Anda di halaman 1dari 13

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

TAJU

ANGKASA LEPAS:

Asal usul alam semesta dan


Teori evolusi alam semesta

K 10
10.1

Sinopsis
Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui Asal usul alam
semesta dan Teori evolusi alam semesta.

10.2

Hasil Pembelajaran
Pada akhir tajuk ini, anda akan dapat:
i.

Menghuraikan Asal usul alam semesta dan Teori evolusi alam semesta

ii.

Memberi penghujahan untuk mempertahankan Teori Letupan Besar sebagai


teori evolusi alam semesta.

AT
ian
EUg
uk
aA
ms
Sa
em
sL
e
p
a
s

10.3

l
l

s
v
sl

s
l

o
a

e
t

i
m

Asal Usul Alam Semesta

Fikirkan! Apakah yang anda tahu mengenai alam semesta?

103

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

10.3.1 Ide tentang permulaan Alam Semesta


Dalam kehidupan seharian semua yang kita perhatikan mempunyai sempadan,
contohnya bilik yang mempunyai dinding sebagai sempadan, setiap negara
mempunyai sempadan dan lautan mempunyai pantai sebagai sempadan.
Persoalan sama ada alam semesta mempunyai sempadan menimbulkan banyak
penghujahan dan pencerapan yang menunjukkan bahawa alam semesta adalah
tersangat luas dan tidak mempunyai sempadan. Oleh kerana tiada sempadan
maka ia juga tidak mempunyai titik tengah.
Menurut andaian yang rasional alam semesta mempunyai banyak bintang yang
berkumpul dan membentuk galaksi, yang kemudiannya berkumpul membentuk
gugusan galaksi. Cahaya dari gugusan galaksi sepatutnya menjadikan langit
tersangat cerah walaupun pada waktu malam. Melalui pencerapan (observation)
langit kelihatan gelap pada waktu malam. Ini menyebabkan wujudnya konflik
antara teori dan pencerapan yang dikenali sebagai Paradoks Olbers. Heinrich
Olbers membuat andaian bahawa alam semesta adalah sangat luas dan tiada
sempadan, mempunyai usia yang tidak terhingga (infinite), bersifat statik dan
dipenuhi dengan bintang. Maka setiap garis pandangan dari Bumi ke angkasa
lepas akan berakhir pada permukaan sesuatu bintang. Bintang yang jauh
kelihatan malap berbanding bintang yang hampir dengan Bumi. Semakin jauh
kita pandang ke dalam angkasa lepas, semakin besar isipadu yang dicakup oleh
pandangan dan semakin banyak bintang yang dicerap. Oleh itu cahaya dari
bintang-bintang tersebut akan menjadikan langit cerah, sama cerah dengan
permukaan bintang bersaiz sederhana dan tidak kelihatan gelap.
10.3.2 Apakah look-back time?

104

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

Dalam astronomi jarak yang sangat besar dinyatakan dalam unit tahun cahaya.
Satu tahun cahaya adalah jarak yang dilalui oleh cahaya dalam masa satu tahun,
iaitu hampir 1013 km atau 63.000 AU (astronomical unit). Tahun cahaya adalah
unit bagi jarak dan bukannya unit bagi masa. Cahaya dari galaksi bergerak
melalui jarak yang diukur dalam unit tahun cahaya untuk sampai ke Bumi.
Apabila kita mencerap suatu galaksi yang terletak berjuta tahun cahaya dari
Bumi, kita tidak melihat keadaan galaksi itu pada masa kini tetapi kita melihat
keadaannya berjuta tahun dahulu iaitu semasa cahaya darinya mula bergerak
kearah Bumi.

