Anda di halaman 1dari 1

REKAPITULASI

TAHUN

PEMASUKAN

PENGELUARA
N

TAHUN 2014

Rp.
178.333.725

Rp.
152.168.250

TAHUN 2015 DARI 2 JANUARI 2015 S/D 17


JULI 2015

Rp.
195.906.750
Rp.
374.240.47
5

Rp.
192.436.000
Rp.
344.604.25
0

NO

JUMLAH

SALDO

Rp.
29.636.225

KETERANGAN:
Saldo Kas Sampai Dengan 17 Juli 2015
sebesar Rp. 29.636.225
Gampong Padang,22 Juli
2015
Panitia Pembangunan Mesjid Jam'ik az-zikri
Kemukiman Mangki Kecamatan Simpang Tiga
Ketua

Ubaidillah,ST

Sekretaris

Dahnil, S.Ag

mengetahui
Khatib Mesjid Jami'k Az-Zikri

Tgk. Rafli Syamsuddin

Bendahara

H.Bustami Rasyid