Anda di halaman 1dari 17

STOK ALAT TULIS

AKAUN BELUM BAYAR


CAGARAN ELEKTRIK
AKAUN BELUM TERIMA
PERABOT
PENGHUTANG
AMBILAN
TUNAI
BANK ( Maybank)
ALATAN PEJABAT
OVERDRAF BANK ( CIMB Bank)
PEMIUTANG
LEKAPAN
UNTUNG BERSIH
SIMPANAN TETAP
KENDERAAN
BANGUNAN
PINJAMAN BANK
GADAIJANJI
MESIN
AKAUN DITERIMA TERDAHULU
PINJAMAN BERCAGARAN
AKAUN DIBAYAR TERDAHULU
DEPOSIT TELEFON
JENTERA
KELENGKAPAN
MODAL AWAL
PREMIS

4450
1260
2280
5800
6500
6590
8000
11200
15000
21000
250000

MAKLUMAT BERIKUT DIBERI OLEH Perniagaan


Thomas Enterprise pada 31 Dis 2013:

UNTUNG BERSIH
TUNAI
STOK PADA 31 DIS 2013
STOK ALAT TULIS
PREMIS
PENGHUTANG
PEMIUTANG
KELENGKAPAN
GADAIJANJI
AMBILAN
ALATAN PEJABAT
MODAL PADA 1 JAN 2013
BANK
Sediakan :
Kunci kira-kira pada 31 Dis 2013
jawapan : 176630

RM
3,450
870
5,560
150
150,000
3,450
1,120
3,400

3,000
5,580
52,510
8,600
25,000
24,000
350
3,290
4,800
480

MAKLUMAT BERIKUT DIBERI OLEH Perniagaan


Thomas Enterprise pada 30 Jun 2014:

AMBILAN
DEPOSIT TELEFON
AKAUN BELUM TERIMA
UNTUNG BERSIH
TUNAI
PERABOT
PENGHUTANG
Stok pada 30 jun 2014
PINJAMAN BANK ( matang pada 1
Oktober 2015)
PEMIUTANG
MESIN
KENDERAAN
BANK
Modal pada 1 Julai 2013
Sediakan :
Kunci kira-kira pada 30 Jun 2014
jawapan RM123020

100,000
1,200
2,000
73,260
11,200

Berdasarkan maklumat yang diberi oleh


Kedai Kasut Kei Sin, sediakan
Kunci kira-kira pada 31 Mac 2014
RM
UNTUNG BERSIH
18,870
TUNAI
2,400
SIMPANAN TETAP
12,000
PINJAMAN BANK ( matang pada
31 Dis 2014)
PEMIUTANG
Modal pada 1 April 2013
LEKAPAN
KENDERAAN
KELENGKAPAN
CAGARAN ELEKTRIK
BANK
AMBILAN
AKAUN BELUM BAYAR
jawapan : 75640

PINJAMAN BERCAGARAN( matang


pada 1 Jan 2015)
BANK
PEMIUTANG
UNTUNG BERSIH
SIMPANAN TETAP
LEKAPAN
PENGHUTANG
ALATAN PEJABAT
KENDERAAN
Modal pada 1 April 2013
jawapan : 181800

Maklumat berikut diberi oleh


Lian Hup Enterprise pada 30 Jun 2014:

RM
4,000
270
2,500
6,800
6,700
5,500
4,500
7,750

STOK ALAT TULIS


AKAUN BELUM BAYAR
CAGARAN ELEKTRIK
AKAUN BELUM TERIMA
PERABOT
PENGHUTANG
AMBILAN
OVERDRAF BANK

36,000
12,300
38,000
45,000
12,800
71,920

PINJAMAN BANK( MATANG PADA 31


Dis 2013
PEMIUTANG
GADAIJANJI
UNTUNG BERSIH
MESIN
BANGUNAN

Modal pada 1 Julai 2013


Sediakan :
Kunci kira-kira pada 30 Jun 2014
jawapan : 203670

Berdasarkan maklumat yang diberi oleh


Perniagaan Perabot Jati Manis, sediakan
Kunci kira-kira pada 31 Mac 2014 :
TUNAI
AMBILAN
AKAUN DITERIMA TERDAHULU

RM
2,200
8,000
8,500
40,000
22,100
23,000
23,400
25,000
34,000
34,500
12,000
52,000
94,900

120
440
450
800
5,800
11,500
12,000
12,000
20,000
24,080
25,000
31,200
35,000
150,000

