Anda di halaman 1dari 4

SMK TUNKU SYED IDRUS

73000 TAMPIN, NEGERI SEMBILAN

KERTAS KERJA PERTANDINGAN


MASAKAN PPKI SMKTSI 2015
TEMA : MENU SIHAT (HIDANGAN PAGI)
14 APRIL 2015 / SELASA

Disediakan oleh :
NUR RAWAIDAH RAHMAT
GURU MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP (MASAKAN)
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
SMK TUNKU SYED IDRUS

KERTAS KERJA PERTANDINGAN MASAKAN PPKI SMKTSI 2015

KERTAS KERJA PERTANDINGAN MASAKAN PPKI SMKTSI 2015


MENU SIHAT (HIDANGAN PAGI)

1.0

PENGENALAN
Mata pelajaran Kemahiran Hidup (Masakan) merupakan salah satu komponen yang
ada dalam sukatan mata pelajaran bagi Program Pendidikan Khas Integrasi. Mata
pelajaran ini menitikberatkan penguasaan murid berkeperluan khas dalam
mengurus dan mengendalikan kemahiran berkaitan dengan masakan. Sehubungan
dengan itu, pertandingan masakan yang julung kali diadakan di PPKI SMKTSI ini
amat digalakkan bagi mencungkil bakat dan kebolehan murid berkeperluan khas
PPKI SMKTSI. Tema yang dipilih bagi pertandingan masakan ini adalah menu sihat
dalam bentuk hidangan di waktu pagi. Murid akan dipecahkan kepada beberapa
kumpulan dan diberi bahan yang bersesuaian bagi menghasilkan satu menu yang
sihat dan sesuai dimakan sebagai menu sarapan pagi.

2.0

OBJEKTIF
2.1

Menimbulkan

kesedaran mendalam

terhadap

menu masakan yang

berkhasiat dan mengamalkan pemakanan seimbang dalam kehidupan.


2.2

Mencungkil bakat dan minat murid berkeperluan khas dalam kemahiran


masakan seterusnya menghasilkan produk makanan yang sesuai.

3.0

TEMPOH / MASA PROGRAM


3.1

Program ini dijalankan selama satu hari iaitu pada hari Selasa (14 April
2015).

3.2

Masa perlaksanaan program ini melibatkan waktu siang sahaja di mana ia


bermula seawal 8.30 pagi dan berakhir pada pukul 12.30 petang (rujuk
tentatif program)

Page 2

KERTAS KERJA PERTANDINGAN MASAKAN PPKI SMKTSI 2015

4.0

SASARAN PESERTA
4.1
4.2

5.0

Para pelajar pendidikan khas SMK Tunku Syed Idrus, Tampin (31 orang)
Semua guru dan pembantu pengurusan murid PPKI SMKTSI (7 orang)

SENARAI JAWATANKUASA
JAWATANKUASA PENGURUSAN
Penaung

: Pn. Hjh. Noraini Binti Abd. Manaf

Penasihat

: Pn. Hjh. Ramlah Binti Mat Junus

Penyelaras PPKI

: Pn. Syazrah Binti Sahrani

JAWATANKUASA PERLAKSANA
Penyelaras Program

: Pn. Nur Rawaidah Binti Rahmat

Setiausaha

: Pn. Nur Rawaidah Binti Rahmat

Bendahari

: Pn. Siti Zubaidah Binti Mohd Muhagirin

AJK

: Pn. Nor Ilyani Binti Mamat


: Pn. Azura Binti Rosli
: Pn. Nurafidah Binti Razali
: Pn. Syazrah Binti Sahrani
: En. Arjun Singh Jaj A/L Jaspal Singh Jaj

6.0

TENTATIF / PENGISIAN PROGRAM


TARIKH

MASA

14 April 2015

8.30 am

AKTIVITI
-

SELASA

Penyediaan

bahan

CATATAN
dan

peralatan

pertandingan masakan / Pembahagian


kumpulan masakan
10.00 am

Sarapan Pagi (Kantin Sekolah)


Semua pihak

10.30 am

Pertandingan masakan bermula (Pelajar


dibahagikan kumpulan sama rata dan
dipantau oleh guru / ppm)

12.00 pm

Pembentangan hasil masakan

Page 3

KERTAS KERJA PERTANDINGAN MASAKAN PPKI SMKTSI 2015

7.0

ANGGARAN PERBELANJAAN
BUTIRAN
a) Barangan Masakan

ANGGARAN

- Bahan bahan masakan (mentah)

RM

100.00

- Bahan bahan masakan (kering)

RM
RM

100.00
200.00

JUMLAH BESAR :

8.0

9.0

SUMBER KEWANGAN
8.1

Peruntukan PCG Mata Pelajaran Pendidikan Khas (Teras)

8.2

Peruntukan PCG Mata Pelajaran Pendidikan Khas (Wajib)

PENUTUP
Adalah diharapkan agar Pertandingan Masakan PPKI SMKTSI ini akan dapat
membantu mengembangkan potensi dan bakat murid berkeperluan khas di dalam
bidang kemahiran masakan. Selain itu, dengan adanya pertandingan seperti ini,
akan dapat membentuk jati diri murid berkeperluan khas.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

(PN. NUR RAWAIDAH RAHMAT)

(PN. SYAZRAH SAHRANI)

Penyelaras Program Pertandingan Masakan

Penyelaras Pendidikan Khas

Program Pendidikan Khas Integrasi

Program Pendidikan Khas Integrasi

SMK Tunku Syed Idrus

SMK Tunku Syed Idrus

73000 Tampin, Negeri Sembilan

73000 Tampin ,Negeri Sembilan

Diluluskan oleh,
(PN. HJH. NORAINI ABD MANAF)

Catatan / Ulasan :

Pengetua

..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
....................................................

SMK Tunku Syed Idrus


73000 Tampin, Negeri Sembilan

Page 4