Anda di halaman 1dari 8

Jadual Spesifikasi Ujian

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2015


Bahasa Melayu
Kertas 1
Bil

1
2
3
4
5
6
7

Bentuk Soalan subjektif/objektif


Topik / Aspek Bahasa
Morfologi Kata kerja
Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda
Kata hubung
Jumlah Soalan

Aras Taksonomi
1

2
1

3
2
1

2
1
1
1

10

1
2
10

5
1

Jumlah Item

1
1

1
1
5

6
4
5
3
5
4
3
4
25

Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun


Bahasa Melayu 2015
Penulisan Kertas 2

Bil

Bentuk Soalan - Subjektif

Topik / Aras
Membina ayat berdasarkan gambar

2
3

Memadankan gambar
Susun semula ayat

Menulis semula ayat dengan lengkap

Jumlah
Item
5

6
1

1
1

2
1

Jumlah
TAKSONOMI BLOOM
PENGETAHUAN

Aras Taksonomi

1
5

ARAS RENDAH

KEFAHAMAN
APLIKASI
ANALISIS
SINTESISI

2
3
4
5

ARAS
SEDERHANA

APLIKASI

ARAS TINGGI

Jadual Spesifikasi Ujian


Soalan Peperiksaan ujian 1 Tahun 2015
Bahasa Melayu
Kertas 1
Bil

1
2
3
4
5
6
7
8

Bentuk Soalan subjektif/objektif


Topik / Aspek Bahasa
Morfologi Kata kerja
Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda
Pembinaan ayat tunggal
Pembinaan ayat majmuk
Jumlah Soalan

Soalan Peperiksaan ujian 1 Tahun

Aras Taksonomi
1

2
1

3
2
1

Jumlah Item

4
1

5
1

1
1

2
1

5
2

2
2

1
10

10

25

Bahasa Melayu 2015


Penulisan Kertas 2

Bil

Bentuk Soalan - Subjektif

Topik / Aras
Membina ayat berdasarkan gambar

Memadankan gambar

Susun semula ayat

Menulis semula ayat dengan lengkap

Membina ayat berdasarkan gambar

KEFAHAMAN
APLIKASI
ANALISIS

1
1

ARAS RENDAH

2
3
4

ARAS
SEDERHANA

6
1

Jumlah
Item
5

Jumlah

TAKSONOMI BLOOM
PENGETAHUAN

Aras Taksonomi

Jadual Spesifikasi Ujian


Soalan Peperiksaan ujian 2 Tahun 2015
Bahasa Melayu
Kertas 1
Bil
Bentuk Soalan subjektif/objektif
1
2
3
4
5
6
7

Topik / Aspek Bahasa


Morfologi Kata kerja
Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda
Kata hubung
Jumlah Soalan

Soalan Peperiksaan ujian 2 Tahun


Bahasa Melayu 2015

Aras Taksonomi
1

2
1

3
2

5
1
1

2
1

1
2

1
1
10

4
1

Jumlah Item

10

1
5

6
4
4
2
5
3
4
3
25

Penulisan

Kertas 2

Bil

Bentuk Soalan - Subjektif

Topik / Aras
Membina ayat berdasarkan gambar

Memadankan gambar

Susun semula ayat

Menulis semula ayat dengan lengkap

Membina ayat berdasarkan gambar

1
1

ARAS RENDAH

KEFAHAMAN
APLIKASI
ANALISIS
SINTESISI

2
3
4
5

ARAS
SEDERHANA

APLIKASI

ARAS TINGGI

Jadual Spesifikasi Ujian

6
1

Jumlah
Item
5

Jumlah
TAKSONOMI BLOOM
PENGETAHUAN

Aras Taksonomi

Soalan Peperiksaan akhir tahun Tahun 2015


Bahasa Melayu
Kertas 1
Bil
1
2
3
4
5
6
7

Bentuk Soalan subjektif/objektif


Topik / Aspek Bahasa
Morfologi Kata kerja
Kata nama
Kata ganti diri
Kata adjektif
Kata seru
Kata ganda
Kata hubung
Jumlah Soalan

Soalan Peperiksaan akhir Tahun

Aras Taksonomi
1
2

2
1

3
2

1
2
1

3
4

1
2
10

1
10

4
1

Jumlah Item

4
2

25

Bahasa Melayu 2015


Penulisan Kertas 2
Bil

Bentuk Soalan - Subjektif

Topik / Aras
Membina ayat berdasarkan gambar

Memadankan gambar

Susun semula ayat

Menulis semula ayat dengan lengkap

Membina ayat berdasarkan gambar


Jumlah

TAKSONOMI BLOOM
PENGETAHUAN

Aras Taksonomi
1

ARAS RENDAH

KEFAHAMAN
APLIKASI
ANALISIS
SINTESISI

2
3
4
5

ARAS
SEDERHANA

APLIKASI

ARAS TINGGI

6
1

Jumlah
Item