Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN BAKO

93050 PETRA JAYA, KUCHING SARAWAK.


JADUAL UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6
TARIKH : 19 21 JANUARI 2016

HARI/
TARIKH

SELASA
19 JAN 2016

RABU
20 JAN 2016

KHAMIS
21 JAN 2016

WAKTU

MATA
PELAJARAN

TEMPOH

0740 0855

BAHASA MELAYU
PEMAHAMAN (KERTAS
1)

1 JAM 15
MINIT

0900 1000

MATEMATIK
(KERTAS 2)

1 JAM

1000 1020

REHAT

1030 1145

BAHASA MELAYU
PENULISAN (KERTAS
2)

1145 1320

KELAS SEPERTI BIASA

0740 0840

MATEMATIK
(KERTAS 1)

1 JAM

0845 1000

SAINS (KERTAS 1)

1 JAM

1000 1020

REHAT

1030 1130

SAINS (KERTAS 2)

1130 1250

KELAS SEPERTI BIASA

0740 0855

BAHASA INGGERIS
PEMAHAMAN (KERTAS
1)

0900 1000

KELAS SEPERTI BIASA

1000 1020

REHAT

1030 1145

BAHASA INGGERIS
PENULISAN (KERTAS
2)

1145 1320

KELAS SEPERTI BIASA

1 JAM 15
MINIT

1 JAM

1 JAM 15
MINIT

1 JAM 15
MINIT

*** Guru yang mengawasi waktu peperiksaan adalah mengikut jadual waktu
kelas biasa.