Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI [KSSR]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tarikh
:
12 April 2013 (Jumaat)
Masa
:
0810 0840 (30 minit)
Tempat
:
Gelanggang SK Abang Haji Matahir, Sarikei
Tahun(Kelas)
:
3B
Bilangan Murid :
23 orang (11 lelaki, 12 perempuan)
Fokus Pembelajaran :
Berkebolehan menggolek bola pada satu jarak dengan lakuan yang betul.
Tajuk
:
Menggolek bola.
Standard Pembelajaran : 1.4.2, 2.3.2 & 5.2.1
Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat:
Psikomotor :
i. menggolek bola arah hadapan secara berpasangan sejauh 5 meter sebanyak 8 daripada 10
percubaan dengan teknik yang betul.
ii. menggolek bola arah hadapan secara berkumpulan sejauh 5 meter dengan teknik yang betul.
Kognitif :
i. mengenalpasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan menggunakan
bola.
Afektif:
i. melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti latih tubi dan permainan kecil.
Kemahiran Berfikir: Menganalogi (membuat simulasi)
Pengalaman sedia ada: Murid-murid pernah menggolek bola pada pengajaran lepas (10 April 2013)
Penerapan nilai : Bekerjasama
Penggabungjalinan: Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
Alatan/Bahan : Bola getah (12), sketel (5)
EMK: Kreativi

BAHAGIAN
AKTIVITI
BUTIR MENGAJAR/
ORGANISASI
/MASA
FOKUS P&P
Memanaskan
1. Latihan bebas1. Berpasangan ambil sebiji
Berpasangan dalam satu
Badan
menggunakan bola.
barisan lurus
(4 minit)
bola getah
2. Lambung bola bersama
pasangan.
Lakukan sebanyak 5 ulangan.
3. Golek bola bersama
pasangan.
Murid A golek bola ke arah
hadapan.
M
M
M
M
Murid B kejar bola yang
M
M
digolek oleh pasangan
mereka.
M
M
M
M
Pastikan semasa mengejar
M
M
bola, lihat rakan lain dan
2. Regangan
elakkan daripada berlanggar.
dinamik
Lakukan sebanyak 3 ulangan.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Lakukan regangan dengan


G
kiraan 8:
Gerakkan kepala ke kiri dan
kanan.
M M M M M M
Gerakkan kepala ke atas dan
M
M
bawah.
M
Gerakkan bahu ke atas dan
M
bawah.
Gerakkan bahagian tangan
G
ikut putaran jam dan lawan
jam.
Semasa regangan dinamik
Bongkokkan badan ke
hadapan dan gerakkan badan
ke kiri dan kanan.
Buka kaki seluas bahu dan
cuba sentuh hujung kaki kiri
dan kanan.
Lari anak setempat dan
dengan arahan guru, lari

ALATAN/
CATATAN
Bola getah
(12)

Refleksi:
1. Kekuatan;
......................................................................................................................................
2. Kelemahan/kekurangan;
......................................................................................................................................
3. Penambahbaikan;
......................................................................................................................................
(Nyatakan apakah kekuatan, kelemahan yang ada dan apakah bentuk penambahbaikan yang perlu agar p&p ini akan menjadi lebih baik)