Anda di halaman 1dari 5

PIM3153 PENYELIDIKAN TINDAKAN II LAMPIRAN B

CARTA GANT

Nama Kursus : Penyelidikan Tindakan II


Kod
: XXX3153
SEMESTER 1/ 20.
SK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JAN
M1 M2 M3 M4
/
/
/

M5

M6

FEB
M7 M8

M9 M10

MAC
APR
MEI
M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

M21

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nama Kursus : Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah)


19

PIM3153 PENYELIDIKAN TINDAKAN II LAMPIRAN B

Kod

: PIM3153

SEMESTER 2/ 20..

SK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUN
M1 M2 M3 M4
/
/
/

JUL
OGOS
SEPT
OKT
M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

SKOP KERJA (SK)

PENERANGAN SKOP (PSK)


20

NOV
M21

PIM3153 PENYELIDIKAN TINDAKAN II LAMPIRAN B

Konteks / latar belakang kajian

Tinjauan literatur

Fokus / Aspek amalan bagi penambahbaikan

Pelan tindakan

2. Melaksanakan penyelidikan
tindakan di sekolah dan menulis
draf laporan.

Pelaksanaan pelan tindakan

Pengumpulan data

3. Melaksanakan penyelidikan
tindakan di sekolah dan menulis
draf laporan

Analisis data

Huraian data

4. Melaksanakan penyelidikan
tindakan di sekolah dan menulis
draf laporan

Membuat kesimpulan

Refleksi dan implikasi

5. Melaksanakan penyelidikan
tindakan di sekolah dan menulis
draf laporan

Pelan bagi tindakan susulan

Sumber rujukan: American Psychological Association (APA)

6. Menyiapkan laporan penyelidikan


tindakan

Baca draf laporan

Kaji semula draf

Murni / edit draf

1. Melaksanakan penyelidikan
tindakan di sekolah dan menulis
draf laporan.

21

PIM3153 PENYELIDIKAN TINDAKAN II LAMPIRAN B

Baca semula (proof-read) draf

Laporan akhir

Tema seminar

Jawatankuasa seminar

Tempat seminar

Kos seminar

Publisiti / Penantaran

8. Organisasi seminar penyelidikan


tindakan

Memilih kertas penyelidikan tindakan.

9. Organisasi seminar penyelidikan


tindakan

Mengedit kertas penyelidikan tindakan.

10. Organisasi seminar penyelidikan


tindakan

Merancang persembahan kertas penyelidikan tindakan dalam seminar.

11. Seminar Penyelidikan Tindakan

Persembahan kertas penyelidikan tindakan dalam seminar.

12. Seminar Penyelidikan Tindakan

Pameran hasil penyelidikan tindakan dalam seminar.

13. Dokumentasi dan prosedur


penerbitan kertas penyelidikan

Kumpul semua kertas penyelidikan tindakan

7. Organisasi seminar penyelidikan


tindakan

22

PIM3153 PENYELIDIKAN TINDAKAN II LAMPIRAN B

tindakan

14. Dokumentasi dan prosedur


penerbitan kertas penyelidikan
tindakan

Murnikan semua kertas penyelidikan tindakan berdasarkan maklum balas


membina daripada seminar

15. Dokumentasi dan prosedur


penerbitan kertas penyelidikan
tindakan

Dokumen semua penemuan dari kertas penyelidikan tindakan

23