Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN 1-6

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH


AMALAN REFLEKSI
(Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu/Perkara yang difokuskan:


Kemudahan LED TV

2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan:


2.1 Kekuatan:
-Pelajar boleh nampak dengan jelas apa yang dipaparkan di dalam LED TV.Tayangan
LED TV tidak akan dijejas oleh keadaan kelas yang terlalu terang atau gelap.
-Pelajar berpeluang menonton video atau power point yang tidak dapat cari dalam
buku teks melalui tayangan LED TV
-Proses pengajaran menjadi menarik dan pelajar tidak akan berasa bosan. Minat
mereka terhadap belajar akan meningkat.

2.2 Kelemahan
-Bukan semua kelas yang menyediakan LED TV.

3. Cadangan Penambahbaikan:
-Pihak sekolah boleh memasangkan LED TV ke dalam kelas yang tidak
mempunyai kemudahan ini. Pihak sekolah boleh mendapatkan derma dari pihak
luar jika tidak mempunyai wang yang cukup untuk menambahkan kemudahan ini.