Anda di halaman 1dari 17

Kepentingan

falsafah pendidikan
kepada guru

1. Mengamalkan kemahiran
professional
Guru adalah tenaga ikhtisas di dalam
bidang perguruan.
Guru memainkan peranan yang
besar dalam menghasilkan generasi
yang berpendidikan, berkemahiran,
berbudaya ilmu dan berakhlak.
Para pelajar mestilah dididik
menggunakan kemahiran berfikir
aras tinggi

2. Berusaha meningkatkan
penguasaan bidang ilmu dan
kemahiran
Guru perlu menguasai kandungan
ilmu dalam mata pelajaran yang
diajar, mahir mengaplikasikan teori
pertumbuhan dan perkembangan
manusia dan berupaya menjadi
fasilitator yang baik.

Hal ini akan menjadikan mereka


berusaha sebaik mungkin untuk
melengkapkan diri dengan pelbagai
ilmu pengetahuan, ilmu pedagogi
dan sebagainya.
Ini dapat membantu mereka
meningkatkan kemahiran yang ada
pada diri demi meningkatkan
prestasi masing-masing.

3. Guru berperanan sebagai


pembimbing
manusia-manusia yang berilmu,yang boleh
berfikir.
Guru juga bertindak sebagai pembimbing
anak murid secara seimbang dari segi
intelek,rohani, jasmani dan emosi.
Pada awal persekolahan, murid tidak
faham apa yang perlu dipelajari mereka
hanya akan tahu setelah mereka diajar,
selepas itu mereka akan belajar apa yang
diajarkan kepada mereka.

Guru sebagai seorang pembimbing


perlu menguasai kemahiran dalam
bimbingan dan kaunseling untuk
membimbing murid-murid dalam
proses pembinaan modal insan.
Guru juga perlu membimbing anak
muridnya menepati acuan
sebagaimana yang termaktub dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)

4. Cenderung mengamalkan
pengajaran yang efektif
Guru yang efektif sentiasa mengenalpasti
ciri-ciri pengajaran efektif dari segi
perancangan, pelaksanaan, dan juga dari
segi penilaian pengajaran.
Perancangan pengajaran Clarke dan
Cutler (1990) menyatakan bahawa
keberkesanan pengajaran bergantung
kepada perancangan, pelaksanaan dan
penilaian terhadap proses dan objektif
pembelajaran.

5. Melahirkan guru yang berkualiti


dari aspek sosial
Guru bukan sahaja perlu bergaul
dengan masyarakat sekolah malah
dengan masyarakat setempat.
Hal ini kerana guru ke mana-mana
sahaja guru pergi, mereka membawa
imej seorang guru.

6. Berpegang teguh kepada agama


Guru yang berpegang teguh dengan
ajaran agama sentiasa mengajar hanya
untuk mendapatkan keredhaan dan
keberkatan semasa hidup di dunia dan
juga akhirat.
Guru yang mengajar ala kadar atau
sekadar mengajar cukup-cukup makan
menunjukkan dia seorang yang tidak
mengambil peduli tuntutan yang
disarankan dalam agama.

Setiap guru berpegang teguh


kepada agama kerana ia secara tidak
langsung akan menyebabkan
seseorang guru sedar akan
tanggungjawab yang telah
diamanahkan sehingga boleh
menerapkan nilai-nilai rohani pada
setiap murid supaya mempraktikkan
ajaran agama dengan baik.

7. Pihak yang bertanggungjawab


memupuk potensi murid
Guru ialah pihak yang
bertanggungjawab memupuk potensi
murid dengan didikan dan bimbingan.
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
memastikan kurikulum di sekolah
mampu memanfaatkan potensi sedia
ada yang ada di dalam diri murid
dengan menekankan pendidikan yang
berasaskan nilai murni.

8. Meningkatkan penguasaan dalam


bidang ICT
Penggunaan ICT oleh guru dan
pelajar dalam proses p&p boleh
meningkatkan kefahaman dan
penguasaan dalam pembelajaran.
Ia juga membolehkan pelajar
mengakses maklumat dan bagi
mencari maklumat dengan pantas
dan terkini.

Hal ini pasti akan membuatkan pelajar


berasa seronok untuk belajar, tidak
jemu, tidak malas dan tidak
mengantuk.
Seseorang guru untuk belajar supaya
dapat menguasai teknologi maklumat
dan komunikasi agar sistem
pembelajaran pelajar tidak berpusatkan
kepada buku teks semata-mata.

Bibliografi
Noriati A. Rashid. Lee Keok Cheong.
Zullkufi
Mahayudin. Zakiah Noordin. (2006).
Falsafah
dan Pendidikan di Malaysia. Kuala
Lumpur:
Impression One Sdn. Bhd

Yuvarani Subramaniam. (2013). Cara guru


dapat memainkan peranan menjayakan
hasrat FPK dan FPG dalam melaksanakan
KSSR untuk membangunkan modal insan.
Dimuat turun pada 10 July 2015 daripada,
http://www.slideshare.net/yuvaranisubramania
m/penulisan-akademik

Nazari Raduan. (2014). Implikasi


Falsafah
Pendidikan Kebangsaan terhadap
Peranan
Guru menurut Falsafah Pendidikan
Guru.
Dimuat turun pada 10 July 2015
daripada,
http://tujuhpen.blogspot.com/2014/04/i
mplikasi-falsafah-pendidikan.html

Sekian Terima
Kasih

Anda mungkin juga menyukai