Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN BAKO

93050 PETRA JAYA, KUCHING SARAWAK.


JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA (AR1) 2015
TAHAP DUA
HARI/
TARIKH

WAKTU
0740
0730
0840
0955

SELASA
10 MAC
2015

RABU
11 MAC
2015

KHAMIS
12 MAC
2015

1000
1020
1030
1130
1140
1220
1220
1320
0740
0840
0850
1005
1005
1020
1030
1230
1230
1250
0740
0830
0840
0955
1000
1020
1030
1130
1140
1240
1250
1320

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
PEMAHAMAN (KERTAS
1)
BAHASA MELAYU
PENULISAN (KERTAS
2)

TEMPOH
50 MINIT
1 JAM 15 MINIT

REHAT
PENDIDIKAN JAWI

1 JAM

MATEMATIK
(KERTAS 2)

40 MINIT

KELAS SEPERTI BIASA


MATEMATIK
(KERTAS 1)

1 JAM

SAINS

1 JAM 15 MINIT
REHAT

BAHASA ARAB

1 JAM

KELAS SEPERTI BIASA


BAHASA INGGERIS
KERTAS 1
BAHASA INGGERIS
KERTAS 2

50 MINIT
1 JAM 15 MINIT

REHAT
PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM

1 JAM

KELAS SEPERTI BIASA


KELAS SEPERTI BIASA

**GURU YANG MENJAGA WAKTU PEPERIKSAAN ADALAH MENGIKUT WAKTU KELAS BIASA**
**DIMINTA SEMUA GURU YANG MENGAJAR TAHUN 4, TAHUN 5 & TAHUN 6 MENEPATI MASA
JADUAL WAKTU KELAS YANG TELAH DITETAPKAN**