Anda di halaman 1dari 1

FORMULIR PINJAMAN

KOPERASI BAROKAH
JL. DAHLIA PUNCAK 2 NO 748 GUMAWANG BELITANG OKU
TIMUR SUMSEL
TLP (0735) 451299

FORMULIR PINJAMAN
KOPERASI BAROKAH
JL. DAHLIA PUNCAK 2 NO 748 GUMAWANG BELITANG OKU
TIMUR SUMSEL
TLP (0735) 451299

Gumawang,
.

Gumawang,
.

Dengan Hormat Pengurus Koperasi Klinik 3F Medika,


Dengan Hormat Pengurus Koperasi Klinik 3F Medika,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
Nama
:
.
.
Alamat
:
Alamat
:
.
.
No. Tlp / Hp
:
No. Tlp / Hp
:
.
.
No. Anggota
:
No. Anggota
:
.
.
Pekerjaan / Jabatan
:
Pekerjaan / Jabatan
:
.
.
Menyatakan keinginan untuk mengajukan pinjaman:
Menyatakan keinginan untuk mengajukan pinjaman:
Besar Pinjaman : Rp
Besar Pinjaman : Rp
dengan angsuran
: Rp/ Bulan dengan jangka
dengan angsuran
: Rp/ Bulan dengan jangka
waktu( Bulan )
waktu( Bulan )
untuk keperluan :
untuk keperluan :
Saya akan mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku
Saya akan mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku
FORMULIR
PINJAMAN
berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam simpan pinjam Koperasi
berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam simpan pinjam
KOPERASI KLINIK 3F MEDIKA
Klinik 3f Medika.
Koperasi Klinik 3f Medika.
JL. DAHLIA PUNCAK 2 NO 748 GUMAWANG BELITANG OKU TIMUR
SUMSEL TLP (0735)
451299
PEMINJAM
BENDAHARA
PEMINJAM
BENDAHARA

Gumawang,
.

Dengan Hormat Pengurus Koperasi Klinik 3F Medika,


Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:.
Alamat
:.
No. Tlp / Hp
:.
No. Anggota
:.
Pekerjaan / Jabatan :.
Menyatakan keinginan untuk mengajukan pinjaman:
Besar Pinjaman
: Rp
dengan angsuran : Rp/ Bulan dengan jangka waktu( Bulan )
untuk keperluan
:
Saya akan mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam simpan
pinjam Koperasi Klinik 3f Medika.
PEMINJAM
BENDAHARA

(.)
(.)
KETUA

FORMULIR PINJAMAN
KOPERASI BAROKAH
JL. DAHLIA PUNCAK 2 NO 748 GUMAWANG BELITANG OKU
TIMUR SUMSEL
TLP (0735) 451299
Gumawang,
.
Dengan Hormat Pengurus Koperasi Klinik 3F Medika,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:
.
Alamat
:
.
No. Tlp / Hp
:
.
No. Anggota
:
.
Pekerjaan / Jabatan
:
.
Menyatakan keinginan untuk mengajukan pinjaman:
Besar Pinjaman : Rp
dengan angsuran
: Rp/ Bulan dengan jangka
waktu( Bulan )
untuk keperluan :
Saya akan mematuhi dan menjalankan peraturan yang berlaku
berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam simpan pinjam
Koperasi Klinik 3f Medika.
PEMINJAM

BENDAHARA