Anda di halaman 1dari 7

CONTOH INSTRUMEN KBAT SAINS

Konstruk

Analisis /Aplikasi

Konteks

T1 / Tenaga Dalam Kehidupan / 2.2

Aras Kesukaran

Sederhana

Stimulus

Gambarajah

Jenis Evidens

Fakta / Konsep / Keupayaan menilai / Rasional

Penskoran

Analitik / Holistik

1)

Gambar di bawah menunjukkan seseorang sedang memasak dengan menggunakan


sudip besi.

a)

Apakah yang dapat dirasakan oleh tangan beliau selepas beberapa minit menggoreng
makanan secara berterusan?
Nyatakan bentuk pemindahan haba yang sedang berlaku.
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.
[2 markah]

b)

Gambar di bawah menunjukkan Chef Zubir sedang memasak menggunakan senduk


kayu ketika rakaman Master Chef Selebriti sedang berlangsung.

Kenapakah

Chef

Zubir memilih menggunakan

senduk kayu?
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

[1 markah]
c)

Selepas beberapa ketika, suhu persekitaran dapur akan terasa panas, kenapa situasi
ini berlaku?

..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..
[2 markah]

d)

Cadangkan bagaimana cara untuk mengatasi situasi tersebut ?

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
[2 markah]
e)

Apakah kesan bayu darat dan bayu laut ke atas kehidupan kita ?

..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
..
[1 markah]
f)

Pada kebiasaannya negara kita mengalami angin monsoon.


i)

Bagaimanakah pemanasan bumi daripada matahari boleh menyebabkan angin


monsun ?
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.
[1 markah]

ii)

Apakah kesan angin monsun terhadap kehidupan kita ?


.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.
[2 markah]

KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21 DALAM


MENYELESAIKAN SOALAN KBAT

Guru menyediakan soalan KBAT tentang tajuk yang diajar dan diedarkan
sebagai lembaran kerja kepada murid.

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan diminta menjawab soalan


mengikut kumpulan masing-masing dengan menggunakan aplikasi Google.

Murid berbincang dalam kumpulan tentang soalan yang hendak dijawab dan
memilih aplikasi Google yang bersesuaian.

Contoh Soalan 1:
Gambar di bawah menunjukkan seseorang sedang memasak dengan menggunakan
sudip besi.

e)

Apakah yang dapat dirasakan oleh tangan beliau selepas beberapa minit menggoreng
makanan secara berterusan?
Nyatakan bentuk pemindahan haba yang sedang berlaku.
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.
[2 markah]

Taipkan maklumat
yang ingin dicari
dalam ruang
Gunakan Enjin Carian Google bagi mencari maklumat tentang bentuk
carian.

pemindahan haba.

Kemudian klik

Murid akan melayari internet untuk mencari maklumat bagiEnter


soalan yang
diberikan mengikut kumpulan masing-masing.

Pilih pautan yang


berkaitan dengan
maklumat yang
dicari.
Kemudian klik
Enter

Maklumat yang
dikehendaki akan
terpapar.
Baca dan catatkan
isi-isi penting yang
berkaitan bagi
menjawab soalan.
Baca dan catatkan
isi-isi penting yang
berkaitan.
Taip
www.wikipedia.org
di ruang URL

Murid juga boleh menggunakan carian menggunakan Wikipedia bagi mencari


Taipkan maklumat
maklumat berkenaan
yang ingin dicari
dalam ruang
carian.

Tukar bahasa jika


mahu.
Kemudian klik
Enter
Pilih maklumat

Kemudian klik
Enter

Maklumat yang
dikehendaki
akan terpapar.
Baca dan
catatkan isi-isi
penting
Setelah murid mendapat maklumat yang berkaitan dengan soalan, mereka
akanyang

masukkan soalan dan bahan dapatan ke dalam Google Site mereka.

Masukkan
alamat Google
Sites masingmasing.
Paste atau
insert soalan
dan maklumat
yang diperolehi
ke dalam sites.
Setelah siap, klik
save
Kemudian copy
alamat Google
Sites tersebut

Seterusnya murid akan memuatnaik site tersebut ke dalam akaun komuniti kelas
Google + mereka untuk dikongsi

Masukkan
alamat Google
+
Klik pada simbol
Link dan paste
alamat Google
Sites tadi.

Akhir sekali
murid akan
dapat berinteraksi di dalam Google+ bagi membincangkan soalan dan jawapan
daripada kumpulan masing-masing.
Guru juga boleh menyemak dan memberi maklumbalas kepada hasil tugasan murid.

Bahan telah
sedia untuk
dibincangkan
dalam ruangan
komen

Anda mungkin juga menyukai