Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran
Kelas
Tema / Tajuk
Tarikh
Masa
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

:
:
:
:
:
:
:

Sejarah Tahun 5
5 Manchester
Perjuangan Kemerdekaan Negara
1 Februari 2016 (Isnin)
8.25 8.55 pagi (30 minit)
7.1 Penjajahan dan Campur Tangan Kuasa Luar
7.1.1 Menyenaraikan kuasa luar yang menjajah dan campur
tangan di negara kita.
K7.1.5 Menyatakan kepentingan memeliharan kedaulatan dan
kemakmuran negara kita.
K7.1.6 Memanfaatkan kekayaan sumber alam untuk kemajuan

Objektif

negara kita.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
i.

Menyenaraikan kuasa luar yang pernah menjajah dan


campur tangan di negara kita dalam peta i-Think (bubble

Aktiviti

ii.

map).
Memadankan peta dengan kuasa yang pernah menjajah

iii.

dan campur tangan.


Menyatakan sekurang-kurangnya 3 kuasa luar yang pernah

menjajah dan campur tangan di negara kita secara lisan.


1. Memberi contoh-contoh kuasa luar yang pernah menjajah
dan campur tangan di negara kita dalam peta i-Think (bubble
map).
2. Memadankan peta dengan kuasa yang pernah menjajah dan

EMK

campur tangan.
3. Sesi soal jawab.
Nilai murni mengambil iktibar kesan penjajahan kuasa luar ke
atas negara.
Keusahawanan menghasilkan produk berasaskan
pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi dan

Bahan Bantu Belajar


Tahap Penguasaan

:
:

vokasional keusahawanan.
Buku Teks, Buku Aktiviti, Gambar dan Kad Nama Kuasa Luar
1. Murid mengetahui kuasa-kuasa luar yang pernah menjajah

dan campur tangan negara kita.


STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
AKTIVITI
Permulaan (3 minit)
Menunjukkan gambar

EMK / PEDAGOGI
Nilai murni

CATATAN
BBM:

Berbangga
kepada sejarah

Gambar
(lampiran 1)

negara
1. Guru menunjukkan gambar kepada murid dan
meminta mereka membuat pemerhatian atas

Kemahiran berfikir

gambar.

Menjana idea

2. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan


dengan gambar yang ditunjukkan:
(a) Apakah yang anda dapat perhatikan dalam
gambar ini?
(b) Pada pendapat anda, apakah sebab yang
menyebabkan banyak kapal pelayar datang ke
pangkalan ini?
(c) Pada pendapat anda, adakah pemilik kapal ini
merupakan orang tempatan atau orang luar?
Mengapa?
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk
pelajaran hari ini.
Aktiviti 1 (10 minit)

Kemahiran Berfikir

Buku Teks

Kedatangan

Menjana idea

1. Guru memberi penerangan tentang perkataan:

Kuasa Luar
(m/s 36-37)

(a) Campur tangan kuasa-kuasa luar melibatkan


diri secara langsung dalam pentadbiran di

Peta Malaysia

Negeri-negeri Melayu.
(b) Penjajahan kuasa-kuasa luar menjadikan
Negeri-negeri Melayu sebagai negeri taklukan.
(c) Borneo Utara nama negeri Sabah pada masa
dahulu.
2. Guru menunjukkan kronologi kedatangan kuasa luar
di negara kita.
3. Guru meminta murid menyatakan negeri atau
tempat yang dijajahi dan campur tangan oleh kuasakuasa luar tertentu.
4. Guru meminta setiap kumpulan menghantar seorang
wakil untuk menjawab soalan.
Aktiviti 2 (10 minit)

Nilai murni

BBM

Peta

Bekerjasama

1. Dalam kumpulan, murid akan memadankan peta

Kad Nama

dengan kuasa yang pernah menjajah dan campur


tangan.
2. Guru meminta murid mengenalpasti nama-nama

Kuasa Luar
Kemahiran berfikir

Menjana idea
menghubungkait

negeri dalam peta.


3. Guru meminta murid memadankan kad kuasa luar
pada lokasi negeri dalam peta yang diberikan.

EMK

Keusahawanan
menghasilkan
produk

4. Murid membuat perbincangan dalam kumpulan

berasaskan

semasa melakukan aktiviti.

pengetahuan

5. Murid tampil ke hadapan untuk memberikan

dan kemahiran

rumusan tentang hasil kerja mereka.

berasaskan
teknologi dan

6. Guru mengaitkan jawapan murid dengan

vokasional

menerangkan tentang perpaduan untuk


mengelakkan campur tangan kuasa luar.
Aktiviti 3 (5 minit)

keusahawanan.
Kemahiran berfikir

1. Guru meminta murid menyelesaikan latihan dalam

Menjana idea
Menghubungkait

buku aktiviti.
2. Murid dikehendaki menyenaraikan kuasa luar yang
pernah menjajah atau campur tangan di negera kita
dalam peta i-Think.
3. Murid menjawab soalan dalam buku aktiviti.
Penutup (2 minit)

Nilai murni

1. Guru meminta murid menyatakan 3 kuasa luar yang

mengambil
iktibar kesan

pernah menjajah dan campur tangan di negara kita

penjajahan

secara lisan.

kuasa luar ke
atas negara.

2. Guru merumuskan isi-isi penting dalam pelajaran


hari ini.

BBM
Buku aktiviti
m/s 21

Anda mungkin juga menyukai