Anda di halaman 1dari 2

Bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan amalan wirid dari para leluhur ini untuk sedulur

yang berkenan mengamalkannya secara rutin untuk segala hajat. Baca wirid ini satu kali
secara rutin selesai sholat fardhu secara istiqomah Biidznillah. Syarat lain: Banyak beramal.
Rangkaian Wiridnya mulai dgn Tawassul/ kirim al fatihah:
Nabi Muhammad SAW, sahabat dan isteri-isteri beliau, Para nabi dan rasul, Malaikat 4, Para
Waliyullah khusushon Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, semua ulama, leluhur kita, ayah ibu kita,
diri sendiri.
Baca wirid ini:
BISMILLAAHIRROHMAANIRRAHIIM.
ALLAAHUMMA

INII

AS-ALUKA

BIHAQQI

BISMILLAAHIR

ROHMAANIR-RAHIIM,

WABIHURMATI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIFADHLI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIAZHAMATI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIJALAALI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIJAMAALI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIKAMAALI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIHAYBATI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIMANZILATI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIMALAKUTI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIJABARUTI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIKIBRIYAA-I

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABITSANAA-I

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIBAHAA-I

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIKARAMATI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABISULTHAANI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIBARAKATI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIIZZATI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIQUWWATI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

WABIQUDRATI

BISMILLAAHIRROHMAANIR-RAHIIM

IRFA QADRII WASYRAH SHADRII WA YASSIR AMRII WARZUQNII MIN HAYTSU LAA
YAHTASIB BIFADHLIKA WA KARAMIKA, YA MAN HUWA KAAF HAA YAA AIN SHAD
HAA MIM AIN SIN QAAF, WA AS-ALUKA BIJALAALIL-IZZATI WA JALALIL-HAYBATI
WA JABARUUTIL AZHAMATI AN TAJALANII MIN IBAADIKASH-SHAALIHIINALLADZIINA (LAA KHAWFUN ALAYHIM WALAA HUM YAHZANUUN) BIRAHMATIKA YAA
ARHAMAR-RAAHIMIN WA AN TUSHALLIYA ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA
ALA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD.

INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAIAN AYYAQULLA LAHU KUN


FAYAKUN.
(Keterangan: Ketika anda membaca KUN maka anda harus menahannya terlebih dulu
beberapa saat untuk menyampaikan secara batiniah hajat apa yang ingin anda laksanakan.
Baru setelah itu anda membaca kelanjutannya yaitu FAYAKUN).
Arti

wirid

di

atas

seperti

ini:

Ya Allah, Sesungguhnya Aku Memohon Kepada-Mu Dengan Haq BismillaahirrahmaanirRahiim, Dan Dengan Kemuliaan Bismillaahir rahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Keutamaan
Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Keagungan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan
Dengan Kebesaran Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Keindahan Bismillaahir
rahmaanir -Rahiim, Dan Dengan Kesempurnaan Bismillaahir rahmaanir-Rahiim, Dan
Dengan

Kewibawaan

Bismillaahirrahmaanir-Rahiim,

Dan

Dengan

Kedudukan

Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kekuasaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan


Dengan Keperkasaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kebesaran Bismillaahir
rahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Pujian Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Cahaya
Bismillaahir rahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kemuliaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan
Dengan

Kekuasaan

Bismillaahir

rahmaanir-Rahiim

Dan

Dengan

Keberkahan

Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan Dengan Kemuliaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Dan


Dengan Kekuatan Dan Dengan Kekuasaan Bismillaahirrahmaanir-Rahiim, Angkatlah
Kemuliaanku, Lapangkanlah Dadaku, Mudahkanlah Urusanku, Dan Berikanlah Aku Rizqi
Yang Tak Disangka-Sangka Datangnya Dengan Keutamaan-Mu Dan Kemuliaan-Mu, Wahai
Dzat Yang Dia KAF HA YA AIN SHAD HA MIM AIN SIN QAF Dan Aku Memohon Dengan
Kebesaran Kemuliaan-Mu, Dengan Kebesaran Kewibawaan-Mu, Dengan Keperkasaan
Keangungan-Mu, Agar Engkau Menjadikanku Tergolong Hamba-Hamba-Mu Yang Shalih,
Dengan Rahmat-Mu, Wahai Yang Paling Pengasih Di Antara Yang Pengasih. Dan Aku
Memohon Agar Engkau Senantiasa Melimpahkan Rahmat Kepada Junjungan Kami, Nabi
Muhammad Dan Kepada Keluarga Junjungan Kami, Nabi Muhammad