Kita sebenarnya melihat masa silam galaksi tersebut yang

mempunyai magnitud, dipanggil look-back time. Look- back time adalah masa
dalam unit tahun yang bersamaan dengan jarak yang dilalui oleh cahaya dari
galaksi untuk sampai ke Bumi. Jarak ini diukur dalam tahun cahaya.
10.3.3 Perbezaan antara alam semesta dengan alam semesta yang dicerap
Ahli kosmologi mendapati Paradoks Olbers dibuat berdasarkan andaian yang
kurang betul. Alam semesta adalah sangat luas dan tiada sempadan, tidak
terlalu berusia tetapi kewujudannya bermula dari satu waktu tertentu. Terdapat
bintang yang terlalu jauh dari Bumi sehinggakan cahaya dari bintang tersebut
belum lagi sampai ke Bumi menyebabkan kita tidak dapat melihat bintang
tersebut. Bila kita meneroka jauh ke angkasa lepas kita akan menghampiri
permulaan usia alam semesta iaitu ketika bintang yang pertama mula bersinar.
Langit kelihatan gelap kerana alam semesta baru bermula.
Penerangan tentang persoalan Olbers memberi huraian jelas tentang perbezaan
antara alam semesta dengan alam semesta yang dicerap (observable
universe). Alam semesta adalah semua yang wujud di angkasa lepas dan
saiznya adalah tidak tertakrif. Alam semesta yang dicerap, walaupun besar,
adalah sebahagian (mungkin bahagian yang sangat kecil) daripada alam
semesta sebenar, yang dicerap dari Bumi dengan menggunakan teleskop yang
paling berkuasa. Alam semesta yang dicerap dianggarkan berusia lebih kurang
105

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

14 bilion tahun. Ini bererti objek yang tersangat jauh dari Bumi tidak dapat
dicerap kerana jaraknya melebihi masa look- back time iaitu melebihi 14 bilion
tahun.

Bahan Bacaan: Spektrum Elektromagnet, Kesan Doppler,

Anjakan merah dan Anjakan biru

Spektrum Elektromagnet
Dari teori gelombang bagi cahaya, spektrum elektromagnet adalah julat semua
frekuensi sinaran elektromagnet yang disusun seperti berikut:

Cahaya inframerah mempunyai panjang gelombang yang lebih besar tetapi


tenaga yang kurang dan frekuensi yang lebih rendah berbanding gelombang
cahaya yang boleh dilihat (visible). Manakala cahaya ultraungu mempunyai
panjang gelombang yang lebih kecil tetapi tenaga dan frekuensi yang lebih tinggi
daripada gelombang cahaya yang boleh dilihat.
Kesan Doppler
106

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

Kesan Doppler terhasil daripada perubahan ketinggian nada siren yang


kedengaran dan bunyi yang dihasilkan oleh kenderaan laju yang mendekati atau
menjauhi pendengar. Nada bunyi menjadi lebih tinggi bila kenderaan mendekati
pendengar, contohnya bunyi siren ambulan dan kereta bomba. Nada bunyi
berkurangan apabila kenderaan melepasi dan menjauhi pendengar.
Kesan Doppler juga berlaku pada gelombang cahaya. Jika sumber cahaya
mendekati pemerhati, frekuensi gelombang cahaya bertambah dan ini dipanggil
anjakan biru (blue shift) kerana peningkatan frekuensi menghala kearah warna
biru di dalam spektrum warna. Apabila cahaya menjauhi pemerhati, frekuensi
berkurangan dan dipanggil anjakan merah (red shift) kerana anjakan cahaya
kearah hujung merah di dalam spektrum yang mempunyai frekuensi yang
rendah.

Anjakan merah dan anjakan biru

Fikirkan! Bagaimanakah wujudnya alam semesta ini?

107

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

Penciptaan alam semesta diterangkan oleh ahli astro-fizik (fizik angkasa)


sebagai satu fenomena yang diterima ramai dan dikenali sebagai Big Bang. Ia
disokong oleh data yang diperoleh daripada pemerhatian dan eksperimen oleh
ahli astronomi dan ahli astro-fizik sejak berdekad lamanya. Menurut Big Bang,
seluruh alam semesta pada asalnya ialah satu jisim yang besar (Nebula Asas).
Kemudian terjadi Big Bang (Pemisahan Kedua) yang menghasilkan galaksigalaksi. Ia kemudiannya berpecah-pecah lagi untuk menjadi bintang, planet,
matahari, bulan, dan lain-lain. Asal penciptaan alam semesta ini memang unik
dan kemungkinan untuk ia terjadi secara tidak sengaja adalah sifar.
10.3.4 Pengembangan kosmik
Pada tahun 1929 Edwin Hubble mendapati saiz anjakan merah (redshift)
bagi galaksi adalah berkadar terus dengan jarak galaksi dari Bumi. Galaksi yang
berdekatan Bumi mempunyai anjakan merah yang kecil berbanding galaksi yang
jauh dari Bumi. Kewujudan anjakan merah menunjukkan bahawa galaksi-galaksi
sedang bergerak menjauhi antara satu sama lain atau alam semesta sedang
mengembang. Pengembangan alam semesta tidak bermaksud Bumi menjadi
lokasi penting sebagai pusat pengembangan. Pengembangan alam semesta
boleh dianalogi dengan pengembangan roti kismis semasa pembakaran seperti
dalam rajah di bawah.

