Anda di halaman 1dari 4

Kesan-kesan masalah sosial

Kesan-kesan masalah sosial


Masalah gejala sosial dalam kalangan remaja pada hari ini akan memberikan kesan
dan impak yang begitu besar dalam diri individu, masyarakat dan negara. Remaja
pada hari ini merupakan aset utama dan sangat penting dalam pembangunan negara
pada masa akan datang. Kesan jangka panjang pasti akan berlaku seandainya remaja
dan masyarakat pada hari ini tidak tahu bagaimana untuk menangani permasalahan
yang kian meruncing ini, ini menjadi pembentukkan jati diri dan kemuliaan akhlak
rapuh dari mata masyarakat kita sendiri. Akhlak merupakan peribadi dan cermin diri
bagi seseorang individu. Sekiranya seseorang individu itu mempunyai akhlak yang
buruk, maka peribadi seseorang individu itu juga akan menjadi buruk. Remaja yang
mempunyai akhlak yang buruk boleh memberi kesan kepada diri sendiri,masyarakat,
dan negara.
Akibat terhadap Diri Sendiri
Penyalahgunaan dadah
Penyalahgunaan dadah meliputi pelbagai peringkat masyarakat, iaitu bermula dari
peringkat remaja,dewasa, golongan tua serta terdiri daripada pelbagai kaum dan
golongan masyarakat. Apabila seseorang itu mengambil dadah maka kesannya ialah
dia akan ketagih untuk mengambilnya setiap hari. Memandangkan harga pengambilan
dadah ini mahal,penagih terpaksa mendapatkannya tidak kira dengan apa-apa cara
sekalipun asalkan ketagihan itu dapat diatasi.Selain itu,penagih dadah juga bebas
bergaul dan berkongsi alat suntikan yang berkemungkinan penagih dijangkiti penyakit
AIDS. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV yang merosakkan system pertahanan
badan. Akibatnya seseorang itu akan mudah dijangkiti penyakit yang sebelumnya tidak
berbahaya menjadi amat berbahaya dan boleh mendatangkan maut. Kurang daya
ingatan juga salah satu kesannya.
Gengsterisme
Gengsterisme lebih berkisar kepada jenayah kekerasan terhadap orang lain. Aktiviti
gengsterisme termasuklah membuli, mencederakan mangsa, menyamun, memeras
ugut dan bergerak dalam kumpulan dan mempunyai seorang ketua. Aktiviti tersebut
lazimnya berlaku di kawasan-kawasan bandardan di kawasan yang lebih membangun.
Ketenteraman dan keselesaan tidak terjamin kerana sentiasa dalam perhatian polis dan
orang ramai. Seseorang yang melibatkan diridalam gengsterisme mungkin dihukum
oleh pihak berkuasa.Bukan itu sahaja, seseorang yang berada dalam gejala negatif ini
akan mendapat kecederaan kerana dipukul oleh kumpulan lain atau orang awam.
Vandalisme

Sejak akhir-akhir ini, masalah vandalisme semakin menjadi-jadi dalam masyarakat.


Gejala ini perlulah mendapat perhatian yang serius daripada masyarakat dan kerajaan.
Vandalisme lebih bertumpukan perbuatan membinasakan atau merosakkan harta
benda awam. Remaja selalu merosakkan kemudahan awam seperti :pondok telefon,pili
air,cermin bangunan,peralatan di dalam tandas awam, papan tanda, lampu isyarat,
mengotorkan tandas awam, mencontengkan dinding bangunan dan mencuri kabel
telefon. Seseorang yang merosakkan harta benda awam akan didenda atau dihukum
serta diawasi oleh pihak berkuasa. Mereka akan mendapat cemuhan daripada
masyarakat.
Penderaan
Penderaan merupakan perbuatan mencederakan mangsa di bawah jagaan atau
tanggungan seseorang. Kesan kecederaan terhadap fizikal mangsa adalah seperti
parut akibat sebatan,cucuhan punting rokok, tangan terseliuh, pekak, dan kabur
penglihatan. Seseorang yang melakukan penderaanakan sentiasa dibenci oleh mangsa
dan mendapat celaan daripada mangsa. Di samping itu, seseorang akan didakwa dan
akan dihukum oleh pihak pengadilan.
Pergaulan bebas
Sebenarnya pergaulan dalam masyarakat ada syarat dan batasannya. Pergaulan
antara lelaki dengan perempuan seharusnya bertujuan untuk memberikan manfaat
antara kedua-dua pihak. Pergaulan yang melibatkan antara lelaki dengan perempuan
seharusnya diadakan di tempat-tempat yang terbuka dan bukannya di tempat-tempat
terpencil yang boleh mendatangkan syak wasangka kepada orang lain.
Akibat terhadap diri sendiri ialah mudah terdorong untuk melakukan perbuatan zina
dan maksiat. Seterusnya, bagi penganut beragama Islam mungkin akan ditangkap atas
kesalahan berkhalwat kerana melakukan maksiat. Ini juga memungkinkan melahirkan
anak di luar nikah.
Penyalahgunaan teknologi
Kita sekarang sedang berhadapan dengan bentuk jenayah baru selaras dengan
kepesatan pembangunan perisian komputer. Bentuk jenayah tersebut dikenali sebagai
teknologi atau jenayah siber.Jenayah siber ialah jenayah yang dilakukan melalui
teknologi siber dan hanya boleh berlaku dalam siber. Penyalahgunaan teknologi
termasuklah kad pintar,kad kredit, e-dagang dan cetak rompak, akan didakwa dan
dihukum oleh pihak pengadilan. Selain itu, diri sendiri akan malu kerana dituduh
menyalahgunakan teknologi berkenaan.
Akibat terhadap Masyarakat
Penyalahgunaan dadah