102950

Maklumat berikut diberi oleh


Kedai Telekomunikasi Ai Ai
pada 30 Jun 2014:
AMBILAN
TUNAI
BANK ( Maybank)
ALATAN PEJABAT
OVERDRAF BANK ( CIMB Bank)
PEMIUTANG
LEKAPAN
UNTUNG BERSIH
SIMPANAN TETAP
KENDERAAN
BANGUNAN

Modal pada 1 Julai 2013


Gadaijanji Bangunan
Sediakan :
Kunci kira-kira pada 30 Jun 2014
jawapan : 303340

4,450
1,260
2,280
5,800
6,500
6,590
8,000
11,200
15,000
21,000
250,000

103,500
180,000

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Fesyen Desa Palma
pada 31 Dis 2014.
RM
JUALAN
PULANGAN JUALAN
DISKAUN DIBERI
STOK pada 1 Jan 2014
BELIAN
PULANGAN BELIAN
DISKAUN DITERIMA
ANGKUTAN MASUK
INSURANS ATAS BELIAN
UPAH GUDANG
Gaji pekerja
Kadar bayaran
Sewa kedai
Rugi atas pelupusan alatan kedai
Insurans kedai
Hutang Lapuk
Faedah Simpanan tetap
Dividen
hutang lapuk terpulih
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

77,600
350
760
22,100
34,500
1,230
440
1,670
350
4,800
9,600
2,240
6,000
380
485
250
110
68
380

76490

50250

18,955

558

11,500
15,600

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Akaun Perdagangan Dan Untung Rugi
Bagi Tahun Berakhir
pada 31 Dis 2014.
Jawapan Untung kasar :
26,240
Untung bersih
7,843

26240
7,843

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Runcit Jaafar pada
31 Disember 2013.
JUALAN
PULANGAN JUALAN/ PUL MASUK
DISKAUN DIBERI/ DISKAUN JUALAN
STOK 1 Jan 2013
BELIAN
PULANGAN BELIAN/ PULANGAN KELUAR
DISKAUN DITERIMA/ DISKAUN BELIAN
ANGKUTAN MASUK
INSURANS ATAS BELIAN
UPAH GUDANG
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos
Berdasarkan maklumat di atas, sediakan
Penyata Pendapatan ( sehingga untung kasar)
Bagi Tahun Berakhir
31 Disember 2013.
Jawapan Untung kasar :

RM
25000
1200
580
11200
22450
2300
450
670
2230
230

JUALAN
PULANGAN JUALAN
DISKAUN DIBERI
STOK 1 Jan 2013
BELIAN
PULANGAN BELIAN
DISKAUN DITERIMA
ANGKUTAN MASUK
INSURANS ATAS BELIAN
UPAH GUDANG
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga kos
Harga Pasaran
Berdasarkan maklumat di atas, sediakan
Penyata Pendapatan ( sehingga untung kasar)
Bagi Tahun Berakhir
31 Disember 2013.
Jawapan Untung kasar :

ANGKUTAN MASUK
BELIAN
DISKAUN DIBERI
DISKAUN DITERIMA
INSURANS ATAS BELIAN
JUALAN
PULANGAN BELIAN
PULANGAN JUALAN
STOK AWAL
UPAH GUDANG
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

17800
18900

Berdasarkan maklumat di atas,


Penyata Pendapatan ( sehingga unt
Bagi Tahun Berakhir
31 Disember 2013.
Jawapan Untung kasar :

6990

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


WCK Trading pada
31 Disember 2013.

RM
44300
2230
560
21000
22450
2210
760
1130
278
2680

19080
22300

16022

Berikut ialah butiran yang diberi ole


WCK Trading pada
31 Disember 2013.