108

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

Semasa doh mengembang kismis ditolak menjauhi antra satu sama lain pada
kelajuan yang berkadar terus dengan jaraknya. Dua kismis yang berdekatan
akan tertolak menjauhi satu sama lain secara perlahan-lahan tetapi dua kismis
yang jauh akan tertolak pada kelajuan yang lebih tinggi. Dengan merujuk kepada
mana-mana kismis anjakan merah mana-mana kismis lain adalah sama. Ini
menunjukkan pengembangan alam semesta berlaku secara sekata.

Aktiviti 1: Jalankan aktiviti ini untuk memahami pengembangan


kosmik

Bahan
1 belon
1 pen marker (permanent)
100 m tali
1 pembaris meter
Prosedur
1. Tiup belon supaya diameternya berukuran lebih kurang 10 cm. Jangan ikat
hujung belon.
2. Guna pen marker untuk membuat enam titik secara rawak di atas permukaan
belon. Label satu titik sebagai H dan titik lain dilabel A hingga E. Titik berlabel H
mewakili galaksi Bima Sakti manakala titik lain mewakili galaksi yang terbentuk
pada peringkat awal alam semesta.
3. Tanpa membenarkan udara keluar dari belon, guna tali dan pembaris meter
untuk mendapatkan jarak dari H ke titik-titik lain. Rekodkan jarak-jarak dalam
lajur 1.
4. Tiup belon supaya diameter bertambah sebanyak 5 cm dan rekodkan jarak dari
H ke titik-titik lain dalam lajur berikutnya.
5. Ulangi langkah 4 sebanyak 3 kali.
6. Jawab soalan berikut.
i. Perihalkan bagaimana jarak dari titik H ke galaksi-galaksi lain berubah setiap kali
selepas belon ditiup
109

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

ii. Antara galaksi yang berdekatan H dengan galaksi yang jauh dari H yang
manakah melalui gerakan dengan magnitud yang lebih besar.

Jarak dari

Masa 1

Masa 2

Masa 3

Masa 4

Masa 5

Titik A
Titik B
Titik C
Titik D
Titik E

10.4

Teori Evolusi Alam Semesta


Pelbagai teori dikemukakan untuk menerangkan asal usul alam semesta.
Antaranya ialah Teori Keadaan Mantap (Steady State Theory) dan Teori Letupan
Besar ( Big Bang Theory)

10.4.1 Teori Keadaan Mantap (Steady State Theory)


Sekitar tahun 1920 Sir James Jeans mengemukakan The Steady State
Cosmology berdasarkan hipotesis tentang penciptaan jirim secara berterusan
dalam alam semesta. Teori tersebut dikaji semula pada tahun 1948 oleh Fred
Hoyle, Thomas Gold, Hermann Bondi dan lain-lain. Teori Keadaan Mantap
menyatakan alam semesta berterusan mengembang tetapi secara statistik tidak
berubah walaupun jirim baru sentiasa dicipta. Alam semesta tidak ada permulaan
dan tiada pengakhiran. Pada tahun 1915 Albert Einstein merumuskan teori
kerelatifan am (General Theory of Relativity). Pengiraan matematik menurut teori
110

