Anda di halaman 1dari 3

Peraturan dan syarat-syarat permainan

1. Masa bermain adalah selama 2 minit bagi setiap kumpulan.


2. Peserta-peserta dibahagikan kepada 4 kumpulan. 5 orang peserta dalam
satu kumpulan.
3. Skitel-skitel diguna sebagai base dan rumah untuk setiap pemukul.
Peserta berada di skitel masing-masing.
4. Setiap orang peserta memegang 1 pemukul hoki.
5. Peserta yang pertama memegang 1 bola sofball dan menghantar bola
kepada penyambut yang kedua dengan cara memukul bola.
( cara menghantar bola diteruskan sampai ke pemukul yang terakhir)
6. Pemukul yang sampai di rumah akhir boleh memukul bola ke arah
sasaran ( 6 botol yang disediakan dalam bentuk 3 segi empat)
7. Pemukul yang pertama hendaklah menunggu pemukul yang terakhir
melepaskan bola ke sasaran. Selepas itu, hanya boleh memegang bola
yang seterusnya untuk memukul.
8. Menjatuhkan botol-botol yang disediakan untuk mengumpul markah.
( 1 botol dikirakan 1 markah.)
9. Menjatuhkan botol yang paling banyak akan menjadi pemenang.
10. Peserta yang melanggar peraturan akan ditolak satu markah.

Refleksi
Nama :Dang Yeen Hui
No.I/C :920901-01-5114

Saya amat gembira dan berpuas hati setelah menyempurnakan kerja


kursus PJM 3102 Pergerakan Asas ini. Terlebih dahulu, saya ingin
mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Cik Shaireena
binti Jaafar yang tidak kenal penat memberi tunjuk ajar dan penerangan yang
jelas sekali kepada kami. Beliau telah memberi bimbingan kepada kami
sepanjang tempoh kami menjalani kerja kursus ini.
Melalui kerja kursus ini, saya telah memahami tentang konsep
permainan kecil pergerakan asas mempunyai 4 jenis komponen iaitu sasaran,
pukulan, jaringan dan serangan. Permainan kecil ini dikatakan dapat
meningkatkan kemahiran pergerakan asas individu dan ia juga dapat
meningkat kemahiran psikomotor, kognitif dan efektif seseorang individu itu.
Tanpa menyedari, saya juga telah mempelajari bagaimana mengubahsuai
sesuatu permainan kepada permainan kecil yang sesuai untuk kanak-kanak
bermain sambil belajar.
Bagi kumpulan saya adalah menyediakan permainan kecil kategori
pukulan. Selepas pembentangan permainan kecil ini kepada rakan-rakan,
pensyarah telah memberi penerangan dan cadangan atas kelebihan dan
kelemahan permainan kanak-kanak bagi kumpulan saya. Maka, kami cuba
membuat pembaikian atas kelemahan dan masalah yang timbul dan
menjadikan permainan kecil ini dengan lebih kreatif agar permainan ini dapat
menjadi lebih seronok untuk kanak-kanak. Selain itu, saya mendapati bahawa
permainan kanak-kanak ini perlulah rancangan yang teliti dan bijaksana
supaya ia dapat dijalankan dengan lancar sekali dan sesuai untuk kanakkanak bermain agar mereka dapat bermain dalam keadaan yang seronok dan
juga sambil belajar.

Sebagai seorang guru pelatih dan juga bakal guru pada masa yang
akan datang, saya akan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari seperti
menganjurkan permainan kecil ini di sekolah untuk mengajar murid-murid
pada masa yang akan datang. Cara melaksanakan P&P pendidikan jasmani
seperti ini amat bagus kerana dapat menarik perhatian pelajar dan secara
tidak langsungnya menyampaikan ilmu pengetahuan kepada mereka.
Kesimpulannya, saya berasa amat gembira dan puas hati selepas
menyempurnakan kerja kursus ini kerana saya dapat mempelajari ilmu
pengetahuan tentang pergerakan asas serta mendapat banyak pengalaman.
Semua ini amat saya hargai. Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai