Anda di halaman 1dari 3

2/17/2016

LIVE:TOKOHSUKANCEMERLANGDIMALAYSIA
0

More NextBlog

CreateBlog SignIn

LIVE

1 7 8 1 8

SABTU,1FEBRUARI2014

TOKOHSUKANCEMERLANGDIMALAYSIA

NAMA:NicolAnnDavid
TARIKHLAHIR:26Ogos1983
KELAHIRAN:PulauPinang
PENDIDIKAN
SekolahRendahConventGreenLane,GreenLane,Pulau
Pinang.
SekolahMenengahKebangsaanConventGreenLane,Green
Lane,PulauPinang.
UniversityofNottinghamIjazahSarjanaKesenian
PusatLatihanSquashCity,AmsterdamBelanda
KERJAYA
PermainSquash(1993kini)
DutaMuhibahKebangsaanMalaysia
pangkatMejar(Kehormat)PSSTUDM
ANUGERAH
DarjahBakti(D.B.)padatahun2008
DarjahSetiaPangkuanNegeriaward(DSPN)padatahun2008
anugerahPemainTerbaikWISPAenamkaliberturutturut
(tahun20052010)
TauliahPegawaiKehormatdalamPasukanSimpananSukarela
TenteraUdaraDirajaMalaysia(PSSTUDM)padatahun2012
PingatAhliMangkuNegara(2000)
AnugerahUsahaGuinnesske186(2001)
PemainTerbaikAsia2001
OlahragawatiKebangsaan(2000,2003&2005)
OlahragawatiTahununtukNegeriPulauPinang1998,1999,
2000,2001,2002.

LENCANAFACEBOOK
NyakHazanRavearn

RekaLencanaAnda

PENGIKUT
Sertaitapakini
denganSambungRakanGoogle

Ahli(2)

Sudahmenjadiahli?Logmasuk

Terdapatralatdalamalatini
PENGIKUT

SUMBANGAN
2006
KejohananAsiaJuaraPerseorangan,KejohananAsia
JuaraBerkumpulan
2005
TerbukaKualaLumpurCountryViewJuaraPerseorangan,
TerbukaSheikaAlSaadKuwaitJuara,TerbukaSquash
MamutDutchJuara,KejohananTerbukaCIMBMalaysia
Juara,TerbukaDunlopBritishJuara,TerbukaCarol
WeymullerJuara,KejohananDuniaJuara
2004
TerbukaMASKualaLumpurPesertaAkhir,Terbuka
WanitaMalaysiaPesertaAkhir,KejohananShanghaiWispa
WorldstarPesertaAkhir
2003
KejohananDuniaPemenangpingatperak
http://nyakravearn.blogspot.my/2014/02/tokohsukancemerlangdimalaysia.html

1/3

2/17/2016

LIVE:TOKOHSUKANCEMERLANGDIMALAYSIA

2002
TerbukaKualaLumpurJuaraPerseorangan,Kejohanan
AsiaJuaraPerseorangan,KejohananAsiaJuara
Berkumpulan,SukanKomenwel2002(Beregu)Pemenang
pingatperakTerbukaKuwaitJuaraperseorangan,Terbuka
BelandaJuaraperseorangan,TerbukaMalaysiaJuara
perseorangan
2001
KejohananRemajaAsiaJuaraPerseorangan,Kejohanan
RemajaAsiaJuaraBerkumpulan,KejohanRemajaDunia
Juara
2000
TerbukaFinlandJuaraPerseorangan,TerbukaKuala
LumpurJuaraPerseorangan,KejohananAsiaJuara,
FinnishOpenJuara
1999
TerbukaRemajaBritishJuaradibawah17tahun,
KejohananRemajaAsiaJuaraPerseorangan,Kejohanan
RemajaAsiaJuaraBerkumpulan,TerbukaRemajaJerman
Juara,KejohananRemajaMalaysiaJuara,Kejohanan
RemajaDuniaJuara,TerbukaRemajaScotlandJuaradi
bawah17tahun,
1998
TerbukaRemajaBritishJuarabawah16tahun,Terbuka
RemajaScottichJuaraDibawah17,KejohananWanita
AsiaJuara,AsianJuniorSquashGrandCircuitFinalJuara
dibawah19tahun,SukanAsiaPingatEmas,
1997
TerbukaRemajaBritishJuarabawah14tahun,Terbuka
RemajaScottichJuarabawah16tahun,TerbukaRemaja
AustraliaJuarabawah15tahun,TerbukaRemajaAustralia
Juarabawah17tahun,
1996
TerbukaRemajaBritishJuarabawah14tahun,Terbuka
RemajaScottichJuarabawah14tahun
1995
TerbukaRemajaScottichJuara14tahun

