Anda di halaman 1dari 15

Kebangkitan tamadun islam

Bab 8
Kebangkitan tamadun islam
PENDAHULUAN
Islam muncul di Semenanjung Arab pada kurun ke-7 masihi apabila
Nabi Muhammad s.a.w. mendapat wahyu daripada Allah s.w.t.
Selepas wafatnya Rasullullah s.a.w. kerajaan Islam berkembang
sejauh Lautan Atlantik di Barat dan Asia Tengah di Timur. Lamakelamaan umat Islam berpecah dan terdapat banyak kerajaankerajaan Islam lain yang muncul
Walau bagaimanapun, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti
kerajaan Umaiyyah, kerajaan Abbasiyyah, kerajaan Uthmaniyyah
Turki, Empayar Moghul India, dan Kesultanan Melaka telah menjadi
antara empayar yang terkuat dan terbesar di dunia. Tempat
pembelajaran ilmu yang hebat telah mewujudkan satu Tamadun
Islam yang agung. Banyak ahli-ahli sains, ahli-ahli falsafah dan
sebagainya muncul dari negeri-negeri Islam terutamanya pada
Zaman Keemasan Islam.
Pada kurun ke-18 dan ke-19 masihi, banyak kawasan-kawasan
Islam jatuh ke tangan penjajah Eropah. Selepas Perang Dunia I,
Empayar Turki Uthmaniyyah iaitu empayar Islam terakhir tumbang
menyembah bumi.
Abstrak
Buku ini menceritakan tentang tamadun tamadun islam yang ada di
dunia ini. Tamadun tamadun ini menunjukan betapa gahnya agama
islam pada masa dahulu. Tamadun tamadun yang dimaksudkan
adalah seperti kerajaan islam di China, zaman Bani Umayyah,
zaman Bani Abbasiyah, kerajaan islam Sepanyol dan lain lain lagi.
Banyak kejayaan telah dicipta oleh orang islam pada zaman
kegemilangan islam ini. Semua tamadun- tamadun ini telah
mengalami kejatuhan lalu menyebabkan agama islam terbantut
kegemilangannya. Banyak faktor faktor di dalam buku ini yang
menunjukkan punca punca kejatuhan islam. Selain itu, buku ini
juga menunjukkan tentang kebangkitan islam pada masa kini.
SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM DI CHINA
PENGENALAN
Agama Islam dipercayai berkembang di negeri China pada tahun

651 Masihi. Islam masuk ke China dari negeri Arab melalui jalan
darat dan jalan laut. Sambutan masyarakat China terhadap agama
Islam tidak menggalakkan kerana perasaan curiga penduduk
tempatan terhadap agama bangsa lain.Di China terdapat lebih 20
juta penduduk yang beragama islam termasuk etnik
Hijrahuizu,Uyghur,Kazakh,Kirgiz,Tajik,Uzbek,Tatar dan lain-lain.
Cara Kemasukan Islam ke China
Salah satu cara islam disebarkan ke China adalah dibawa oleh
Hamzah Bin Hamzah (anak Hamzah Bin Abi Talib). Beliau bersama
3,000 orang Muhajirin pergi ke China dan menetap di San Gan Foo.
Selain itu,islam disebarkan semasa Maharaja Yung Wei (Dinasti
Tang), utusan dari Tanah Arab pimpinan Saad Bin Abi Waqas
bersama 15 orang Muhajirin menghadap Maharaja Yung Wei.
Mereka dibenarkan berdakwah di China dan satu masjid didirikan di
Cheng-san. Di samping itu,pimpinan dakwah Islamiyah yang
pertama dipimpin oleh Saad Bin Lubayd.
Hubungan Awal Arab-China
Pada zaman Khalifah Uthman Bin Affan, Maharaja Kao Tsung
membantu Firuz Bin Yezdegird III (Raja Parsi) melancarkan
serangan balas terhadap tentera Islam di Khurasan - tetapi gagal.
Khalifah Uthman mengirim perwakilan dan menyebutkan bantahan
lalu, hubungan diplomatik diadakan.
Semasa Khalifah al-Walid Bin Abdul Malik, tentera Islam mara ke
sebelah Barat negeri China, memasuki Sinkiang dan Kansu. Utusan
dihantar kepada Maharaja Hsuan Tsung - diterima - aktiviti dakwah
disebarkan secara meluas di China.
Perkembangan Islam di China
Pada peringkat awal,perkembangan Islam di China terdiri daripada
pendatang Arab dan Parsi. Mereka berkahwin dengan wanita
tempatan dan seterusnya berasimilasi dengan masyarakat
tempatan. Petempatan orang Arab di China seperti Chang Chow,
Chuan Chow dan Kwang Chow (Canton).
Pada Dinasti Tang (618 905M), sebanyak 37 utusan diterima dari
kerajaan Islam. Pada 878 M, terdapat 120,000 orang asing ,
kebanyakan orang asing (Arab) beragama Islam.Dicatatkan, orang
Arab dikenali sebagai Hui Hui atau Ta-Shih oleh orang China.

