Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

RO1

PERAIMAN/SUKAN : BADMINTON
NEGERI

: _____________

JANTINA

: LELAKI KUMPULAN UMUR : 12 TAHUN

Nama Penuh

: ___________________________________________________

Alamat Pemain

(Alamat Rumah)
No. Kad Pengenalan : _______________________ No. Tel Rumah :
Tarikh Daftar ke Sekolah :

No. Daftar Pelajar :

AKUAN PENGESAHAN IBUBAPA / PENJAGA


Nama Ibubapa / Penjaga :

No. KP :

No. Telefon (Pejabat) :

No. Telefon bimbit :

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar
terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemainan _____________
untuk pasukan _____________ dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan,
Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham pihak tuan sentiasa memberikan
segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang
masa kejohanan tersebut.
Tandatangan :

Tarikh :

AKUAN PENGETUA / PENOLONG KANAN


Nama Pengetua / Penolongan Kanan :

No. Telefon Sekolah :

Alamat Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

( Tandatangan dan Cop Rasmi )


Tarikh
Nama :
No.KP:

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN