Anda di halaman 1dari 11

SK Muara Tebas,

Off Jln Bako,


93050 kuching, sarawak

KERTAS CADANGAN PROGRAM

Kursus kepimpinan BERKESAN


2016
18 FEBRUARI 2016
Khamis
Anjuran bersama :
Unit Bimbingan & Kaunseling dan Unit Hal Ehwal
Murid

Disediakan oleh :
Assparini Bt Ibrahim
Guru Bimbingan dan Kaunseling

1.0 PENDAHULUAN

Kementerian

Pendidikan

Malaysia

bertanggungjawab

dan

berperanan

besar

dalam

membangunkan modal insan yang bersifat menyeluruh, progresif, bermoral dan beretika tinggi
selain daripada melahirkan modal insan berpengetahuan dan berkemahiran.Keseimbangan
jasmani, emosi, rohani dan intelek yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan
misi nasional yang memberi penekanan tinggi ke atas pembangunan modal insan minda kelas
pertama sebagai pendekatan utama bagi melonjak ke status negara maju, diterjemahkan
pelaksanaannya melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malayisa (PPPM) 2013 - 2025.
Fokus dan strategi pembangunan modal insan meliputi pemupukan murid yang mempunyai
sahsiah tinggi, standard nilai dan kepimpinan terbilang serta berdisiplin utuh. Kementerian
Pendidikan Malaysia mencadangkan usaha pemupukan kepemimpinan, pengurusan dan
perundangan dalam kalangan murid wajar diberi nafas baru ke arah melahirkan modal insan
yang berkualiti dan mampu mendepani cabaran semasa dan masa depan dunia global.
Sekolah merupakan institusi awal yang boleh membina dan membentuk asas-asas kepimpinan
yang positif dikalangan pelajar. Pengawas, ketua kelas dan penolong ketua kelas merupakan
individu pelajar yang dilantik oleh pihak sekolah dan berperanan menjalankan tugas dalam
ruang lingkup yang ditetapkan di sekolah. Secara umumnya, kebanyakan tugas mereka adalah
membantu membina suasana sekolah yang harmonis. Atas dasar itu, Unit Bimbingan dan
Kaunseling SK Jalan Haji Baki akan menganjurkan Kursus Kepimpinan sebagai satu latihan asas
kepimpinan kepada pelajar.

2.0 MATLAMAT
Kursus ini diharapkan dapat meningkatkan kebolehan murid untuk menjalankan peranan dan
tanggungjawab serta mengamalkan ciri-ciri kepimpinan yang baik supaya murid-murid lain
dapat menerima dan menhormati mereka sebagai pemimpin. Seterusnya diharap mereka akan
dapat memikul amanah yang dipertanggungjawabkan oleh guru dengan sebaiknya.

3.0 RASIONAL
Melatih kemahiran kepimpinan, pengurusan dan perundangan dalam membantu pengurusan
sekolah untuk menangani isu-isu disiplin yang semakin mencabar. Kemahiran yang diterapkan
ini dapat memberi keyakinan ke arah memberi perkhidmatan cemerlang mengikut tatacara yang
betul serta mampu menjadi pemimpin yang lebih berwibawa.
Pemimpin yang efisyen adalah pemimpin yang mempunyai ciri-ciri ketrampilan, keyakinan dan
sikap asertif. Kursus ini diharapkan dapat membantu murid menyemai sifat-sifat positif ini dalam
diri masing-masing agar mereka lebih berkeyakinan untuk menjalankan tugas yang lebih
berkesan. Oleh yang demikian, kursus ini dirancang khususnya untuk meningkatkan kemahiran
dalam kepimpinan, pengetahuan dan menambah pengalaman serta memantapkan disiplin dan jati
diri pelajar.
4.0 OBJEKTIF
4.1 Menyalurkan pengetahuan mengenai kepimpinan, perundangan dan peraturan sekolah untuk
diaplikasikan semasa menjalankan tugas.
4.2 Memupuk nilai-nilai kreatif, nilai-nilai murni dan sikap kepimpinan dalam proses
melengkapkan diri sebagai seorang pemimpin yang boleh dicontohi pada masa depan.
4.3 Menyubur daya kepimpinan yang berkualiti dan progresif dalam usaha mewujudkan iklim
disiplin murid yang sihat di sekolah.
4.4 Memupuk nilai kerjasama dalam pasukan semasa menjalankan aktiviti dan seterusnya
diaplikasikan dalam kehidupan seharian.
5.0 TARIKH DAN TEMPAT
Tarikh
: 3 hingga 4 Februari 2015 (Selasa & Rabu )
Masa
: 2.00 hingga 4.00 petang
Tempat : Bilik Sains, SK Jalan Haji Baki, Kuching

6.0 SASARAN
Semua peserta terdiri daripada seramai 26 orang pengawas sekolah, 6 orang ketua kelas, dan 6
orang penolong ketua kelas yang telah dipilih. Jumlah peserta ialah 38 orang.
( Sila rujuk senarai nama murid dalam lampiran )