Pada Dinasti Sung(960-1279M),aktiviti perdagangan Arab dengan


China semakin meluas. Pedagang asing ini dibenarkan membuat
perkampungan sendiri dan menjalankan perdagangan secara
bebas - manarik ramai pedagang Islam. Keadaan ini memesatkan
lagi penyebaran agama Islam di China.
Pada Dinasti Yuan(1127-1318),para ilmuan dari Asia Barat dibawa
masuk ke China untuk berkhidmat sebagai pentadbir, pakar
kewangan, arkitek, ahli sains dan sebagainya. Semasa Kublai
Khan ,12 orang panglima beragama Islam. Abdul Rahman
,pentadbir Dinasti Yuan yang beragama Islam menjadi Ketua
Pemungut Cukai dan mengendalikan urusan kewangan negara.
Syeid Ajall berasal dari Bukham menjadi Menteri Kewangan (1259),
Gabenor Yunnan (digantikan oleh anaknya Nasruddin
kemudiannya). Alauddin al-Mufari dan Ismail as-Syam mahir
mambuat senjata meriam.
Alauddin menjadi Wakil Panglima dan Ismail menjadi Ketua
Penyelia Kilang Meriam. Jamaludin,tokoh sains dan astronomi
Islam dan telah mencipta Wan-nien-li. Mengikut Ibn Battutah ,
setiap perkampungan Islam di China ada masjid. Di Canton, jumlah
orang Islam besar, terdiri daripada Arab, India, dan Parsi .Disini
terdapat Kadi dan Mufti. Terdapat institusi pengajian agama, contoh
Zawiyah di pinggir Canton dan Chang-an. Ulama besar seperti
Fuqaha-al-Mu'azzam Maulana Qawamuddin al-Sibti.
Dinasti Ming(1368-1644) merupakan dinasti Islam yang paling
terkenal di China dan ia ditadbir oleh orang China beragama Islam.
Terdapat pandangan juga bahawa Dinasti Ming mengamalkan
agama Buddha dan Taoism. Maharaja pertama , Maharaja Huang
Chu. Baginda dikatakan membentuk jawatankuasa tentera yang
dianggotai oleh orang Islam dan mendirikan sebuah masjid jamik di
Nanking. Baginda pernah menghasilkan sebuah puisi memuji Nabi
Muhammad dan keagungan Islam dan sajak itu dipahat pada
dinding masjid yang dibinanya.
Orang China Islam dikenali sebagai Hui Hui Kaomen atau Hui Hui
Kiao. Perkembangan Islam di China sampai ke kemuncak pada
masa ini dengan Nanking sahaja terdapat 36 buah masjid. Tokoh
China Islam adalah seperti Ma Cha-Yehe (ahli astronomi),
Laksamana Cheng Ho dan sebagainya. Tembikar China yang
masyhur, Ming-Ts'ing dan Kang-Ts'ing merupakan hasil ciptaan

orang Islam Yunnan - mereka dipanggil Han Hui. Beberapa buah


madrasah dan universiti juga ditubuhkan.
Pada Dinati Ching,Kerajaan ini memusuhi orang Islam, khususnya
yang berketurunan bukan China. Justeru itu, banyak
pemberontakan berlaku seperti di Sin Kiang, Kan Su, Yunnan dan
Shensi menyebabkan 11 juta orang Islam terkorban.
MASYARAKAT ISLAM DI EROPAH
Pengenalan
Masyarakat Islam Sepanyol (Andalus) mewakili masyarakat Islam
Eropah kerana di situlah terdapatnya Masyarakat Islam di benua
Eropah. Terdapat pelbagai kaum di sini seperti Barbar, Arab,
Muwalladun dan Mozarab. Selain masyarakat Islam Sepanyol,
masyarakat Islam Sicily juga penting peranannya di benua Eropah.
Perkembangan Masyarakat Islam di Sepanyol
Sepanyol merupakan tempat yang paling utama bagi Eropah dalam
menyerap peradaban Islam.Orang-orang Eropah menyaksikan
kenyataan bahawa Sepanyol berada di kekuasaan Islam jauh
meninggalkan negara-negara tetangganya.
Pemerintahan Muluk al-Tawa'if (raja-raja puak) terbahagi kepada 3
puak besar - Barbar, Saqalibah dan lain-lain (bangsa Arab dan
Sepanyol) Setiap puak mementingkan kepentingan sendiri
sahaja .Mereka mengamalkan dasar agresif yang mengorbankan
jiran tetangga. Matlamat mereka adalah mencapai kemenangan
walaupun dibantu oleh puak Kristian Perpecahan ini memberi
peluang kepada orang Kristian di Utara untuk mengukuhkan
kedudukan mereka
Kini, Kerajaan Muluk al-Tawa'if yang membayar ufti kepada orang
Kristian Semasa Alfonso IV, baginda menerima ufti dari pemimpin
Muluk al-Tawa'if seperti Seville. Pada 1085 M, Toledo jatuh ke
tangan Alfonso IV dan kemudian menjadi tapak kuat tentera
Kristian bagi melancarkan gerakan Reconquista, penawanan
semula Sepanyol oleh orang Kristian.
Beberapa penyebab kemunduran dan kehancuran umat Islam
Sepanyol di antaranya konflik Islam dengan Kristian,tiada ideology