Berikut ialah butiran yang diberi ole


Farmasi Nirwana pada
31 Disember 2013.
STOK 1 Jan 2013
PULANGAN JUALAN
PULANGAN BELIAN
JUALAN
DISKAUN DITERIMA
DISKAUN DIBERI
BELIAN
ANGKUTAN MASUK

Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

Berdasarkan maklumat di atas,


Penyata Pendapatan ( sehingga unt
Bagi Tahun Berakhir
31 Disember 2013.
Jawapan Untung kasar :

an yang diberi oleh

RM
1,240
55,670
1,220
2,250
2,211
78,900
6,210
3,340
32,400
6,500

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Cermin Mata Good Vision pada
pada 30 Jun 2014.
JUALAN
INSURANS ATAS BELIAN
DISKAUN DIBERI
BELIAN
ANGKUTAN MASUK
PULANGAN KELUAR
PULANGAN MASUK
STOK pada 1 Julai 2013
Maklumat tambahan :
Stok pada
30 Jun 2014 bernilai :
Harga kos
Harga pasaran

25,600
32,700

RM
55,690
3,210
890
34,500
1,200
2,300
3,240
22,100

21,700
25,900

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Penyata Pendapatan ( sehingga untung kasar)
Bagi Tahun Berakhir
pada 30 Jun 2014
Jawapan Untung kasar :
14,550

klumat di atas, sediakan


an ( sehingga untung kasar)

8
10,379

an yang diberi oleh

RM
44,670
11,200
3,450
121,380
3,340
3,210
66,500
3,680

16,700
19,000

klumat di atas, sediakan


an ( sehingga untung kasar)

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Tayar Soon Lee pada
pada 30 Jun 2014
JUALAN
DISKAUN DIBERI
STOK pada 1 Julai 2013
PULANGAN BELIAN
DISKAUN DITERIMA
BELIAN
ANGKUTAN MASUK
Maklumat tambahan :
Stok pada
30 Jun 2014 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

44,500
56,700

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Penyata Pendapatan ( sehingga untung kasar)
Bagi Tahun Berakhir
pada 30 Jun 2014
Jawapan Untung kasar :

15,610

RM
234,000
3,450
67,800
5,580
5,670
76,800
23,400

118,300

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Perniagaan Alat Tulis Wonderful pada
pada 30 Jun 2014
ANGKUTAN MASUK
BELIAN
DISKAUN DIBERI
JUALAN
PULANGAN BELIAN
PULANGAN JUALAN
STOK pada 1 Julai 2013
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

RM
340
17,800
33,400
250
1,100
8,900

5,560
7,780

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Akaun Perdagangan Bagi Tahun Berakhir
pada 30 Jun 2014
Jawapan Untung kasar :
11,070
Berikut ialah butiran yang diberi oleh
Kedai Kek Taman Impian Ria pada
pada 30 Jun 2014
JUALAN
PULANGAN JUALAN
DISKAUN DIBERI
BELIAN
PULANGAN BELIAN
UPAH GUDANG
STOK pada 1 Julai 2013
DISKAUN DITERIMA
ANGKUTAN MASUK
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

RM
75,430
2,200
1,290
45,680
2,230
8,700
33,200
3,120
4,560

24500
21,000

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Penyata Pendapatan ( sehingga untung kasar)
Bagi Tahun Berakhir
pada 30 Jun 2014
Jawapan Untung kasar :
6,150

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Runcit Jaafar pada
31 Disember 2013.
JUALAN
PULANGAN JUALAN/ PUL MASUK
DISKAUN DIBERI/ DISKAUN JUALAN
STOK 1 Jan 2013
BELIAN
PULANGAN BELIAN/ PULANGAN KELUAR
DISKAUN DITERIMA/ DISKAUN BELIAN
ANGKUTAN MASUK
INSURANS ATAS BELIAN
UPAH GUDANG
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

RM
25000
1200
580
11200
22450
2300
450
670
2230
230

Berikut ialah butiran yang diberi ole


WCK Trading pada
31 Disember 2013.
ANGKUTAN MASUK
BELIAN
DISKAUN DIBERI
DISKAUN DITERIMA
INSURANS ATAS BELIAN
JUALAN
PULANGAN BELIAN
PULANGAN JUALAN
STOK AWAL
UPAH GUDANG
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

17800
18900

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan

Berdasarkan maklumat di atas,

Akaun Perdagangan Bagi Tahun Berakhir Pada


31 Disember 2013.
Jawapan Untung kasar :

Akaun Perdagangan Bagi Tahun Ber


31 Disember 2013.
Jawapan Untung kasar :

6990

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


WCK Trading pada
31 Disember 2013.
JUALAN
PULANGAN JUALAN
DISKAUN DIBERI
STOK 1 Jan 2013
BELIAN
PULANGAN BELIAN
DISKAUN DITERIMA
ANGKUTAN MASUK
INSURANS ATAS BELIAN
UPAH GUDANG
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga kos
Harga Pasaran

RM
44300
2230
560
21000
22450
2210
760
1130
278
2680

19080
22300

Berikut ialah butiran yang diberi ole


Farmasi Nirwana pada
31 Disember 2013.
STOK 1 Jan 2013
PULANGAN JUALAN
PULANGAN BELIAN
JUALAN
DISKAUN DITERIMA
DISKAUN DIBERI
BELIAN
ANGKUTAN MASUK

Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan

Berdasarkan maklumat di atas,

Akaun Perdagangan Bagi Tahun Berakhir


31 Disember 2013.
Jawapan Untung kasar :

Akaun Perdagangan Bagi Tahun Ber


31 Disember 2013.
Jawapan Untung kasar :

16022

an yang diberi oleh

RM
1,240
55,670
1,220
2,250
2,211
78,900
6,210
3,340
32,400
6,500

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Cermin Mata Good Vision pada
pada 30 Jun 2014.
JUALAN
INSURANS ATAS BELIAN
DISKAUN DIBERI
BELIAN
ANGKUTAN MASUK
PULANGAN KELUAR
PULANGAN MASUK
STOK pada 1 Julai 2013
Maklumat tambahan :
Stok pada
30 Jun 2014 bernilai :
Harga kos
Harga pasaran

25,600
32,700

RM
55,690
3,210
890
34,500
1,200
2,300
3,240
22,100

21,700
25,900

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan

klumat di atas, sediakan

Akaun Perdagangan Bagi Tahun Berakhir Pada


pada 30 Jun 2014
Jawapan Untung kasar :
14,550

n Bagi Tahun Berakhir Pada

8
10,379

an yang diberi oleh

RM
44,670
11,200
3,450
121,380
3,340
3,210
66,500
3,680

16,700
19,000

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Tayar Soon Lee pada
pada 30 Jun 2014
JUALAN
DISKAUN DIBERI
STOK pada 1 Julai 2013
PULANGAN BELIAN
DISKAUN DITERIMA
BELIAN
ANGKUTAN MASUK
Maklumat tambahan :
Stok pada
30 Jun 2014 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

RM
234,000
3,450
67,800
5,580
5,670
76,800
23,400

44,500
56,700

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan

klumat di atas, sediakan

Akaun Perdagangan Bagi Tahun Berakhir


pada 30 Jun 2014

n Bagi Tahun Berakhir

Jawapan Untung kasar :

15,610

118,300

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Perniagaan Alat Tulis Wonderful pada
pada 30 Jun 2014
ANGKUTAN MASUK
BELIAN
DISKAUN DIBERI
JUALAN
PULANGAN BELIAN
PULANGAN JUALAN
STOK pada 1 Julai 2013
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

RM
340
17,800
33,400
250
1,100
8,900

5,560
7,780

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Akaun Perdagangan Bagi Tahun Berakhir
pada 30 Jun 2014
Jawapan Untung kasar :
11,070
Berikut ialah butiran yang diberi oleh
Kedai Kek Taman Impian Ria pada
pada 30 Jun 2014
JUALAN
PULANGAN JUALAN
DISKAUN DIBERI
BELIAN
PULANGAN BELIAN
UPAH GUDANG
STOK pada 1 Julai 2013
DISKAUN DITERIMA
ANGKUTAN MASUK
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

RM
75,430
2,200
1,290
45,680
2,230
8,700
33,200
3,120
4,560

24500
21,000

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Akaun Perdagangan Bagi Tahun Berakhir
pada 30 Jun 2014
Jawapan Untung kasar :
6,150

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Perniagaan Kek Seri Kijang
pada 30 Jun 2014
U
Angkutan Keluar
ANGKUTAN MASUK
BELIAN
DISKAUN DIBERI
DISKAUN DITERIMA
Dividen
Faedah Pinjaman Bank
Gaji pekerja
Hutang Lapuk
hutang lapuk terpulih
JUALAN
Kadar bayaran
Komisen diterima
PULANGAN BELIAN
PULANGAN JUALAN
Sewa kedai
STOK pada 1 Julai 2013
UPAH GUDANG
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Thomas Enterprise
pada 31 Dis 2014.

