Anda di halaman 1dari 3

MINGGU : 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
:KHAMIS
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan

4/2/16

SAINS

HARI

Masa : 10.05-11.05

Kelas

4 GEMILANG

Sains Hayat/ PROSES HIDUP MANUSIA


3.2

Perkumu han dan penyahtinjaan manusia

3.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media

Standard
Pembelajaran

3.2.2 Mengenal pasti organ dan hasil perkumuhan


ginjal menghasil kan air kencing.
kulit menghasil kan peluh.
peparu menghasil kan karbon dioksida dan wap air.

Pada akhir PdP, murid dapat :


1. Menyatakan contoh perkumuhan dan penyahtinjaan.

Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

2. Memerihalkan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan.


3. Membina penyusunan grafik organ dengan hasil perkumuhan.

1. Berbincang dan bersoal jawab tentang proses hidup manusia yang berkumuh melalui
pemerhatian dalam tayangan video.
2. Menyatakan contoh aktiviti manusia berkumuh dengan mengaitkan organ dan hasil kumuhnya
melalui pemerhatian yang dilakukan iaitu :
- peparu : karbon dioksida dan wap air
- ginjal : air kencing (urine)
- kulit : peluh (+ garam mineral)
3. Memerihalkan maksud perkumuhan menggunakan penyusunan grafik organ dan hasil kumuh
dalam buku latihan sains dengan kemas dan betul.

KPS
Bahan Bantu
Belajar
EMK
Penilaian PdP

Refleksi

Memerhati
Meramal

Mengelas
Berkomunikasi
Mengawal PBU
Lembaran
Internet
Radio/ TV

Membuat inferens
Mentafsir data

Buku Teks / Aktiviti


Carta / Gambar
Buku cerita

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar
Perbincangan
Tugasan
Projek

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

Mendef. Secara operasi

Membuat hipotesis

Model
Projektor
CD/DVD

Mengukur & menggunakan nombor


Menngunakan prhbgn ruang & masa
Mengeksperimen
Slide/Powepoint
Komputer/ Laptop
Lain-lain

Lain-lain

Lain-lain

MINGGU : 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
:KHAMIS
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

Objektif
Pembelajaran

4/2/16

PENDIDIKAN SENI
Masa : 11.05-12.05
Kelas
VISUAL
Menggambar
1.1 Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni
1.2 Aplikasi bahasa seni dan media dalam penghasilan lukisan
1.3 Zahir idea melalui pelbagai sumber
1.4 Apresiasi terhadap hasil karya lukisan sendiri dan rakan
1.1
1.2
1.3
1.4

Pada akhir PdP, murid dapat :


1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
2. Menyenarai dan mengaplikasikan pelbagai media proses dan teknik secara kreatif
3. Menghasilkan catan dengan gabungan teknik montaj dan cetakan serta membuat apresiasi
terhadap karya

Aktiviti

Mencungkil pengetahuan sediaada murid


Menunjukkan gambar imej beberapa contoh haiwan dan murid diminta menggambar pada
lukisan mereka
Perbincangan dalam kumpulan
Soal jawab
tugasan

Alatan

Kertas Lukisan , berus warna, imej haiwan

Bahan Bantu
Belajar

Buku Teks / Aktiviti


Carta / Gambar
Buku cerita

Penilaian PdP

Refleksi

6 BAIK

Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni


Aplikasi bahasa seni dan media dalam penghasilan lukisan
Zahir idea melalui pelbagai sumber
Apresiasi terhadap hasil karya lukisan sendiri dan rakan

EMK

HARI

Lembaran
Internet
Radio/ TV

Slide/Powepoint
Komputer/ Laptop
Lain-lain

Sains & Teknologi


Pendidikan Alam
Sekitar
Perbincangan
Tugasan
Projek

Lain-lain

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK
Lembaran Kerja
Hasil Kerja
Pemerhatian

./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni
Bacaan / Lisan
Soal Jawab
Kuiz

Model
Projektor
CD/DVD

Lain-lain

MINGGU : 5

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN


TARIKH:
KHAMIS
Mata
Pelajaran
Tema/Tajuk
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran

4/2/16

PENDIDIKAN JASMANI

Masa : 6.45-7.15
7.15-7.45

HARI :
Kelas

6 ADIL
6 BAIK , 6 HORMAT

Putar 360
1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran putaran dengan lakuan yang betul
2.4 Berkebolehan mengaplikasikan konsep putaran dengan lakuan yang betul
5.1 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab semasa melakukan aktiiti fizikal
Melakukan putaran di atas trampoline dan mendarat di atas trampolin

Pada akhir PdP, murid dapat :


Objektif
Pembelajaran

Aktiviti

EMK

Penilaian PdP

Refleksi

Melakukan putaran 360 diatas tilam


Menerangkan cara memutarkan badan
Menerima cabaran dan berasa seronok

Penerangan guru
Memanaskan badan
Penyampaian standard
Menyejukkan badan

Sains &
Lain-lain
Teknologi
Pendidikan
Alam Sekitar
Lembaran Kerja
Bacaan / Lisan
Perbincangan
Lain-lain
Hasil Kerja
Soal Jawab
Tugasan
Pemerhatian
Kuiz
Projek
./orang murid dapat menguasai objektif PdP dan diberi latihan pengukuhan
./orang murid masih tidak dapat menguasai objektif PdP dan perlu diberi lebih latihan
Masa Aktiviti hari ini tidak mencukupi
Aktiviti PdP ditangguhkan kerana..
Aktiviti PdP dibawa ke .

Kreativiti/Inovasi
Bahasa
TMK

Patriotisme
Keusahawanan
Nilai Murni