pemersatu,kesukaran ekonomi,tidak jelasnya sistem peralihan


kuasa dan keterpencilan. Pembangunan-pembangunan fizik yang
paling menonjol di Sepanyol adalah pembangunan kota,Istana alHijrahamra,Masjid Cordova,Kota Al-Zahra,tembok Toledo,Masjid
Seville dan lain-lain lagi.
MASYARAKAT ISLAM ZAMAN ABBASIYAH
(MASA KEMAJUAN ISLAM)
Kerajaan Abbasiyah diasaskan pada tahun 750 M. Pusat
pemerintahannya di Kota Baghdad. Khalifah pertama Kerajaan
Abbasiyah ialah al-Abbas al-Saffah. Kerajaan ini mengamalkan
sistem berdasarkan sistem warisan. Kerajaan ini diperintah oleh 37
orang Khalifah dari tahun 750-1258 M.
Kerajaan mencapai kegemilangan pada zaman pemerintahan
Khalifah Harun al-Rasyid dan anaknya al-Makmum.Kekayaan yang
banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid untuk keperluan
sosial.Banyak kemajuan politik dan kebudayaan pernah dicapai.
Bani Abbas berkuasa sekitar 500 tahun, tahun 750-1258 M,
berkedudukan di Baghdad, Iraq. Masa ini tidak ada lagi ekspansi
dan penaklukan wilayah. Sebaliknya, wilayah luas yang diwarisi
Bani Abbas dari Bani Umaiyah justeru lepas satu per satu,
sehingga muncul tiga kerajaan Islam besar secara bersamaan,
yaitu Bani Abbas di Baghdad, Bani Fathimiyah di Mesir, dan
kerajaan Islam di Spanyol.
Wilayah luas yang diwarisi Bani Abbas dari Bani Umaiyah justeru
lepas satu per satu, sehingga muncul tiga kerajaan Islam besar
secara bersamaan, yaitu Bani Abbas di Baghdad, Bani Fathimiyah
di Mesir, dan kerajaan Islam di Sepanyol. Ketiga kerajaan ini
berbeza secara teologis dan politis. Bani Abbas berfahaman Sunni
sedang Bani Fathimi yang mewariskan al-Azhar berfahaman Syiah.
Sementara itu, Islam di Sepanyol meski sama-sama Sunni tetapi
keduanya berbeza bahkan merupakan lawan politik.
Kerana itu, ketiganya bersaing ketat dalam semua hal, militer,
kebudayaan dan peradaban, bahkan tidak jarang saling serang
dengan menggunakan doktrin teologis keagamaan. Kenyataan ini
tampak, antara lain, pada serangan al-Ghazali terhadap paham
Taklimiyah. Seperti yang ditulis sendiri dalam al-Munqidz,
ketidaksukaan al-Ghazali ini lebih kerana untuk memenuhi pesanan
khalifah di samping kenyataan bahawa Taklimiyah adalah penganut
Syiah yang merupakan lawan Suni.

Ciri-ciri Masyarakat Abbasiyah


Semangat fanatik orang Arab semakin menurun kerana tampuk
pemerintahan dipengaruhi oleh bangsa asing.Ramai Khalifah
beristeri berketurunan Parsi dan Turki.
Begitu juga bagi orang Arab yang lain dengan beristeri bangsa
asing melalui sistem poligami, gundik atau hamba abdi.
Kedudukan kaum wanita dikawal ketat pada awalnya. Zaman
berikutnya , mulai terlibat dalam urusan pentadbiran, contoh isteri
Khalifah al-Mahdi, al-Khayzurum dan isteri Harun al-Rasyid,
Zubaidah. Adanya yang menyertai peperangan, mengetuai
golongan penyair, terlibat dalam bidang intelektual dan kesenian.
Zaman akhir , kedudukan jatuh ke paras yang rendah kerana
merebaknya sistem gundik yang berlebihan serta kealpaan yang
mengikut hawa nafsu dan hidup yang lebih materialistik.
Sistem perhambaan semakin meluas. Kebanyakan digunakan oleh
Khalifah, Wazir dan pembesar bukan Islam. Diperolehi melalui
paksaan atau tawaran perang atau dibeli.Kebanyakan hamba
keturunan Negro, Turki, Yunani, Slav, Armania dan Barbar. Hamba
perempuan yang masih perawan dijadikan penyanyi, penari atau
gundik.
Penutup
Pasca jatuhnya dinasti Bani Abbas di Baghdad oleh tentara Mongol
tahun 1258 M, pemikiran dan peradaban Islam sesungguhnya
masih bertahan beberapa lama. Antara lain, di Sepanyol, Mesir dan
Syafawi di Asia Tengah. Akan tetapi, memasuki abad ke 15 M,
keilmuan dan dinasti besar Islam benar-benar habis, kecuali dinasti
Utsmaniyah di Turki. Masyarakat Islam menjadi sangat merosot dan
sebagian besar jatuh dalam penjajahan Eropah.
Antara lain, di Sepanyol, Mesir dan Syafawi di Asia Tengah. Akan
tetapi, memasuki abad ke 15 M, keilmuan dan dinasti besar Islam
benar-benar habis, kecuali dinasti Utsmaniyah di Turki. Masyarakat
Islam menjadi sangat merosot dan sebagian besar jatuh dalam
penjajahan Eropa. Kerauna itu, tulisan ini tidak akan memperjang
huraian tersebut.
Berdasarkan huraian di atas tampak bahawa perjalanan panjang

