Anda di halaman 1dari 3

Nama Program

: Program Klinik Matematik

Tempoh masa: Sepanjang Sesi Persekolahan


PENGENALAN PROGRAM
Program ini bertujuan membantu pelajar yang bermasalah dalam matapelajaran Matematik
dan mereka tidak berkesempatan untuk mengajukan soalan semasa sesi PdP di dalam kelas.
Dengan berjumpa secara bersemuka dengan guru sedikit sebanyak dapat membantu mereka
memahami topik yang tidak difahami.
OBJEKTIF
Diharapkan dengan adanya Klinik Matematik ini, pelajar akan dapat:
i.

Memahami dengan lebih baik setiap topik.

ii.

Menjawab soalan yangs sering ditanya di dalam peperiksaan.

iii.

Mengenalpasti kaedah dan teknik yang betul dalam menjawab soalan.

iv.

Membina keyakinan sendiri dalam menjawab soalan berbentuk penyelesaian


masalah yang kerap kali ditinggalkan kosong.

Sasaran
Guru terlibat

: Semua pelajar tingkatan 1 hingga 5


: Semua guru Matematik SMK Jerlun

PENILAIAN PROGRAM
Kekuatan Program:
i.
ii.
iii.

Sokongan daripada pihak pentadbir.


Kerjasama daripada semua guru.
Hubungan baik di antara guru dan pelajar.

Kelemahan Program:
i. Masih terdapat pelajar yang malu untuk berjumpa dengan guru secara berdepan terutama jika
guru tersebut tidak mengajar kelas mereka.
ii. Tiada masa tertentu ditetapkan di dalam jadual guru untuk program tersebut menyebabkan
pelajar tidak tahu waktu untuk berjumpa dengan guru.
Cadangan penambahbaikan:
i. Masa untuk sesi klinik Matematik ditetapkan di dalam jadual guru supaya pelajar tahu waktu
untuk berjumpa dengan guru.

Laporan disediakan oleh,

....................................
(PN. SUHARNI BINTI HUSSIN)
Setiausaha Panitia Matematik
SMK Jerlun
Tarikh : 26 April 2015

ng membimbing seorang pelajar Tingkatan 5 iaitu Syazwan Fikri semasa sesi Klinik Matematik di Sudut Kolabora

LAMPIRAN BERGAMBAR