Anda di halaman 1dari 5

MINGGU : 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
:SELASA
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Objektif
Pembelajaran

SAINS

Bahan Bantu
Belajar
EMK
Penilaian PdP

Refleksi

HARI

Masa : 11.05-12.05

Kelas

6 Setia

Sains Hayat/ Interaksi antara haiwan


4.1 Interaksi Antara Haiwan
4.1.1 Menyatakan maksud interaksi antara haiwan ialah bentuk hubungan yang berlaku dalam
intraspesis dan interspesis bagi memperoleh keperluan asas.
4.1.2 Menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup berkumpulan dan haiwan hidup bersendirian
melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
4.1.3 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup
bersendirian.
4.1.4 Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan intraspesies dan interspesies melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media
Pada akhir PdP, murid dapat :
1. Memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.
2. Memerihalkan maksud interaksi antara haiwan.
3. Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan.
4. Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup
bersendirian.
5. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan.
6. Berkomunikasi untuk memerihalkan interaksi yang berlaku antara satu contoh haiwan
dengan haiwan yang sama spesies dan haiwan yang berlainan spesies

Aktiviti

KPS

2/2/16

Mencungkil pengetahuan sediaada murid


Menunjukkan gambar imej beberapa contoh haiwan
Perbincangan dalam kumpulan
Soal jawab
Latihan dan kerja rumah

Memerhati
Meramal

Mengelas
Berkomunikasi
Mengawal PBU
Lembaran
Internet
Radio/ TV

Membuat inferens
Mentafsir data

Buku Teks / Aktiviti


Carta / Gambar
Buku cerita

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar
Perbincangan
Tugasan
Projek

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

Mendef. Secara operasi

Membuat hipotesis

Model
Projektor
CD/DVD

Mengukur & menggunakan nombor


Menngunakan prhbgn ruang & masa
Mengeksperimen
Slide/Powepoint
Komputer/ Laptop
Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

MINGGU : 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
:SELASA
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Objektif
Pembelajaran

SAINS

Bahan Bantu
Belajar
EMK
Penilaian PdP

HARI

Masa : 7.45-8.45

Kelas

6 SETIA

Sains Hayat/ Interaksi antara haiwan


4.1 Interaksi Antara Haiwan
4.1.5 Menyatakan maksud interaksi antara haiwan ialah bentuk hubungan yang berlaku dalam
intraspesis dan interspesis bagi memperoleh keperluan asas.
4.1.6 Menjelas dengan contoh terdapat haiwan hidup berkumpulan dan haiwan hidup bersendirian
melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
4.1.7 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup
bersendirian.
4.1.8 Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan intraspesies dan interspesies melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media
Pada akhir PdP, murid dapat :
7. Memberi contoh haiwan hidup berkumpulan dan hidup bersendirian.
8. Memerihalkan maksud interaksi antara haiwan.
9. Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan.
10. Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan dan hidup
bersendirian.
11. Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan.
12. Berkomunikasi untuk memerihalkan interaksi yang berlaku antara satu contoh haiwan
dengan haiwan yang sama spesies dan haiwan yang berlainan spesies

Aktiviti

KPS

2/2/16

Mencungkil pengetahuan sediaada murid


Menunjukkan gambar imej beberapa contoh haiwan
Perbincangan dalam kumpulan
Soal jawab
Latihan dan kerja rumah

Memerhati
Meramal

Mengelas
Berkomunikasi
Mengawal PBU
Lembaran
Internet
Radio/ TV

Membuat inferens
Mentafsir data

Buku Teks / Aktiviti


Carta / Gambar
Buku cerita

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar
Perbincangan
Tugasan
Projek

Mendef. Secara operasi

Membuat hipotesis

Model
Projektor
CD/DVD

Mengukur & menggunakan nombor


Menngunakan prhbgn ruang & masa
Mengeksperimen
Slide/Powepoint
Komputer/ Laptop
Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

Refleksi

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

MINGGU :5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
SELASA
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Objektif
Pembelajaran

MATEMATIK

KBAT / I
THINK

Penilaian PdP

Masa :8.45-9.45

HARI :

Kelas

4 SETIA

NOMBOR DAN OPERASI/ Tambah dalam lingkungan 100000


2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor.
i. Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil
tambahnya hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi termasuk
membuat anggaran
ii. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor
dengan menggunakan pelbagai strategi.
Pada akhir PdP, murid dapat :
Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik.
Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit tanpa
mengumpul semula
Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit dengan
mengumpul semula

Aktiviti

EMK

2/2/16

Mencungkil pengetahuan sediaada murid


Menerangkan istilah anu dan kaedah penambahan dan tolak mudah
Soal jawab
Latihan dan kerja rumah

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK
Peta Bulatan
Peta Buih
Peta Alir/ berganda
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni
Peta Pokok
Peta Titi
Peta Pelbagai Alir
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar
Menjana Idea
Menganalisis
Menilai
Perbincangan
Tugasan
Projek

Lain-lain

Mengaplikasikan
Mencipta
Lain-lain
Lain-lain

Refleksi

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

MINGGU :5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
SELASA
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran

2/2/16

HARI :

PENDIDIKAN
Masa : 6.45-7.15
6 ADIL
Kelas
JASMANI
7.15-7.45
6 BAIK
Putar 360
1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul
2.4 Berkebolehan mengaplikasikan konsep putaran dengan lakuan yang betul
5.1 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab semasa melakukan aktiiti fizikal
Melakukan putaran di atas trampoline dan mendarat di atas trampolin
Pada akhir PdP, murid dapat :

Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

EMK
Penilaian PdP

Refleksi

Melakukan putaran 360 diatas tilam


Menerangkan cara memutarkan badan
Menerima cabaran dan berasa seronok

Penerangan guru
Memanaskan badan
Penyampaian standard
Menyejukkan badan

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar
Perbincangan
Tugasan
Projek

Lain-lain

Lain-lain