sejarah Islam tidak lepas dari pengaruh kepentingan politik,


perbezaan-perbezaan paham dan ideologi, konteks kebudayaan
sekitar dan seterusnya.
Tidak terkecuali dalam hal ini sejarah perkembangan teologi,
pemikiran, doktrin-doktrin keagamaan dan lainnya yang sekilas
bersifat ideal dan normative. Karena itu, kita tidak boleh secara
langsung mengambil doktrin-doktrin ajaran lepas dari koteksnya.
Begitu pula, kita tidak boleh membaca teks-teks keagamaan tanpa
memperhatikan situasi politik dan social yang mengintarinya.
MASYARAKAT ISLAM ZAMAN BANI UMAYYAH
(MASA KEMAJUAN ISLAM)
Kerajaan Bani Umayyah diasaskan oleh Muawiyah Bin Abu Sufian
pada tahun 661 M. Beliau daripada keturunan Bani Umayyah, bekas
Gabenor Syam dan seorang pemimpin yang pintar dan mempunyai
fikiran yang tajam. Penubuhan Kerajaan Bani Umayyah
menyebabkan sistem pemerintahan demokrasi dan pemilihan
Khalifah Islam berdasarkan Sistem Syura lenyap dan mewujudkan
sistem pemerintahan monarki dan pemilihan Khalifah Umayyah
berdasarkan sistem warisan. Pemerintahan Bani Umaiyah berpusat
di Damaskus, Syiria. Pada masa ini, ekspansi dan penaklukan
wilayah dilakukan secara besar-besaran. Muawiyah sebagai
khalifah pertama ingin menyaingi Persia dan Romawi, dua negara
adidaya saat itu.
Ia melakukan penaklukan ke timur sampai Kabul, Afganistan, ke
utara sampai Konstantinopel, Bizantium. Abd al-Malik,
penggantinya, meneruskan serangan ke timur sampai India dan
Maltan, ke barat sampai Maroko dan Sepanyol. Dengan
keberhasilan ini, wilayah kekuasaan Islam menjadi sangat luar
biasa luas. . Membentang mulai dari Sepanyol di Eropah, Afrika
Utara, Syria, Palestin, Semenanjung Arab, Iraq, Asia Tengah, Asia
Selatan sehingga India
Selain ekspansi wilayah, Bani Umayah juga berhasil membangun
kebudayaan dan peradaban. Muawiyah mendirikan dinas pos
lengkap dengan kuda dan peralatannya, menertibkan angkatan
bersenjata, mencetak mata wang dan menjadikan hakim (qadli)
sebagai jabatan profesion. Abd al-Malik, khalifah penggantinya,
mencetak wang sendiri dengan memakai kata-kata dan tulisan

Arab, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi


administrasi pemerintahan, dan mendirikan panti orang cacat.
Umar ibn Abd al-Aziz, penggantinya, menetapkan al-Muwatha
karya Imam Malik sebagai KUHP di wilayah
Akan tetapi, pada aspek sosial dan politik, Bani Umaiyah justeru
mewariskan masalah. Muawiyah menerapkan sistem strata sosial
yang berbeza dikalangan masyarakat. Ada 4 strata sosial yang
dikenal saat itu, yaitu muslim Arab, muslim non Arab (mawal), non
Muslim dan budak.
Muawiyah dan para penerusnya menghidupkan kembali apa yang
berusaha dihilangkan oleh Islam dan Nabi, iaitu sistem budak
sebagai dampak tidak langsung adanya penaklukan-penaklukan.
Mereka juga mendahulukan Muslim Arab untuk jabatan-jabatan di
pemerintahan dibanding kelompok lainnya, sehingga muslim non
arab merasa dianaktirikan.
Diskriminasi sosial ini kemudian menimbulkan ketidakpuasan dan
pemberontakan yang berpuncak pada tergulingkannya dinasti
Muawiyah. Khalifah al-Walid II (743-744 M) juga memisahkan tempat
pertemuan antara lelaki dan berkembang menjadi pemisahan
peran-peran public dan lainnya yang pada akhirnya melahirkan
adanya diskriminasi dan bias gender di kalangan masyarakat
muslim seperti yang kita lihat sekarang.perempuan.
Dari aspek politik, Muawiyah merubah tradisi pemerintahan
sebelumnya yang bersifat musyawarah-domokratis menjadi
monarki dengan meniru sistem suksesi di Romawi dan Persia.
Kerana itu, meski tetap memakai gelar khalifah, mengikuti Utsman,
Muawiyah mengakui dirinya sebagai khalifah Allah (pengganti Allah
di bumi atau penguasa yang diangkat Allah), bukan khalifah al-Nabi
atau yang lain. Perubahan sistem politik ini dimulai ketika
mengangkat anaknya, Yazid, sebagai penggantinya. Untuk
melaksanakan ini, Muawiyah menggunakan segala cara. Pertama,
kekerasan politik dan fisik. Ia memaksa seluruh rakyatnya
bersumpah setia kepada Yazid.Yazid sendiri juga memaksa para
shahabat di Madinah untuk berbaiat kepadanya. Husein ibn Ali,
cucu Nabi, yang menolak berbaiat di perangi di Karbala, Iraq.
Tragedi terbunuhnya Husein di Karbala inilah yang kemudian
melahirkan tradisi assyura di kalangan Syiah sampai sekarang.