7.0 ANJURAN DAN KELOLAAN


Unit Bimbingan dan Kaunseling
8.0 PENGISIAN
Kursus ini mempunyai dua komponen utama iaitu ceramah dan aktiviti berkumpulan. Kedua-dua
komponen ini mengandungi tiga unsur utama iaitu kepemimpinan, pengurusan dan perundangan.
9.0 IMPLIKASI KEWANGAN
9.1 Sumber kewangan : Peruntukan dari Unit Bimbingan dan Kaunseling.
9.2 Anggaran Perbelanjaan :
BIL

PERKARA

KOS

JUMLAH (RM)

Penyedut minuman

4 x RM4.00

RM16.00

RM 16.00

Tali Rafia

4 x RM4.00

RM16.00

RM 16.00

Minum petang

38 x RM4.00

RM152.00

38 x RM4.00

RM152.00

RM304.00

38 x RM0.50

RM19.00

RM19.00

Sijil penyertaan

JUMLAH KESELURUHAN

RM355.00

10. AHLI JAWATANKUASA INDUK KURSUS KEPIMPINAN BERKESAN 2015


PENGERUSI
Puan Ithnaini bt Tahir,
Guru Besar
TIMBALAN PENGERUSI
Puan Lonizer Jukin
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, SK Jalan Haji Baki

TIMBALAN PENGERUSI 1
Puan Hayati bt Madawood
Penolong Kanan Pentadbiran, SK Jalan Haji Baki
TIMBALAN PENGERUSI 11
Encik Wennedy Danny
Penolong Kanan Kokurikulum, SK Jalan Haji Baki
SETIAUSAHA
Puan Sharifah Hafizah bt Wan Abdul Rahman
Guru Bimbingan dan Kaunseling
TIMBALAN SETIAUSAHA 1
Encik Berahim bin Sahnan
Ketua Guru Disiplin
TIMBALAN SETIAUSAHA 2
Puan Aslena bt Ab. Sani
Guru Penyelaras JK Pengawas, Ketua Kelas & Penolong Ketua Kelas.
BENDAHARI
Puan Sharifah Jamaliah bt Wan Othman

11. AHLI JAWATANKUASA KERJA KURSUS KEPIMPINAN BERKESAN 2015

PA system/LCD/Laptop
Fasilitator

Puan Seti Patimah bt Saiman


Puan Sharifah Hafizah bt Wan A.Rahman
Puan Robeah bt Biyi
Puan Melor ak Dinong
Puan Fathirah Grace Abdullah

Encik Berahim b. Sahnan


Puan Sharifah Hafizah bt Wan A.Rahman

Penceramah

Puan Aslena bt Ab. Sani


Peralatan Ice breaking/LDK
Sijil Penyertaan
Buku Program / Brochur
Dokumentasi dan fotografi

Puan Mary Tan Talot


Puan Sharifah Hafizah bt W.A.Rahman
Zarina bt Saini
Nor Haslinawati bt Hashim
Puan Aszilena bt Awi

Pengacara Majlis Penutupan


Bacaan doa Majlis Penutupan
Pendaftaran Peserta
Makanan dan Minuman
Kawalan Murid

Puan Sharifah Hafizah bt Wa. A. Rahman


Puan Dara bt Panchi
Ustaz Mohd. Faizal bin Rasid
Puan Ann Philip Semur
Puan Norma ak Perit
Che Affandi b.Zakaria

12. TENTATIF KURSUS KEPIMPINAN BERKESAN 2015


Hari pertama ( Selasa )
MASA
1.30 - 2.00 petang
2.00 2.15 petang
2.15 - 2.45 petang
2.45 3.15 petang
3.15 - 4.00 petang

Slot 1 :

AKTIVITI
Pendaftaran
Taklimat
Ceramah Kepimpinan

Slot 2 :

Ice Breaking

TINDAKAN/PERSONALIA
Puan Ann Philip Semur
Puan Lonizer Jukin
Puan Sharifah Hafizah
Puan Sharifah Hafizah
Puan Robeah bt Biyi

Slot 3 : Team Building (LDK 1 )

Puan Fathirah Grace Abdullah


Puan Melor Dinong

4.00 petang

Jamuan & Bersurai

Encik Berahim bin Sahnan


Puan Norma ak Perit

Hari Kedua ( Rabu )


MASA
1.30 - 2.00 petang
2.00 2.45 petang

AKTIVITI
Pendaftaran
Slot 4 : Team Building (LDK 2)

TINDAKAN/PERSONALIA
Puan Ann Philip Semur
Puan Robeah bt Biyi
Puan Fathirah Grac e Abdullah
Puan Melor Dinong
Encik Berahim bin Sahnan

