Anda di halaman 1dari 10

1.

Antara berikut yang manakah adalah tujuan struktur organisasi bengkel?


A
B
C
D

2.

Sesi amali di bengkel sepatutnya diketuai oleh seorang


A
B
C
D

3.

Bahan mudah bakar mestilah disimpan di tempat yang selamat.


Bengkel mestilah sentiasa dikemaskan.
Murid perlu mengamalkan sikap bertanggungjawab.
Alat-alatan bengkel berselerak atas meja kerja.
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Antara berikut, keadaan manakah yang sesuai untuk sebuah bengkel?


A
B
C
D

6.

menjalankan tugasan dengan teratur.


sentiasa menjaga keselamatan.
menyelesaikan tugasan dengan tergesa-gesa.
pastikan bengkel sentiasa bersih dan teratur.

Antara berikut, pilih langkah-langkah keselamatan dalam bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu.
I
II
III
IV
A
B
C
D

5.

ketua kelas.
pembantu bengkel.
formen.
pengetua.

Aspek berikut perlu dipraktikkan oleh murid semasa membuat kerja amali kecuali
A
B
C
D

4.

Pastikan murid cepat masuk dan keluar dari bengkel.


Pastikan kelengkapan bengkel sentiasa teratur.
Pastikan bekalan elektrik sentiasa hidup.
Pastikan kemalangan berlaku hanya di luar bengkel.

Alat pemadam api perlu dikunci dengan baik supaya tidak hilang.
Lantai yang bertakung dengan air.
Lantai yang licin.
Peredaran udara yang baik.

Alat-alat tangan mudah rosak jika


A
B
C
D

digunakan dengan berhati-hati.


tidak diselenggara dengan baik.
dipakai mengikut kegunaannya.
tidak disimpan dalam panel alatan.

7.

Apabila berlakunya kemalangan dan kerosakan alat di bengkel, perlu membuat catatan di dalam
A
B
C
D

8.

Antara berikut sesuai disimpan dalam laci kecuali


A
B
C
D

9.

cermat.
cuai.
berhati-hati.
bekerjasama.

Apakah yang tidak patut dilakukan apabila menggunakan peralatan elektrik?


I
II
III
IV
A
B
C
D

11.

tukul.
pembaris.
skru.
paku.

Sikap yang tidak patut diamalkan di dalam bengkel adalah sikap


A
B
C
D

10.

buku log.
buku laporan bengkel.
buku nota murid terbabit.
buku skrap.

Tidak boleh bergurau semasa menggunakan peralatan elektrik.


Guna peralatan elektrik yang sambungan wayarnya tidak berpenebat.
Pastikan suis terbuka selepas digunakan.
Pastikan tangan tidak basah.
I sahaja
I dan IV
I dan II
II dan III

Alat tangan perlu disimpan dengan kemas dalam bengkel kerana


I
II
III
IV
A
B
C
D

senang dikawal.
mudah diambil.
senang dibersih.
senang diselenggara.
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

12.

Tindakan yang patut diambil apabila peralatan elektrik didapati tidak berfungsi ialah
A
B
C
D

13.

Antara berikut merupakan bahan-bahan asas dalam kotak pertolongan asas kecuali
A
B
C
D

14.

Memakai pakaian yang sesuai.


Bergurau semasa bekerja.
Memakai kasut getah.
Mengikat rambut yang panjang

Mengapakah alat pemadam api perlu disediakan di bengkel?


A
B
C
D

17.

lantai bengkel kotor.


dapat melindungi kaki daripada kecederaan.
dapat bergerak dengan cepat.
kelihatan kemas.

Pilih kelakuan yang menyalahi peraturan keselamatan diri semasa di bengkel.


A
B
C
D

16.

antiseptik.
iodin.
pin picu.
plaster.

Kasut perlu dipakai pada setiap masa dalam bengkel supaya


A
B
C
D

15.

ambil yang lain.


biarkan sahaja.
membaikinya.
melaporkan kepada guru bertugas.

Untuk ditunjukkan kepada murid.


Mengikut arahan pengetua.
Memadamkan letupan kecil.
Memadamkan kebakaran kecil.

Pilih alat keselamatan yang perlu dilengkapi di bengkel Kemahiran Hidup di sekolah.
I
II
III
IV
A
B
C
D

Kotak pertolongan cemas


Alat pemadam api
Selimut
Peralatan elektrik
I dan II
I dan III
I, II dan III
I, III dan IV

18.