Kedua, menggunakan bahasa agama. Antara lain, membuat doktrin


teologi Jabariyah. Teologi ini mengajarkan bahwa segala perbuatan
manusia telah ditentukan Tuhan. Ertinya, naiknya Muawiyah ke
puncak kekuasaan dan segala yang berkaitan dengan itu adalah
juga taqdir Tuhan, sehingga tidak perlu ditolak atau diperdebatkan.
Teologi Jabariyah ini pada fasa berikutnya menjadi bahan kritik dan
serangan kaum teolog Kristen Syiria terhadap Islam. Yahya alDimasqi, seorang pendeta Kristen di Damaskus, mengkritik Islam
bahwa Islam berpaham jabariyah yang tidak memberikan kekuatan
apapun pada manusia.
Ia juga mempersoalkan status al-Quran, qadim atau hadis? Ini
berkaitan dengan doktrin trinitas Kristen. Dalam keyakinan Islam,
al-Quran adalah kalam Tuhan, dan dinyatakan juga bahwa Isa
adalah kalimah Tuhan. Jika al-Quran qadim, maka Isa juga qadim,
karena keduanya sama-sama kalam/ kalimah Tuhan. Jika demikian,
maka berarti benar ajaran trinitas. Sebaliknya, jika al-Quran adalah
hadis, maka itu dapat menguatkan tuduhan orang kafir Makkah
bahwa al-Quran adalah buatan Muhamad. Jawaban dan hasil
dialektika pemikiran antara para sarjana muslim dengan para
teolog Kristen saat itu, di pihak Islam, kemudian melahirkan teologi
Muktazilah yang berpaham qadariyah.Selain itu, Muawiyah juga
memberikan bayaran mahal kepada siapapun yang dapat
menyampaikan hadits tentang keutamaan Utsman dan keluarganya,
termasuk Muawiyah, untuk menjustifikasi kesalahan peribadi dan
kekuasaannya.
Kebijaksanaan ini akhirnya mendorong banyaknya muncul hadits
palsu oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan
keuntungan materi dari khalifah.Kerana itulah, sebahagian orang
menuduh Muawiyah bertanggungjawab atas maraknya hadis palsu
di masyarakat islam
Kerajaan Bani Umayyah dibahagikan kepada 3 tahap iaitu tahap
kelahiran (661-705 M), zaman kemajuan dan pembangunan (705-724
M) dan zaman kehancuran (724-750 M). Pada zaman ini, masyarakat
Islam terbahagi kepada golongan pemerintah, kaum Mawali,
golongan Zimmi dan golongan hamba.
KEBANGKITAN ISLAM DAN NEGARA-NEGARA KAWASAN ARAB
Kebangkitan islam merupakan fenomena sejarah nasional yang
menumbuhkan kembali semangat iman,stagnasi pemikiran dan

fikih,serta gerakan (harakah) dan jihad.Kebangkitan ini juga


membawa ujian-ujian bagi umat islam sehingga mendorong mereka
mencari sebab-sebab kejauhan dan kehinaan yang menimpa.
Beranjak dari kesedaran ini,mereka menemukan kesedaran
baru,iaitu menghidupkan iman,mengaktifkan pemikiran dan
mengghairahkan gerakan islam.Kebangkitan ini semakin mengakar
dalam organisasi islam yang membawa kesedaran baru.Berdirilah
misi-misi Islamyang mengembalikan kepercayaan mengenai
kebenaran Islam dan kebesaran sejarahnya.
Kebangkitan Islam mengambil bentuk aktiviti sosial yang mendidik
generasi muda memakmurkan masjid dan membersihkan sifat-sifat
tercela.Kebangkitan Islam menimbulkan berbagaipengaruh bagi
dunia Arab.Kebangkitan merupakan respons terhadap berbagai
cabaran dan halangan serta berkerjasama dengan kekuatan sejarah
lain yang bergerak di negeri-negeri lain.Dalam pengertian ,
kebangkitan islam tidak hanya bergumul dengan ideal-ideal islam
sahaja, melainkan juga dengan reality serta berbagai-bagai aliran
dan fahaman.Kerananya, kita kadang-kadang masih perlu
mengembalikan wancana tentang kebangkitan islam kepada akarakar pemikiran arab secara keseluruhan.Ini kerana esensi
kebangkitan tidak dapat difahami tanpa mengembalikan kepada
akar-akar ini.
Sekiranya Islam telah menjadi pandangan antarabangsa dan
kebangkitan Islam telah meliputi seluruh kawasan arab,bahkan
lebih luas lagi, maka gerakan-gerakan kebangkitan dapat
membentuk jaringan keorganisasian yanh integratif dan bertujuan
khusus yang mengacu pada kesatuan Arab.Di Negara arab terdapat
organisasi nasional seperti Baath dan Nasionalisme arab.
Dinamika budaya yang bervariasi dan kewujudan berbagai
organisasi mendorong perluasan dakwah islam.Ada pula
organisasi-organisasi Islam yang berdiri sendiri seperti di
Sudan,Tunisia, dan daerah lainnya di pinggiran Dunia Arab.Mereka
berlandaskan pada teori fikih yang menetapkan kesatuan sebagai
tujuan dan hubungan antara kawasan sebagai jalan yang harus
ditempuh.Mereka memahaminya sebagai analogi dengan
keantarabangsaan risalah Nabi Muhammad S.A.W dan keregionalan
kaedah penyebaran dakwah yang dimulai dari linkungan keluarga
hingga Arab seluruhnya dan belahan dunia lainnya.