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

kerelatifan am menunjukkan adalah mustahil untuk alam semesta mengembang


dan kemudiannya mengecut untuk kekal statik. Einstein menambah ke dalam
persamaan kerelatifan itu satu pemalar kosmologi yang tidak dipengaruhi oleh
pengembangan ataupun pengecutan supaya alam semesta kekal statik.
10.4.2 Teori Letupan Besar dan Teori Keadaan Mantap
Pada tahun 1929 tokoh astronomi dari Amerika, Edwin Hubble, telah
menemui bukti kukuh yang menyokong teori Letupan Besar. Dengan
menggunakan alat yang canggih, beliau mendapati bahawa alam ini sedang
berkembang sekali gus mengukuhkan pendapat bahawa alam ini bercantum
padu pada asalnya dan letupan besar telah berlaku yang menyebabkan
pengembangan itu. Pengumuman Hubble bahawa alam semesta mengembang
menyebabkan Einstein menulis bahawa pemalar kosmologinya merupakan
"kesilapan besar" beliau. Pada 1931 Georges-Henri Lematre mengemukakan
teori yang dipanggil teori Letupan Besar sebagai asal-usul alam semesta.
Penyelidikan berhubung dengan tahap radiasi dan tentang gas helium yang
tersebar secara seimbang di angkasa, adalah selari dengan teori Letupan Besar.
Kedua-dua Teori Letupan Besar dan Teori Keadaan Mantap merupakan
persaingan hebat. Pada tahun 1964, penemuan gelombang-gelombang tertentu
di udara mengesahkan kewujudan Letupan Besar. Penyangkalan terhadap Teori
Keadaan Mantap memuncak pada tahun 1965, apabila Arno Penzias dan Robert
Wilson menemui

sinaran latar belakang gelombang mikro kosmik (cosmic

microwave background radiation) yang dijangkakan terhasil daripada Letupan


Besar. Teori Letupan Besar terus diterima ramai sebagai asal-usul alam
semesta.
10.4.3 Teori Letupan Besar
Letupan Besar bergantung kepada tiga anggapan iaitu 1) Kesejagatan
Hukum Fizik 2) Prinsip Kosmologi dan 3) Prinsip Copernican. Pada mulanya
111

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

idea ini dianggap sebagai postulat (dalil) tetapi pelbagai usaha telah dijalankan
untuk mengujinya.
Pengukuran ruang-masa dengan unit metrik telah digunakan untuk
menentukan jarak di antara dua titik. Titik-titik ini boleh jadi galaksi, kumpulan
bintang atau objek lain yang diberi koordinat atau grid mengikut pengukuran
ruang-masa.

Pengukuran

ini

diparameterkan

oleh

faktor

skala

yang

menerangkan bagaimana alam semesta berubah mengikut masa. Pengukuran


ruang-masa

menggunakan

sistem

koordinat

yang

dipanggil

comoving

coordinates iaitu grid koordinat yang mengembang apabila alam semesta


mengembang. Oleh itu objek yang bergerak disebabkan pengembangan alam
semesta masih kekal pada grid koordinat yang sama. Maka jarak segerak
(comoving distances) di antara objek-objek masih kekal sama tetapi jarak fizikal
di antara objek-objek tersebut telah bertambah, mengikut nisbah faktor skala
pengembangan alam semesta.
Letupan Besar tidak boleh dianalogi sebagai satu jasad yang meletup dan
menghasilkan serpihan kecil. Letupan Besar bukanlah letupan jirim yang
bergerak untuk mengisi ruang kosong, tetapi yang berkembang adalah ruangmasa itu sendiri. Pengembangan ini menyebabkan jarak fizikal di antara titik-titik
segerak bertambah. Letupan Besar lebih tepat dianggap Regangan Besar (Big
Stretch). Namun objek yang terikat bersama disebabkan ikatan graviti seperti di
galaksi kita tidak mengembang bersama pengembangan ruang-masa kerana
hukum fizik menentukan yang semua itu harus seragam dan galaksi kita amat
kecil serta tidak dapat diukur oleh teknik masa kini.
10.4.4 Bukti-bukti pencerapan
Tiga

pemerhatian

yang

menyokong

teori

Letupan

Besar

adalah

pengembangan jenis Hubble yang dilihat pada anjakan merah galaksi,


pengukuran

terperinci

latar

belakang

nukleosintesis Letupan Besar.


112

gelombang

mikro

kosmik

dan

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

Pengembangan Hukum Hubble


Pemerhatian ke atas galaksi dan kuasar jauh menunjukkan objek-objek
tersebut mengalami anjakan merah, iaitu cahaya yang dipancarkan dari objek
telah dianjakkan kepada jarak gelombang yang lebih panjang. Ini dilihat dengan
mengambil spektrum frekuensi objek tersebut dan memadankan dengan corak
spektroskopik garis pancaran atau garis serapan. Dari analisis ini, anjakan
merah sepadan dengan anjakan Doppler bagi sinaran tersebut boleh diukur, iaitu
boleh diterangkan melalui halaju gerakan dari bumi. Apabila halaju gerakan ini
diplot melawan jarak objek, hubungan linear yang dikenali sebagai Hukum
Hubble diperoleh:
di mana