Antara berikut pilih kelakuan yang tidak patut dilakukan semasa bekerja di dalam bengkel.
A
B
C
D

19.

Keadaan kerja dalam bengkel sekolah yang sesuai adalah seperti berikut kecuali
A
B
C
D

20.

amanah.
menepati masa.
mematuhi peraturan dan undang-undang.
bangga diri.

Orang yang mengetuai kumpulan kerja di dalam bengkel Kemahiran Hidup ialah
A
B
C
D

23.

debu kering.
gas karbon dioksida.
air.
buih.

Antara berikut, etika kerja perlu diamalkan kecuali


A
B
C
D

22.

bersih dan teratur.


lantai yang tidak berminyak.
pasang lampu di tempat yang sangat gelap sahaja.
peredaran udara yang baik.

Alat-alat pemadam api berikut sesuai untuk memadam kebakaran minyak kecuali
A
B
C
D

21.

Mematuhi arahan guru.


Matikan bekalan elektrik selepas digunakan.
Melaporkan sebarang kemalangan kepada guru bertugas.
Bekerja dengan tangan yang basah.

penyelaras bengkel.
formen.
guru Kemahiran Hidup.
pembantu bengkel.

Antara kejadian berikut, yang manakah perlu dilaporkan kepada guru bertugas?
I
II
III
IV
A
B
C
D

Kaki patah
Luka kecil
Peralatan elektrik terjatuh dan rosak
Kebakaran kecil
I dan II
I dan III
I, II dan III
I, III dan IV

24.

Jenis keselamatan berikut perlu diambil semasa di bengkel kecuali


A
B
C
D

25.

Pilih pernyataan yang betul tentang penggunaan alat-alat tangan.


I
II
III
IV
A
B
C
D

26.

Guru bertugas tidak menjaga dengan baik.


Mereka lupa tentang peraturan itu.
Penerangan terperinci tidak diberi.
Sikap murid yang degil.
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Kemalangan dalam bengkel berlaku biasanya berlaku disebabkan oleh


A
B
C
D

28.

Alat-alat tangan yang mudah karat perlu diminyakkan sebelum disimpan.


Alat-alat tangan perlu diselenggara dengan baik.
Alat-alat tangan perlu disimpan di tempat asal selepas guna.
Alat-alat tangan boleh diguna untuk semua fungsi.
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Mengapakah peraturan keselamatan bengkel dilanggar oleh sesetengah murid?


I
II
III
IV
A
B
C
D

27.

keselamatan bahan bahan dalam bengkel.


keselamatan diri sendiri.
keselamatan alat-alatan tangan.
keselamatan formen.

kecuaian.
kebakaran.
formen.
alat-alatan tangan.

Jika berlakunya kemalangan dalam bengkel Kemahiran Hidup, tindakan yang perlu diambil denga
segera adalah
A
B
C
D

pergi ke klinik terdekat.


hubungi ahli keluarganya.
hubungi ambulans.
laporkan kepada guru bertugas.

29.

Langkah mengendali alat pemadam api yang betul ialah


I
II
III
A
B
C
D

30.

Jika perlu pakai sebarang mesin elektrik, apakah yang patut dilakukan oleh murid terlebih dahulu?
A
B
C
D

31.

pegang pada badannya sahaja.


pegang dengan tangan yang basah.
terus cabut tanpa tutup suis.
pegang ketiga-tiga pin plag itu.

Antara berikut, keadaan yang manakah sesuai di bengkel?


A
B
C
D

34.

Gulungkan lengan baju panjang.


Jangan pakai alat tajam seperti gergaji.
Pastikan lantai tidak berminyak.
Pakai kasut getah.
I dan II sahaja
I dan III sahaja
I, II dan III
I, III dan IV

Cara yang betul untuk mencabut plag 3 pin daripada soket punca kuasa adalah
A
B
C
D

33.

Minta kebenaran daripada guru bertugas.


Buka suis mesin elektrik.
Sekurang-kurangnya ada dua orang murid.
Masukkan plag 3 pin ke dalam soket punca kuasa.

Antara berikut yang manakah perlu dilakukan untuk mengelakkan sebarang kemalangan berlaku d
dalam bengkel?
I
II
III
IV
A
B
C
D

32.

tekan tuas rapat kepada pemegang.


keluarkan pin picu.
halakan muncung pemancut ke dasar api.
I II III
I III II
II III I
II I III

Berlari-lari
Berbual-bual
Bergurau-gurau
Mematuhi peraturan

Antara berikut, keadaan diri yang manakah tidak sesuai di bengkel?