PENUTUP:
Berdasarkan tajuk-tajuk di atas,jelaslah Islam banyak
meninggalkan warisan yang sungguh bernilai kepada umat
manusia.Sebagai umat islam,kita seharusnya mengembalikan
semula kegemilangan Islam seperti di zaman Khalifah Bani
Umayyah dan Khalifah Bani Abbasiyah.Justeru itu, marilah kita
semua bersatu-padu dalam membangunkan syiar Islam.Sejarah
dahulu boleh dijadikan iktibar buat kita sebagai umat islam dalam
memartabatkan syiar Islam.

Islam Pemangkin Kebangkitan Sains di Barat


Mengikut Grolier Encyclopedia, apabila Rom Barat runtuh pada abad ke-5 Masihi,
bermulalah Zaman Kegelapan di Barat. Era ini dikenali sebagai Zaman Kegelapan kerana
ia berkaitan dengan keruntuhan dua tamadun yang dianggap hebat iaitu Rom dan Parsi.
Ketika itu ramai kalangan di Eropah tidak tahu membaca dan menulis dan taraf
kehidupan mereka amat rendah sekali. Mengikut seorang tokoh sejarah dari Itali, Flavio
Biondo, Zaman Kegelapan ini bermula dengan kekalahan Rom Barat di tangan Visogoths
pada
abad
ke5
Masihi.
Mengikut sebuah buku teks yang popular di Jerman pada abad ke-17, era ini bermula
dengan kejatuhan Maharaja Romulus Augustulus di Barat pada tahun 476 Masihi.
Selepas berlalu masa lebih kurang 1000 tahun, pada tahun 1410 Masihi bermulalah era
kemodenan di Barat. Mengikut pendapat yang lain era kemodenan ini bermula pada
tahun 1453 apabila kota Konstantinople jatuh ke tangan golongan Islam Turki.
Victor Robinson ketika menceritakan tentang Zaman Kegelapan ini dalam The Story of
Medicine berkata, "Eropah bergelap pada waktu malam sedangkan Cordova bercahaya
dengan lampu. Eropah kotor sedangkan Cordova membina 1,000 tempat mandi. Eropah
dipenuhi serangga sedangkan penduduk Cordova menukar pakaian dalam mereka setiap
hari.
Eropah dipenuhi selut sedangkan jalan-jalan di Cordova bertar. Istana di Eropah dipenuhi
lubang asap di bumbung sedangkan bangunan-bangunan di Cordova tersergam indah.
Tokoh-tokoh Eropah tidak tahu menandatangani nama sendiri sedangkan anak-anak di
Cordova sudah ke sekolah. Tokoh-tokoh agama di Eropah tidak tahu membaca risalah
Kristian sedangkan ulama Islam di Cordova membina kutub khanah yang besar."
Pada hari ini para pengkaji sejarah di Barat lebih cenderung menggunakan istilah Zaman
Pertengahan (Middle Ages) ketika menceritakan tentang Zaman Kegelapan (Dark Ages)
di Eropah. Hal ini disebabkan, istilah Zaman Kegelapan mengandungi maksud yang amat
negatifyang
mungkin
mengelirukan.

Di saat Eropah berada di zaman kegelapan, negara-negara Islam berada di zaman


keemasan. Berhubung dengan ini, Philip K. Hitti dalam The History of the Arabs berkata,
"Orang Islam Sepanyol berjaya mencatat sejarah keintelektualan yang agong di zaman
pertengahan dahulu. Merekalah sebenarnya pembawa obor budaya dan tamadun bagi
seluruh dunia terutamanya antara abad kelapan dan tiga belas Masihi."
Perkara yang sarna juga dinyatakan oleh ahli falsafah Britain yang terkenal, Bertrand
Russell, dalam bukunya History Western Philosophy. Beliau berkata, "Penggunaan
istilah Zaman Kegelapan untuk menceritakan keadaan yang berlaku antara tahun 699
hingga 1000 Masihi menunjukkan bahawa kita terlampau memberi tumpuan kepada
dunia Eropah Barat. Sebenarnya ketika itu, tamadun Islam yang agung berkembang
dengan pesatnya dari India ke Sepanyol. Bagi kita tamadun hanya berada di Eropah
Barat sedangkan pandangan ini merupakan satu pandangan yang sempit."
Selepas sekian lama berada di Zaman Kegelapan, akhirnya Barat melalui era kemodenan
yang dikenali sebagai Renaissance. Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang
bermaksud rebirth atau kelahiran semula. Ia merupakan zaman kebangkitan budaya dan
ilmu di Eropah yang berlaku antara tahun l300 dan 1600 Masihi. Zaman kebangkitan ini
bermula di Itali sebelum ia berkembang ke Jerman, Perancis dan England. Di peringkat
awalnya, kebangkitan ini tertumpu dalam bidang sem dan kesusasteraan. Antara tokoh
yang menonjol di peringkat ini ialah penyair dari Itali yang bernama Petrarch dan pelukis
yang
bernama
Giotto.
Pada abad ke-17 Masihi lahirlah saintis-saintis agung di Barat seperti Galileo, William
Harvey, Isaac Newton dan Robert Boyle. Mereka melahirkan metodologi sains yang
dianggap baru dan dengan itu meledaklah ilmu sains di Barat walaupun di peringkat
awalnya
ia
terpaksa
bertembung
dengan
golongan
Gereja.
Selepas itu Barat tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Ia terus mengembangkan
kemodenan ini dengan mencipta idea-idea dan ciptaan-ciptaan baru hinggalah ke hari
ini. Apakah faktor yang menyebabkan perubahan ini? Siapakah yang menjadi pemangkin
kepada
Renaissance
atau
kebangkitan
di
Eropah
ini?
Marquis of Dufferin and Ava dalam bukunya Speeches berkata, "Eropah terhutang budi
kepada sains Islam, seni Islam dan sastera Islam kerana faktor-faktor inilah yang
menyebabkan
ia
akhirnya
keluar
dari
kegelapan
Zaman
Pertengahan.
Perkara yang sarna dinyatakan oleh Dr. Roben Briffault dalam bukunya The Making of
Humanity dalam bab Dar Al-Hikmet yang bermaksud, "Golongan Kristian menikmati
kebebasan
sepenuhnya
di
zaman
pemerintahan
Islam
di
Sepanyol.
Mereka mempunyai paderi kanan atau uskup dan beberapa biara. Rahib-rahib Kristian
boleh dilihat berjaIan-jalan di jalan-jalan di Cordova (tanpa gangguan). Golongan Yahudi
juga menikmati konsep toleransi agama yang ctiamaIkan di bawah pemerintahan Islam
kesan
dari
evolusi
budaya
yang
berlaku.
Konsep dan budaya ini kemudiannya mereka sebarkan di kawasan-kawasan ceruk yang

