Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN BAKO

93050 PETRA JAYA, KUCHING SARAWAK.


JADUAL UJIAN PERCUBAAN UPSR TAHUN 6 2014

HARI/
TARIKH

WAKTU
0740 0830
0840 0955

SELASA
08 JULAI 2014

RABU
09 JULAI 2014

KHAMIS
10 JULAI 2014

MATA
PELAJARAN
BAHASA MELAYU
PEMAHAMAN (KERTAS
1)
BAHASA MELAYU
PENULISAN (KERTAS
2)

TEMPOH
50 MINIT
1 JAM 15
MINIT

1000 1020

REHAT

1030 1110

MATEMATIK
(KERTAS 2)

1110 1320

KELAS SEPERTI BIASA

0740 0840

MATEMATIK
(KERTAS 1)

1 JAM

0855 0945

BAHASA INGGERIS
(KERTAS 1)

50 MINIT

1000 1020

REHAT

1030 1145

BAHASA INGGERIS
(KERTAS 2)

1150 1250

KELAS SEPERTI BIASA

0740 0855

SAINS

0900 1000

KELAS SEPERTI BIASA

1000 1020

REHAT

1020 1320

KELAS SEPERTI BIASA

*** Guru yang menjaga waktu peperiksaan mengikut waktu kelas biasa

40 MINIT

1 JAM 15
MINIT

1 JAM 15
MINIT