adalah halaju galaksi atau objek lain


jarak ke objek tersebut
pemalar Hubble (71 4) km/s/Mpc oleh alat WMAP

Pemerhatian Hukum Hubble mempunyai dua penjelasan yang mungkin. Pertama


adalah kita sebagai pusat peletupan galaksi, iaitu bercanggah dengan Prinsip
Copernican. Penjelasan kedua adalah alam semesta berkembang secara
seragam di mana-mana sebagai sifat unik ruang-masa.
Sinaran latar belakang gelombang mikro kosmik
Dalam bidang kosmologi, sinaran latar belakang gelombang mikro kosmik
adalah sinaran terma yang memenuhi alam semesta hampir seragam. Teleskop
radio yang cukup sensitif menunjukkan satu cahaya latar belakang yang samarsamar, hampir sekata pada semua arah, yang datangnya bukan daripada manamana bintang, galaksi atau objek lain. Cahaya paling kuat dalam rantau
gelombang mikro spektrum radio. memiliki spektrum jasad hitam terma pada
suhu 2.725 K, dengan itu puncak spektrum dalam frekuensi julat gelombang
mikro. sinaran latar belakang gelombang mikro kosmik.

113

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

Kajian tambahan yang dilakukan di antara tahun 1989 hingga 1993,


dengan menggunakan alat pengesan khas NASA yang dikenali sebagai COBE
Spacecraft, juga telah mengesahkan tentang perkara ini. Pada hari ini dengan
alat dan prasarana yang lebih canggih, seperti makmal CERN yang terletak
berhampiran dengan Geneva, banyak kajian baru yang dapat dilakukan. Kajiankajian terkini dari makmal ini telah mengukuhkan lagi teori Letupan Besar.
Nukleosintesis Letupan Besar
Kajian menunjukkan bahawa pengembangan berlaku di dalam keadaan
suhu yang tinggi diikuti dengan penyejukan. Semasa alam semesta berusia
0.0001 saat selepas Letupan Besar, suhunya turun sehingga 10 12 K. Pada dua
minit kemudian proton telah bercantum dengan neutron dan melahirkan gas
deuterium (hidrogen berat atau heavy hydrogen). Pada minit ke tiga, deuterium
bertukar menjadi helium. Tiada atom lain yang lebih berat daripada helium
terbentuk kerana tiada nukleus yang stabil daripada berat atom 5 dan 8. Nukleus
5 dan 8 adalah radioaktif dan mereput serta merta menjadi nukleus yang lebih
kecil. Selepas tiga minit alam semesta menjadi sejuk dan hampir semua tindakan
nukleus terhenti. Selepas 30 minit tiada lagi tindakan nukleus dan hampir 75%
daripada alam semesta terdiri daripada protons nukleus hydrogen. Selebihnya
adalah nukleus helium. Ini disebut juga sebagai primary nebula.
Selepas lebih kurang sejuta tahun, gas di angkasa membeku dan
kemudiannya bercantum mengikut proses-proses tertentu untuk menjadi galaksi,
bintang-bintang dan bumi.

114

SCE3110 BUMI DAN ANGKASA LEPAS

Al-Quran mengandungi ayat berikut, berkenaan asal kejadian alam semesta:


Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? (surah Al-Anbiyaa: 30)

Aktiviti 1: Buat nota anda sendiri tentang bagaimana terjadinya alam


semesta ini berdasarkan rujukan-rujukan yang anda buat di
perpustakaan.

Selesai bahagian ini.

Lutgens, F. K. & Tarbuck, E.J. (2005). Foundations of earth

Rehatlah dulu.

science. 4th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Seeds, M. A. (2007). Foundation of astronomy. 9th Edition,


: Thomson.

Seeds, M. A. & Backman, D. (2013). Foundation of astronomy. 12th Edition, Canada: Brooks/Cole, CENGAGE Learning.
http://pagarmuseh.blogspot.com/2011/11/pergerakan-bumi-kaitan-dengan.html
http://science.nationalgeographic.com/science/space/universe/white-dwarfs-article/
http://www.al-azim.com/~smkdolsaid/sainsdlmquran.htm

115

Anda mungkin juga menyukai