tidak mengenali erti tamadun...Roger Bacon bukanlah tokoh yang memperkenalkan


konsep
eksperimen
dalam
ilmu.
Beliau hanyalah merupakan anak murid kepada sains dan metodologi Islam, dan ilmu
yang beliau peroleh ini kemudiannya beliau kembangkan ke Barat. Beliau tidak pernah
jemu untuk mengatakan bahawa bahasa Arab dan sains Arab adalah satu-satunya pintu
bagi mereka di zamannya untuk mengenali ilmu yang hakiki... Sumbangan dari tamadun
Arab
kepada
dunia
moden
yang
paling
bermakna
ialah
sains."
Memang benar, tanpa Islam Barat tidak akan kenal sains dan teknologi. Hal ini
dinyatakan tanpa segan silu oleh Carleton S. (Carly) Fiorina, pengerusi (CEO) HewlettPackard Company, ketika beliau menyampaikan ucapan yang bertajuk Technology,
Business And Our Way Of Life: Whats Next pada 26 September 2001 di Minneapolis,
Minnesota. Beliau berkata, "Pada suatu ketika dahulu, wujud satu tamadun yang
terbesar
di
dunia.
Empayarnya begitu luas, bersambung-sambung dari lautan ke lautan, menjangkau
kawasan utara, tropika dan padang pasir. Di bawah kekuasaannya terdapat ratusan juta
manusia
dari
pelbagai
agama,
bangsa
dan
keturunan.
Tokoh-tokoh perubatannya menemui ubat-ubatan baru yang digunakan untuk merawat
pelbagai penyakit. Tokoh-tokoh astronominya meneropong langit dan memberi nama
kepada bintang-bintang dan sekali gus membuka jalan kepada penerokaan angkasa
raya.
Penulis-penulisnya
menulis
ribuan
cerita.
Tamadun yang dimaksudkan ini sebenarnya ialah tamadun Islam, yang berkembang dari
tahun 800-1600 Masihi. Walaupun kita sering kali tidak menyedari betapa terhutang
budinya kita kepada tamadun ini, namun hasil yang dicurahkannya telah menjadi
sebahagian dari warisan kita. Industri teknologi tidak akan wujud pada hari ini tanpa
sumbangan
dari
tokoh-tokoh
matematik
Arab.
Untuk lebih memahami sumbangan umat Islam ini, mari kita amati apa yang dikatakan
oleh Robert Briffault dalam bukunya The Making of Humanity dalam bab Dar Al-Hikmet.
Beliau berkata, "Di bawah konsep toleransi agama golongan Kristian hidup penuh
kebebasan di bawah pemerintahan khalifah Islam di Sepanyol.. Pelajar-pelajar Kristian
dari pelbagai pelosok Eropah datang ke negara Arab ini untuk belajar. Alvaro, seorang
paderi kanan di Cordova, menulis pada abad ke-9 Masihi, 'Kesemua pelajar Kristian yang
berbakat
ini
mengetahui
bahasa
dan
kesusasteraan
Arab.
Mereka membaca dengan penuh minat buku-buku karangan orang Arab dan berasa
amat kagum dengan kesusasteraannya'. Gerbert of Aurillac membawa beberapa bahan
tentang astronomi dan matematik dari Sepanyol untuk mengajar anak-anak muridnya
tentang
alam
serta
sistem
cakerawala.
Minatnya yang mendalam ten tang ilmu yang dicurinya dari orang-orang Islam
(knowledge stolen from the Saracens), mengikutWilliam of Malmesbury, menjadikannya
terkenal sehingga beliau dianggap hero pada kisah - kisah legenda yang terkenal di

Zaman

Pertengahan

dahulu

dengan

nama

Faust

Legends."

