b+2 c=4

]
(1)

ab=2
b=a2

(2)

Masukkan persamaan (2) ke persamaan (1)


a+b+2 c=4
aa2+2 c=4

2 a+ 2c=6
ca=3

6. Jawaban : D
Pembahasan

[ ]

A= 1 a
b c

Pada matriks

, jika bilangan positif 1, a, c membentuk barisan geometri

berjumlah 13 dan bilangan 1, b, c membentuk barisan aritmetika, maka determinan A :


-

Barisan geometri : 1, a, c
a c
= c=a2
1 a

Rasio sama :

(pers i)

Jumlahnya : 1 + a + c = 13 a+c=12
-

Barisan aritmetika : 1, b, c

Selisih sama : b1=cb 2 b=1+c


-

(pers ii)

(pers iii)

Substitusi persamaan (i) ke persamaan (ii)


a+ c=12 a+ a2=12 a2+ 112=0

( a3 ) ( a+4 )=0 a=3 , a=4


Yang memenuhi a=3 (yang positif)
c=a2=32=9
Persamaan (iii) 2 b=1+ c 2b=1+9 b=5

Matriks

A=

[ ][ ]
1 a
1 3
=
b c
5 9

determinan A=| A|=1.95.3=915=6


Jadi, determinan A adalah -6

7. Jawaban : C
Pembahasan
-

Menentukan matriks ( A I )

] [ ]

( A I ) = 2 1 1 0
0 1
0 1

][ ]

2 1 0
0 1
0

2
1
0
1

Menurunkan nilai
AI

2
1
0
1

=0

=0

( 2 )(1 )0,1=0

( 2 )(1 )

=0

=2 =1

Jadi diperoleh nilai

=2 atau =1

8. Jawaban : D
Pembahasan
-

Mencari matriks AB

][ ][

][

( )
( )
A x B= 1 3 x 2 0 = 2+ 3 0+ 3 = 1 3
1 0
1 1
2
0
2+ 0
0+0
-

Mencari matriks AB C

AB C =

][ ][

1 3 5 3 = 6 9
2
0
2 1
0 1

AB C =(6 .1 )(9 . 0 )=60=6

Determinan

Jadi, determinan matriks AB C adalah 6

9. Jawaban : D
Pembahasan
P2

Mencari matriks

][

][

][

][ ]

1+(2) 1+1 1 0
P2= 1 1 x 1 1 =
=
2 1 2 1 2+(2) 2+1
0 1

4
Mencari matriks P

P 4=P2 x P2

][

][

1 0 x 1 0 = 1+ 0 0+0 = 1 0
0 1
0 1
0+0 0+1 0 1
4

matriks P =matriks I
Mencari matriks 2 P

P =P x P

][

][

][

][

1 0 x 1 1 = 1+0 1+0 = 1 1
0 1 2 1 0+(2) 0+1 2 1

2 P3 =2 1 1 = 2 2
2 1 4 2
3

Matriks 2 P = matriks -2P


-

Mencari matriks 3 P

][

3 P 2=3 1 0 = 3 0
0 1
0 3
2

Matriks 3 P

= Matriks -3I

p 4 +2 p3 +3 p2 + 4 I =I 2 P3 I + 4 I
I 3 I + 4 I

2 P
4
3
2
Maka hasil dari p +2 p +3 p + 4 I

10. Jawaban : A
Pembahasan

A= 1 2 A T = 1 2
2 0
2 0

A T =B + X
X =A T B

[
[

][
]

X = 1 2 2 1
2 0
2 3
X=

1 1
4 3

adalah 2 P

Invers X=

1
. adjoin X
det X

1
. 3 1
(1 .3 ) (1 . 4 ) 4 2

]
[

1 3 1
.
7 4 2

Jadi invers X adalah

1 3 1
7 4 2

11. Jawaban : B
Pembahasan
1

A =

1 1
1 1
A=
3 2
3 2

][

][

][

1+(3) 5+(3) 2 8
AB= 1 1 x 1 5 =
=
3 2
3 3
3+6
15+6
3 21
AB = 2 8 AB T = 2 3
3 21
8 21

1
1
( AB T )= 2 3 =
2
2 8 21

[ ]
1
4

3
2
21
2

1
21
3
det (AB T )= 1 .
.4
2
2
2

21 12
+
2 2

9
2

)(

1
9
T
Jadi det 2 ( AB ) adalah 2

12. Jawaban : B
Pembahasan
Ingat, sifat determinan yaitu det ( AB )=det ( A ) . det(B)

[ ]

A= 2 0 det ( A )= ( 2. x )( 0 . 1 )=2 x0=2 x


1 x

B= 1 5 det ( B )=( 1 . (2 ) ) ( 5. 0 ) =20=2


0 2
det ( AB )=det ( A ) . det ( B )
12=2 x .2
12=4 x

x=3

n
13. Jawaban : 10

Pembahasan
Perhatikan bahwa

() () ()

()

n
( x+1 ) = n x 0 + n x 1+ n x 2+ + n x n= x i
0
1
2
n
i0

( ij ) 8i=( 8+1 ) j=9 j


i=0

j=0

(( )( ( ) ))
n
j

i=0

()

j 8i =
n 9 j=( 9+1 )n=10n

i
j=0 j

jadi , nilainya adalah10n

14. Jawaban : C
Pembahasan
A=

[ ]

a 1a
1
2 b
dan A =
0
1
0 1

( 1a ) . 0

( a . 1 )
1
1
A1=
. Adjoin A=
det (A )
A= A1
A1= A1

[ ]

1
. Adjoin A= 2 b
0 1
det ( A )

( 1a ) . 0

( a. 1 )
1

][ ]