A
B
C
D
35.

Pakaian murid yang sesuai semasa bekerja di bengkel adalah


I
II
III
IV
A
B
C
D

36.

Tanggalkan tali leher.


Mengikat rambut yang panjang.
Memakai baju berlengan panjang.
Memakai apron.

tutup kepala dengan skaf.


ikat rambut yang panjang.
memakai apron.
memakai selipar.
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

Susunkan langkah yang betul untuk mengendali alat pemadam api.


I

II

III

A
B
C
D

37.

I II III
I III II
II III I
II I III

Antara berikut merupakan aspek yang perlu dipraktiskan oleh murid ketika membuat kerja ama
kecuali

A
B
C
D
38.

Encik Fauzi mengetuai sesi amali dan menyelaraskan kerja-kerja yang dilakukan oleh murid-murid d
bengkel. Encik Fauzi bekerja sebagai
A
B
C
D

39.

Keadaan yang terang.


Bahan-bahan disimpan di tempat asal.
Tingkap bengkel ditutup rapat.
Sampah sentiasa dibersihkan.

Manakah antara alat pemadam api berikut yang sesuai untuk memadam api yang berpunca daripad
kerosakan peralatan elektrik?
I
II
III
IV
A
B
C
D

41.

guru Kemahiran Hidup.


formen.
penolong ketua kumpulan.
pembantu bengkel.

Antara keadaan berikut, manakah yang tidak selesa untuk tempat kerja di sebuah bengkel?
A
B
C
D

40.

menyelesaikan tugasan mengikut masa sendiri.


pastikan bengkel sentiasa bersih.
sentiasa mematuhi peraturan keselamatan.
pastikan bengkel sentiasa teratur.

Debu kering
Buih
Gas karbon dioksida
Air
I dan II
I dan III
II dan III
III dan IV

Apakah tujuan utama jadual tugasan murid di dalam bengkel?

A Supaya kerja-kerja murid dapat dikawal oleh formen.


B Supaya bengkel sentiasa dalam keadaan teratur dan bersih.
C Supaya murid mengamalkan sikap berdisiplin, bertanggungjawab dan bekerjasama antara satu sam
lain.
D Supaya semua tugasan yang diberi dapat dihabiskan.

42.

Antara berikut adalah tujuan mewujudkan struktur organisasi dan keselamatan bengkel kecuali
A menyiapkan tugasan dengan cepat.

B pastikan bengkel sentiasa bersih.


C mengelakkan berlakunya kemalangan.
D pastikan alat-alatan tangan disimpan di tempat yang sesuai.
43.

Apakah yang patut dilakukan sekiranya alatan tangan tidak dapat dijumpai di tempat asalnya?
A
B
C
D

44.

Bahan apakah yang perlu digunakan untuk membasuh jika terdapat luka di tangan?
A
B
C
D

45.

mesin pemampat udara


penyapu
penyedut hampagas
tong sampah

Yang manakah sikap yang berikut tidak sepatutnya diamalkan semasa bekerja di bengkel?
A
B
C
D

48.

Antiseptik
Sabun
Iodin
Air

Alatan berikut boleh digunakan untuk membersihkan lantai bengkel kecuali


A
B
C
D

47.

Sabun
Antiseptik
Iodin
Air

Lepas luka dibasuh, bahan apakah perlu disapu pada luka?


A
B
C
D

46.

Biarkan sahaja.
Cuba cari sampai dapat.
Gantikan yang baru.
Laporkan kepada guru.

Bertanggungjawab
Berbual-bual
Bekerjasama
Berjaga-jaga

Perkara berikut, yang manakah kemungkinan besar akan mengalami kecederaan?

A
B
C
D
49.

Alat pemadam api jenis gas karbon dioksida adalah sesuai untuk memadamkan api yang
berpunca daripada
I
II
III
IV
A
B
C
D

50.

Menjalankan tugasan dengan berhati-hati.


Membuka suis dengan tangan yang basah.
Mematuhi sepenuhnya peraturan keselamatan bengkel.
Memakai kasut getah dan menggulungkan lengan panjang bajunya.

kayu.
petrol.
buku.
alatan elektrik.
I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV
I, II, III dan IV

Susunan konsep '4M' yang perlu diamalkan semasa bekerja di bengkel yang betul adalah
I
II
III
IV
A
B
C
D

mendisiplin.
menilai.
menyusun atur.
membersih.
I III II IV
IV I II III
II III I IV
IV III II I