Anda di halaman 1dari 23

PENDIDIKAN DARI

PERSPEKTIF

BARAT
MUHAMAD AKMAL BIN ISHAK
2 PPISMP PJK
EN. HIDZIR BIN ZULKEPLE

BIODATA
JOHN DEWEY
LAHIR 20 OKTOBER 1859 DI
BURLINGTON, VERMONT ,
AMERIKA.
MENINGGAL 1 JUN 1952 NEW
YORK CITY.
SEBAGAI PROFESSOR DI CHICAGO.
PENCETUS SEKOLAH PRAGMATIS.

Pendidikan adalah satu proses yang


bertujuan untuk mempertingkatkan
lagi kedudukan manusia.

Proses pembentukan asas


mempertingkatkan kedudukan manusia

BIODATA
LAHIR PADA 424/423 SM
ATHENA
MENINGGAL 348 SM
GAGASAN PENTING TOERI
IDEALISME
BANGSA YUNANI

Pendidikan memberikan
keindahan dan kesempurnaan
yang mungkin diberikan
kepada jasmani dan rohani

memberikan nilai-nilai yang


baik, menyuburkan jati diri
yang kuat, memupuk
sahsiah yang tinggi dan
seumpamanya

TUJUAN
PENDIDIKA
N

Memberi peluang
kepada setiap
warganegara untuk
mencapai kebahagian
hidupnya.
Pendidikan bertujuan
mencapai kehidupan
yang lurus, suci, dan
mulia.

KONSEP
PENDIDIKA
N BARAT

KONSEP PENDIDIKAN
BARAT

Sekular
Liberal

Pragmatis

Material

SEKULAR
PISAHKAN ILMU DENGAN
AGAMA

CIRI-CIRI SEKULAR
Tidak lagi berminat menganggap alam
sebagai sesuatu yang dicipta Tuhan.
Menghapuskan unsur agama (yang suci
dan asas) daripada kuasa politik.

(PENYEBARAN SEKULAR
MELALUI PENDIDIKAN)
Mementingkan duniawi sematamata
Sekatan pengajian secara moral
Menghantar pelajar Islam ke
negara-negara bukan Islam
untuk belajar

LIBERAL
BEBAS

CIRI-CIRI LIBERAL
Menekankan pemikiran efektif dan
terbuka.

CORAK PENDIDIKAN LIBERAL


1) liberal method ( cara-cara )
2) liberal direktif
3) liberal non-direktif

PRAGMATI
S
PRAKTIS

Dipraktikkan dahulu secara objektif


untuk mengesahkan kebenaran
/menyelesaikan sesuatu idea.
Latihan amat diperlukan berbanding
teori.
Teori melibatkan fakta.
Praktis / latihan melibatkan usaha diri
sendiri.

MATERIAL
MATERIAL SAHAJA

Bersifat kebendaan . Cth : buku , alat

permainan, gambar-gambar dll.


Dikenali sebagai alat pendidikan
Untuk menjadikan lebih berkesan
Memudahkan pendidikan disampaikan
Sekatan pengajian secara material

PERBANDINGAN ANTARA KONSEP


PENDIDIKAN DARI

PERSPEKTIF ISLAM
DAN BARAT

PENDIDIKAN ISLAM

Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.

PENDIDIKAN BARAT

Berteraskan rohani dan jasmani.

Melahirkan masyarakat yang berhemah tinggi


dan berakhlak mulia.
Melahirkan insan yang bertaqwa serta berkualiti.

Berdasarkan kefahaman akal, pendapat.

Bertuhankan akal, nafsu serta dunia.

Berteraskan jasmani

( kebendaan)

TERIMA
KASIH