Seterusnya Robert Briffault berkata, "Seorang biarawan dari Afrika yang bernama
Constantine yang pernah menjadi setiausaha kepada Robert Guiscard, memberikan
tumpuan untuk menterjemahkan buku-buku Arab dan dengan itu memperkenalkan
sistem pembelajaran baru dalam keluarga (Kristian dari kumpulan) Benedict di Monte
Cassino.
Seorang lagi ahli keluarga Benedict, Adelhard of Bath, membawa balik banyak bukubuku dari Cordova yang kemudiannya di sebarkan ke Perancis dan England. Daniel de
Morlay, selepas mempelajari ilmu matematik dan astronomi di Cordova, menerbitkan
semula ilmu yang telah dipelajarinya itu dan menjadi seorang pensyarah di Oxford.
Seterusnya, dalam bab Rebirth of Europe dalam buku The Making of Humanity, Robert
Briffault berkata, "Orang-orang Arab memperkenalkan tiga ciptaan untuk Eropah. Setiap
ciptaan ini kemudiannya melahirkan revolusi teknologi yang tersendiri di peringkat
global.
Pertama
ialah
kompas
(mariners
compass).
Dengannya Eropah berkembang ke seluruh pelosok dunia. Kedua ialah ubat bedil (gun
powder). Dengannya berakhirlah era pahlawan berkuda dengan baju perisainya. Ketiga
ialah kertas (paper). la membuka jalan kepada ciptaan alat-alat penerbitan yang
canggih."
Dunia terutamanya Barat sepatutnya berterima kasih kepada umat Islam. Tanpa
sumbangan mereka yang bertamadun tinggi ini, dunia tidak akan mengecap kemajuan
dan kemodenan seperti yang di kecapi pada hari ini. Terima kasih Islam

KEBANGKITAN ISLAM KE DUA JUGA OLEH NABI


YANG SAMA.
Kebangkitan Islam oleh GISB ini ialah sama saja dengan kebangkitan Islam pertama oleh Nabi
Muhammad SAW. Sebab itu dikatakan ianya kebangkitan ke dua. Yakni kerana ia dibuat oleh Nabi
yang sama. Tanpa Nabi, mustahil Islam itu boleh dibangkitkan. Al-Quran dan Hadis hanyalah kertaskertas yang kaku, tanpa Nabi Muhammad SAW. Hanya Rasulullah SAW itu saja yang mampu
merealitikan Al-Quran dan Hadis, kali pertama bersama jasad yang masih hidup. Lebih-lebih lagi
untuk kebangkitan kali ke dua ini, dijahiliyah ke dua yang lebih teruk daripada jahiliyah pertama maka
kekuatan roh baginda adalah lebih dipelukan daripada jasadnya.
Wajiblah bagi Nabi Mohammad SAW yang melakukannya secara tanpa jasad. Sebab kenabian itu,
bukan oleh kekuatan jasad tapi ianya ialah roh Nabi atau Nur Muhammad! Dialah Nabi kita sekarang.
Di sekolah Rasulullah SAW, yang dipraktiskan dalam GISB untuk melahirkan pembela pembela AlQuran praktikal. Melalui pimpinan dan bimbingan Rasulullah serta diusahakan sungguh-sungguh rasa
rindu kepada Nur Muhammad. Rasulullah bersama para sahabat pada kebangkitan Islam pertama,
Rasul yang sama juga di kebangkitan ke dua tetapi kali ini bersama para ikhwan dan asoib. Mereka
berjuang menegakkan tamadun dan empayar Islam, dengan tujuan menyelamatkan manusia dan
dunia seluruhnya daripada sebarang kekejaman dan kemusnahan.
Kini GISB telah bertapak di bumi Haramain sebagai usaha membuktikan pembelaan kepada
Rasulullah SAW, sekali gus perpindahan pusat operasinya bagi mendaulatkan Islam diperingkat

empayar. Apa yang dilakukan oleh GISB di Madinah ialah membangunkan ladang kurma, satusatunya projek ladang kurma atas nama orang melayu dari Malaysia. Sekarang menjadi tumpuan
kunjungan jemaah haji dan umrah dari Malaysia dan Indonesia. Begitu juga menyediakan khidmat
katering, pengangkutan, mutawwif, dan ziarah ke tempat-tempat sejarah. Di Mekah ada menyediakan
chalet bagi mereka yang ingin merasai kehidupan berada di kampung Rasul SAW. Juga ada ladang
unta, kuda, burung unta, kambing dan lain-lain.
Dengan terbukanya Malaysia Town di Mekah dan Madinah, memberikan peluang kepada umat Islam
dari seluruh dunia yang berkunjung di Haramain melihat model kehidupan Islam yang dibangunkan
oleh Abuya. Abuya telah mendidik anak murid dan pengikut-pengikutnya dengan meletakkan tujuan
dan matlamat pembangunan insan yang tepat diatas landasan Islam.
Matlamat pendidikan pembangunan insan ini ialah untuk melahirkan orang-orang yang
membangunkan Al-Quran dan Sunnah dalam setiap aspek kehidupan tanpa mengharapkan apa-apa
upah. Mereka berjuang menegakkan tamadun dan empayar Islam, dengan tujuan menyelamatkan
manusia dan dunia seluruhnya daripada sebarang kekejaman dan pemusnahan. Keuntungan yang
diharapkan bukan kekayaan dan kekuasaan tapi keredhaan ALLAH dan keampunan-Nya.

Anda mungkin juga menyukai