RM
450
4,560
45,680
1,290
3,120
670
390
3,600
420
560
88,760
2,400
2,280
2,230
2,200
3,840
33,200
8,700

ANGKUTAN MASUK
BELIAN
DISKAUN DIBERI
DISKAUN DITERIMA
Gaji pekerja
INSURANS ATAS BELIAN
JUALAN
Kadar bayaran
PULANGAN BELIAN
PULANGAN JUALAN
Angkutan Keluar
Dividen
Faedah Pinjaman Bank
Hutang Lapuk
hutang lapuk terpulih
Komisen diterima
Sewa kedai
STOK pada 1 Jan 2014
UPAH GUDANG
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

17,180
21,450

RM
340
28,790
420
280
12,800
650
75,380
450
1,210
1,120
540
80
210
440
240
2,130
3,600
32,100
2,400

17,890
21,000

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Berdasarkan maklumat di atas, sediakan
Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir
pada 30 Jun 2014
Jawapan Untung kasar :
Untung bersih

Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir


pada 31 Dis 2014.
15,660
8,070

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Perabot Alma Jaya
pada 31 Dis 2014.
JUALAN
PULANGAN JUALAN
DISKAUN DIBERI
STOK pada 1 Jan 2014
BELIAN
PULANGAN BELIAN
DISKAUN DITERIMA
ANGKUTAN MASUK
INSURANS ATAS BELIAN
UPAH GUDANG
Gaji pekerja
Kadar bayaran
Sewa kedai
Angkutan Keluar
Faedah Pinjaman Bank
Hutang Lapuk
Komisen diterima
Dividen
hutang lapuk terpulih
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

Jawapan Untung kasar :


Untung bersih

RM
123,000
4,400
590
43,200
56,800
12,400
4,200
5,680
3,680
9,700
12,000
2,280
6,000
4,450
2,340
680
4,570
1,200
1,120

28,940
13,350

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedain Telefon Bimbit Eighty Eight
pada 31 Dis 2014.
JUALAN
PULANGAN JUALAN
STOK pada 1 Jan 2014
BELIAN
PULANGAN BELIAN
DISKAUN DITERIMA
INSURANS ATAS BELIAN
UPAH GUDANG
Gaji pekerja
Kadar bayaran
Sewa kedai
Angkutan Keluar
Alat tulis
Hutang Lapuk
Faedah Simpanan tetap
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

RM
54,380
650
22,180
18,900
230
420
260
500
12,000
789
4,880
480
55
120
220

10,340
8,890

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


48,000
43,000

Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir


pada 31 Dis 2014.

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Jawapan Untung kasar :
Untung bersih

Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir


pada 31 Dis 2014.
Jawapan Untung kasar :
Untung bersih

58,550
37,690

21,430
3,326

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Perniagaan Kek Seri Kijang
pada 30 Jun 2014
U
Angkutan Keluar
ANGKUTAN MASUK
BELIAN
DISKAUN DIBERI
DISKAUN DITERIMA
Dividen
Faedah Pinjaman Bank
Gaji pekerja
Hutang Lapuk
hutang lapuk terpulih
JUALAN
Kadar bayaran
Komisen diterima
PULANGAN BELIAN
PULANGAN JUALAN
Sewa kedai
STOK pada 1 Julai 2013
UPAH GUDANG
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Thomas Enterprise
pada 31 Dis 2014.

RM
450
4,560
45,680
1,290
3,120
670
390
3,600
420
560
88,760
2,400
2,280
2,230
2,200
3,840
33,200
8,700

ANGKUTAN MASUK
BELIAN
DISKAUN DIBERI
DISKAUN DITERIMA
Gaji pekerja
INSURANS ATAS BELIAN
JUALAN
Kadar bayaran
PULANGAN BELIAN
PULANGAN JUALAN
Angkutan Keluar
Dividen
Faedah Pinjaman Bank
Hutang Lapuk
hutang lapuk terpulih
Komisen diterima
Sewa kedai
STOK pada 1 Jan 2014
UPAH GUDANG
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

17,180
21,450

RM
340
28,790
420
280
12,800
650
75,380
450
1,210
1,120
540
80
210
440
240
2,130
3,600
32,100
2,400

17,890
21,000

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Berdasarkan maklumat di atas, sediakan
Akaun Perdagangan Dan Untung Rugi
Bagi Tahun Berakhir
pada 30 Jun 2014
Jawapan Untung kasar :
Untung bersih

