Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN BAKO

93050 PETRA JAYA, KUCHING SARAWAK.


JADUAL PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL SATU 2014
TAHUN 5 & TAHUN 6 (TAHAP 2)
HARI/
TARIKH

WAKTU
0740
0730
0840
0955

SELASA
04 MAC
2014

RABU
05 MAC
2014

KHAMIS
06 MAC
2014

JUMAAT
07 MAC
2014

1000
1020
1030
1130
1140
1220
1220
1320
0740
0840
0850
1005
1005
1020
1030
1230
1230
1250
0740
0830
0840
0955
1000
1020
1030
1130
1140
1240
1250
1320
0730
0750
0800
0900
0910
1010
1010
1025
1030
1120

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
PEMAHAMAN (KERTAS
1)
BAHASA MELAYU
PENULISAN (KERTAS
2)

TEMPOH
50 MINIT
1 JAM 15 MINIT

REHAT
PENDIDIKAN JAWI

1 JAM

MATEMATIK
(KERTAS 2)

40 MINIT

KELAS SEPERTI BIASA


MATEMATIK
(KERTAS 1)

1 JAM

SAINS

1 JAM 15 MINIT

REHAT
PENDIDIKAN SENI
VISUAL

2 JAM

KELAS SEPERTI BIASA


BAHASA INGGERIS
KERTAS 1
BAHASA INGGERIS
KERTAS 2

50 MINIT
1 JAM 15 MINIT

REHAT
BAHASA ARAB

1 JAM

PENDIDIKAN SIVIK &


KEWARGANEGARAAN

1 JAM

KELAS SEPERTI BIASA


BACAAN YASIN
PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM

1 JAM

KAJIAN TEMPATAN

1 JAM

REHAT
KEMAHIRAN HIDUP

50 MINIT

**GURU YANG MENJAGA WAKTU PEPERIKSAAN MENGIKUT WAKTU KELAS BIASA**


**DIMINTA SEMUA GURU YANG MENGAJAR TAHUN 5 & TAHUN 6 MENEPATI MASA JADUAL WAKTU
KELAS **