Anda di halaman 1dari 2

Minggu/

Tarikh

M1&2
4 15
Jan 2016

Tema

Tema 1

Tajuk

Hasil Pembelajaran

Unit 1:
Pendidikan Sepanjang Hayat
Untuk Pembangunan Negara

Ciri-ciri Pendidikan
Sepanjang Hayat

Kepentingan Pendidikan
sepanjang Hayat

Memupuk Pendidikan
Sepanjang Hayat

Pengetahuan:

Menerangkan konsep
PSH untuk pembangunan negara

Menjelaskan cirri-ciri
PSH

Menghuraikan
kepentingan PHS untuk pembangunan
negara
Kemahiran:

Memanfaatkan ilmu
untuk pembangunan negara

Bertindak rasional
dalam pelbagai situasi
Nilai:

Menghargai
kepentingan ilmu

Pengetahuan:

Menerangkan konsep
perikemanusiaan

Menjelaskan kepentingan nilai-nilai


perikemanusiaan (empati) kepada
masyarakat

Menjelaskan kepentingan nilai


perikemanusiaan (menghargai nyawa)
kepada masyarakat
Kemahiran:

Melibatkan diri secara aktif dalam


pembentukan masyarakat penyayang

Mengamalkan cara hidup


perikemanusiaan
Nilai:

Menghargai kesejahteraan negara

Menghargai nilai-nilai
kesejahteraan

Perihatin terhadap isu-isu


perikemanusiaan

Pengetahuan:

Menerangkan konsep
perikemanusiaan

Menjelaskan kepentingan nilai-nilai


perikemanusiaan (menjaga maruah)
kepada masyarakat

Menjelaskan kepentingan nilai-nilai


kemanusiaan kepada masyarakat
Kemahiran:

Mengamalkan cara hidup


perikemanusiaan
Nilai:

Menghargai kesejahteraan negara

Menghargai nilai-nilai
kesejahteraan

PENCAPAIAN
KENDIRI

Unit 2:
Perikemanusiaan kea rah
Kesejahteraan Negara

Empati dan
Kemanusiaan

Menghargai Nyawa
Demi Kemanusiaan

Cadangan Aktiviti

Menghasilkan
peta minda tentang konsep dan
cirri-ciri PHS
Mengadakan
sumbang saran langkah-langkah
untuk memupuk pembelajaran
sepanjang hayat

Kemahiran
pengurusan masa

Kemahiran
belajar

Kemahiran ICT
Mengadakan
forum bertajuk kepentingan PHS
Mengumpul
keratin akhbar/majalah/bahanbahan internet tentang penerokaan
ilmu dalam pelbagai bidang oleh
individu yang berjaya.

Keratan akhbar,
majalah,bahan-bahan
internet, kertas putih,
pen marker

Melakonkan
situasi berdasarkan kad situasi
yang diberikan seperti mangsa
banjir, gempa bumi dll
Mengadakan
sumbang saran mengenai isu-isu
kemanusiaan yang terdapat dalam
klip video,poster, keratin akhbar
dan iklan televisyen
Membuat
lawatan ke tempat mangsa bencana
dan memberi sunbangan kepada
mereka
Mengadakan
aktiviti perbincangan kumpulan
tenteng masalah remaja berkaitan
dengan isu-isu kemanusiaan seperti
penderaan dan pembuangan bayi.

Kad situasi, karatan


akhbar, klip video

Membuat
lawatan ke tempat mangsa bencana
dan memberi sunbangan kepada
mereka
Mengadakan
aktiviti perbincangan kumpulan
tenteng masalah remaja berkaitan
dengan isu-isu kemanusiaan seperti
penderaan dan pembuangan bayi.
Mengumpulkan
keratin akhbar berkaitan isu-isu
kemanusiaan di seluruh dunia

Kad situasi, keratan


akhbar, klip video

SMK SUNGAI ISAP MURNI


KUANTAN PAHANG

M3&4

Tema 1

18 29
Jan 2016

PENCAPAIAN
KENDIRI

M5&6

Tema 1

1 Feb 12 Feb
2016

PENCAPAIAN
KENDIRI

Unit 2:
Perikemanusiaan kea rah
Kesejahteraan Negara

Menjaga Maruah Demi


Kemanusiaan

Cinta Akan Keamanan

BBB

Catatan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN LIMA
(2016)