15,660
8,070

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Perabot Alma Jaya
pada 31 Dis 2014.
JUALAN
PULANGAN JUALAN
DISKAUN DIBERI
STOK pada 1 Jan 2014
BELIAN
PULANGAN BELIAN
DISKAUN DITERIMA
ANGKUTAN MASUK
INSURANS ATAS BELIAN
UPAH GUDANG
Gaji pekerja
Kadar bayaran
Sewa kedai
Angkutan Keluar
Faedah Pinjaman Bank
Hutang Lapuk
Komisen diterima
Dividen
hutang lapuk terpulih
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

RM
123,000
4,400
590
43,200
56,800
12,400
4,200
5,680
3,680
9,700
12,000
2,280
6,000
4,450
2,340
680
4,570
1,200
1,120

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedain Telefon Bimbit Eighty Eight
pada 31 Dis 2014.
JUALAN
PULANGAN JUALAN
STOK pada 1 Jan 2014
BELIAN
PULANGAN BELIAN
DISKAUN DITERIMA
INSURANS ATAS BELIAN
UPAH GUDANG
Gaji pekerja
Kadar bayaran
Sewa kedai
Angkutan Keluar
Alat tulis
Hutang Lapuk
Faedah Simpanan tetap
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

RM
54,380
650
22,180
18,900
230
420
260
500
12,000
789
4,880
480
55
120
220

10,340
8,890

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


48,000
43,000

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Akaun Perdagangan Dan Untung Rugi
Bagi Tahun Berakhir
pada 31 Dis 2014.
Jawapan Untung kasar :
Untung bersih

Akaun Perdagangan Dan Untung Rugi


Bagi Tahun Berakhir
pada 31 Dis 2014.
Jawapan Untung kasar :
28,940
Untung bersih
13,350

58,550
37,690

Akaun Perdagangan Dan Untung Rugi


Bagi Tahun Berakhir
Untung bersih
Jawapan Untung kasar :
21,430
Untung bersih
3,326

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Fesyen Desa Palma
pada 31 Dis 2014.
RM
Alat tulis
30
ANGKUTAN MASUK
650
BELIAN
6,780
DISKAUN DIBERI
450
DISKAUN DITERIMA
320
Dividen
45
Gaji pekerja
9,600
JUALAN
42,200
Kadar bayaran
1,150
PULANGAN BELIAN
650
PULANGAN JUALAN
210
Rugi atas pelupusan perabot
250
Sewa kedai
4,800
STOK pada 1 Jan 2014
22,100
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
8,890
Harga kos
10,340
Berdasarkan maklumat di atas, sediakan
Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir
Bagi Tahun Berakhir
pada 31 Dis 2014.
Jawapan Untung kasar :
21,870
Untung bersih
6,085

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Cermin Mata Eagle pada 31 Dis 2014
UPAH GUDANG
STOK pada 1 Jan 2014
Sewa kedai
Rugi atas pelupusan alatan kedai
PULANGAN JUALAN
PULANGAN BELIAN
Kadar bayaran
JUALAN
Insurans kedai
INSURANS ATAS BELIAN
hutang lapuk terpulih
Hutang Lapuk
Gaji pekerja
Faedah Simpanan tetap
Dividen
DISKAUN DITERIMA
DISKAUN DIBERI
BELIAN
ANGKUTAN MASUK
Maklumat tambahan :
Stok pada
31 Disember 2013 bernilai :
Harga pasaran
Harga kos

RM
4,800
22,100
6,000
380
350
1,230
2,240
77,600
485
350
380
250
9,600
110
68
440
760
34,500
1,670

11,500
15,600

Berdasarkan maklumat di atas, sediakan


Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir
Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2014
Jawapan Untung kasar :
26,240

Untung bersih

7,843

Berikut ialah maklumat yang diberi oleh


Kedai Kasut Kei Sin,
AKAUN BELUM BAYAR
480
AMBILAN
4,800
Angkutan Keluar
450
ANGKUTAN MASUK
4,560
BANK
3,290
BELIAN
45,680
CAGARAN ELEKTRIK
350
DISKAUN DIBERI
1,290
DISKAUN DITERIMA
3,120
Dividen
670
Faedah Pinjaman Bank
390
PULANGAN BELIAN
2,230
PEMIUTANG
5,580
Modal pada 1 April 2013
X
Komisen diterima
2,280
KENDERAAN
25,000
KELENGKAPAN
24,000
Sewa kedai
3,840
PULANGAN JUALAN
2,200
Kadar bayaran
2,400
JUALAN
88,760
hutang lapuk terpulih
560
Gaji pekerja
3,600
Hutang Lapuk
420
SIMPANAN TETAP
12,000
STOK pada 1 Julai 2013
33,200
TUNAI
2,400
UPAH GUDANG
8,700

