Anda di halaman 1dari 3

KOP SEKOLAH

KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP . KAB.


.
NOMOR : ..
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KETUA KOMITE SEKOLAH
SMP ...
TAHUN ./
Menimbang

: Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran Tugas Kepala Sekolah


yang berhubungan Dengan Masyarakat/Orang tua/Dinas Instansi,
perlu membentuk/Mengukuhkan Pengurus Komite Sekolah.

Mengingat

: 1
.

Undang undang No. 20 tahun 2003;

2
.

Undang undang No. 14 tahun 2005;

3
.

Peraturan Mendiknas No. 13 Tahun 2007;

4
.

Surat Keputusan Camat Pameungpeuk No. 421/SK.03/Kec/2002


Tanggal 13 Mei 2002.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama

: Mengangkat / Mengukuhkan :
Nama

Tempat / Tgl.Lahir

Pekerjaan

Alamat

Sebagai Ketua Komite Sekolah pada SMP .


Kab.
Kedua

: Ketua Komite Sekolah harus membuat Program Kerja tahunan dan


dilaporkan Kepada Kepala Sekolah;

Ketiga

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan


perbaikan seperlunya;

Ke empat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan
di

Pada
Tanggal

Kepala Sekolah,

NIP. ..

KOP SEKOLAH
Lampira : Surat Keputusan Kepala Sekolah SMP
n
..
Nomor
:
Tanggal : .

SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH 2012


SMP .

No
.

Nama

Ket
.

Jabatan

1.

KETUA

2.

SEKRETARIS

3.

BENDAHARA

4.

BIDANG PENGENDALIAN SUMBERDAYA


SEKOLAH

5.

BIDANG PENGELOLAAN DANA MASYARAKAT

6.

BIDANG PENGENDALIAN KUALITAS PENDIDIKAN

7.

BIDANG JARINGAN KERJASAMA DAN SISTIM


INFORMASI

8.

TENAGA TEKNIK

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Kepala Sekolah,

.
NIP.

Anda mungkin juga menyukai