Anda di halaman 1dari 2

Lalat rumah

Lalat rumah, Musca domestica, ialah sejenis lalat dalam suborder Brachycera.
Lalat rumah merupakan lalat yang paling biasa ditemui di dalam rumah, meliputi
kira-kira 90% daripada semua lalat di tempat tinggal manusia, dan merupakan
salah satu daripada serangga yang paling luas tersebar di seluruh dunia. Lalat
rumah dianggap serangga perosak yang membawa penyakit berbahaya.

KETERANGAN :
A.
B.
C.
D.

Tarsus
Antena
Torax
Mata

Lalat Rumah (Musca domestica)


Lalat rumah (M. domestica) merupakan lalat yang paling umum dikenal orang
karena lalat ini biasanya hidup berasosiasi dengan manusia. M.domesticaberukuran
sedang dengan panjang 6-9 mm, berwarna abu-abu,mempunyai empat pita yang berupa
garis memanjang pada permukaan toraks (Sembel, 2009)
Mata majemuknya besar, pada bentuk jantan kedua mata majemuk agak berdekatan,
tetapi bentuk betina lebih berjauhan. Lalat rumah mengalami metamorfosis sempurna,
yaitu telur, larva (maggot), pupa,dan bentuk dewasa(lalat). Lalat rumah menghisap cairan
yang mengandung gula atau bahan-bahan yang telah membusuk. Mereka hanya aktif pada
siang hari (Sembel 2009)
Selain dapat mengganggu ketentraman dalam rumah, lalat rumah dapat membawa
sekitar 100 jenis bakteri patogen yang dapat mengakibatkan penyakit pada
manusia.Diantaranya adalah tipoid, paratipoid, kolera,disentri, tuberkulosis,dan
kecacingan. Penyakit patogen biasanya terbawa oleh lalat dari berbagai sumber seperti
sisa-sisa kotoran, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan kotoran manusia, dan
sumber-sumber kotoran yang lain, kemudian patogen-patogen yang melekat pada mulut
dan bagian tubuh lainnya dipindahkan ke makanan manusia (Sembel, 2009). Bakteri
patogen yang disebarkan oleh lalat adalah antara lain Salmonella typhi, Shigella
disentry,Clostridiumperfringens, Vibrio cholera(Sharrington, 1994).