2.45 3.30 petang

Slot 5 :Ceramah
1.Bidang Tugas Pengawas, Ketua Kelas

Puan Aslena bt Ab. Sani

dan Pen.Ketua Kelas


2. Pengurusan Perhimpunan
3.30 4.00 petang

Puan Mary Tan ak Talot


Puan Dara bt Panchi
Ustaz Mohd. Faizal bin Rasid

Majlis Penutupan

Puan Lonizer Jukin


Puan Ithnaini bt Tahir

4.00 petang

Jamuan & Bersurai

13. TENTATIF MAJLIS PENUTUPAN


Tarikh : 4 Februari 2015 (Rabu)
Tempat : Bilik Sains, SK Jalan Haji Baki
3.30 petang

Ketibaan Guru Besar


Nyanyian Lagu
- Lagu Negaraku
- Lagu Ibu Pertiwiku
- Lagu Sekolah
Bacaan Doa
Ustaz Mohd. Faizal bin Rasid
Ucapan alu-aluan
Puan Lonizer Jukin

Ketua Pengawas
Puan Norma ak Perit

Ucapan perasmian penutupan


Puan Ithnaini bt Tahir
Bacaan Ikrar Kepimpinan
Ketua Pengawas
Penyampaian Sijil Penyertaan
4.00 petang

Jamuan & bersurai

14. PERALATAN YANG DIPERLUKAN


PA system
Lcd projector

Wide screen
Laptop
Borang pendaftaran peserta
Penyedut Minuman
Pita Pelekat
Gunting
Kad Manila
Tali rafia
Pen marker
15.PENUTUP
Semoga program ini dapat direalisasikan dengan jayanya dan mendapat sokongan, kerjasama dan
bantuan daripada semua pihak. Diharapkan program ini dapat melatih pelajar menjadi pemimpin

yang berwibawa, dedikasi dan berketrampilan. Semangat program ini diyakini dapat membantu
meningkatkan lagi kualiti dan prestasi pemimpin murid. Ianya dapat mempertajamkan minda dan
pemikiran peserta sebagai wahana keterbilangan kecapaian masa depan dalam semua aspek
khususnya dalam dunia pendidikan.

Disediakan oleh,

Disemak Oleh:

___________________________________
(PN SHARIFAH HAFIZAH BT W.A.RAHMAN)
Guru Bimbingan dan Kaunseling,
SK Jalan Haji Baki, Kuching.

_________________________
(PN ITHNAINI BT TAHIR)
Guru Besar,
SK Jalan Haji Baki, Kuching.

Lampiran

Senarai murid yang mengikuti Kursus Kepimpinan Berkesan 2015


Pengawas Tahun 4

Alfa

1. Aellya Najuma bt Ahmad Rais


2. Nur Syahidatul Amira bt Puasa
3. Valerie Jasmine ak Naky
4. Adam Hanif bin Hip
5. Muhammad Shah Haikal bin Helmi
4 Beta
1.Ainun Muafah bt Mohamad Mazalan
2. Farhan Izzudin bin Romi Mohamad Tuah
3. Azziemah Nurfatin binti Aslemi
Pengawas Tahun 5

5 Alfa

1. Mohd. Aniq bin Aslan


2. Nazla Fairuza bt Mohd Muliady
3. Nurhazila bt Ahmad Zaini
4. Nurhazierah Fizzaty bt. Hadenan
5. Aniq Nasrullah bin. Alzaidi

5 Beta
1. Ahmad Fatullnizwan bin. Muhammad
Adhar.
2. Noor Ilham bin Abdullah
3. Shainaz bt Abdullah
4. Nur Zulieana bt Zamberi
Pengawas Tahun 6

6 Alfa
1. Aryn Nazira binti Alzaidi
2. Hanis Zunah binti Imi
3. Nurfatihah Salfia Abdul Safri
4. Nur Zaena bt Mardris @ Marais
5. Siti Najiha Najwa binti Abdullah
6. Izzun Aqmal bin Mohammad
6 Beta
1. Hurul Ardini bt Harisman
2. Nurin Irdina binti Ibrahim
3. Nur Airin Fitri Suriya binti Sukori

Ketua Kelas

Penolong Ketua Kelas

4 Alfa

Faris Akif bin Yakop

4 Alfa

4 Beta

Muhammad Zikril Hakim bin 4 Beta

Hendry Adhitya ak Michael Lo


Nurul Ain bt Mohamad Ali

Abdullah Hasnan
5 Alfa

Nur

Zuhayra

Nasrin

bt 5 Alfa

Noor Haneesah bt Morsit

Mohd.Hafezal
5 Beta

Shahrul Aiman bin Hadi

5 Beta

Dalynne Zauwahir bt Othman

6 Alfa

Nur Ashieqin bt Rakawi

6 Alfa

Nurul

Natasha

Naziera

Abdul Khalid
6 Beta

Aima Nurain bt Abdullah

Jumlah peserta : 38 orang.

6 Beta

Mohd. Haziq bin Abdillah

bt