1
. 1 1+a = 2 b
a1 0
a
0 1

1
a1
0

][

1+a
a1
2 b
=
a
0 1
a1

Ambil satu elemen a11 pada matriks A dan A-1


1
=2
a1
2 a1=1
2 a=2

a=1
Disubstirusikan pada elemen a12 pada matriks A dan A-1, sebelumnya disubstitusikan
a = 1 pada elemen a12 pada matriks A-1
1+a 1+ 1
=
=0
a1
11
maka b=0

15. Jawaban : A
Pembahasan

A=

[ ]
7
6

k
k
2 det ( A ) =( 7 .5 ) . 6 =353 k
2
5

( )

35=3 k
k=

35
3

Jadi nilai k adalah

16. Jawaban : B
Pembahasan

35
3

[ ]

A= 2 5
1 3

A =

] [

][

1
1
3 5
3 5
3 5
. adjoin A=
.
=1.
=
65 1 2
1 2
1 2
det ( A )

Transpose

][

3 5 = 3 1
1 2
5 2

17. Jawaban : A
Pembahasan
A=

[ ]
2 1
4 3

, ditanya

A + B= A

[ ][ ][

][

A 2= A x A= 2 1 x 2 1 = 4+ 4 2+ 3 = 8 5
4 3 4 3
8+13 4 +9
20 13

B= A A=

][ ][

8 5
2 1
6 4

=
20 13
4 3
16 10

][ ][ ]

B A= 6 4 2 1 = 4 3
16 10
4 3
12 7

Jadi , B A=

[ ]
4 3
12 7

18. Jawaban : C
Pembahasan

][

][

QP= 2 1 s +r 2 = 2s +r 3
1 4
3
r
2
4r

R1=

][

1
1
. adjoin R= . 1 3 = 1 3
det ( R)
1 2 7
2 7

QP=R

][

2s +r 3
1 3
=
2
4r
2 7

4r =7
r=3

2s+r =1

2s3=1

s1=1
s= 2
2
2
Jadi s r =2 .3=4 .3=12

19. Jawaban : E
Pembahasan

Substitusi matriksnya
2

A = pA+ qI

[ ][ ] [ ] [ ]
1 4 1 4
1 4
1 0
x
=p
+q
2 3 2 3
2 3
0 1

9 16 = p 4 p + q 0
8 17
2 p 3p 0 q

][

][ ]

9 16 = p+ q
4p
8 17
2 p 3 p+ q

][

2 p=8 p=4

p+q=9 4+ q=9 q=5


Sehingga

pq=45=1

Jadi nilai

pq=1

20. Jawaban : A
Pembahasan

Konsep matriks

Determinan

[ ]

A= a b det ( A )=| A|= ( a .d ) ( b . c )


c d

1
1
Sifat-sifat determinan | A . B|=| A|.|B|dan| A |=| A|

Menentukan determinan kedua matriks

[ ]

P= 3 1 |P|=( 3 . 2 )( 4 .1 )=64=2
4 2

Q=

[ ]

1 0
|P|=( 1. 3 ) (2 . 0 )=30=3
2 3

Menentukan determinan soal dengan sifatnya

|Q . P1|=|Q|.|P1|=|Q|.

21. Jawaban : E
Pembahasan

Konsep matriks

1
1 3
=3 . =
2 2
| P|

[ ]

1
d b
A= a b A1 =
c d
ad bc c a

Invers

Menentukan invers dan hasil


A=

AB + BA

][

1 0 1
2 1
1
0 1
A =
=
1 0
0+1 1 2
1 2

[ ]

][

1 1 1
B= 1 1 B1=
= 1 1
0 1
10 0 1
0 1

AB + BA =

][

] [ ][

2 1 1 1 1 1 0 1
.
+
.
1 0 0 1
0 1 1 2

][ ]

2 1 + 1 1
1 1
1 2

[ ]
3 0
0 3

[ ]

3 1 0
0 1
3I

22. Jawaban : D
Pembahasan
Misal dicari matriks

[ ] [ ][ ]

1 1 0
A 2= 0 1 0
0 0 1

1 1 0
1 2 0
=
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1

Hasil dari matriks A2 yang berubah hanya pada elemen a12 yaitu 2, maka bila
dicari matriks
bila

elemen a12 yaitu 2010, jadi jumlah dari semua matriks A

2010

A 2010 , yaitu :

2010+1+1+1=2013

23. Jawaban : D
Pembahasan

[ ] [

][

1
3 4 3 3 c 3 = 3 4 a
2 1 3 6 21
2b d

[ ][

][

12 9 c 1 = 3 4 a
6 3 2 7
2b d

][

12c 8 = 3 4 a
8
4
2b d

Oleh karena itu


12c=3

c=15

8=2b

b=4

8=4 a

d = -4

a=2

Sehingga, a + b + c + d = 2 + 4 +15 +(-4) = 17

24. Jawaban : B
Pembahasan

[ ][
x
2

Karena

x = 2 2
x
2 2

, maka elemen a11

x=2

Elemen a12 x=2


Elemen a22 x=2
Maka nilai x adalah -2

25. Jawaban : A
Pembahasan

][

][

cos a sin a cos b sin b cos c sin c


sin a cos a sin b cos b sin c cos c

cos a cos bsin a sin b cos a sin bsin a cos b cos c sin c
sin a cos b+cos a sin b sin a sin b+ cos a cos b sin c cos c

cos( a+b)
b
a+

sin(a+ b) sin cos c sin c


sin c cos c

][

cos c sin c cos c sin c


sin c cos c sin c cos c

Karena

cos c sin c
sin c cos c

] [

= cos c sin c
sin c cos c

, maka

][

][ ]

cos c sin c cos c sin c = 1 0


sin c cos c sin c cos c
0 1

Anda mungkin juga menyukai