Anda di halaman 1dari 4

Jadual Spesifikasi Ujian

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015


Bahasa Melayu
Kertas 1
Bil

Bentuk Soalan - Objektif

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Topik / Aspek Bahasa


Morfologi Kata kerja
Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda
Kata hubung
Kata pemeri
Kata arah

Aras Taksonomi
1

2
1

3
2

Jumlah Item
5

3
2
1
3
1
1
2
1
2

2
1
1

2
1
1
2
1
2

Bentuk solan -subjektif


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Morfologi Kata kerja


Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda
Kata hubung
Kata pemeri
Kata arah
Jumlah Soalan

1
1
1
2

1
1

2
1
3

1
1
1
2
2
1
5
1
9
40

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun


Bahasa Melayu
Penulisan Kertas 2

Bil

Bentuk Soalan - Subjektif

Topik / Aras
Membina ayat berdasarkan gambar

2
3

Menyambung cerita
Memadankan gambar dan ayat

Menulis semula maklumat yang dipadankan

Membina 5 ayat berpandu gambar

Jumlah

TAKSONOMI BLOOM
PENGETAHUAN

Aras Taksonomi
1

Jumlah
Item
5

6
1

1
1

1
1

ARAS RENDAH

KEFAHAMAN
APLIKASI
ANALISIS
SINTESISI

2
3
4
5

ARAS
SEDERHANA

APLIKASI

ARAS TINGGI