Anda di halaman 1dari 3

RPH KSSR PENDIDIKAN KRSIHATAN TAHUN 5

Mata pelajaran
Tarikh
Kelas
Masa
Bilangan Murid

: Pendidikan Kesihatan
: 16/02/2016 (Selasa)
: 5A
: 8.45 tengah hari 9.15 pagi (30 minit)
: 22 orang
(L - 9 P - 13)

Modul
Tajuk
Aktiviti

: Kesihatan Fizikal
: Keshitan Diri dan Reproduktif
: Cara menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan anggota seksual.

Standard kandungan

: 1.2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi
kesihatan diri dan reproduktif.
Standard pembelajaran : 1.2.2 Mengetahui cara menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri dengan menjaga kebersihan, keselamatan
dan kesihatan.
Hasil pembelajaran
: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid:
i.
Kognitif
- Boleh menyatakan 1 cara menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan anggota seksual.
ii.
Afektif
- Melibatkan diri dengan aktif falam sesi pengajaran dan pembelajaran.
Penggabungjalinan
Pengalaman Sedia Ada
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Belajar
Penerapan Nilai

: Pendidikan Moral dan Bahasa Melayu


: Murid pernah belajar anggota seksual sebelum ini.
: Keusahawanan: Berani tanggung risiko, inovasi dan kreativiti
: sabun, feminine wash, lembaran kerja, kad gambar
: keyakinan diri, menghoramati pendapat orang lain,

KBKK
KBAT
Penilaian P&P

: Menjana idea dan menyelesaikan masalah.


: Kemahiran membuat keputusan, kemahiran menyelesaikan masalah
: Lembaran kerja

Frasa / Masa
Permulaan
(5 minit)

Tajuk / Aktiviti
Soal Jawab

Kebersihan

Kelamatan

1.
2.
3.

Fokus Pembelajaran
Guru bertanya murid contoh cara membersihkan diri.
Guru bertanya murid contoh cara menjaga keselamatan anggota seksual diri.
Guru bertanya murid cara menjaga kesihatan anggota seksual diri.

Catatan
Kaedah : Jana idea

Perkembangan:
Langkah 1
(10 minit)

Kesihatan
Penerangan

Kebersihan

Penerangan

Keselamatan

Langkah 2
(10 minit)

1.
1.

BBB:
Sabun
Feminine wash

2.
3.

Guru memberitahu murid maksud menjaga kebersihatn anggota seksual.


Menjaga hygene anggota seksual dengan baik supaya sihat.
Guru mengeluarkan bahan mencuci anggota seksual contoh sabun dan feminine wash
kepada murid.
Guru memberi contoh cara menjaga kebersihatan anggota seksual.
Sentiasa menukar baju dalam dan seluar dalam.
Memcuci dengan sabun selepas berpeluh.
Jangan sentuh anggota seksual jika tangan kotor.
Tidak berkongsi tuala dengan orang lain.
Guru memberi peluang kepada murid mengeluarkan idea.

1.
1.
2.

Guru memberitahu murid maksud menjaga keselamatan anggota seksual.


Melindungi anggota seksual daripada dilihat dan disentuh oleh orang lain.
Guru memapar gambar seluar dalam dan baju dalam kepada murid-murid.
Guru memberitahu murid-murid tujuan memakai baju dalam dan seluar dalam .

BBB:
Kad gambar

Penerangan

Kesihatan

1.

Guru memberitahu murid maksud menjaga kesihatan anggota seksual.


- mengelakkan anggota seksual dijangkiti penyakit.
2. Guru memberi contoh cara menjaga kebersihatan anggota seksual.
memberitahu orang dewasa seperti guru, ibu atau bapa jika anda berasa
tidak selesa pada bahagian anggota seksual. Contoh, gatal, sakit, merah
pada bahagian anggota seksual.
meminta ibu bapa membawa anda berjumpa doktor jika berlaku jangkitan.

Jawab Soalan

Lembaran kerja

1.
2.
3.

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada semua murid.


Murid perlu menyiapkan lembaran kerja dalam masa tetap.
Guru mengutip lembaran kerja.

Kaedah :

Soal jawab

Penerangan

Jana Idea

Kaedah :

Penerangan

Jana Idea
Kaedah :

Penerangan

Jana Idea

BBB:
Lembaran kerja
Kaedah :
Menyelesai masalah

Penutup

1.

Guru merumus isi pembelajaran

Soalan:

Kaedah:

(5 minit)

Refleksi :

dengan bertanya soalan.

1.
2.

Murid-murid, apakah mesej yang hendak disampai dalam pengajaran hari ini?
Menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan anggota seksual.
Guru menerap dan menekankan nilai-nilai moral tentang menyayangi badan kita.

Soal jawab
Jana idea