Anda di halaman 1dari 5

BAHASA JIWA BANGSA

erti
BAHASA ITU ADALAH SEMANGAT
SESUATU BANGSA.
ayat
KITA HENDAKLAH MENGHORMATI BAHASA
KEBANGSAAN KERANA BAHASA JIWA
BANGSA.

BERSATU TEGUH
BERCERAI RoBOH
erti
PERSEFAHAMAN SESUATU KUMPULAN AKAN
MEMBAWA KEJAYAAN MANAKALA
PERGADUHAN HANYA MEMBAWA PERPECAHAN.
ayat
Mari kita sama-sama wujudkan persefahaman
dalam kumpulan ini kerana bersatu teguh
bercerai roboh.

Bersih, cekap, Dan


amanah
erti
merangkumi sifat-sifat mulia dari segi moral
dan fizikal.
ayat
setiap pemimpin dan rakyat haruslah
menanam sikap bersih, cekap, dan amanah.

Muafakat itu berkat

erti
perkara yang dilakukan secara persetujuan
semua pihak akan mendatangkan kebaikan.
ayat
kemajuan kampung inai adalah kerana
penduduknya yang bersatu padu dan tolongmenolong antara satu dengan lain kerana
bagi mereka muafakat itu berkat.

Ilmu itu pelita hati.


erti

ilmu merupakan cahaya yang


menerangi hidup seseorang.
ayat
tuntutlah ilmu dimana sahaja
kerana ilmu itu pelita hati