Kesannya terhadap masyarakat adalah imej dan keseluruhan ekonomi Negara


terjejas.Ini disebabkan oleh daya pengeluaran ekonomi menurun atas sebab kerugian
tenaga dan modal insan kerana ramai pemuda yang merupakan modal negara terlibat
dalam pengambilan dadah dan tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap
pekerjaan.Tambahan pula, kos yang tinggi seperti kos bagi menyediakan kemudahankemudahan rawatan dan pemulihan penagih dadah serta program-program
pencegahan terpaksa ditanggungkan oleh negara. Selain itu, imej negara terjejas akibat
masalah-masalah yang ditimbulkan olehpengambilan dadah. Ketenteraman sentiasa
diganggu kerana orang ramai berasa tidak selesa dengan adanya penagih dalam
kalangan anggota masyarakat.

Gengsterisme
Kewujudan gengsterisme turut mendatangkan beberapa kesan terhadap masyarakat
dan remaja, ini termasuklah mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran di
sekolah. Kewujudan kumpulan-kumpulan gengster di sekolah memberi impak negatif
kepada para pelajar dengan sering melakukan kegiatan ganas seperti bergaduh,
membuli golongan yang lemah, ponteng kelas, mencabar guru dengan pertuturan yang
kasar dan lain-lain. Ahli-ahli gengster ini mengutip wang perlindungan daripada pelajar
lain dan menakutkan mereka yang enggan memberi kerjasama. Kesan seterusnya ialah
ahli masyarakat akan sentiasa terancam oleh kegiatan samseng. Gengster-gengster ini
berani melakukan pelbagai kegiatan ganas seperti membakar bangunan, merosakkan
telefon awam, merogol dan melumba motosikal secara haram.Gejala ini telah
membimbangkan ahli masyarakat yang lain untuk keluar dari rumah.
Vandalisme
Masyarakat tidak dapat menggunakan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan.
Masyarakat susah untuk membuat perhubungan semasa dalam keadaan kecemasan.
Contohnya telefon awam rosak semasa rumah sedang terbakar.Selain itu, masyarakat
tidak selesa ketika menggunakan harta benda awam yang lain. Contohnya, basah
ketika menunggu bas kerana atap di perhentian bas rosak sebab tidak dapat
menghalang hujan yang turun. Contengan pada dinding tandas awam memburukkan
dan mendorong kepada generasi muda untuk meniru gejala tidak sihat ini. Pihak
kerajaan perlu menanggung kerugian kerana menyelenggarakan dan membaiki
kemudahan yang disediakan.
Penderaan
Perkara ini boleh berlaku dalam kalangan masyarakat kita kerana nilai-nilai moral sudah
tiada lagi dalam diri. Oleh sebab terlalu sibuk dan penat dengan tugas atau pekerjaan,
stres yang dialami akan dilemparkan kepada anak-anak. Masyarakat turut bersimpati
terhadap mangsa dan juga timbul perasaan benci dan tidak senang dalam kalangan
masyarakat.

Pergaulan bebas
Apabila bergaul kita seharusnya bergaul dengan orang-orang yang baik budi pekertinya
dan yang mempunyai akhlak mulia. Jika kita bergaul dengan orang yang rendah
akhlaknya kita juga akan terpengaruh dan terjerumus dalam perbuatan yang tidak
diingini oleh masyarakat dan agama. Pergaulan bebas juga akan menggangu
ketenteraman masyarakat.
Penyalahgunaan teknologi
Di Malaysia contohnya,sebarang percetakan yang disebarkan kepada orang awam
memerlukan permit yang sah.Individu yang menjadi mangsa akan kerugian. Bukan itu
sahaja, individu yang manjadi mangsa akan mendapat aib sekiranya difitnah melalui
internet atau perkhidmatan SMS.