LiveTrafficFeed
AvisitorfromPetaling,
Selangorarrivedfrom
google.comandviewed
"LIVE:TOKOHSUKAN
CEMERLANGDI
AvisitorfromTaiping,
MALAYSIA"2minsago
Perakarrivedfrom
google.comandviewed
"LIVE:6Ahlisilapmata
palingberpengaruhdi
AvisitorfromJohorBahru,
dunia"9hrs24minsago
Johorarrivedfrom
google.comandviewed
"LIVE:6Ahlisilapmata
palingberpengaruhdi
AvisitorfromJohorBahru,
dunia"12hrs13minsago
Johorviewed"LIVE:6
Ahlisilapmatapaling
berpengaruhdidunia"16
AvisitorfromKuala
hrs5minsago
Lumpurarrivedfrom
google.comandviewed
"LIVE:6Ahlisilapmata
palingberpengaruhdi
AvisitorfromSheungWan
dunia"1day6hoursago
arrivedfromgoogle.com
andviewed"LIVE:6Ahli
silapmatapaling
berpengaruhdidunia"1
AvisitorfromJohorBahru,
day8hoursago
Johorarrivedfrom
google.comandviewed
"LIVE:TOKOHSUKAN
CEMERLANGDI
AvisitorfromMiri,
MALAYSIA"2days1
Sarawakarrivedfrom
hourago
google.comandviewed
"LIVE:6Ahlisilapmata
palingberpengaruhdi
AvisitorfromKuala
dunia"2days6hoursago
Lumpurarrivedfrom
google.comandviewed
"LIVE:6Ahlisilapmata
palingberpengaruhdi
AvisitorfromKajang,
dunia"5days22hoursago
Selangorarrivedfrom
google.comandviewed
"LIVE:6Ahlisilapmata
palingberpengaruhdi
RealtimeviewGetFeedjit

NERAKABLOG

2011(26)
2012(2)

DicatatolehRavearndi6:40PG
lucu (1)

Reaksi:

menarik (1)

hebat (2)

Syorkannya di Google

2013(2)
2014(1)
Feb2014(1)
TOKOHSUKANCEMERLANGDIMALAYSIA

Tiadaulasan:
CatatUlasan

MENGENAISAYA

DAILYCALENDAR

Ravearn
Welcometothe
websitebelongingto
someonenotgoodfor
thestory!Iapologizeif
thereisoneforthe
wordsandpainful!
Selamatdatangke
lamanwebkepunyaan
orangtakpandaibuat
cerita!!Sayaminta

http://nyakravearn.blogspot.my/2014/02/tokohsukancemerlangdimalaysia.html

2/3

2/17/2016

LIVE:TOKOHSUKANCEMERLANGDIMALAYSIA
Google.Byusingthissite,youagreeto

maafkalauadasalah
Casedepariurilicentiate
itsuseofcookies.
VeziundepotipariaLEGALBonusurioferitede
buatperkataandan
menyakitkan!!
GOTIT

Masukkanulasananda...

Lihatprofillengkap
saya
Ulassebagai:

Terbitkan

AkaunGoogle

Pratonton

Lamanutama

DISCLAIMER
February2016
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29

CatatanLama

Langgan:CatatUlasan(Atom)

IKLAN

RUANGIKLANUNTUKDISEWA
RM10/SEMINGGU
RM30/SEBULAN
emailkeNyak.ravearn@gmail.com
ADVERTISINGSPACEFORRENT
RM10/WEEK
RM30/MONTH
emailtoNyak.ravearn@gmail.com

TemplatPictureWindow.DikuasakanolehBlogger.

http://nyakravearn.blogspot.my/2014/02/tokohsukancemerlangdimalaysia.html

3/3