UPAH GUDANG
TUNAI
STOK pada 1 Jan 2014
SIMPANAN TETAP
Sewa kedai
PULANGAN JUALAN
PULANGAN BELIAN
Komisen diterima
LEKAPAN
Modal pada 1 April 2013
PEMIUTANG
PENGHUTANG
KENDERAAN
DISKAUN DITERIMA
Dividen
Faedah Pinjaman Bank
Gaji pekerja
Hutang Lapuk
hutang lapuk terpulih
INSURANS ATAS BELIAN
JUALAN
ANGKUTAN MASUK
BANK
BELIAN
DISKAUN DIBERI
Kadar bayaran
Angkutan Keluar
AMBILAN
ALATAN PEJABAT

Stok pada 31 Disember 2013 bernilai RM19080


a)
b)
c)

Kirakan modal pada 1 April 2013 ( Imbangan Duga pada 31 Mac 2014)
Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir
31 Mac 2014
Kunci Kira-kira pada 31 Mac 2014

Berikut ialah maklumat yang diberi oleh


Perniagaan Perabot Jati Manis

a)
b)
c)

RM
2,400
2,200
32,100
25,000
3,600
1,120
1,210
2,130
34,000
X
23,000
34,500
52,000
280
80
210
12,800
440
240
650
125,300
340
22,100
88,790
420
450
540
8,000
12,000

Stok pada 31 Disember 2013 bernilai RM28870


Kirakan modal pada 1 April 2013 ( Imbangan Duga pada 31 Mac 2014)
Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir
31 Mac 2014
Kunci Kira-kira pada 31 Mac 2014

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedain Telefon Bimbit Eighty Eight
pada 31 Dis 2014.
RM
JUALAN
54,380
PULANGAN JUALAN
650
STOK pada 1 Jan 2014
22,180
AKAUN BELUM BAYAR
440
AKAUN BELUM TERIMA
800
Alat tulis
55
AMBILAN
12,000
Angkutan Keluar
480
BANGUNAN
150,000
BELIAN
18,900
CAGARAN ELEKTRIK
450
DISKAUN DITERIMA
420
Faedah Simpanan tetap
220
GADAIJANJI
25,000
Gaji pekerja
12,000
Hutang Lapuk
120
INSURANS ATAS BELIAN
260
Kadar bayaran
789
MESIN
35,000
Modal pada 1 Julai 2013
X
OVERDRAF BANK
12,000
PEMIUTANG
24,080
PENGHUTANG
11,500
PERABOT
5,800
PULANGAN BELIAN
230
Sewa kedai
4,880
STOK ALAT TULIS
120
UPAH GUDANG
500

a)
b)
c)

Stok pada 30 Jun 2014 bernilai RM20080


Kirakan modal pada 1 Julai 2013 ( Imbangan Duga pada 30 Jun 2014)
Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2014
Kunci Kira-kira pada 30 Jun 2014

Berikut ialah butiran yang diberi oleh


Kedai Fesyen Desa Palma
pada 31 Dis 2014.
RM
Alat tulis
ANGKUTAN MASUK
BELIAN
DISKAUN DIBERI
DISKAUN DITERIMA
Dividen
Gaji pekerja
JUALAN
Kadar bayaran
PULANGAN BELIAN
PULANGAN JUALAN
Rugi atas pelupusan perabot
Sewa kedai
STOK pada 1 Jan 2014
AMBILAN
TUNAI
BANK ( Maybank)
ALATAN PEJABAT
OVERDRAF BANK ( CIMB Bank)
PEMIUTANG
LEKAPAN
UNTUNG BERSIH
SIMPANAN TETAP
KENDERAAN
BANGUNAN
Modal pada 1 Jan 2014
Gadaijanji kenderaan

a)
b)
c)

30
650
6,780
450
320
45
9,600
42,200
1,150
650
210
250
4,800
22,100
4,450
1,260
2,280
5,800
6,500
6,590
8,000
11,200
15,000
21,000
250,000
X
18,000

Stok pada 31 Dis 2014 bernilai RM17180


Kirakan modal pada 31 Dis 2014 ( Imbangan Duga pada 31 Dis 2014)
Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 31 Dis 2014
Kunci Kira-kira pada 31 Dis 2014