Anda di halaman 1dari 1

PIM3153 PENYELIDIKAN TINDAKAN II LAMPIRAN F

[Type text]

[Type text]

[Type text]

PANDUAN ASAS PEMBENTANG


PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN
BIL
1.

2.
3.
4.
5.

PERKARA
Masa pembentangan 10 minit.
Loceng amaran akan dibunyikan sekali pada minit ke 8 sebanyak sekali
Loceng amaran kedia akan dibunyikan dua kali pada minit ke 10 sebanyak 2 kali
Masa sesi soal jawab ialah 5 minit
Masa ulasan panel penilai ialah 5 minit
Bilangan slaid cadangan ialah antara 10 hingga 20 slaid.
Slaid boleh dalam bentuk paparan visual ataupun video
Pelaporan yang dijilid kemas ditayangkan di hadapan para hadirin.
Bahan-bahan sokongan semasa kajian tindakan dijalankan seperti modul, buku,
alatulis, CD dan sebagainya hendaklah ditayangkan di hadapan para hadirin
Penampilan yang sesuai dan meyakinkan panel penilai dan para hadirin samada
seperti seorang jurujual yang berjaya atau seorang peguam yang menang bicara
di mahkamah atau seorang tokoh politik yang sedang berkempen di khalayak
ramai.
Pembentang perlu bersedia dengan alternatif lain sekiranya berlaku masalah
teknikal seperti masalah gangguan elektik, internet kurang berfungsi dan
sebagainya.

36

CACATAN